Cvičení v sokolovně

10.02.2021

Zdravíme všechny naše členky a členy. Sice se stále nemůžeme setkávat, ale cvičitelé, cvičitelky a vedoucí Vašich oddílů jsou s Vámi v kontaktu a Vy spolu s nimi na dálku můžete cvičit a sportovat venku.


Malování kamínků

09.02.2021

 

Přidejte se s námi k této zábavě dětí i dospělých. Namalujte kamínky a posílejte je dál. Můžete na ně namalovat i logo Sokola, abychom dali najevo, že jsme sokolky a sokolové. Nebo jiný symbol našeho spolku.

Základní princip zábavy, která oslovuje stále více lidí, je namalovat kamínek a umístit v přírodě tak, aby jej někdo další našel, vzal, přenesl na jiné místo a zaznamenal to. Všichni si tak užijí společný čas při hledání a nacházení kamínků, při jejich malování a posílání dál.

Kamínky k malování hledáme ve volné přírodě. Nejlépe se maluje na ty, které mají hladkou plochu. Kamínek je třeba umýt a odmastit. Malovat na něj můžeme akrylovými barvami, fixem, metodou dot-to-dot (tečka za tečkou), lze využít ubrouskovou techniku... nebo metody volně kombinovat. Téma záleží na fantazii tvůrce. Nakonec kamínek přelakujeme akrylovým bezbarvým lakem. Ochráníme malbu před poškozením a přírodní vlhkostí. Pak už jen kamínek položíme někde venku a čekáme na jeho nálezce, který jej má poslat dál na jiné místo. Nebo si jej nechat. V tom případě na jeho místo položí kamínek vlastní výroby. Kamínky tak mohou cestovat i stovky kilometrů. Je doporučeno kamínky nedávat na zem (v trávě zarostou), ale na viditelné místo (na zídku, na lavičku, na pařez apod.). Rozhodně nedáváme kamínky na nepřístupná nebo nebezpečná místa, abychom neohrozili zdraví a život ostatních. Rovněž je nedáváme na soukromé pozemky či kulturní památky. Kamínky nezahazujeme, neničíme, neschováváme.

Chceme-li sledovat cestu kamínku, je třeba na jeho zadní stranu napsat PSČ, podle kterého nálezce kamínek zaloguje, logo Facebooku a název skupiny, ke které se hlásíme. Jak kamínek zalogovat? Vložíme do příslušné skupiny fotku přední strany kamínku, do popisu napíšeme místo nálezu a opiíšeme PSČ (bez mezer) ze zadní strany kamínku.

 


Sokol slaví 159. narozeniny

09.02.2021

 

Připomeňme si, že Sokol vznikl jako první česká tělocvičná organizace v Rakousku-Uhersku v době politické uvolněnosti 60. let 19. stol. z iniciativy dr. Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera. Tělocvičná jednota pražská (později Sokol Pražský) byla založena za účasti předních českých vlastenců 16. února 1862. Jednota ve svém znaku měla sokola v letu – ten byl symbolem síly, odvahy, bystrosti a lásky ke svobodě. Pozdrav „Na zdar!“ zavedl Josef Barák, žurnalista, heslo „Tužme se!“ vzniklo na návrh Tyršův. Jindřich Fügner prohlásil, že v Sokole si musí být všichni členové rovni a navrhl, aby si všichni tykali a oslovovali se „bratře“. Později přibylo oslovení „sestro“. První mužský kroj navrhl Josef Mánes, ovšem původní návrh byl průběžně doplňován a měněn dalších dvacet let. Červenou košili sokolové převzali od italských baribaldiovských bojovníků za svobodu. Od r. 1882 muži nosili kroj navržený Františkem Ženíškem. Znak Sokola ke kroji nakreslil opět Josef Mánes. Ženy si však na svůj kroj musely počkat až do 20. let 20. století. Josef Mánes je rovněž autorem prvního sokolského praporu. Matkou praporu se při jeho rozvinutí 1. června 1862 stala Karolina Světlá. Fügner dal podnět k šibřinkám, českému sokolskému maškarnímu bálu – první se konaly v Sokole Pražském v únoru 1865. V r. 1869 byl založen Tělocvičný spolek paní a dívek pražských a u jeho zrodu stály Kateřina Fügnerová, Žofie Podlipská a první náčelnice jednoty a Tyršova žačka Klemeňa Hanušová. Čeští umělci měli i později blízko k sokolstvu a jeho myšlence. Byly to například básně Jaroslava Seiferta, nositele Nobelovy ceny, přednesené na strahovském sokolském sletišti. Nebo pochod Josefa Suka V nový život, který byl složený pro nástup na sokolský slet a který se později stal vpravdě sokolskou hymnou. Vlastenecké zaměření Sokola se projevovalo od začátku a jeho vystupování (výlety v krojích, účast na národních slavnostech, veřejná cvičení aj.) povzbuzovalo národní sebevědomí. Za 1. světové války měli sokolové velký podíl na vzniku československých legií a v říjnu 1918 udržovali pořádek ve městech. Často byli nazýváni národním vojskem. Sokolští představitelé – starosta dr. Scheiner a náčelník dr. Vaníček – stáli u zrodu nové čsl. armády.

