čtvrtek 9. ledna od 17 hodin, HISTORIE – TVRZ
POKOUTNÍ KRUH PRÁCHEŇSKÉ VLASTIVĚDY – PO UMRLÝM Z NAKAŽENÍ UMŘEL
Další z pravidelných setkání zájemců o vlastivědu a historii širšího Prácheňského kraje ve volyňském koutě. Téma večera: Morová epidemie ve Volyni v roce 1680 a různé další příběhy toho roku.

… až do 12. ledna od 17 hodin, VÝSTAVA – TVRZ
MARIÁNSKÁ PÍSNIČKA 
Vánoční příběh Kristův v lidovém a pololidovém umění. Někdejší lidová zbožnost v Pošumaví. Obrazy, plastiky, lidová grafika, betlémové figurky, kramářské písně…

čtvrtek 16. ledna od 17 hodin, VERNISÁŽ VÝSTAVY – TVRZ
MARKÉTA A DĚTI
Výtvarné práce volyňských dětí pod vedením Markéty Bláhové. Výstava potrvá až do 8. února 2014.

po celý leden, VÝSTAVA – TVRZ
JÁCHYM MINIBERGER A ŘEMESLO KOŽELUŽSKÉ
Mistr koželužský a zakladatel továrny na usně Jáchym Miniberger (1813–1881) a Volyně jeho časů. Tehdejší volyňský cech koželuhů a zlatá doba jednotlivých místních koželužských dílen. Výstava potrvá až do 30. března 2014.

po celý leden, VÝSTAVA – TVRZ
PODPISOWATEL MENA
Jakub Bursa a další zedničtí mistři doby tzv. selského baroka (1780–1880). Jihočeská lidová architektura oněch časů a její tvůrci kolem Volyně a Vlachova Březí, mezi nimiž je vyzdvižen jubilující Jakub Bursa (1813–1884). Stavby, lidé, příběhy. Výstava potrvá až do 30. března 2014.

po celý leden, VÝSTAVA – GALERIE NA SHLEDANOU
JAROMÍR NOVOTNÝ #11
Jaromír Novotný (1974) nepojímá desítky čtverečních metrů plochy jako kteroukoliv bílou zeď. Stěny galerie chápe jako vnitřní slupku architektury, postavenou s určitým záměrem a účelem. Při realizaci vychází z konkrétních parametrů stavby. Rozměry a pozice jejích prvků se pak odráží v rozměrech a rozmístění barevných polí. Výstava potrvá až do 31. března 2014.

Komentáře