V předvolební anketě odpovídal lídr kandidátky František Volmut.

Jaké je podle vás ústřední téma letošních voleb?
Dle našeho názoru je potřebné dořešit přeložení dopravy mimo střed města Volyně a tím zlepšit dopravní situaci ve městě. Úspěšně dokončit rekonstrukci vodárny v Nišovicích a realizovat připravená protipovodňová opatření.

Jaké jsou vaše priority pro následující volební období?
Naší prioritou je přednostní řešení připomínek a oprávněných požadavků občanů Černětic, Račí, Starova, Volyně a Zechovic. Dále pak zvýšení bezpečnosti občanů města na komunikacích procházejících městem. Další rozvoj Technických služeb města. Získání dalších prostředků na zkvalitnění infrastruktury města. Ochrana občanů města před neodůvodněným zvyšováním poplatků za služby a podpora aktivit zájmových organizací, zejména pak těch, které pravidelně pracují s mládeží. V neposlední řadě podporovat rozvoj školství ve Volyni.

Měl by podle vás končit městský rozpočet v přebytku nebo v deficitu?
Principiálně by měl skončit v přebytku nebo alespoň vyrovnaný.

Můžete nějak zhodnotit činnost vaší strany během posledních čtyř let? Jak jste se podíleli na životě města? Co se povedlo a co nepovedlo?
Vzhledem k tomu, že jsme se poslední čtyři roky podíleli bezprostředně na řízení města, měli jsme možnost prosazovat volební program KSČM v plném rozsahu. Podařilo se nám ve spolupráci s ostatními partnery jej ve většině bodů postupně naplňovat. To ukazuje na reálnost cílů, které jsme si dali a akceptovatelnost našeho programu našimi partnery v koalici. Nepodařilo se zrealizovat protipovodňová opatření vzhledem k jejich finanční náročnosti a převést lesy města pod správu města.

Jak hodnotíte kroky odcházejícího vedení města během posledních čtyř let? Jaké konkrétní akce se povedly a jaké nepovedly?
Jako velmi dobré. Oceňujeme zejména rozvoj Technických služeb, realizaci sběrného dvora, hospodaření s majetkem města, zpracování a schválení územního plánu města, realizaci 3 bezpečných přechodů, vybudování kompostárny, opravy místních komunikací spojených s opravou vodovodů a kanalizace, získání peněz na rekonstrukci vodárny v Nišovicích a vodojemu atd. nepovedlo se provedení rozsáhlejších protipovodňových opatření, realizace přeložení dopravy mimo město.

Jaké opravy infrastruktury považujete ve Volyni za prioritní? Které jsou reálné a kde na ně chcete vzít peníze?
Dokončit rekonstrukci vodárny a vodojemu, dokončit opravy místních komunikací vodovodu a kanalizace, zrealizovat kanalizaci v Černěticích. Peníze čerpat z dotací.

Jak by podle vás mělo město využít proluku vzniklou zbouráním panské stodoly?
V současné době je k dispozici studie na využití výše uvedeného prostoru a většina našich členů je s ní seznámena a řešení považuje za velmi dobré.

Jak se stavíte k církevním restitucím? Může je město nějak využít? Jak?
Jako k právnímu aktu, který existuje. Tento fakt vyjasní majetkové poměry a umožní jednat městu s vlastníkem o dalších krocích.

Koupaliště čeká rekonstrukce. Jste spokojeni s jeho dosavadním provozem? Prodloužili byste smlouvu současnému nájemníkovi?
Koupaliště je potřebné rekonstruovat postupnými kroky na základě získaných prostředků z dotací, protože město nemá dostatek finančních prostředků. S provozem koupaliště jsme spokojeni. V případě ukončení nájemní smlouvy je nutno vypsat výběrové řízení.

Jak byste zvýšili turistický potenciál Volyně?
Volyně má poměrně hodně zajímavých objektů z hlediska turistiky.V měsíci říjnu bude navíc otevřena cyklotrasa Volyňka. Jsme přesvědčeni,že chybí větší propagace města a jejích památek, ale hlavně ubytovací kapacity.

