XIII. všesokolský slet, 2000


Na 13. všesokolský slet jsme nacvičovali 2 skladby. Starší žákyně pod vedením Ireny Tesařové skladbu pro starší žactvo - protože chlapců bylo málo, cvičili jejich část s míči a ne část pro dívky s ponpony. Mladší ženy pak se svou cvičitelkou Olgou Holoubkovou nacvičily skladbu Bolero, a to část aerobik.

České Budějovice, 27. 5. 2000: Ženy jely na slet Sokolské župy Husovy. O krásném květnovém dni tak poprvé svou skladbu zacvičily před diváky.

Písek, 10. 6. 2000: Na župní slet do Písku už jsme jely všechny - ženy i děvčata. Župní slet Sokolské župy Jeronýmovy se konal pod širým nebem a shlédl jej velký počet diváků.

PRAHA, 28. 6. - 2. 7. 2000: V Praze byli cvičenci naší župy opět ubytováni pod Strahovem v Košířích, takže jen několik stanic autobusem a již jsme stáli před strahovským stadionem. Tentokrát jsme ale cvičili v komornějším prostředí - na stadionu Evžena Rošického. Večerní program byl krásný - kromě sletových skladeb zde předvedli ukázky svého umění sokolští sportovci, shlédli jsme baletní vystoupení, poté jsme všichni přišli na plochu zacvičit si s mistryní světa v aerobiku Olgou Šípkovou. Na závěr pak byl překrásný ohňostroj. Následující den proběhl za slunečného počasí odpolední program a za velkého potlesku se sokolové loučili na 6 let s Prahou.