Kvůli protipovodňovým opatřením měli ve Volyni vykácet 82 vzrostlých stromů. Nakonec jich zřejmě bude o 21 méně. Strakonickému deníku to potvrdil starosta města Václav Valhoda. „Došlo ke změně projektové dokumentace, a to v oblasti u koupaliště,“ vysvětlil. (Detaily stavby popsal už před volbami v rozhovoru pro Volyne.info)

Ochránci životního prostředí našli při jednáních o protipovodňových opatřeních společnou řeč s městem Volyně. Zatímco v oblasti u plovárny zůstane 21 stromů stát, v lokalitě Na Zvěřinci bude muset ustoupit 17 bříz. Český svaz ochránců přírody původně navrhoval prostor využít ke kontrolovanému rozlivu, a to posunutím hrází směrem od řeky. „To bohužel není možné z důvodu umístění kanalizačních sběračů v blízkosti řeky,“ podotkl za ČSOP Jan Juráš.

Břízám navíc do karet nehraje také dendrologický posudek, který je hodnotí jako stromy v dlouhodobějším horizontu neperspektivní. To potvrdil i Miroslav Šobr ze strakonického odboru životního prostředí. „Tyto stromy se ukázaly jako dlouhodobě neperspektivní. Budou tedy nahrazeny novou výsadbou,“ uvedl.  S tím ČSOP souhlasí. „Zatím to vypadá na kompromis v podobě výsadby nové aleje dlouhověkých dřevin,“ poznamenal Jan Juráš.

10849806_10152940173844445_8001028653172182947_n

Kompletní plány povodňového valu jsou k dispozici ke stažení na webu města.

Zbývající dřeviny, které by měly ustoupit plánované stavbě, se nacházejí u ČOV. V mnoha případech se ale jedná o stromy se zhoršenou vitalitou nebo drobnější dřeviny v jinak zapojeném porostu. Ekologický dopad tak v tomto místě nebude tak výrazný.

Starosta města Václav Valhoda ale upozornil, že pokud bude současný návrh schválen, neznamená to, že stromy okamžitě zmizí. „Kácení stromů nastane až v případě, že bude vydáno územní rozhodnutí a seženeme na stavbu peníze,“ zmínil se.

To by mohlo být problematické. Při původním návrhu město Volyně počítalo s částkou 72 milionů korun.
Změna řešení protipovodňových opatření v oblasti u plovárny, kdy namísto hrázky podél areálu má vést zídka uvnitř areálu, podle jednatele společnosti VH­TRES s.r.o. Daniela Vaclíka cenu zvýší. „Navyšování peněz tak může ohrozit celou stavbu. Předložené řešení se pohybuje nákladově hodně na hraně stanovené meze,“ řekl.
Město Volyně chce spolu s Povodím Vltavy zažádat o dotace z Evropské unie. Odpovídající grant ale prozatím vypsaný není.

Více si přečtěte ve strakonickém Deníku.

Komentáře