Čtyři roky ve funkci starosty aktuálně bilancuje Václav Valhoda. Jeho koalice byla pestrobarevná, ale fungovala bez větších problémů. Období Valhodovy vlády je dnes spojeno s investicemi především do infrastruktury.

Zároveň už je v podstatě hotový územní plán a ví se, kam by se měla Volyně rozšiřovat. Vyšší kapacitu by měla získat mateřská školka a město se vypořádalo s pokušením v podobě heren. „Momentálně tu máme tři herny, jsou pod kontrolou a nechceme je zakazovat. Nemá to smysl a může to mít nepříjemné důsledky. Každopádně ale už žádné nové nepovolujeme. Po zavření hostince U Boty se tu objevily snahy o otevření další třeba na bowlingu, ale zabránili jsme tomu,“ vysvětluje v rozhovoru pro volyne.info Valhoda.

Svému nástupci předává město, které je připravené růst, ale zároveň musí vyřešit výměnu generací třeba na základní škole nebo mezi místními lékaři.

Několik volebních období zastupitel, teď starosta. Co se vám za poslední čtyři roky povedlo a naopak?
Říkal jsem, že opravíme hlavní komunikace. To se povedlo, přesvědčil jsem ŘSD aby opravilo silnici přes náměstí a zatím to drží, přesvědčil jsem kraj aby se opravila Husova ulice, teď by se měla rozjet cesta do Račí a na příští rok je domluvená oprava komunikace od Děkanu až do Němetic kolem školy v přírodě. Opravili jsme Dobřanovskou, dokončili jsme náměstí Hrdinů. Nepodařilo se mi vyřešit proluku a nepovedlo se mi instalovat na náměstí kašnu. Je tu návrh od pana Velíška, který počítá s vytěžením zeminy a pokácení stromů včetně smrku. Památkáři o něm tvrdí, že do památkové zóny nepatří a je tu jen proto, že byl vysazen v padesátých letech panem Němečkem. V plánu je vytvoření podoby, kterou to mělo za první republiky s tím, že lípy budou nahrazeny stromy, které nebudou stínit morový sloup.

Co bylo největší překvapení po nástupu do funkce?
Bylo to náročné. Věděl jsem o městě dost, ale že jsou tu některé věci tak zapomenuté a opomenuté, tak to jsem netušil. Nevěděl jsem třeba, že tak dramaticky klesá počet obyvatel.Za těch patnáct let ubylo z Volyně přes čtyři sta lidí. Věděl jsem, že tu nejsou připravené stavební pozemky, ale netušil jsem v jakém stavu je územní plán. To byl základní úkol – dokončit a schválit územní plán. Podařilo se nám to dotáhnout v loňském roce. Stavební pozemky se tak mohou začít připravovat v dalším volební období, aby nám občané neutíkali do Malenic, Přechovic nebo Nišovic.

Jak se bude Volyně rozrůstat?
Začínají se rozbíhat církevní restituce a ty nám v tom pomohou. Ve Volyni jsou dvě církve, které mají zájem o své pozemky – římskokatolická církev má pozemky na tu stranu směrem na Nihošovice a Čestice a pozemky nad Skalkou. Už jsem s nimi jednal. Pozemky nám církev neprodá, ale ráda by je ve spolupráci s městem zainvestovala a dál používala pro výstavbu rodinných domků. Územní plán byl s církvemi probírán, takže je to připravené. Je tu lokalita, která by se mohla připravit tu je, půlka patří městu a půlka  bude patřit církvi. Když se podepíše dohoda o parcelaci, tak do dvou let by se mohly začít stavět domky. Bytová výstava by se měla rozšiřovat směrem ke Skalce a pod Šibeničním vrchem. Prostory budou i kolem obchvatu, kde by se moly rozvíjet služby související s dopravou jako motorest, benzínka nebo pneuservis. Komunikace nakonec nebude čtyřproudová, ale bude mít tři střídavé pruhy, což se osvědčuje především ve Skandinávii.

Jak chcete přilákat mladé rodiny, když tu není místo ve školkách?
Volyně má všechny služby připraveny. Je to škola s kapacitou šest set dětí. Trochu byl problém v mateřské školce a tam je problém pořád. Ale řeší se. Školka je rekonstruovaná, prošla opravou po revoluci. Ještě za Lenky Nestřebové se ji povedlo rozšířit na 100 míst. Teď jsou tam ale zase problémy s nedostatkem místa. Loni chybělo šest míst, letos to jsou dvě nebo o tři. Je jasné, že každý nový příchozí se bude ptát po mateřské školce. Loni se tam vyměnila okna a to stěžejní – je podaná žádost na ministerstvo školství na rozšíření o další místa. Rádi bychom tam udělali i malou tělocvičnu. Vychází to na sedm a půl milionu korun. A pokud to všechno klapne, tak by příští rok mohlo být ve školce místo pro dalších 24 děti. Rád bych tam v budoucnu udělal i malou tělocvičnu.

