V předvolební anketě odpovídal lídr kandidátky Jan Paterna.

Jaké je podle vás ústřední téma letošních voleb?
Ústřední téma voleb je pro nás téma jen na komunální úrovni s přihlédnutím k tomu, co se za uplynulé volební období odehrálo v našem městě a okolí a co minulé období přineslo občanům pozitivního.

Jaké jsou vaše priority pro následující volební období?
Prioritou je pokračovat na úrovni naší práce ve vedení města a zastupitelstvu a vytvářet další hodnoty pro město i občany,držet se našeho programu,který je námi preferován i na další volební období.

Měl by podle vás končit městský rozpočet v přebytku nebo v deficitu?
Rozpočet by měl skončit z hlediska dobrého hospodáře vždy v přebytku.

Můžete nějak zhodnotit činnost vaší strany během posledních čtyř let? Jak jste se podíleli na životě města? Co se povedlo a co nepovedlo?
Naše strana se významně podílela ve vedení města na vytváření nových a pozitivních změn pro blaho města a občanů.Povedlo se mnoho věcí,které jsme považovali za důležité vyřešit,povedlo se naplnit většinu našich programových priorit,nepovedlo se to ,na co město nemělo finance a to není z mého hlediska chybou nebo nezodpovědností vedení města.

Jak hodnotíte kroky odcházejícího vedení města během posledních čtyř let? Jaké konkrétní akce se povedly a jaké nepovedly?
Některé kroky určitých zastupitelů města vůči voličům byly neuvážené. Povedlo se mnoho akcí, které byly i nebyly plánované, ale vedly vždy k dobru města i občanů, aniž by vznikla zadluženost města.

Jaké opravy infrastruktury považujete ve Volyni za prioritní? Které jsou reálné a kde na ně chcete vzít peníze?
Prioritou bude vždy zvelebovat město, komunikace, chodníky, parky, školy a vše co k městu patří, podporovat spolky, sport, aktivity. Peníze musíme vytvořit dobrým hospodařením, přilákáním investorů a maximálním využitím dotací.

Jak by podle vás mělo město využít proluku vzniklou zbouráním panské stodoly?
Proluka je vhodná na park,k odpočinku a na vytvoření parkoviště pro občany i návštěvníky města.

Jak se stavíte k církevním restitucím? Může je město nějak využít? Jak?
O církevních restitucích je rozhodnuto,je třeba jednat s představiteli a zástupci církve tak,aby město získalo třeba i výměnou výhodné lokality pro budoucí zástavbu a tím dojde rozšíření počtu obyvatelů.

Koupaliště čeká rekonstrukce. Jste spokojeni s jeho dosavadním provozem? Prodloužili byste smlouvu současnému nájemníkovi?
Nejsem spokojen se stavem, ani  s tím, jak koupaliště jako celek vypadá a co vytváří. Nájem je otázka výběrového řízení s výběrem nejlepší nabídky, nejenom cenou, ale i s nápady a investicí.

Jak byste zvýšili turistický potenciál Volyně?
Turistický potenciál je nutno zvýšit něčím zajímavým, co turisty přiláká  a bude prioritou ve městě i v širokém okolí. Asi nejzajímavějším lákadlem jsou vždy historické záležitosti.

Je podle vás roční nájem LDN ve výši 320 tisíc dostatečně vysoký i přesto, že město bude budovu opravovat na vlastní náklady?
Nájem je nyní vyšší než byl v uplynulých letech a můžeme být rádi, že nájemce se jeví jako dobrý hospodář. Prodat objekt nebo špatně pronajmout i když s vyšším nájmem by bylo v dnešní době nezodpovědné. Objekt se zhodnocuje, je plně funkční a nabývá na hodnotě, zvyšuje se úroveň služeb. O prodloužení smlouvy je třeba diskutovat na úrovni odborníků, zastupitelů i občanů.

Jste spokojeni se zdravotní péčí ve městě? Co byste případně zlepšili nebo změnili
Zdravotní péče je zde na dobré úrovni  a daří se jí zdárně udržet,v jiných městech jsou velké problémy.

Jak hodnotíte bezpečnost ve městě? Je dostatečná nebo by se měla nějak zlepšit?
Bezpečnost je ve všech městech,kde projíždí tisíce aut denně  vždy problémová,snažíme se k bezpečnosti přispět všemi možnými prostředky ve spolupráci se státem a s využitím dotací.

Fotbalistům se letos povedl ojedinělý kousek, s postupem ale souvisí i vyšší náklady, minimálně na cestování. Má se město nějak podílet na provozu fotbalu ve Volyni? Jakým způsobem a které další sporty byste případně rádi podpořili?
Fotbal  byl vždy ve Volyni na výborné úrovni a nyní se vrátil do starých dobrých kolejí do vyšší třídy díky výsledkům mužstev, vedení a trenérů, také díky technickému zázemí a údržbě hřiště. Nejen fotbal, ale i všechny sporty bych podpořil v rámci rozpočtu města, tak aby byly příspěvky těmto organizacím co nejvyšší, ale na druhou stranu v rámci možností rozpočtu města.

Máte už nějaké představy, s kterými stranami, respektive kandidáty, se kterými byste po volbách rádi spolupracovali nebo naopak si s nimi spolupráci nedovedete představit
Vzhledem k tomu,že už jdeme do třetího volebního období a podařilo se nám určité věci a záležitosti uvést na správnou míru, rádi bychom pokračovali ve spolupráci se stranami,které jsou průhledné a místo strýčkování a politikaření budou vytvářet trvalé hodnoty pro město,okolí a zejména pro občany a naše děti.Jsou kandidáti,kteří se asi nezamysleli nad tím,co nyní očekávají  od komunální politiky.

Starostové a nezávislí v minulých volbách nekandidovali.. Jejich současný lídr Jan Paterna ale kandidoval za Sdružení nestraníků. Jak odpovídal na předvolební anketu si můžete přečíst v našem archivu.

Kandidátka Starostové a nezávislí:

1. Paterna Jan – 50 – BEZPP – majitel firmy Volyně
2. Žíla Vladimír – 50 – BEZPP – kontrolor Černětice
3. Hosnedlová Anežka Mgr. – 55 – BEZPP – zástupkyně ředitele Volyně
4. Chalupa Radek MUDr. – 51 – BEZPP – lékař Volyně
5. Klimeš Václav Mgr. – 37 – BEZPP – učitel Volyně
6. Villner Pavel – 47 – BEZPP – podnikatel Volyně
7. Pechlátová Drahoslava – 54 – BEZPP – doručovatelka Volyně
8. Soukupová Jaroslava Mgr. – 49 – BEZPP – učitelka Volyně
9. Grillová Stanislava – 46 – BEZPP – živnostnice Volyně
10. Vančurová Eva – 54 – BEZPP – prodavačka Starov
11. Raba Zdeněk – 55 – BEZPP – dispečer Volyně
12. Lom Miroslav – 55 – BEZPP – živnostník Volyně
13. Benešová Andrea – 40 – BEZPP – makléřka Zechovice
14. Myslivec Jan – 29 – BEZPP – instruktor Volyně
15. Paletář Karel – 74 – BEZPP – důchodce Volyně

Výsledky z minulých voleb:

Počet hlasů: nekandidovali
Zastupitelé: nekandidovali
Lídr: nekandidovali
Hlasy pro kandidáty: nekandidovali

volby2010

Komentáře