pátek 9. ledna od 18 hodin, SETKÁNÍ – TVRZ

BUŠEK NEBO PŘIBÍK? MUZEJNÍ A VLASTIVĚDNÝ SPOLEK VE VOLYNI
Ustavující schůze nově zřizovaného muzejního a vlastivědného spolku při Městském muzeu ve Volyni. Zaměření spolku veskrze regionální, forma staromilská s drobnou kapkou nemoderní progrese. Setkání všech zájemců, kteří jsou ochotni podílet se na budoucí činnosti spolku.

čtvrtek 15. ledna od 17 hodin, HISTORIE – TVRZ
POKOUTNÍ KRUH PRÁCHEŇSKÉ VLASTIVĚDY – FRONTA PŘED KRÁSOU
Další z pravidelných setkání zájemců o vlastivědu a historii širšího Prácheňského kraje ve volyňském koutě. Téma večera: Kouření a kuřáci v Pošumaví, tabák a jeho prodej v prácheňském regionálním drobnohledu.

sobota 31. ledna od 20 hodin, KONCERT – TVRZ
JIŘÍ KONVRZEK
Velvarský multiinstrumentální bard a samorost. Ryzí písničkářství tahané za trochu jiný český palec a dřevní blues vhodné pro bluesmany, kotlíkáře i mastňáky. O jeho osobě vše informačně nosné na www.konvrzek.cz.

… až do 31. ledna, VÝSTAVA – TVRZ
JSEM JÁ PROSINEC?
Kalendář v lidových i nelidových přerývankách. Jednotlivé měsíce roku v alegoriích a parafrázích. Od jinotajného a graficky svůdného baroka až po dětskou a včelařsko-naivistickou regionální kresbu dvacátého věku. Měsíc spěchá za měsícem a oči má sklopené…

po celý leden, VÝSTAVA – TVRZ
NOVÉ BŘEHY STARÉ ŘEKY
Regulace řeky Volyňky v letech 1864 až 1912. Stavební úpravy obou říčních břehů. Odklonění jejího toku, protipovodňové tarasy, kanalizace… Urbanistické proměny starobylé tváře nejníže položené části města. Fotografie, dokumenty, plány… Prodloužená výstava potrvá až do 31. března 2015.

po celý leden, VÝSTAVA – TVRZ
PRŮMYSLOVKA. OSOBNOSTI – MEZNÍKY – ARTEFAKTY
Již sto padesát let stará volyňská průmyslová škola a historické drobnosti z jejího nejdávnějšího života z let 1864 až 1945. Významní učitelé, žáci, budovy, příběhy… Výstava potrvá až do 31. března 2015.

po celý leden, VÝSTAVA – TVRZ
MALBĚ VSTŘÍC
Stará i mladá, umělecky usedlá, ale i rozjívená a neujasněná. Akademická, řemeslná i lidová. Prostě malba. Mírně rozpustilá výtvarná cesta rovně přes paměť volyňské muzejní sbírky především v olejích a temperách. V časovém rozsahu od 16. až do 20. století. Výstava potrvá až do 15. dubna 2015.

po celý leden, VÝSTAVA – GALERIE NA SHLEDANOU
NORBERT SCHMIDT – ÜBERRAUM
Architektonická intervence zcela proměňující pojetí prostoru galerie. Radikálním zaplněním vnitřku budovy vysokými stěnami se paradoxně otevírá prostor prázdna, ticha a koncentrace. Prostor jako obraz, okno, práh, šifra, odkaz k prostorům zcela jiným. Výstava potrvá až do 31. července 2015.

Změna programu vyhrazena
Jednotlivé prostory:
TVRZ – Školní 744, Volyně
GALERIE NA SHLEDANOU – hřbitov Malsička

Komentáře