Cvičení v sokolovně

03.01.2021

Přejeme všem krásný, klidný, šťastný, spokojený a hlavně zdravý nový rok.

Bohužel prozatím ještě cvičit nemůžeme. Všichni se však těšíme, že (až to bude možné) si vše náležitě vynahradíme.


Oběhneme republiku?

28.10.2020

Ve středu 28. října se měl v Písku konat Sokolský běh republiky. Situace bohužel neumožnila konání hromadných akcí a závod byl odložen na 28. listopadu. Písečtí si však chtěli připomenout tento významný den. A to ničím jiným než pohybem. Jejich výzva zněla "Oběhneme republiku?". Vyzvali své členy a další sokoly, sokolky i širokou veřejnost, aby si šli právě v ten den zaběhat nebo vyrazili na procházku (ideálně v národních barvách) a poslali jim fotografii s počtem zdolaných kilometrů. Průběžně zaslané počty kilometrů sčítali. Cílem bylo dostat se na 2327 km, což je délka státních hranic. Večer celou akci vyhodnotili.

A jak organizátoři napsali na facebooku svého odboru všestrannosti: „Povedlo se nám to! Zapojilo se neuvěřitelných 339 lidí a společně jsme pokořili 3053 km. První fotografie dorazily sice již brzy ráno, ale další přibývaly ze začátku velmi pomalu. Okolo druhé hodiny jsme se opravdu obávali, zda se nám povede pokořit náš cíl. Jak se však blížila osmá hodina, čísla přibývala čím dál rychleji a 30 minut před koncem výzvy už jsme měli vyhráno! Ve finále jsme svůj cíl ještě překonali o krásných 726 kilometrů! Mezi účastníky bylo spousta Sokolů a jejich rodiny, zapojili se i sportovní nadšenci z řad veřejnosti, přidali se k nám i studenti z 5. školní roty Univerzity obrany v Brně, kteří nás podpořili 104 kilometry. Co se největších sportovních výkonů týče, zaslouží si zvláštní pozornost bývalý náčelník Odboru všestrannosti T.J. Sokol Písek Pepa Velát a jeho syn Vojta, kteří zdolali každý obdivuhodných 40 km.“

Ve Volyni jsme se samozřejmě k výzvě přidali. Samostatně šlo několik skupinek. Sokolky a sokoli, jejich rodiny i jejich přátelé, děti i dospělí se po skupinkách vydali do okolí Volyně a našlapali desítky kilometrů. Bylo pěkné počasí a příroda nás okouzlovala svými podzimními barvami. Ještě večer si mnozí telefonovali a s nadšením si sdělovali své zážitky. Děkujeme píseckým za skvělý nápad a napadlo nás, že takto by mohla vzniknout pěkná tradice.


Památný den sokolstva 8. 10.

08.10.2020

Dne 8. 10. 1941 byla Česká obec sokolská rozpuštěna, její majetek úředně zabaven, gestapem bylo v noci ze 7. na 8. října 1941 v Akci Sokol pozatýkáno více než 1 500 sokolů a sokolek, z nichž se domů téměř nikdo nevrátil. Proto si tento den Sokol připomíná jako Památný den sokolstva. Letos podruhé i jako významný den ČR.

Ve čtvrtek 8. 10. vlály sokolské vlajky na všech hejtmanstvích v Česku i na budově Magistrátu hl. města Prahy, moderátoři České televize měli připnuté kokardy na oblečení a po celé republice se konaly pietní akty i přes přísná hygienická opatření. Ráno vyjely v Praze a v dalších velkých městech prostředky MHD ozdobené českou a sokolskou vlajkou. Primátor Zdeněk Hřib vyvěsil sokolskou vlajku na Magistrátu hl. města Prahy za přítomnosti starostky ČOS Hany Moučkové. Poté se konala na Pražském hradu přehlídka sokolských praporů a Sokolská stráž se zapojila do Hradní stráže. Odpoledne proběhl slavnostní pietní akt v Tyršově domě, a to v přímém přenosu ČT24. Zúčastnila se jej starostka ČOS, předseda Sněmovny PSP ČR Radek Vondráček, předseda Senátu PSP ČR Miloš Vystrčil, ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek, Dagmar Evaldová – poslední žijící přímá svědkyně „Akce Sokol“ a další významní hosté.  Celý den byl zakončen Večerem sokolských světel, kdy sokolové v celé republice pouštěli po vodě lodičky se svíčkami. Mhohde vzhledem k situaci šlo o individuální akce.

Ve Volyni od rána 8. 10. visela sokolská vlajka na budově městského úřadu. V naší jednotě jsme se sešli před sokolovnou u Růžového záhonu. Bohužel účast byla ovlivněna rychle se zhoršující epidemiologickou situací. Několika slovy a zapálením svíček jsme vyjádřili úctu, kterou chováme ke všem sokolkám a sokolům, protože v těžkých dobách naší republiky obětovali pro vlast své životy. Poté jsme šli k pomníku padlým na nám. Hrdinů, kde jsme také zapálili svíčky. Nakonec po řece Volyňce děvčata pustila lodičky se svíčkami. Lodičky pluly stejně statečně, jako stateční byli ti, kteří v minulém století bojovali za naši svobodu.


