volyne.info
homepage
čtvrtek,
svátek má Filip
nastavit jako výchozí
info:
Novinky
Co se děje ve městě
Glosy a komentáře
Historie
Instituce
Kultura
Oficiální informace
Povodně
Radnice
Rodáci ve světě
Školy a vzdělávání
Sport
Stránky firem
Turistické informace
volby
Zájmové spolky

online:1
xxxxx
Už jste byli v kavárně?
Ano
Ne
Ona tu nějaká je?
Výsledky
Version 2.02

Internetový prodej automobilových výfuků – www.eshop-vyfuky.cz

Butik Radost - dámské oblečení, móda a dárky online – www.i-radost.cz
 

22.07.'07, Eva Popelková, Radnice, Zápisy z jednání
počet přístupů: 2279
Zápis z 29. rady města ze dne 4. července 2007
P r o g r a m j e d n á n í :
1/ Materiály odboru správy majetku města a investic
2/ Zápis z bytové a sociální komise
3/ Materiály starostky města a tajemnice MěÚ

Z á p i s
z 29. jednání rady města, které se konalo dne 4. července 2007
v 16,00 hod. v kanceláři starostky města


P ř í t o m n i :
Místostarosta: ing. Václav Valhoda
Členové: ing. Martin Červený
Augustin Hronek
Tajemnice MěÚ: Věra Bendlová

O m l u v e n : ing. Lenka Nestřebová a ing. František Volmut

O v ě ř o v a t e l é z á p i s u : Augustin Hronek a ing. Martin Červený

P r o g r a m j e d n á n í :
1/ Materiály odboru správy majetku města a investic
2/ Zápis z bytové a sociální komise
3/ Materiály starostky města a tajemnice MěÚ

RM schválila program jednání a přistoupila k jednotlivým bodům programu.

ad 1/
RM se seznámila s materiály odboru správy majetku města a po celkovém projednání přijala následující:

Usnesení č. 01/7/07:
Rada města Volyně ukládá zaslat výzvu k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na výstavbu vodovodu v Zechovicích těmto firmám k podání nabídky:
ing. Lenka Brücklerová, 1. máje 1142, 386 01 Strakonice
VaK Jižní Čechy a.s., B. Němcové 2, České Budějovice
Hydroprojekt CZ a.s., Zátkovo nábřeží 7, 370 01 České Budějovice
Stavební služby s.r.o., Mírová 173, 386 01 Strakonice
Hakov spol. s r.o., Radniční 28, 753 01 Hranice
Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0
Zodpovídá: p. Prix
Termín: ihned

Usnesení č. 02/7/07:
Rada města Volyně ukládá zaslat výzvu k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na výstavbu vodovodu a kanalizace na Hradčanech ve Volyni těmto firmám k podání nabídky:
ing. Lenka Brücklerová, 1. máje 1142, 386 01 Strakonice
VaK Jižní Čechy a.s., B. Němcové 2, České Budějovice
Hydroprojekt CZ a.s., Zátkovo nábřeží 7, 370 01 České Budějovice
Stavební služby s.r.o., Mírová 173, 386 01 Strakonice
Hakov spol. s r.o., Radniční 28, 753 01 Hranice Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0
Zodpovídá: p. Prix
Termín: ihned

Usnesení č. 03/7/07:
Rada města Volyně jmenuje výběrovou komisi na zhotovitele těchto akcí: Oprava komunikace v Dobřanovské ulici ve
-1-

Volyni, Oprava spojovací komunikace u Malsičky ve Volyni, Oprava komunikace v ulici Hradčanská III ve
Volyni, Oprava komunikace v obci Starov a Oprava komunikace Na Ostrovci ve Volyni, v tomto složení:
Jaroslav Prix Dis., ing. Martin Červený, ing. František Volmut a ing. Václav Valhoda.
Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0
Zodpovídá: p. Prix
Termín: ihned


ad 2/
RM se seznámila se zápisem z 3. jednání bytové a sociální komise, která se konala dne 19.6.2007 a po
celkovém projednání přijala následující:

