Galerie Na shledanou představuje prostorový počin Überraum architekta Norberta Schmidta. Instalováním vysokých zdí autor zásadně změnil atmosféru výstavního prostoru v bývalé smuteční síni na hřbitově Malsička.

„Tímto nově vytvořeným ‚domem uvnitř domu‘ budou postupně prolínat další výstavy,“ řekl kurátor Jan Freiberg. Überraum zůstane v galerii do července příštího roku. Šest metrů vysoká stavba vyplňuje téměř celý vnitřní prostor. „Je to pokus, když to hodně zjednoduším, přenést nějaké sakrální kvality prostoru do běžného galerijního prostředí,“ uvedl Freiberg. V galerii zároveň pokračuje výstava Michala Škody Přítomnostabsence.

Dříve byly výstavy v této galerii, většinou malby na zdi, po skončení zabílené, jako připomínka života a smrti. „Tenhle princip jsme teď porušili a naopak jsme začali výstavy jakoby vrstvit jednu na druhou,“ přiblížil Freiberg.

Více si přečtěte v Deníku

Komentáře