Letní tábor pod Bethánem 30.6.-14.7.2024

15.07.2024

Tento rok jsme se na táboře přenesli do galské vesnice a příběhem táborové hry nás provázeli Asterix a Obelix. První večer naši vesnici bohužel napadly Římské legie a pokusily se unést našeho druida Panoramixe. Naneštěstí když se Obelix snažil legie zastavit, zasáhl menhirem nebohého druida a ten se dočista pomátl. Celých čtrnáct dní jsme se snažili při různých hrách získat recept na lektvar, který by mu paměť vrátil. To se nám podařilo až při závěrečné hře. Podali jsme Panoramixovi lektvar, ten však k překvapení všech dětí nefungoval. Měli jsme ale štěstí v neštěstí. Když rozčarovaný Obelix vyhodil menhir do vzduchu, opět zasáhl Panoramixe do hlavy a ten jako zázrakem nabyl jasného vědomí. Letos jsme měli hodně nových malých táborníků, a proto bylo více než důležité seznámit je s klasickými táborovými dovednostmi jako je správné rozdělávání ohňů a jejich druhy, uzle, orientace v mapě a práce s buzolou, poznávání rostlin, Morseova abeceda, hvězdná obloha, stopy zvěře, zdravověda a další. Zdravovědě jsme se věnovali velmi důkladně a vyzkoušeli jsme si i simulaci záchrany životů intenzivní zážitkovou formou. V druhém týdnu jsme se vypravili na výlet vlakem do Čkyně a vydali se pěšky do Bohumilic v Čechách. Tam jsme osvěžili svá těla v místním přírodním koupališti. Koupání děti moc bavilo a zahrály si i akční hru ve vodě. Zpestřením programu byla návštěva jedné z maminek v deštivém odpoledni. Přinesla nám velkou sadu společenských her vhodných pro různé věkové kategorie a děti si je mohly všechny vyzkoušet. Odvahu dětí prověřila i klasická stezka odvahy, při které musí malí táborníci ve dvojici a velcí samostatně projít lesem od světélka ke světélku a podepsat se u strašidelného zápisníku. Každý večer jsme s dětmi trávili u písniček za doprovodu kytary a naučené písně jsme si pak zazpívali obě soboty u táborového ohně. Tábor byl jako každý rok intenzivním prožitkem pro všechny zúčastněné děti i dospělé. Navázali jsme nová přátelství, která jsou mnohdy na celý život. A už teď se těšíme na příští rok, kdy opět zažijeme společně mnoho legrace a dobrodružství. Petra Mrkvičková, vedoucí


XVII. všesokolský slet 2024

09.07.2024

Na slet do Prahy jelo letos z naší jednoty 51 cvičenek a cvičenců a 3 ženy jako doprovod, protože všechny cvičitelky dětských skladeb také cvičily. Celkem tedy 54 dětí a dospělých. Nacvičovali jsme 4 skladby – Sokolhraní pro ml. žactvo (16 dívek), Fitness pro st. žactvo a dorost (8 dívek a 3 chlapci), Babí léto pro ženy (8 žen), Rockovou symfonii pro ženy a muže (17 žen a 2 muži). Dvě ženy cvičily dvě skladby a jedna žena, protože musela nahradit nemocnou dívku, cvičila tři skladby. Naše župa měla zajištěné ubytování a stravování opět v ZŠ Ohradní v Praze-Michli – spaní ve třídě či tělocvičně ke sletu prostě patří. Sobota 29. 6. patřila příjezdu a ubytování. V neděli 30. 6. se konal mohutný sletový průvod Prahou – šli jsme z Václavského náměstí okolo Národního divadla a Rudolfina a dále Pařížskou ulicí až na Staroměstské náměstí, kde byl připraven doprovodný program. Odpoledne jsme se zúčastnili slavnostní ekumenické mše svaté v chrámu sv. Víta, kterou sloužil arcibiskup pražský a primas český J. Exc. Jan Graubner. Několik žen navštívilo v Národním divadle představení Lucerna, které sehráli sokolští ochotníci a které přenášela poprvé v přímém přenosu Česká televize. Zájemci si mohli vystoupat večer na Petřín. V úterý 2. 7. jsme se zúčastnili Sokol Gala v O2 Aréně. Představení provedlo diváky historií Sokola. V pestrém programu se představil sokolský výkonnostní sport (šerm, míčové a úpolové sporty, rokenrol, gymnastika atd.) a vystoupili i zahraniční sokolové, Sokolská stráž a Hradní stráž. Od pondělí do čtvrtka však hlavně probíhaly zkoušky skladeb a generální zkoušky obou programů. Rocková symfonie měla zkoušku už v sobotu 29. 6. Byl však také čas na toulky Prahou, návštěvu Tyršova domu, výstavy, koupání, cukrárnu i nákupy. Počasí bylo příznivé, sluníčko se schovávalo za mraky, ale téměř nepršelo. V pátek ti, kteří neodjeli hned po vystoupení, mohli navštívit Tyršův dům, kde byl závěrečný společenský večer. Večerní program se konal 4. 7. Slavnostní zahájení bylo jako před 12 lety náročné – půl hodiny před zahájením a ještě dlouho po něm vydatně pršelo, a tak praporečníci a ti, kteří na ploše tvořili úvodní obrazec, hodně promokli. Ale slavnostní nástup cca 220 praporečníků, vztyčení české a sokolské vlajky, proslov starosty ČOS br. M. Chlumského a prezidenta republiky P. Pavla, předání praporu pana prezidenta sokolům, připínání stuh na prapory, mezi kterými letos byly dva volyňské (historický a z r. 2019)... to byl nezapomenutelný zážitek. Na závěr programu zazpívali L. Bílá a J. Korn a ženy a muži utvořili na ploše srdce. Odpolední program proběhl 5. 7. a jeho zahájení bylo velmi emotivní. Sokolníci se sokoly, děti vytvářející siluetu sokola mávajícího křídly či heslo letošního sletu „SPOJUJEME“. Rovněž zakončení sletu všechny přítomné dojalo téměř k slzám. Poslední na programu byla seniorská skladba, v níž měla svou část Věrná garda, která se vlastně přišla rozloučit. Děti jim přinesly bílé růže a divácký potlesk ve stoje trval snad 10 minut. Na úplný závěr sletu zástupci všech skladeb vytvořili strom života. Oba programy měly úžasnou atmosféru, diváci neustále tleskali a fandili a děti i dospělí cvičili s nadšením a radostí. Jak rychle sletový týden utekl... Zdá se nám, že jsme tu byli nedávno. A přitom to bylo v r. 2018. Opět balíme, loučíme se s Prahou, odjíždíme... a těšíme se za 6 let na viděnou.


