V předvolební anketě odpovídal lídr kandidátky Lukáš Černý.

Jaké je podle vás ústřední téma letošních voleb?
Letošní volby asi moc téma nemají, zdá se, že ani diskuse moc neprobíhá.

Jaké jsou vaše priority pro následující volební období?
Řešení proluky, zasíťováních nových stavebních parcel, zhodnocování městské architektury a zeleně. Rádi bychom také řešili další využití letního kina.

Měl by podle vás končit městský rozpočet v přebytku nebo v deficitu?
Ideální je pochopitelně vyrovnaný rozpočet, realita ale bývá jiná. Každý rok je potřeba reagovat na aktuální potřeby, výhled na další roky nedává příliš mnoho manévrovacího prostoru vzhledem k zadlužení a připravovaným projektům. Mluvit o přebytku je pochopitelně nesmysl – samosprávu tu nemáme od toho, aby na účtě shromažďovala peníze, ale aby investovala do rozvoje města a řešila jeho problémy.

Můžete nějak zhodnotit činnost vaší strany během posledních čtyř let? Jak jste se podíleli na životě města? Co se povedlo a co nepovedlo?
Přestože jsme nebyli ve vedení města, snažili jsme se pro něj pracovat. Lukáš Černý a Dana Villnerová byli členy zastupitelstva. Na podnět VvD byla zřízena pracovní skupina pro městskou památkovou zónu, kde pracuje Veronika Kovářová, Lukáš Černý a Zdeněk Polanský. Lukáš Černý byl také předsedou kontrolního výboru spolu s další členkou VvD Janou Křišťanovou. Zdeněk Polanský pravidelně píše do zpravodaje. Během posledních čtyřech let jsme pořádali šperkařské a řemeslné workshopy, koncerty, festivaly, sportovní akce i např. úklid řeky. Nepovedlo se nám zachránit panskou stodolu. Jelikož došlo ke stržení, nemůže nás těšit ani vyjádření inspekce ministerstva kultury, jež nám dalo zapravdu.

Jak hodnotíte kroky odcházejícího vedení města během posledních čtyř let? Jaké konkrétní akce se povedly a jaké nepovedly?
Za úspěšné akce považujeme postavení sběrného dvora, začátek rekonstrukce vodárny Nišovice a pokračující práce na obnově uliční infrastruktury. Kladně hodnotíme i fungování technických služeb nebo Volyňské kultury.

Na druhou stranu se nepovedlo zprůhlednit výběrová řízení. Nepovedlo se dávat všechna výběrová řízení na příslušný web, navzdory slibům.

Jaké opravy infrastruktury považujete ve Volyni za prioritní? Které jsou reálné a kde na ně chcete vzít peníze?
Naplánované jsou rekonstrukce ulic Na Vyhlídce, Pod Malsičkou a Karla Čapka, které jsou na delší dobu pravděpodobně posledními velkými infrastrukturními stavbami. Toto téma bylo aktuální před minulými volbami, nikoliv nyní.

Teď se naopak otevírá větší prostor pro menší stavební a rekultivační akce mimo oblast infrastruktury. Na citlivý zásah čekají například staré příměstské aleje, zkulturnění vyžaduje hradní příkop. Velké rezervy lze vidět na některých městských budovách. Lze hovořit např. o domě čp. 44, jehož doposud skrývaná historická hodnota by měla pomoci zajistit spolufinancování rekonstrukce z ROP. Nelze opomenout postupnou opravu interiérů hlavní budovy Základní školy Volyně.

Jak by podle vás mělo město využít proluku vzniklou zbouráním panské stodoly?
Nejprve lze mluvit o způsobu výběru projektu, až následně o tom, co by zde mělo stát. Za hloupost považujeme skutečnost, že byla budova zbourána aniž by existovala smysluplná představa o tom, co se bude dít dál. Zásadně však musí tento prostor zůstat veřejný. V současné době vzniká územní studie, která se s následky demolice stodoly potýká. Tento dílčí nezdar berme jako zkušenost a poučení před dalšími zásahy do MPZ a okolí.

Jak se stavíte k církevním restitucím? Může je město nějak využít? Jak?
Město nemůže řešit církevní restituce, to je záležitost státu, jeho institucí a platného zákona. My jen můžeme využít pozemky restitucemi odblokované. Vedle pozemků panského dvora, o nichž jsme se vyjadřovali v předcházející odpovědi, se jedná hlavně o dvě následující území. Za krajně nevhodnou považujeme bytovou zástavbu v prastarém areálu hradu a děkanství, konkrétně parcelování farského sadu. Je zřejmé, že město potřebuje prostor pro nový stavební rozvoj, v tomto případě je však cena až příliš vysoká. Místo toho by se mělo přikročit k realizování téměř čtyřicet let starého záměru vybudování bytové zástavby na jižní straně Malsičky nad silnicí vedoucí k Zechovicím.

Koupaliště čeká rekonstrukce. Jste spokojeni s jeho dosavadním provozem? Prodloužili byste smlouvu současnému nájemníkovi?
S provozem jsme spokojeni. Současný nájemce investuje i nad rámec svých smluvních povinností, koupaliště oživil.  Těší nás jeho vstřícnost a vytváření dobrého zázemí pro sportovní a kulturní akce a pro srazy veteránů. Pouze bychom doporučili stavební zásahy a úpravy konzultovat s pracovní skupinou pro památkovou zónu. Není třeba měnit věci, které dobře fungují.

