Prosinec, Advent a konec roku. Muzeum připravilo řadu tématických akcí, které připomenou, že i v našem koutě světa to v minulosti žilo.
čtvrtek 4. prosince od 18 hodin, VERNISÁŽ VÝSTAVY – TVRZ
JSEM JÁ PROSINEC?
Kalendář v lidových i nelidových přerývankách. Jednotlivé měsíce roku v alegoriích a parafrázích. Od jinotajného a graficky svůdného baroka až po dětskou a včelařsko-naivistickou regionální kresbu dvacátého věku. Měsíc spěchá za měsícem a oči má sklopené… Při vernisáži záměsíčné básně a písně, a pak už jen výstavní trvání až do 31. ledna 2015.

pátek 12. prosince od 18 hodin, VERNISÁŽ VÝSTAVY – TVRZ
MALBĚ VSTŘÍC
Stará i mladá, umělecky usedlá, ale i rozjívená a neujasněná. Akademická, řemeslná i lidová. Prostě malba. Mírně rozpustilá výtvarná cesta rovně přes paměť volyňské muzejní sbírky především v olejích a temperách. V časovém rozsahu od 16. až do 20. století. Výstava potrvá až do 15. dubna 2015.

pátek 12. prosince od 20 hodin, KONCERT – TVRZ
GADBOIS / BRABENEC / MÄKINEN / HRUBÝ
Neopakovatelný americko-finsko-český ethno-jazzový hokej. Vráťa od Plastiků, Esko z Divočiny, Michal od Kajmanů a Hearn ze Světa. Hudební lahůdka z hor, které jsou neustále plné větru a deště, a určitě ještě špetka kontryhele navrch. Hearn Gadbois – perkuse; Vráťa Brabenec – alt saxofon, klarinet; Esko Mäkinen – kontrabas; Michal Hrubý – klarinet, basklarinet, tenor saxofon.

čtvrtek 18. prosince od 17 hodin, HISTORIE – TVRZ
POKOUTNÍ KRUH PRÁCHEŇSKÉ VLASTIVĚDY – PŘIBÍK Z KLENOVÉHO
Další z pravidelných setkání zájemců o vlastivědu a historii širšího Prácheňského kraje ve volyňském koutě. Téma večera: Město Volyně v husitských časech.

po celý prosinec, VÝSTAVA – TVRZ
NOVÉ BŘEHY STARÉ ŘEKY
Regulace řeky Volyňky v letech 1864 až 1912. Stavební úpravy obou říčních břehů. Odklonění jejího toku, protipovodňové tarasy, kanalizace… Urbanistické proměny starobylé tváře nejníže položené části města. Fotografie, dokumenty, plány… Prodloužená výstava potrvá až do 31. března 2015.

po celý prosinec, VÝSTAVA – TVRZ
PRŮMYSLOVKA. OSOBNOSTI – MEZNÍKY – ARTEFAKTY
Již sto padesát let stará volyňská průmyslová škola a historické drobnosti z jejího nejdávnějšího života z let 1864 až 1945. Významní učitelé, žáci, budovy, příběhy… Výstava potrvá až do 31. března 2015.

po celý prosinec, VÝSTAVA – GALERIE NA SHLEDANOU
NORBERT SCHMIDT – ÜBERRAUM
Architektonická intervence zcela proměňující pojetí prostoru galerie. Radikálním zaplněním vnitřku budovy vysokými stěnami se paradoxně otevírá prostor prázdna, ticha a koncentrace. Prostor jako obraz, okno, práh, šifra, odkaz k prostorům zcela jiným. Výstava potrvá až do 31. července 2015.

Komentáře