DUA - trojboj v SG

03.11.2019

V sobotu 2. 11. 2019 se naše čtyři děvčata zúčastnila gymnastických závodů v Milevsku. Zajímavou soutěž pořádala tamní sokolská jednota. Jednalo se o závod dvojic v trojboji. Protože si milevští chtěli vyzkoušet organizaci a zjistit, zda o tento typ závodů bude zájem, závodily pro letošek pouze starší věkové kategorie - od st. žactva III po dospělé. V ženských kategoriích jedna závodnice cvičila sestavu na kladině, druhá na hrazdě. Dohromady pak předvedly prostnou – sestavu na koberci, která povinně obsahovala společné akrobatické prvky obou cvičenek. U mužských kategorií se kromě společných prostných závodilo na hrazdě a na kruzích. Na přípravu nebylo moc času, a tak do Milevska jela z naší jednoty jen děvčata. Pilný nácvik sestav trval pouhý měsíc, poslední týden chodily gymnastky trénovat téměř denně. Úsilí se však vyplatilo a s předvedením sestav byly spokojené cvičenky, trenérky i rozhodčí. Rovněž publikum všechna cvičení doprovodilo hlasitým potleskem. V kategorii Žákyně III. nakonec obsadily Veronika Šimáková s Magdalénou Homolkovou krásné 2. místo, Veronika Volfová a Bohdana Škodová se umístily na 5. místě. Magdaléna dokonce předvedla ve své kategorii nejlepší sestavu na hrazdě. K našim výborným výsledkům se přidala ještě velmi příjemná atmosféra a milé prostředí.


Memoriál Bedřicha Šupčíka ve šplhu

09.10.2019

Na památku prvního československého olympijského vítěze, sokolského gymnasty B. Šupčíka, jsme uspořádali 22. 10. (v den 121. výročí jeho narození) 8. ročník závodů ve šplhu. Po zahájení závodu všichni absolvovali šplh na tyči – 1. a 2. třída měla zkrácenou výšku 3 m, ostatní šplhali do výše 5 m. Zvlášť šplhaly dívky, síly si mezi sebou měřili chlapci. Poté některé děti zvládly i šplh na laně (opět 3 m nebo 5 m). Všichni dostali diplom a ti nejlepší malou odměnu. Je dobře, že jim přišli fandit rodiče a sourozenci.

Vítězové ve šplhu na tyči = 1. a 2. třída: dívky Vanesa Petříková – 10,00 s; 3. až 5. třída: dívky Ester Vančurová – 5,75 s, chlapci Filip Rychtar – 8,75 s; 6. až 9. třída: dívky Kristýna Kutějová – 7,25 s, chlapci Ondřej Mokrý – 8,00 s; dorostenky: Miroslava Přibová – 4,53 s

Vítězové ve šplhu na laně = 1. a 2. třída: dívky Elen Rysová – 10,68 s; 3. až 5. třída: dívky Nela Bergerová – 7,06 s, chlapci Filip Rychtar – 18,84 s; 6. až 9. třída Kristýna Kutějová – 7,65 s, chlapci Vojtěch Hodač – 7,25 s; dorostenky: Vendula Kotálová – 6,03 s

Na laně vyšplhali bez přírazu = 6. až 9. třída: Ondřej Mokrý – 19,43 s; dorostenky: Miroslava Přibová – 8,08 s


Památný den sokolstva 8. 10.

09.10.2019

Dne 8. 10. 1941 byla Česká obec sokolská rozpuštěna, její majetek úředně zabaven, bylo gestapem pozatýkáno více než 1 500 sokolů a sokolek. Většina se již domů nevrátila. Sokolové byli nejlépe organizovanou odbojovou skupinou v protektorátu. Proto se jich Heydrich oprávněně bál. Proto si právě tento den Sokol připomíná jako Památný den sokolstva a letos je to poprvé i významný den ČR. První připomenutí pohnutých událostí se uskutečnilo v Tyršově domě v r. 2012, v roce 150. výročí založení Sokola. Vzhledem k příznivému ohlasu nejen v sokolské veřejnosti již v r. 2013 jarní zasedání Výboru ČOS prohlásilo 8. říjen Památným dnem sokolstva a uložilo vedení ČOS, aby usilovalo o jeho prosazení na celorepublikové úrovni. Poslanecká sněmovna 5. 12. 2018 schválila návrh zákona, který zařazuje Památný den sokolstva mezi významné dny České republiky. Je příznačné, že se tak stalo na Mezinárodní den dobrovolníků. Senát návrh zákona schválil 31. 1. 2019. Senátor Zdeněk Papoušek z Brna, zpravodaj návrhu zákona, jej na plénu Senátu přednesl v sokolské čapce. Prezident republiky Miloš Zeman zákon podepsal 8. 2. 2019. Při této slavnostní příležitosti se konal na slavnostním nádvoří Tyršova domu pietní akt. Letos poprvé byl vyhlášen po celé republice Večer sokolských světel - v Praze byl uspořádán přímo v Tyršově domě. Členové sokolských jednot z Prahy a okolí se sešli u náhonu Čertovky v ulici U Lužického semináře, přinesli si lodičky z přírodnin se svíčkami a pustili je po vodě. Co zmařený život, to světlo. V naší jednotě jsme se sešli 8. 10. u Růžového záhonu. Několika slovy, minutou ticha a zapálením svíček jsme vyjádřili úctu, kterou chováme ke všem členkám a členům Sokola, kteří v těžkých dobách našich dějin obětovali pro svou vlast své životy. Poté jsme šli k řece Volyňce a děti pustily po vodě vlastnoručně vyrobené lodičky se svíčkami. Voda některé plamínky pozhasínala. Všechny lodičky pluly statečně dál, až nám zmizely z očí. Ty, kterým překážky v podobě kamenů nebo větví bránily plout, jsme vysvobodili. Na závěr jsme došli k pomníku padlým na nám. Hrdinů, kde jsme také zapálili svíčky.


