XVI. všesokolský slet, 2018

XV. všesokolský slet, 2012

XIV. všesokolský slet, 2006

XIII. všesokolský slet, 2000

XII. všesokolský slet, 1994