Příměstský tábor 12.-16. 8.

16.06.2024

Naše jednota pořádá sokolský příměstský tábor. Termín je jako tradičně "po volyńské pouti", tj. 12.-16. 8.

Tábor je určen pro děti od 7 do 15 let, které se mohou těšit na aktivity v sokolovně i venku (seznamovací hry, pohybové hry, míčové hry a jiné koletkviní sporty, základy atletiky a sportovní gymnastiky, posilování, stolní hry, malování a tvoření, jednodenní výlet do okolí Volyně nebo na Šumavu, dle zájmu pro starší děti půldenní cyklovýlet). Dětem se budou věnovat vedoucí se zkušenostmi a s odpovídajícím vzděláním. Je zatištěna strava (dopolední svačina v sokolovně a oběd ve školní jídelně). 

Základní cena = 2.500 Kč; dítě, které má zaplacené příspěvky na r. 2024 = sleva 1.000 Kč; dítě, které nemá zaplacené příspěvky na r. 2024, může zdarma cvičit v jednom oddíle od září do konce kalendářního roku.

Přihlášky posílejte na volyne@sokol.eu nebo volejte na tel. číslo 728 117 969 – uveďte jméno a příjmení dítěte, jeho věk a své tel. číslo. Na konci dubna pošleme závaznou přihlášku a další pokyny.


Sokolský Atletcup

12.06.2024

Letos jsme výjimečně atletické závody uspořádali v neděli 2. 6. Ráno všechny příchozí přivítala ředitelka závodu Jitka Kotálová. Pro rychlejší průběh byl začátek soutěží opět rozdělený podle mladších a starších věkových kategorií. Konec května byl bohatý na déšť, a tak bylo venkovní hřiště hodně podmáčené. Proto jsme poprvé v historii Atletcupu zvolili „mokrou variantu“. Tradiční atletické disciplíny musely ustoupit méně tradičním, protože např. skok do písku se uvnitř budovy těžko zajišťuje. Závodilo se proto v běhu na dvě rovinky, skoku do dálky z místa, šplhu, hodu badmintonovým míčkem, hula hopu na čas a vrhu gymballem z okna. Někteří si na posledně jmenované disciplíně dali velmi záležet. Naštěstí byli dobře jištěni, a tak z okna létal opravdu jen gymball. Závodilo 33 dětí a 3 muži, tedy celkem 36 statečných, kteří přišli a nenechali se odradit špatným počasím. Bohatě byla zastoupena kategorie předškoláků a 1.-3. třídy. Můžeme se tedy těšit, že v dalších letech nebude o soutěžící nouze. Všichni podali úžasné výkony. Kdo zrovna nezávodil, fandil ostatním. Ti nejlepší si odnesli zasloužené medaile, všichni pak diplomy a něco na zub. Pořadatelé měli hřejivý pocit, že i mokrá varianta děti bavila a že všichni strávili spolu krásné atletické dopoledne. Velké díky patří všem rozhodčím a pomahatelkám. Za rok opět na viděnou. Vítězky a vítězové jednotlivých kategorií = Předškolní děti: Jakub Hrubeš; 1. až 3. třída: dívky – Lenka Urbánková, chlapci – Benny Impassa Ifoli; 4. až 6. třída: dívky – Barbora Lukešová; 7. třída až dorost: dívky – Bohdana Škodová a Eliška Valentová, chlapci – Milan Šandor; Muži: Jan Šimek


155 let jednoty a 95 let sokolovny - výstava

03.06.2024

Ve vestibulu Městského úřadu jsme instalovali výstavu věnovanou 155. výročí založení jednoty, 95. výročí postavení sokolovny a XVII. všesokolskému sletu, která bude probíhat do 12. 8. Na sedmi panelech je zobrazena historie a současnost jednoty a sokolovny. Jeden panel jsme věnovali XVII. všesokolskému sletu.


...archiv novinek