Výlet na Šumavu - Sudslavická stezka, zámek Skalice

07.10.2019

Na výlet na Šumavu, kterým zahajujeme cvičební rok, jsme se letos vydali nezvykle v neděli. Ukázalo se však, že to bylo štěstí, protože sobota byla chladná, větrná a deštivá. Možná si někteří mysleli, že ani neděle nebude jako stvořená k turistické vycházce, proto se k nám nepřidali. Počasí opravdu nebylo jako vymalované, ale podzimní příroda ukázala svou krásu i při zatažené obloze a nakonec vysvitlo i sluníčko. Zkrátka obdivovat přírodu lze za každého počasí. Vlakem jsme přijeli do Bohumilic. Na zámku Skalice nás přivítali majitelé, manželé Hiršlovi, provedli nás přízemím, popovídali o historii i současnosti. Paní Hiršlová nám rovněž ukázala ocenění, které jejímu předkovi F. Holoubkovi udělil Sokol na Král. Vinohradech v r. 1913. Poté jsme se vydali k železniční stanici Bohumilice v Čechách, kde jsme se napojili na okruh Sudslavické stezky. Naposledy jsme tu byli před osmi lety. Památná lípa stále zdobí okolí mlýna Vanických. Vyzkoušeli jsme si, zda se můžeme srovnávat ve skoku do dálky s jelenem či liškou, odhadovali jsme vzdálenost a výšku, zapsali jsme se do vrcholové knihy a přes údolí řeky Volyňky se podívali na Paříž (část obce Výškovice). U jeskyně jsme se zastavili jen krátce, vyšplhali jsme po železných schodech a už jsme byli na konci naučné stezky. Do Volyně jsme přijeli brzo, takže nedělní odpoledne mnozí z nás trávili odpočinkem.


Noc sokoloven 27. 9.

28.09.2019

Letos Noc sokoloven oficiálně proběhla 28. 9. Naše jednota se připojila k těm, které ji zorganizovaly v předvečer tohoto dne, který je zároveň státním svátkem.

Interaktivní hra V podvečer 27. 9. se sešlo 40 dětí, pro které si 11 cvičitelek a cvičitelů připravilo zajímavou hru  spojenou s poznáváním sokolovny. Po zahájení cvičitelky děti rozdělily do družstev a odvedly je na jednotlivá stanoviště. Úkoly byly zajímavé. Test prověřil znalost pohádek a večerníčků, kvíz byl zaměřený na olympijské hry, děti skládaly maxipuzzle (logo Sokola), určovaly jim známé předměty podle hmatu či zkoušely uhodnout předměty, které se používaly v době ještě nedávné, také odpovídaly na otázky týkající se sokolovny. Protože začalo pršet, jedno stanoviště - vysílání zašifrované zprávy - se muselo přesunout do patra sokolovny. Při čekání na výsledky všichni vyráběli lodičky z přírodních materiálů, které pustí po Volyňce v Památný den sokolstva 8. 10. Následovalo vyhlášení výsledků a udílení cen. Na závěr byl přinesen velký dort potažený marcipánem, na kterém byla namalována naše sokolovna. Výborný dort se stal sladkou tečkou na milým večerem.

Sokolské kino Ve 22 h se velká tělocvična sokolovny proměnila v kinosál. Děvčata a chlapci se postupně uvelebili na duchnách a žíněnkách, zachumlali se do spacáků a upřeli zrak na plátno. Čekala je pěkná animovaná pohádka. Po půlnoci v sokolovně zhasla všechna světla a většina dětí usnula. Jen ty větší si ještě chvíli potichu povídaly.

Sobota V sobotu ráno děti vstávaly brzy. Ale to při spaní v tělocvičně není nic nového. Uklidily sál a v klubovně se nasnídaly. Poté proběhlo zakončení Noci sokoloven. Každý dostal diplom za účast, sokolský batůžek a náramek. A nezbylo nic jiného, než se rozejít do svých domovů a těšit se na příští rok.


...archiv novinek