Výlet na Šumavu - Alej smíření

07.10.2020

Letošní výlet na Šumavu, na který jsme se vydali 3. 10., byl opakováním úspěšného výletu z r. 2008. Počasí bylo vpravdě podzimní. Chvilku foukalo, pak svítilo sluníčko a příroda nám ukazovala všechny své krásy. Ráno se na volyňském nádraží sešlo 46 dětí a dospělých. To bylo nejvíce od prvního výletu na Šumavu v r. 2005. Vlakem jsme dojeli do Kubovy Hutě, nejvýše položené železniční stanice v Čechách. Vzhledem k epidemiologické situaci a k nařízení vlády ČR jsme cestu vlakem museli zvládnout v rouškách. Naštěstí venku jsme je už mohli schovat. Z Kubovy Hutě jsme vykročili po lesní cestě směrem k památníku. Podél cesty rostlo mnoho hub. Malí chlapci neodolali, k nim se přidali dospělí... a za chvíli bylo plných několik tašek. Alej smíření byla založena v místě bývalé osady Táflova Huť. Samotná alej má dvě části. První část je tvořena kombinací českého národního stromu – lípy a německého národního stromu – dubu. Celkem jich je 34. Druhou část aleje tvoří ovocné stromy. Stromy sázeli v r. 2002 společně čeští a němečtí studenti jako projev soužití svých národů před druhou světovou válkou. Je zde umístěn i zajímavý památník smíření a kamenný kříž. Po malém odpočinku jsme se vydali po Lesnické naučné stezce do Pravětína a odtud do Vimperka. Byl dokonce čas na občerstvení před místní hospůdkou. A ve vlaku jsme přemýšleli, kam se vypravíme příště.


Oslavy - 150 let jednoty a 90 let sokolovny

09.05.2019

V letošním roce naše Tělocvičná jednota Sokol Volyně oslavovala dvě kulatá výročí. Uplynulo 150 let od jejího založení a 90 let od postavení sokolovny. Oslavy probíhaly od 10. do 12. 5. 2019. V pátek se konala vernisáž výstavy "Silou lví, vzletem sokolím", na kterou přišlo hodně lidí. Pracovníci muzea nám připravili velmi pěknou expozici s mnoha fotografiemi, zajímavými dokumenty, kroji, náčiním atd. Donedávna si nikdo z nás nebyl jistý přesným datem založení jednoty. Teprve několik dní před vernisáží vedoucí muzea p. K. Skalický našel článek, který dokazuje, že sokolská jednota ve Volyni byla založena 16. 9. 1869. Příjemnou atmosféru vernisáže umocnil hudební doprovod a zpěv dětí pod vedením manželů Hartlových a chutné občerstvení, které připravily ženy z oddílu volejbalu. Sobota byla hlavním dnem oslav. Již od dopoledne byla sokolovna otevřena návštěvníkům, kteří si mohli prohlédnout výstavu zaměřenou na současnou činnost jednoty. Rovněž zajímavé byly panely zapůjčené od Vzdělavatelského odboru ČOS. Ty se týkaly historie sletů a Sokolské stráže. Oba výstavní sály provoněly květy šeříku. Na uvítanou si každý mohl vzít perníček s logem Sokola a zakoupit upomínkové předměty. Lidí stále přibývalo a zdálo se, že se do sálu ani nevejdou. Napětí rostlo, účinkující byli připraveni. Krátce po třetí hodině zazněly fanfáry a poté za zvuků sokolských pochodů sálem prošli praporečníci s historickými prapory, děti v historických cvičebních úborech a zástupci oddílů. Praporečníci, starostka jednoty a významní hosté vystoupili na jeviště, které jsme se při příležitosti oslav rozhodli opravit. Pod mnoha vrstvami oranžové, bílé a žluté barvy se objevila původní modrá výmalba a my se ji rozhodli zachovat. Všichni tedy viděli jeviště tak, jak jej naši předkové před 90 lety vymalovali. Proběhlo slavnostní zahájení, představení nového praporu vč. jeho požehnání volyňským farářem p. Löfellmannem a připnutí pamětní stuhy Předsednictva ČOS, ocenění cvičitelek a cvičitelů. Poté se rozběhl bohatý program, ve kterém vystoupily prakticky všechny oddíly všestrannosti. Např. Oddíl Žactvo - tanec předvedl choreografii na píseň Cizí zeď a děti vyzvaly diváky, aby nám na vyrobenou "zeď" pod jevištěm napsali milé vzkazy. A opravdu - večer byla naše "zeď", kterou máme schovanou na památku, zcela popsaná - Miluji Sokol, Sokol je nejlepší atd. atd.  Akademii zakončilo starší žactvo ukázkou sletové skladby Cirkus, kdy v jejím samotném závěru složilo jako puzzle logo Sokola. Akademií ale oslavy neskončily. Sál jsme připravili k večernímu posezení při hudbě a tanci. V deset hodin večer čekal na všechny překrásný ohňostroj - na sokolovně svítila číslice 90, nebe bylo ozářené a vypadalo to, jako kdyby hvězdy padaly na sokolovnu a na nás všechny. Sokolovna ožila ještě v neděli odpoledne. Naši pozvánku na otevřené cvičební hodiny přijaly hlavně místní děti, které si přišly vyzkoušet sportovní gymnastiku, atletiku, pohybové hry, volejbal a stolní tenis. Je po oslavách. Jsme šťastní, že slyšíme je slova chvály, a zároveň jsme trochu smutní, že slavnostní víkend tak rychle uběhl. Máme chuť si jej zopakovat, abychom si vše mohli ještě jednou prožít a vzpomínky lépe vtisknout do paměti. A sobotní déšť? Však volyňskému Sokolu pršelo štěstí.


...archiv novinek