volyne.info
homepage
pondělí,
svátek má Andrea
nastavit jako výchozí
info:
Novinky
Co se děje ve městě
Glosy a komentáře
Historie
Instituce
Kultura
Oficiální informace
Povodně
Radnice
Rodáci ve světě
Školy a vzdělávání
Sport
Stránky firem
Turistické informace
volby
Zájmové spolky

online:1
xxxxx
Už jste byli v kavárně?
Ano
Ne
Ona tu nějaká je?
Výsledky
Version 2.02

Internetový prodej automobilových výfuků – www.eshop-vyfuky.cz

Butik Radost - dámské oblečení, móda a dárky online – www.i-radost.cz
 

17.11.'08, manželé Černí, Glosy a komentáře, Co vás pálí
počet přístupů: 3871
Zastupitelstvo očima diváků... jak se rozhoduje o obchvatu
Obchvat neboli přeložka je velké téma volyňské současnosti. Pokud k tomu chcete něco říci i jinak než jen v diskusi, můžete... Jak viděli jednání zastupitelstva manželé Černí?
Ve středu 5. listopadu proběhlo ve volyňském kině 14. zasedání zastupitelstva města Volyně. Jeden z bodů programu řešil otázku přeložky silnice I/4 ve Volyni. Na začátku byly všem zúčastněným představeny a popsány varianty, které jsou v nejužším výběru, a z nichž má vzejít budoucí nová silnice. Byly zmiňovány dvě varianty:

První varianta, tzv. nulová, též stabilizovaná (možno použít i pojmenování červená – dle barvy zákresu v mapě). Jedná se o řešení přeložky, které bylo v minulosti velmi podrobně zkoumáno a o jejímž vybudování se již uvažovalo. Vede od Strakonic po stávající komunikaci Nádražní ulicí, v místě zatáčky k mostu je řešena křižovatka s kruhovým objezdem s odbočkami na Bavorov a do centra Volyně. Silnice pak pokračuje mostem přes Volyňku a dále silnicí po pozemcích bývalého zahradnictví směrem k Nišovicím (vše dle úpravy po povodních by mělo vést nad úrovní terénu) a před Panské pole by se napojila na stávající komunikaci na Vimperk. Při její realizaci by byla nutná demolice několika domů.

Druhá varianta, č.11 (modrá) se zvedá nad úroveň stávajícího terénu již v místě odbočky do Přechovic. V úseku mezi Přechovicemi a přejezdem přes Čeřenský potok (nedaleko firmy HAKU) nabere výšku 11-12 metrů. Zde vznikne přemostění železnice a sjezd do města. Celé toto vysoké monstrum se zde odhýbá od stávající komunikace vlevo a směřuje přes rodinný dům čp. 468. Zde povede silnice na vysokých pilířích, z nichž se následně stane stejně tak vysoký val viditelný za nádražím. Silnice pokračuje dalším mostem (nad strarou cestou na Neuslužice) a vzápětí se vnoří do svahu pod Andělíčkem. Zde bude nutné vybudovat zhruha 10-11 m hluboký zářez ve svahu, který by mohl být snad částečně zakryt (na čem by záležela délka zakrytí není v tuto chvíli známo). Silnice by pokračovala dál k údolí Volyňky a v místech za koupalištěm by vznikl další terénní zářez, na nějž by se napojoval most překlenující železnici a řeku. Dále by tento most pokračoval ve výši asi 6 metrů nad terénem přes záplavovou louku před Nišovicemi. Silnice by pak vedla přes Panské pole a napojovala by se na stávající komunikaci na Vimperk. Tato varianta by nevyžadovala demolice, ale zásadně by změnila celkový ráz města v jeho východní části. Znamenala by též velké a necitlivé zásahy do jedinečné okolní krajiny a přírody.

Po podrobném popisu variant se rozběhla diskuse občanů. Padlo mnoho slov, otázek a komentářů. Vzhledem k nejednotnosti názorů zúčastněných občanů padla výzva zastupitelům, aby také oni vyjádřili svůj názor. Po diplomatickém odložení odpovědí po přestávce se nikomu moc nechtělo se svou kůží na trh. Nakonec se však vyslovili. Velké uznání zaslouží ti zastupitelé, kteří našli odvahu a řekli svůj vlastní názor. Jiní se skryli pod spoustu někdy zajímavých, jindy téměř lichých slov. Celkový výsledek, pokud by došlo k pomyslnému hlasování, bylo: červená varianta – 5 hlasů, modrá varianta – 5 hlasů, nerozhodní – 4 hlasy (z celkového počtu 14 přítomných zastupitelů). I tato malá sonda svědčí o nejednotnosti názorů a o složitosti problému, o kterém je nutno s lidmi z celé Volyně mluvit. Ve hře by snad mohlo být i řešení dopravní situace obchvatem Volyně ve větší vzdálenosti. Postavení jakékoliv silnice – ať už přeložky nebo obchvatu, jistě poznamená Volyni na mnoho generací. Snažme se tedy nezničit ji pro všechny příští obyvatele.

Dalšímu jednání o přeložce či obchvatu můžete být přítomni na dalším veřejném zasedání zastupitelstva dne 17. prosince 2008, kde by se mělo opravdu rozhodnout.
autor: manželé Černí
datum: 17.11.'08
Diskuse na téma: Zastupitelstvo očima diváků... jak se rozhoduje o obchvatu

počet příspěvků v diskusi: 14 (poslední v 14:29 08.04.'09)
| diskuse | | další články autora |
| |


RE: Hajzlové [Petr A.]
Hajzlové [Pavel Asztaloš]
Vymazání níže uvedeného článku [Vlastislav Asztaloš]
GRs6AvZ4li [IqrqVh2O]
www.volyne.info | design b4u | rs ZVD | hosting gigaweb | kontakt | reklama | redakce | spolupráce | RSS | © 2002 - 2011 b4u web !ndustry |
| kopírování a komerční využívání obsahu je dovoleno pouze se svolením autora |