volyne.info
homepage
sobota,
svátek má Nataša
nastavit jako výchozí
info:
Novinky
Co se děje ve městě
Glosy a komentáře
Historie
Instituce
Kultura
Oficiální informace
Povodně
Radnice
Rodáci ve světě
Školy a vzdělávání
Sport
Stránky firem
Turistické informace
volby
Zájmové spolky

online:1
xxxxx
Už jste byli v kavárně?
Ano
Ne
Ona tu nějaká je?
Výsledky
Version 2.02

Internetový prodej automobilových výfuků – www.eshop-vyfuky.cz

Butik Radost - dámské oblečení, móda a dárky online – www.i-radost.cz
 

23.02.'07, Eva Tkadlečková, Historie
počet přístupů: 4079
Evangelický sbor ve Volyni
Volyňský sbor byl založen roku 1921 a patří spolu s dalšími sedmi do Jihočeského seniorátu. Svého kazatele měl až do roku 1966 a od té doby byl administrativně spravován ze Strakonic, Písku, Tábora či Českých Budějovic. Dalšího vlastního kazatele si volyňští opět zvolili až v roce 2004.

Všechny dostupné doklady se shodují v tom, že myšlenka začít s prací evangelické církve také na Volyňsku se objevila po přednášce Břetislava Hladkého, pozdějšího faráře v Libiši, "o klerikalismu" a byla posílena další přednáškou pozdějšího seniora Machotky z Plzně "o husitství a naší svobodě" v letech 1919 a 1920.

11. prosince 1921 byla ve Volyni založena kazatelská stanice a o dva roky později (2. září 1923) filiální sbor. Plných 12let byl obstaráván ze Strakonic, z Písku a Plzně - což bylo velmi náročné (dojíždění, služba členů staršovstva). Celý sbor usiloval o to mít vlastní sborový dům s bytem pro kazatele a se shromažďovací místností.7. ledna 1931 se podařilo koupit školní budovu, do které se později přistěhoval první volyňský kazatel, diakon Jaroslav Kučera , zvolený 28. června 1933. V budově byla po nutných opravách 21. dubna 1935 slavnostně otevřena nová modlitebna.

Během války došlo ke změně kazatele. V roce 1942 odešel diakon Kučera a přišel Jan Mikulecký , absolvent misijní školy v Olomouci. Ten se ve Volyni dlouho nezdržel, odešel koncem války do Třebenic a sbor zůstal téměř rok neobsazen, odkázán zase na pomoc především ze Strakonic. 1. dubna 1946 přišel do Volyně farář (tehdy diakon) Jan Políček . Pracoval ve sboru téměř 20let. Během jeho působení se stal volyňský sbor sborem farním (1. 11. 1947) s kazatelskými stanicemi ve Vimperku, Prachaticích a v Nahořenech. Farář Políček zemřel 26. ledna 1966 - po jeho smrti nebyl sbor obsazen samostatným duchovním. Je obstaráván administrátorem, vikářem Pavlem Urválkem ze Strakonic.

I přes velké úsilí o získání samostatného faráře zůstal sbor (od roku 1996) již neobsazen s tím, že jej lze administrovat ze Strakonic a že zde mohou působit seniorátní vikáři. Následkem bylo, že zanikly všechny kazatelské stanice a bohoslužby se nadále konaly už jen ve Volyni, často jako čtené, vydatně zde pomáhal Josef Karas , dlouholetý kurátor sboru.

Sboru bylo doporučeno velký sborový dům prodat, aby nebyl církvi zátěží, a koupit objekt menší. Tešně před realizací však sborové shromáždění roku 1968 tento záměr neschválilo.