Říkáte, že se vám nepovedlo dořešit proluku, proč?
lokovalo nás dlouho odkládané navrácení majetku církvím. Nyní se ledy již pohnuly a záleží jen na dohodě se zástupci předmětné církve. Část proluky, kde stály, domy má dnes Jednota a druhá větší část bude vrácena církvi Metropolitní kapitula u svatého Víta v Praze. Město prostranství zdarma udržuje, aby to tu nějak v rámci možností vypadalo, ale nemůžeme tam udělat žádnou rekonstrukci. Plán s prolukou je ale následující. V sýpce bude galerie dřeva, před ní bude prostor s nasvíceným stromem a místo stodoly bude parkovací plocha, která bude zídkou oddělena od zbývajícího prostoru. Jednal jsem s církví ohledně prodeje cesty. Jednal jsem již s církví ohledně využití lokality. Stihli jsme udělat a schválit územní studii, která tento prostor řeší a na základě ní lze zamezit případným problematickým stavbám. Nově stavěné rodinné domky sem, myslím, nepatří.

Pokud tam nepatří, tak jak tam mohly vyrůst?
Památkáři to odsouhlasili a my už jsme nemohli nic dělat. Neměli jsme totiž územní plán, ani územní studii.

Během současného volebního období se zvedly emoce kolem bourání stodoly naproti panelovce. Bylo nutné ji bourat?
Přestavět to na byty, to by byly strašné náklady. Odhadovali jsme to na 25 milionů. Obchod? Jednal jsem s firmami, ale všechny chtěly pozemky u hlavní komunikace. Dokonce jedna firma před pěti lety navrhovala, že zbourá Novou, místo ní postaví supermarket a kulturní dům postaví jinde. Místo letního kina je stále připraven pozemek pro obchodní dům, ale momentálně to nikdo nechce.

Sice mi někdo může nadávat, že jsem ji nechal zbourat, ale nikdo si neuvědomil, že byla nebezpečná. Podle statika byla v nevyhovujícím stavu a ohrožovala procházející občany především malé děti. Navíc nebyly žádné peníze na to, jak ji opravit nebo zrekonstruovat. Lezly tam děti, padaly z toho tašky a uvnitř byla obrovská jáma po násypce. Jednou tam na děti málem spadly dveře takže jsme se báli, že to někoho zmrzačí. Navíc v té budově dřív skladovali zemědělci umělá hnojiva, takže nikdo nevěděl, co tam v té zemi je.

Kromě muzea dřeva má v proluce vyrůst i nová multifunkční budova, kam se má přesunout knihovna. Je to nutné?
Stávající prostory pro knihovnu jsou již nedostačující, v podstatě nevhodné. Je tu i vlhko. Už jsme dříve uvažovali o tom, že bychom knihovnu přestěhovali. Nabízely se k tomu prostory bývalého zdravotního střediska, když firma Schaumann chtěla odejít z Volyně. Nakonec ale vedení firmy prodloužilo smlouvu. Rozhodli jsme se proto přesunout knihovnu do nově navrženého multifunkčního centra, které by dle územní studie mělo vyrůst vedle objektu bývalé sýpky. Přeci jenom by si čtenáři zasloužili moderní knihovnu, kde se dá třeba i posedět a popít kávu či čaj. Knihovnu, kam se bez problémů mohou dostat i lidé na vozíku.

Výrazně ožilo muzeum, chystáte tam nějaké změny?
Jsem rád, že to tam funguje. A jsem rád, že jsme se tehdy rozhodli pro změnu. Kdybychom to tehdy neudělali, tak dneska muzeum bylo v dezolátním stavu. Ministerská kontrola koneckonců tehdy jasně řekla, že něco takového ještě neviděla. Současný tým Karla Skalického hodnotím velmi dobře. Mají svoje škraloupky, ale muzeum ožilo a je to znát, že se o něj stará někdo, kdo to má rád a kdo muzejnictvím žije.

Slibovaná je i rekonstrukce koupaliště, kdy přijde a jak rozsáhlá bude?
Koupaliště projde dvěma akcemi. Je hotová projektová dokumentace na protipovodňové opatření města Volyně. Bude stát 72 milionů korun, je podepsaná a schválená dohoda o společné investici mezi Povodím a městem. Náklady se rozdělí přibližně na polovinu. Připravujeme jednání o výkupu pozemků s občany, kteří budou dotčení s povodňovými hrázemi. Dno řeky a koryto by mělo vyčistit Povodí a my zvýšíme nebo případně vybudujeme hráze do výšky osmdesát až stodvacet centimetrů. Město by tak mělo být chráněno před 120letou vodou. Budou to kamenné hráze, podobně jako to je na cestě na Ostrovec.

