„Území, kterým má cyklotrasa vést, přitahuje především svou přírodní krásou a kulturním dědictvím, v neposlední řadě pak také nenáročným profilem budoucí cyklotrasy, což je dáno trasováním co nejblíže vodnímu toku řeky Volyňky. Toto řešení je současně šetrné k životnímu prostředí a podporuje zdravý životní styl,“ uvedla na adresu výstavby cyklotrasy Lenka Švecová z odboru školství, kultury a cestovního ruchu Vimperk.

Cyklotrasa Volyňka propoje v délce čtyřicet dva kilometrů stávající dvě cyklotrasy, a to Vltavskou a Otavskou. Toto propojení se dvěma nejfrekventovanějšími cyklotrasami přivede cykloturisty do míst s nenáročným profilem, který je dán trasováním co nejblíže vodnímu toku řeky Volyňky. „Tyto lokality jsou dnes turisty zbytečně opomíjeny,“ dodala Lenka Švecová.

Více si přečtěte na stránkách Deníku.

Komentáře