Administrátorem sboru byl po Pavlu Urválkovi (Strakonice) od 11/1969 do 1/1980 Karel Palásek (konsenior a senior v Písku) - ten obstarával hlavně úřední záležitosti sboru, tíhu sborové práce ve veliké diaspoře však nesli hlavně vikáři: Jaromír Dus (11/1966 - 11/1967, Kaplice), Květuše Šilarová (11/1967 - 10/1973, Tábor, Strakonice). Květuše Šilarová obětavě pracovala s dětmi a mládeží, konala náboženství ve škole, biblické hodiny pro děti, konfirmační cvičení, biblické hodiny pro dospělé a četné návštěvy. Po jejím odchodu v roce 1974 vypomáhá ve sboru pracovat Jan Opočenský , vikář ve Strakonicích. Konají se opět biblické hodiny, široká diaspora až k jižní hranici byla obstarávána návštěvami. Sbor je držen několika věrnými a obětavými rodinami. Po dobu vojenské služby vikáře sbor opět administruje od 10/1975 Karel Palásek, kterému od 1. 1. do 30. 7. 1977 vypomáhá Věra Matulová , vikářka ve Strakonicích. V říjnu 1977 se po návratu z vojny opět práce ujímá Jan Opočesnký, od února 1980 oficiálně jmenovaný administrátorem sboru. Po jeho odchodu se od 7/1982 do ledna 1983 stává administrátorem Cyril Horák , senior v Českých Budějovicích.

Práce je opět zredukována na pouhé konání bohoslužeb. V únoru 1983 se administrátorem stává Jan Veselý , vikář ve Strakonicích, který zde koná bohoslužby a sporadické návštěvy. Po odebrání státního souhlasu vikáři Veselému je od 15. ledna 1988 je administrátorem opět Cyril Horák, který v srpnu 1989 ustanovuje za administrátora Petra Chamráda , vikáře v Písku. V únoru 1990 se Jan Veselý vrací do církevní služby a od půli roku 1990 je opět administrátorem. Petr Chamrád však nadále dojíždí do Volyně a koná 1x měsíčně bohoslužby (se zaměřením na děti). V červenci 1995 dochází k přefaření oblasti Prachaticka ke sboru v Písku, sbor se tak umenšuje asi o 20 členů. Od roku září 1997 je oficiálně jmenovaným administrátorem sboru ve Volyni opět Petr Chamrád, farář v Písku. Věnuje se návštěvám matrikových členů zvlášť v jižní diaspoře sboru a od podzimu 1998 začíná učit náboženství ve Zdíkově. Na jeho službu navazuje roku 2001 David Nečil , farář v Písku.

Na srpnovém sborovém shromáždění roku 2004 je zvolen kazatelem sboru Hynek Tkadleček , ten nastupuje 15. října 2004. Sbor tak po 38letech má opět svého vlastního kazatele a není již administrativně spravován ze vzdálenějších míst. Ve sboru se postupně obnovuje práce s mládeží a dětmi. Střední a starší generace se schází nad Biblí při svých biblických hodinách. Při bohoslužebných shromážděních bývá vedle zvěstování "dospělákům" i tzv. slovo dětem (pro děti) a poté také nedělní škola. Postupně se také obnovuje setkávání při tzv. sborových nedělích. Kazatel sboru také koná rodinné bohoslužby v Dolních Chrášťanech. V budově sboru se konají koncerty a volnočasové aktivity. Staršovstvo sboru se rozhodlo sborový dům zrekonstruovat a nabídnout jeho prostory do užívání širší veřejnosti. Postupně se tak zanedbaný dům mění - plánem je nově vybudovat sborovou místnost, farní byt (s možným nastěhováním na jaře 2007), sborovou kuchyňku. Vzniká zde prostor pro ubytování skupin mládeže, sociální zařízení a klubovna s tělocvičnou pro volný čas. Na dvoře plánujeme zbudování prostor pro komorní koncerty a divadelní představení.

Další informace o Českobratrském evangelickém sboru ajeho aktivitách najdetena zde: volyne.evangnet.cz
autor: Eva Tkadlečková
datum: 23.02.'07
Diskuse na téma: Evangelický sbor ve Volyni

| diskuse | | další články autora |
| |


RE: Hajzlové [Petr A.]
Hajzlové [Pavel Asztaloš]
Vymazání níže uvedeného článku [Vlastislav Asztaloš]
GRs6AvZ4li [IqrqVh2O]
www.volyne.info | design b4u | rs ZVD | hosting gigaweb | kontakt | reklama | redakce | spolupráce | RSS | © 2002 - 2011 b4u web !ndustry |
| kopírování a komerční využívání obsahu je dovoleno pouze se svolením autora |