Sokolský Atletcup Volyně

19.05.2019

Přijďte na Sokolský Atletcup v neděli 26. 5. Prezence je od 8:40 h, začínáme v 9:00 h.

Disciplíny: skok daleký, hod kriketovým míčkem (PD tenisovým), sprint, překážkový běh, dorost a dospělí 2 další disciplíny. V případě nepříznivého počasí v tělocvičně (hod badmintonovým míčkem, šplh (tyč/lano dle věkové kategorie), běh na dvě rovinky, skok z místa do duchny).

Kategorie (dle počtu přihlášených a roku narození): předškolní děti, mladší žactvo, starší žactvo, dorost, dospělí

9:15 h: Předškoláci + Mladší žactvo (dle počtu přihlášených do cca 12 h)

11:00 h: Starší žactvo + Dorost + Dospělí (dle počtu přihlášených do cca 14 h)

Pravidla: skok = 2 pokusy a hod = 3 pokusy (počítá se nejdelší, čas na zkušební);  sprint = nízký startu, čas na setiny, zvukový signál píšťalkou

Přihlášky: přihlásit se mohou členové i nečlenové jednoty = e-mailem (sokol.volyne@tiscali.cz) či telefonem (728 117 969) a členové Sokola také osobně cvičiteli/cvičitelce svého oddílu do 23. 5. 2019 (nebo prostě jen přijďte)

Odměny: všichni dostanou diplom a dárek; umístění na 1. až 3. místě také medaili


Oslavy - 150 let jednoty a 90 let sokolovny

09.05.2019

V letošním roce naše Tělocvičná jednota Sokol Volyně oslavovala dvě kulatá výročí. Uplynulo 150 let od jejího založení a 90 let od postavení sokolovny. Oslavy probíhaly od 10. do 12. 5. 2019. V pátek se konala vernisáž výstavy "Silou lví, vzletem sokolím", na kterou přišlo hodně lidí. Pracovníci muzea nám připravili velmi pěknou expozici s mnoha fotografiemi, zajímavými dokumenty, kroji, náčiním atd. Donedávna si nikdo z nás nebyl jistý přesným datem založení jednoty. Teprve několik dní před vernisáží vedoucí muzea p. K. Skalický našel článek, který dokazuje, že sokolská jednota ve Volyni byla založena 16. 9. 1869. Příjemnou atmosféru vernisáže umocnil hudební doprovod a zpěv dětí pod vedením manželů Hartlových a chutné občerstvení, které připravily ženy z oddílu volejbalu. Sobota byla hlavním dnem oslav. Již od dopoledne byla sokolovna otevřena návštěvníkům, kteří si mohli prohlédnout výstavu zaměřenou na současnou činnost jednoty. Rovněž zajímavé byly panely zapůjčené od Vzdělavatelského odboru ČOS. Ty se týkaly historie sletů a Sokolské stráže. Oba výstavní sály provoněly květy šeříku. Na uvítanou si každý mohl vzít perníček s logem Sokola a zakoupit upomínkové předměty. Lidí stále přibývalo a zdálo se, že se do sálu ani nevejdou. Napětí rostlo, účinkující byli připraveni. Krátce po třetí hodině zazněly fanfáry a poté za zvuků sokolských pochodů sálem prošli praporečníci s historickými prapory, děti v historických cvičebních úborech a zástupci oddílů. Praporečníci, starostka jednoty a významní hosté vystoupili na jeviště, které jsme se při příležitosti oslav rozhodli opravit. Pod mnoha vrstvami oranžové, bílé a žluté barvy se objevila původní modrá výmalba a my se ji rozhodli zachovat. Všichni tedy viděli jeviště tak, jak jej naši předkové před 90 lety vymalovali. Proběhlo slavnostní zahájení, představení nového praporu vč. jeho požehnání volyňským farářem p. Löfellmannem a připnutí pamětní stuhy Předsednictva ČOS, ocenění cvičitelek a cvičitelů. Poté se rozběhl bohatý program, ve kterém vystoupily prakticky všechny oddíly všestrannosti. Např. Oddíl Žactvo - tanec předvedl choreografii na píseň Cizí zeď a děti vyzvaly diváky, aby nám na vyrobenou "zeď" pod jevištěm napsali milé vzkazy. A opravdu - večer byla naše "zeď", kterou máme schovanou na památku, zcela popsaná - Miluji Sokol, Sokol je nejlepší atd. atd.  Akademii zakončilo starší žactvo ukázkou sletové skladby Cirkus, kdy v jejím samotném závěru složilo jako puzzle logo Sokola. Akademií ale oslavy neskončily. Sál jsme připravili k večernímu posezení při hudbě a tanci. V deset hodin večer čekal na všechny překrásný ohňostroj - na sokolovně svítila číslice 90, nebe bylo ozářené a vypadalo to, jako kdyby hvězdy padaly na sokolovnu a na nás všechny. Sokolovna ožila ještě v neděli odpoledne. Naši pozvánku na otevřené cvičební hodiny přijaly hlavně místní děti, které si přišly vyzkoušet sportovní gymnastiku, atletiku, pohybové hry, volejbal a stolní tenis. Je po oslavách. Jsme šťastní, že slyšíme je slova chvály, a zároveň jsme trochu smutní, že slavnostní víkend tak rychle uběhl. Máme chuť si jej zopakovat, abychom si vše mohli ještě jednou prožít a vzpomínky lépe vtisknout do paměti. A sobotní déšť? Však volyňskému Sokolu pršelo štěstí.