Usnesení č. 04/7/07:
RM schvaluje přidělení bytu č. 2 II. kategorie o velikosti 1+1 v domě čp. 67 na nám. Hrdinů panu Janu Bělešovi, bytem nám. Svobody 223, Volyně.
Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. 05/7/07:
RM ukládá uzavřít nájemní smlouvu s panem Janem Bělešem, bytem nám. Svobody 223 na byt č. 2, v domě čp. 67 ve Volyni na dobu určitou na jeden rok od 15.7.2007 za 60,- Kč/m2/rok podlahové plochy.
Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0
Zodpovídá: p. Blahout
Termín: 15.7.2007

Usnesení č. 06/7/07:
RM schvaluje přidělení bytu č. 3 I. kategorie o velikosti 1+1 v domě čp. 44 na nám. Svobody, paní Zdeňce Kočové, bytem Palackého 107, Volyně.
Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. 07/7/07:
RM ukládá uzavřít nájemní smlouvu s paní Zdeňkou Kočovou, bytem Palackého 107, Volyně na byt č. 3
v domě čp. 44 ve Volyni na dobu určitou na jeden rok od 15.7.2007 za 49,- Kč/m2/rok podlahové plochy.

Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0
Zodpovídá: p. Blahout
Termín: 15.7.2007

ad 3/
RM se seznámila s materiály starostky a tajemnice MěÚ a po celkovém projednání přijala následující:

Usnesení č. 08/7/07:
RM ukládá podepsat smlouvu o zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky v MŠ ve Volyni za úhradu a o příspěvku ostatních dětí v MŠ ve Volyni s obcí Přechovice zastoupenou starostou obce Miroslavem Zdychyncem.
Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0
Zodpovídá: ing. Velková
Termín: 9.7.2007

Usnesení č. 09/7/07:
RM ukládá podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 1.2.1998 se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, se sídlem Praha 3, Orlická 4/2020, zastoupenou Ing. Bronislavou Hlachovou, ředitelkou Krajské pobočky VZP ČR pro Jihočeský kraj, Lannova 5, České Budějovice.
Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0 Zodpovídá: ing. Velková
Termín: 29.6.2007-2-

Usnesení č. 10/7/07:
RM schvaluje Směrnici upravující postup přijímání, evidenci, vracení a likvidaci nálezů.
Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0


Usnesení č. 11/7/07:
RM ukládá jmenovat likvidační komisi, která rozhodne, jak s příslušnými nálezy naloží v tomto složení:
Eva Hroudová, Ilona Myslivcová, Jaroslav Blahout, Jaroslav Prix DiS, Ing. Marie Velková, Šárka Michalcová DiS.
Pro: 3, proti:0 , zdržel se:0
Zodpovídá: starostka
Termín: 20.7.2007


Usnesení č. 12/7/07:
RM ukládá předložit nabídky oslovených tiskáren na vydání knihy o životě a díle bratří Boháčů a doporučit nejvýhodnějšího dodavatele.

Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0
Zodpovídá: místostarosta
ředitel muzea
Termín: 11.7.2007

Usnesení č. 13/7/07:
RM ukládá určit autory vyhotovení barevných příloh, redakčních prací, přípravy k tisku a jazykových korektur ke knize o životě a díle bratří Boháčů včetně termínů do kdy jednotlivé práce budou provedeny.
Pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0
Zodpovídá: místostarosta
ředitel muzea
Termín: 11.7.2007


ing. Václav Valhoda ing. Lenka Nestřebová
místostarosta starostka


O v ě ř o v a t e l é z á p i s u : Augustin Hronek........…………………………………………..


Ing. Martin Červený….……………………………………….....
-3-

autor: Eva Popelková
datum: 22.07.'07
Diskuse na téma: Zápis z 29. rady města ze dne 4. července 2007

| diskuse | | další články autora |
| |


RE: Hajzlové [Petr A.]
Hajzlové [Pavel Asztaloš]
Vymazání níže uvedeného článku [Vlastislav Asztaloš]
GRs6AvZ4li [IqrqVh2O]
www.volyne.info | design b4u | rs ZVD | hosting gigaweb | kontakt | reklama | redakce | spolupráce | RSS | © 2002 - 2011 b4u web !ndustry |
| kopírování a komerční využívání obsahu je dovoleno pouze se svolením autora |