Kolem zahradnictví bude nasypaný val a na druhé straně bude hráz. Hráz bude i na koupališti a řeka se tak bude moci vylít na louku u trati. Tři místa pak budou chráněna mobilními hrázemi, se kterými se ale budou muset ještě naučit zacházet hasiči a zaměstnanci technických služeb.

V druhé fázi půjde o rekonstrukci koupaliště jako takového. Už jsem si nechal od šéfa muzea sehnat tři firmy, které umí se starými budovami zacházet. Máme původní projektovou dokumentaci na kabiny, které jsou ve špatném stavu. Měly by se vyprojektovat kabiny a nechat to schválit památkáře. Je to přeci jenom kulturní památka. Počítám, že do tří let by mohly být opraveny. Pokud se na to tedy seženou dotace. Pak by mohla na řadu oprava skořepiny nádrže.

Jak jste spokojeni s děním na koupališti? Během minulých voleb se řešilo, jestli tam mají probíhat festivaly. 
Byl pravidelně problém s jedním stěžovatelem ohledně hluku. Letos ještě ne. Byl tam problém s Parkány, kteří to měli i po desáté hodině na plné pecky. Nemám osobně nic proti akcím na koupališti, naopak to zvyšuje návštěvnost města a turistický ruch.

Bude se něco měnit Na Nové?
Příští rok jsme dostali dotaci na zateplení Na Nové kolem sedmi milionů korun. Teď se zpracovává projektová dokumentace. Příští rok by se měla celá budova zateplit. Příští zastupitelstvo se musí domluvit, jestli dá milion korun na opravu střechy. Tu ale musí zaplatit město. Dole se uvažuje prostor Pekla a současný nájemce si to vzal na starosti s tím, že by to sám ve spolupráci s volyňskou kulturou zainvestoval. Zvažuje se i další prostor, který by mohl sloužit jako malý rockový klub.

Minulé volby bylo velkým tématem i možná stavba termické pece v prostorách bývalé mototechny. V jaké je to fázi?
V současné době to prozatím usnolo. Je schválen nový územní plán a podle něj tam taková aktivita nelze udělat. Je tam povoleno drobné podnikání, ale aktivita tohoto charakteru tam povolena není.

Rekonstrukcí prochází čistička vody, projeví se to nějak na ceně vody?
Bohužel ano. Ze zákona a z podmínek dotace to musíme promítnout do výsledné ceny vodného. Předběžně počítám, že půjde řádově o korunové zdražení.

Město docela hodně investovalo, kolik se vám dařilo získávat dotací? 
V průměru jsme dostávali 30 milionů ročně. Konečný součet je takový, že v záloze má město kolem šesti milionů korun.

Rekonstrukce probíhá i v LDN. Je současný nájem dostatečný?
Podepsali jsme novou smlouvu. Ta původní, kterou město uzavíralo s doktorkami, byla totiž na padesát tisíc. Podařilo se to zvýšit na 150 tisíc a teď jsme to zvýšili v podstatě na dvojnásobek s tím, že se nájem bude investovat do rekonstrukcí léčebny. Určitě představa města o výši nájmů je jiná, ale je nutné vzít v potaz reálné možnosti nájemce, zachování pracovních míst a zajištění základní péče o dlouhodobě nemocné pacienty. Město vkládá do oprav léčebny finanční prostředky ve výši ročního nájmu.

Letos nebo příští rok, záleží na počasí, je připraveno zateplení a izolování plechové střechy. V roce 2016 byl měl také kraj zainvestovat v Husově ulici výměnu oken obytných budov za protihluková a počítáme s tím, že by se tam mohla vejít i část oken v LDN.

Podle zápisů ze zastupitelstva kupuje město dva nové vozy pro technické služby, byly potřeba?
Když jsme zakládali technické služby, tak jsme si museli koupit zpátky stroje od Aldastu, které byly slušně řečeno už za svým zenitem. Proto se teď kupují se dva vozy. Svozové vozidlo plus pět kontejnerů pro bioodpad, které rozmístíme po městě a pak budeme svážet do kompostárny. K tomu byl nutný nový metací stroj. Ten starý totiž letos po 35 letech dosloužil, Už ho prostě nerozjeli. Požádali jsme v rámci operačního programu Životní prostředí a uspěli jsme. Do konce roku by mělo mít město nový zametací vůz, který bude mít i vysavač listí, agresivní kartáč na obrubníky a čistil by i kanály a v zimě umí i rozmetat prašan na chodnících.

A na závěr jedna stranická. Vysvětlil vám nějak Martin Hejduk svou rezignaci na post zastupitele, když teď znovu kandiduje?
Z vysvětlení pana Martina Hejduka jsem nepochopil proč ze zastupitelstva města odstoupil (pracovní vytížení). Překvapilo mě to, šokovalo mě to, přišel s tím na poslední chvíli. Na letošní kandidátní listině je proto, že měl zájem kandidovat, že je člen ČSSD a že v minulých komunálních volbách obdržel od občanů preferenční hlasy.

volby2010

Komentáře