Třicet centimetrů nad stoletou vodu. Taková bude ochrana města před záplavami. Protipovodňová opatření vyjdou na více než 70 milionů korun. Město se o náklady podělí s Povodím Vltavy. Kvůli přípravám a vyřizování dotace začnou práce nejspíš až v roce 2016.

Volyně odnesla od roku 2002 každé větší záplavy. Teď už má radnice plány na ochranu téměř celého města. Proti stoleté vodě s třiceticentimetrovou rezervou navíc. Volyně byla pod vodou v letech 2002, 2007, 2009 a 2013. K žádným větším protipovodňovým opatřením ale zatím nedošlo.

O ochraně proti povodním jednalo intenzivněji vedení města a Povodí Vltavy v roce 2011. Loni Volyňští zajistili a zaplatili geologický průzkum a geodetické podklady kolem Volyňky a na katastru města, Povodí Vltavy poté nechalo vypracovat projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí.

„Teď sháníme různá vyjádření a začneme jednat s majiteli pozemků o umístění protipovodňových staveb na jejich pozemcích, popřípadě jejich část od nich vykoupíme. Mají to být například kamenné hráze a valy podél řeky,“ uvádí starosta města Václav Valhoda.

Povodí prohloubí dno Volyňky místy až o 30 centimetrů. Přívalové deště po městě seberou kanalizační sběrače a ty svedou vodu řeky. Budou pojištěné zpětnou klapkou, takže když se zvedne voda ve Volyňce, nevrátí se zpátky do ulic.

Další etapou zabezpečení města proti přívalovým dešťům a povodním bude výstavba poldrů a retenčních nádrží na potocích, které stékají z okolních kopců do řeky.

Budou to retenční nádrže pod Děkanským vrchem na Kojanském potoce. Obdobné stavby budou vybudované i na Dobřanovském a Maninském potoce. Protipovodňová úprava se dotkne i soustavy Hradčanských rybníků.

Volyně bude mít dva rozlivové prostory, kde velká voda neuškodí a postupně se vrátí do řeky. Protipovodňová opatření vyjdou na více než 70 milionů korun. Město i Povodí Vltavy se o náklady podělí za přispění dotace. Každý jednou polovinou.

Více na stránkách 5plus2

Komentáře