čtvrtek 5. března od 17 hodin, VERNISÁŽ VÝSTAVY – TVRZ
JAROMÍR JINDRA – POŠUMAVÍ
Dnes již poněkud pozapomenutý výtvarník, vacovský rodák a akademický malíř Jaromír Jindra (1895–1984) a výběr z jeho pošumavské krajinářské tvorby, připravený ke 120. výročí jeho narození. Výstava potrvá až do 10. května 2015.

hanginghearts

sobota 7. března od 19 hodin, KONCERT – TVRZ
HANGING HEARTS
Dynamické americké jazzové trio pod vedením chicagského saxofonisty Chrise Wellera. Skvěle Zavěšené srdce. Otevřený a svobodný jazzový zvuk promíchaný s fůrou dalších vlivů, doslova hudební lahůdka. Chris Weller – tenor saxofon, kompozice; Cole DeGenova – klávesy; Devin Drobka – bicí a perkuse. Web: www.chriswellermusic.com.

čtvrtek 12. března od 17 hodin, HISTORIE – TVRZ
POKOUTNÍ KRUH PRÁCHEŇSKÉ VLASTIVĚDY – KRAVAŘSKO PITOMÉ
Další z pravidelných setkání zájemců o vlastivědu a historii širšího Prácheňského kraje ve volyňském koutě. Téma večera: Akademický malíř a středoškolský profesor Alois Boháč (1885–1945) a jeho životní trápení v moravském Příboře (1921–1925) ve světle osobní korespondence.

sobota 28. března od 9 hodin, VÝLET – TVRZ
MÍSTA V KRAJI – KUŘIMANY
Muzejní ráno, tj. výstava jednoho rána a krátké povídání, s následným pěším výletem. Komentáře historické i jiné. Pěší trasa zhruba 15 km dlouhá. Cesta vesměs lesem kolem Dobré vody, při zpáteční cestě zastávka v Milejovicích. Sraz na nádvoří tvrze v 9 hodin.

po celý březen, VÝSTAVA – TVRZ
NOVÉ BŘEHY STARÉ ŘEKY
Regulace řeky Volyňky v letech 1864 až 1912. Stavební úpravy obou říčních břehů. Odklonění jejího toku, protipovodňové tarasy, kanalizace… Urbanistické proměny starobylé tváře nejníže položené části města. Fotografie, dokumenty, plány… Prodloužená výstava potrvá až do 31. března 2015.

po celý březen, VÝSTAVA – TVRZ
PRŮMYSLOVKA. OSOBNOSTI – MEZNÍKY – ARTEFAKTY
Již sto padesát let stará volyňská průmyslová škola a historické drobnosti z jejího nejdávnějšího života z let 1864 až 1945. Významní učitelé, žáci, budovy, příběhy… Výstava potrvá až do 31. března 2015.

po celý březen, VÝSTAVA – TVRZ
MALBĚ VSTŘÍC
Stará i mladá, umělecky usedlá, ale i rozjívená a neujasněná. Akademická, řemeslná i lidová. Prostě malba. Mírně rozpustilá výtvarná cesta rovně přes paměť volyňské muzejní sbírky především v olejích a temperách. V časovém rozsahu od 16. až do 20. století. Výstava potrvá až do 15. dubna 2015.

po celý březen, VÝSTAVA – GALERIE NA SHLEDANOU
NORBERT SCHMIDT – ÜBERRAUM
Architektonická intervence zcela proměňující pojetí prostoru galerie. Radikálním zaplněním vnitřku budovy vysokými stěnami se paradoxně otevírá prostor prázdna, ticha a koncentrace. Prostor jako obraz, okno, práh, šifra, odkaz k prostorům zcela jiným. Výstava potrvá až do 31. července 2015.

Komentáře