volyne.info
homepage
středa,
svátek má Ambrož a Aenjamín
nastavit jako výchozí
info:
Novinky
Co se děje ve městě
Glosy a komentáře
Historie
Instituce
Kultura
Oficiální informace
Povodně
Radnice
Rodáci ve světě
Školy a vzdělávání
Sport
Stránky firem
Turistické informace
volby
Zájmové spolky

online:1
xxxxx
Už jste byli v kavárně?
Ano
Ne
Ona tu nějaká je?
Výsledky
Version 2.02

Internetový prodej automobilových výfuků – www.eshop-vyfuky.cz

Butik Radost - dámské oblečení, móda a dárky online – www.i-radost.cz
 

14.08.'07, Eva Popelková, Radnice, Zápisy z jednání
počet přístupů: 3339
Zápis ze 32. rady města ze dne 1. srpna 2007
P r o g r a m j e d n á n í :
1/ Materiály odboru správy majetku města a investic
2/ Materiály finančního odboru

Z á p i s
z 32. jednání rady města, které se konalo dne 1. srpna 2007
v 16,00 hod. v kanceláři starostky města


P ř í t o m n i :
Starostka: ing. Lenka Nestřebová
Místostarosta: ing. Václav Valhoda
Členové: ing. Martin Červený
Augustin Hronek
Ing. František Volmut
Tajemnice MěÚ: Věra Bendlová

O v ě ř o v a t e l é z á p i s u : ing. František Volmut a Augustin Hronek

P r o g r a m j e d n á n í :
1/ Materiály odboru správy majetku města a investic
2/ Materiály finančního odboru


RM schválila program jednání a přistoupila k jednotlivým bodům programu.


ad 1/
RM se seznámila s materiály odboru správy majetku města a po celkovém projednání přijala následující:
Usnesení č. 01/8/07:
RM neschvaluje opravu chodníku ve Vimperské ulici před domy 587 a 588 ve Volyni.
Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. 02/8/07:
RM ukládá zařadit opravu chodníků před domy čp. 587 a 588 do připravovaného projektu „regenerace sídliště Pod Malsičkou“.
Pro: 5, proti:0 , zdržel se:0
Zodpovídá: p. Prix
Termín: 3.9.2007
Usnesení č. 03/8/07:
RM schvaluje podepsání plné moci pro pracovníky oddělení projekce, úsek Technické služby, VaK JČ a. s., B. Němcové 12, České Budějovice, k projednání projektové dokumentace stavby „Volyně – rekonstrukce úpravny vody Nišovice“.
Pro: 5, proti:0 , zdržel se:0
Zodpovídá: p. Prix
Termín: 6.8.2007


ad 2/
RM se seznámila se materiály finančního odboru města a po celkovém projednání přijala následující:
Usnesení č. 04/8/07:
RM schvaluje zprávu o plnění rozpočtu města Volyně za období leden- červen 2007.

Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 05/8/07:
RM ukládá předložit rozpočtový výhled na ZM v měsíci září.

Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0
Zodpovídá: ing. Velková
Termín: 5.9.2007


-1-


RM vzala na vědomí žádost o proplacení nevyčerpané dovolené za rok 2006 pana Jaromíra Brabce, bytem Čestice 186.

ing. Václav Valhoda ing. Lenka Nestřebová
místostarosta starostka


O v ě ř o v a t e l é z á p i s u : ing. František Volmut………………………………………….

Augustin Hronek….……………………………………….......

-2-
autor: Eva Popelková
datum: 14.08.'07
Diskuse na téma: Zápis ze 32. rady města ze dne 1. srpna 2007

| diskuse | | další články autora |
| |


RE: Hajzlové [Petr A.]
Hajzlové [Pavel Asztaloš]
Vymazání níže uvedeného článku [Vlastislav Asztaloš]
GRs6AvZ4li [IqrqVh2O]
www.volyne.info | design b4u | rs ZVD | hosting gigaweb | kontakt | reklama | redakce | spolupráce | RSS | © 2002 - 2011 b4u web !ndustry |
| kopírování a komerční využívání obsahu je dovoleno pouze se svolením autora |