Je podle vás roční nájem LDN ve výši 320 tisíc dostatečně vysoký i přesto, že město bude budovu opravovat na vlastní náklady?
Je potřebné ocenit, že se současnému vedení města podařilo nájem zvýšit dvojnásobně. Nejdůležitější je udržet toto zařízení v takovém stavu, aby plnilo požadované zdravotnické služby v plném rozsahu především pro občany města Volyně a okolí.

Jste spokojeni se zdravotní péčí ve městě? Co byste případně zlepšili nebo změnili?
Názory našich členů na úroveň zdravotní péče se různí. Zejména dostupnost zubní pohotovostní služby je složitá, zejména pro starší občany. Je i názor, že by se měl zvýšit počet zubních lékařů. Víme ale, že v budoucnu bude problém zachovat alespoň stávající stav.

Jak hodnotíte bezpečnost ve městě? Je dostatečná nebo by se měla nějak zlepšit?
Bezpečnostní situace z hlediska trestné činnosti je na území města dobrá. Horší je to s dodržováním nočního klidu po 22 hodině, zejména v okolí restaurací. Městu by prospělo, aby policie posílila ve městě pěší hlídky. Zásadním problémem je ohrožování občanů města neukázněnými řidiči, kteří nedodržují předepsanou rychlost ve městě. Zde by měla policie vyvinout více úsilí.

Fotbalistům se letos povedl ojedinělý kousek, s postupem ale souvisí i vyšší náklady, minimálně na cestování. Má se město nějak podílet na provozu fotbalu ve Volyni? Jakým způsobem a které další sporty byste případně rádi podpořili?
Na činnost sportovních organizací nebude nikdy tolik peněz, kolik by bylo dle jejich názoru potřeba. Rozdělit je možné jen ty prostředky, které jsou k dispozici. Je potřebné hledat také jiné zdroje, popř. jiné cesty správy majetku sportovních organizací ve městě. Rozvoji všech druhů sportu je potřebné ze strany představitelů města věnovat náležitou pozornost. Bylo by dobré podpořit i jiné sporty, finančně méně náročné. Město Volyně mělo v minulosti např. výborné volejbalisty a basketbalisty.

Máte už nějaké představy, s kterými stranami, respektive kandidáty, se kterými byste po volbách rádi spolupracovali nebo naopak si s nimi spolupráci nedovedete představit?
Naše strana je zastáncem poměrného zastoupení. Jsme přesvědčeni, že na úrovni města nejde o střety na poli ideologickém a politikaření, ale o poctivou práci pro občany města.

Jak odpovídal František Volmut na předvolební anketu před čtyřmi lety? Přečtěte si v našem archivu.

Kandidátka KSČM:

1. Volmut František Ing. – 60 – KSČM – učitel Volyně
2. Capůrka Josef Mgr. – 61 – KSČM – učitel Volyně
3. Kroupová Marie Ing. – 36 – BEZPP – voják z povolání Volyně
4. Vognar Miroslav – 63 – KSČM – důchodce Volyně
5. Černý František Ing. – 63 – BEZPP – učitel Volyně
6. Soukup Lubomír – 55 – BEZPP – stavební mistr Volyně
7. Babka Tomáš – 37 – BEZPP – voják z povolání Volyně
8. Bízek Vladimír – 68 – KSČM – důchodce Volyně
9. Věženský Miroslav – 67 – BEZPP – důchodce Volyně
10. Paletář Václav – 67 – KSČM – důchodce Volyně
11. Matějková Kateřina – 34 – KSČM – dělnice Volyně
12. Novák Karel – 78 – KSČM – důchodce Volyně
13. Pecková Anna – 64 – BEZPP – důchodce Volyně
14. Lenc Jindřich – 68 – KSČM – důchodce Volyně
15. Kučera Václav – 66 – KSČM – důchodce Volyně

Výsledky z minulých voleb:

Počet hlasů: 2 624 hlasů – 14.23 %
Zastupitelé: 2 (+0 ve srovnání s volbami v roce 2006)
Lídr: František Volmut – 385 hlasů
Hlasy pro kandidáty: volby.cz

volby2010

Komentáře