Jak byste zvýšili turistický potenciál Volyně?
Proč mluvit v podmiňovacím způsobu? Vždyť už teď děláme, co se dá. Turistika v současné Volyni stojí na hudebních festivalech a koncertech, na sportovních akcích, na různých šperkařských nebo řemeslných dílnách a na kulturním dědictví. Toto jsou všechno oblasti, které nenesou bezprostřední ekonomický profit, mají ale smysl v dlouhodobé perspektivě. Snahy o zvýšení turistického potenciálu se vrátí obdobně jako spokojení hosté muzea (které si za poslední roky vybudovalo mezi návštěvníky i kolegy z profese velké renomé), nebo galerie Na shledanou (na jejíchž vernisážích se potkávají lidé z různých koutů republiky). Ke zkvalitnění nabídky pro turisty přispěje i připravovaný systém turistických tras s informačními cedulemi označujícími významné měšťanské domy a ostatní budovy, na kterých si každý bude moci přečíst o historii i současnosti objektů.

Je podle vás roční nájem LDN ve výši 320 tisíc dostatečně vysoký i přesto, že město bude budovu opravovat na vlastní náklady?
Jsme rádi, že LDN funguje a že tyto služby ve Volyni poskytuje. Výši nájemného nejsme schopni posoudit. Vzhledem k charakteru služeb a roli významného zaměstnavatele v regionu není kalkulace výše nájemného čistě tržní problém. Otázkou je, zda by se našel jiný nájemce, jež by udržel stávající provoz, který je pro město a jeho okolí důležitý z mnoha důvodů.

Jste spokojeni se zdravotní péčí ve městě? Co byste případně zlepšili nebo změnili?
Zatím spokojeni jsme. V brzké budoucnosti však bude pravděpodobně Volyni trápit nedostatek zubařů. Některé obce se již s podobnou situací setkaly, lze se inspirovat jejich zkušenostmi (úprava nájemného, zajištění bydlení apod.)

Jak hodnotíte bezpečnost ve městě? Je dostatečná nebo by se měla nějak zlepšit?
V pořádku. Ale vždy je co zlepšovat.

Fotbalistům se letos povedl ojedinělý kousek, s postupem ale souvisí i vyšší náklady, minimálně na cestování. Má se město nějak podílet na provozu fotbalu ve Volyni? Jakým způsobem a které další sporty byste případně rádi podpořili?
Město se podílí na provozu fotbalu významně, pravidelně ročním příspěvkem i mimořádně při podpoře jednotlivých akcí. Řešení dalších finančních nároků klubu vidíme v pomoci se sehnání sponzorů. Podpoříme rádi sporty, o které budou mít lidé zájem. Podpora nemusí být nutně finanční, lze například zajistit zázemí, vybavení (formou dotací se spoluúčastí).

Máte už nějaké představy, s kterými stranami, respektive kandidáty, se kterými byste po volbách rádi spolupracovali nebo naopak si s nimi spolupráci nedovedete představit?
Kandidátky jsou velmi různorodé, závisí tedy na tom, kteří kandidáti se do zastupitelstva skutečně dostanou a to si netroufáme předpovídat. Navíc je mnoho ostatních kandidátek nečitelných, neměli jsme ještě možnost seznámit se s dalšími programy.

Jak odpovídali zástupci sdružení na předvolební anketu před čtyřmi lety? Přečtěte si v našem archivu.

volynevdolyne

 

 


Kandidátka Volyně v dolyně:

1. Černý Lukáš MgA. – 30 – VvD – sochař, restaurátor Volyně
2. Kovář Jan MUDr. – 32 – VvD – lékař Volyně
3. Polanský Zdeněk PhDr. – 28 – VvD – historik Volyně
4. Křišťanová Jana Mgr. – 27 – VvD – analytička mezinárodních vztahů Volyně
5. Tíková Petra Mgr. – 27 – VvD – učitelka ZUŠ Volyně
6. Kovářová Veronika Ing. arch. – 32 – VvD – architektka Černětice
7. Nárovec Stanislav Mgr. – 28 – BEZPP – asistent režie Volyně
8. Černá Jindřiška Mgr. – 51 – BEZPP – pracovnice muzea Volyně
9. Pubal Jakub Ing. arch. – 26 – BEZPP – architekt Volyně
10. Langer Adam Ing. – 31 – BEZPP – ředitel hotelu Volyně
11. Holín Jan Mgr. – 30 – BEZPP – grafik Volyně
12. Křišťan Martin Ing. – 32 – VvD – softwarový analytik Černětice
13. Kotlíková Anna – 20 – BEZPP – studentka, herečka Volyně
14. Vrba Vojtěch Ing. – 28 – BEZPP – vývojový pracovník Volyně
15. Tíková Jana – 50 – BEZPP – živnostník Volyně

Výsledky z minulých voleb:

Počet hlasů: 2 307 hlasů – 12,86%
Zastupitelé: 2 (+2 ve srovnání s volbami v roce 2006)
Lídr: Lukáš Černý – 207 hlasů
Hlasy pro kandidáty: volby.cz

volby2010

Komentáře