Májový sportovní minimaraton

08.05.2019

Ve sváteční den, ve středu 8. 5., jsme uspořádali ve volyňské sokolovně 19. ročník Májového sportovního minimaratonu. Tak trochu nahradil pravidelné čtvrteční cvičení, které muselo ustoupit generální zkoušce na slavnostní tělocvičnou akademii. Letošní ročník proběhl ve znamení kulatém - cvičilo se hlavně s míči a na bosu. První lekce měla název Fit na bosu. Lektorka Olča ukázala všem, jak se dá cvičit na této poměrně nové cvičební pomůcce. Po krátkém úvodu následovala rozcvička, která zaktivovala svaly v těle. Další cvičení bylo věnováno různým způsobům cvičení na bosu a s bosu a bylo stručným návodem, jak jej využít při zvyšování kondice a posilování, k balančnímu cvičení, které zpevňuje střed těla. V další lekci cvičitelka Maruška využila gymballů a overballů, které v jednotě používáme již dlouhá léta. Mělo to být cvičení pohodové, ale protože se sešly ženy velmi šikovné a toužící si řádně zatrénovat, tak se hodně posilovalo. Třetí hodinu vedla opět Maruška a věnovala se v ní trénování kondice. Posilování, které bylo pojato jako kruhový trénink, bylo zaměřeno před létem samozřejmě na problematické partie těla a vytrvalost. Po závěrečném protažení všechny účastnice domů odcházely s malým dárečkem a výborně naladěny s tím, že se těší na víkendové oslavy jednoty.


Přebory v sokolské všestrannosti

04.05.2019

Všechny části přeborů v sokolské všestrannosti (plavání, šplh, sportovní gymnastika - čtyřboj nebo pětiboj, atletika - čtyřboj) z naší jednoty letos dokončili: Předškolní děti - V. Petříková 5. místo; Ml. žákyně I - N. Bergerová 6. místo; St. žákyně III - M. Homolková 7, místo a Veronika Volfová 14. místo; Ml. žáci I - R. Zelinka 9. místo; St. žáci III - V. Hodač 4. místo.


Župní přebory v atletice

04.05.2019

Letos jsme se na Župní přebory v lehké atletice vypravili 4. 5. 2018 do Písku. Naše výprava měla oproti minulým letům jen 18 soutěžících. Všechny děti absolvovaly hod do dálky, skok daleký, sprint a kromě předškoláků i běh na střední trať. Předpověď počasí nás trochu strašila. Měla být velká zima a mělo pršet. A tak si všichni vzali s sebou teplé oblečení a horký čaj. Nakonec počasí sokolským závodům přálo, vysvitlo i sluníčko a se zimou to nebylo tak zlé. Jen štafety běhané vždy mimo závod neproběhly. Organizátoři byli skvěle připraveni, a tak závody skončili v 15 h vyhlášením výsledků: Předškolní děti = V. Petříková 23. místo; Ml. žákyně I = N. Bergerová 7., A. Novotná 14. místo; Ml. žákyně II = L. Holoubková 3. místo, K. Kutějová 11., E. Vančurová 17. místo; St. žákyně III = M. Homolková 12., V. Volfová 17., L. Kotálová 18., V. Šimáková 20., A. Pacáková 25., I. Karasová 27. místo; St. žákyně IV = V. Novotná  4. místo; Ml. žáci I = V. Kovačik 4., R. Zelinka 14. místo; Ml. žáci II = K. M. Zahradník 6., A. Pikl  14. místo; St. žáci III = V. Hodač 6. místo.


...archiv novinek