sobota 11. října od 19 hodin, KONCERT – TVRZ
SAX & CRIME
Rakouský jazzový šanson v kabaretním provedení někdejších členů již legendárních Tres Hombres. Neslučitelné v přirozené jednotě, extravagantní exhibice, naprostá originalita, štiplavost ironie, osvěžující němčina, jemnost improvizace… Harald Kräuter – saxofon, zpěv; Thomas Vigl – kytara, baskytara, mašinky. Web: www.saxandcime.xlnet.at.

čtvrtek 16. října od 17 hodin, HISTORIE – TVRZ
POKOUTNÍ KRUH PRÁCHEŇSKÉ VLASTIVĚDY – V ZÁZEMÍ
Další z pravidelných setkání zájemců o vlastivědu a historii širšího Prácheňského kraje ve volyňském koutě. Téma večera: Obraz života ve městě a okolí ve válečných letech 1914–1918 ve světle řádek osobní korespondence. Několik různých příběhů a osudů.

úterý 28. října od 8 hodin, VÝLET – TVRZ
MÍSTA V KRAJI – ŘEPICE
Muzejní ráno, tj. výstava jednoho rána a krátké povídání, s následným kombinovaným výletem. Sraz na nádvoří tvrze v 8:00, pak vlakem do Strakonic, který odjíždí v 8:28, případný druhý sraz před strakonickým vlakovým nádražím v 9:00, odtud oklikou pěšky do Řepice. Rybníky, hradiště, Lemůzy, kostel sv. Máří Magdalény, zbytky tvrze a poplužního dvora, panská zahrada… Komentáře historické i jiné.

… až do 28. října, VÝSTAVA – TVRZ
DO ZÁKOPŮ TÁHNOU ŘADY NESMÍRNÝ…
Odvodní ročníky 1865–1900. Lidé z Pošumaví ve Velké válce. Příběhy a osudy jednotlivých vojáků bojujících na frontách první světové války. Výstava potrvá až do 28. října 2014.

po celý říjen, VÝSTAVA – TVRZ
NOVÉ BŘEHY STARÉ ŘEKY
Regulace řeky Volyňky v letech 1864 až 1912. Stavební úpravy obou říčních břehů. Odklonění jejího toku, protipovodňové tarasy, kanalizace… Urbanistické proměny starobylé tváře nejníže položené části města. Fotografie, dokumenty, plány… Výstava potrvá až do 8. listopadu 2014.

po celý říjen, VÝSTAVA – TVRZ
… NI BUDOUCÍM!
Svatý Václav, zeměpán a patron města Volyně, v pohledu regionálním. Svatováclavská úcta a kořeny jeho jihočeského města skrze pozůstalé dávné artefakty i dokumenty podstatně mladší. Při vernisáži slova duchovní i světská. Výstava potrvá až do 29. listopadu.

po celý říjen, VÝSTAVA – TVRZ
JIŘÍ REJŽEK – MRAČNA KRAJINY
Souborná výstava krajinářské tvorby významného strakonického malíře, grafika a výtvarného pedagoga Jiřího Rejžka (1914–1986), připravená ke stému výročí jeho narození. Prácheňsko od otavských břehů až po centrální Šumavu. Oleje, litografie, kresby. Výstava potrvá až do 17. listopadu 2014.

Změna programu vyhrazena.

Komentáře