V současné době je Sokol moderní organizací, která nabízí široké sportovní a kulturní vyžití lidem každého věku. A ani v této složité době jeho činnost neustává. Cvičitelé a cvičitelky komunikují se svými svěřenci pomocí moderních technologií, posílají cvičební videa, výzvy k různým aktivitám a soutěžím. Na ně nezapomíná Ústřední škola ČOS a pořádá Večerní školu cvičitelů formou webinářů. Pokračuje online seriál #cvičímsesokolem, který ČOS začala na jaře loňského roku vysílat na svém youtubovém kanále a který se stal tehdy nejúspěšnější sérií metodických videí mezi českými sportovními organizacemi. Videa přináší inspirace k pohybovým aktivitám pro děti i dospělé. Na ČT Sport běží Sokolský zpravodaj, který má od konce září prodlouženou stopáž a obsahuje nové rubriky, především o sokolských osobnostech. Premiéry lze sledovat každou sobotu dopoledne, reprízy běží v průběhu týdne. ČOS vytvořila ve spolupráci s Českou středoškolskou unií také metodická videa pro studenty. Všichni se však těší, že tato náročná doba pomine a budou se moci vrátit do sokoloven, sportovat a potkávat se.

 


Oběhneme republiku?

28.10.2020

Ve středu 28. října se měl v Písku konat Sokolský běh republiky. Situace bohužel neumožnila konání hromadných akcí a závod byl odložen na 28. listopadu. Písečtí si však chtěli připomenout tento významný den. A to ničím jiným než pohybem. Jejich výzva zněla "Oběhneme republiku?". Vyzvali své členy a další sokoly, sokolky i širokou veřejnost, aby si šli právě v ten den zaběhat nebo vyrazili na procházku (ideálně v národních barvách) a poslali jim fotografii s počtem zdolaných kilometrů. Průběžně zaslané počty kilometrů sčítali. Cílem bylo dostat se na 2327 km, což je délka státních hranic. Večer celou akci vyhodnotili.

A jak organizátoři napsali na facebooku svého odboru všestrannosti: „Povedlo se nám to! Zapojilo se neuvěřitelných 339 lidí a společně jsme pokořili 3053 km. První fotografie dorazily sice již brzy ráno, ale další přibývaly ze začátku velmi pomalu. Okolo druhé hodiny jsme se opravdu obávali, zda se nám povede pokořit náš cíl. Jak se však blížila osmá hodina, čísla přibývala čím dál rychleji a 30 minut před koncem výzvy už jsme měli vyhráno! Ve finále jsme svůj cíl ještě překonali o krásných 726 kilometrů! Mezi účastníky bylo spousta Sokolů a jejich rodiny, zapojili se i sportovní nadšenci z řad veřejnosti, přidali se k nám i studenti z 5. školní roty Univerzity obrany v Brně, kteří nás podpořili 104 kilometry. Co se největších sportovních výkonů týče, zaslouží si zvláštní pozornost bývalý náčelník Odboru všestrannosti T.J. Sokol Písek Pepa Velát a jeho syn Vojta, kteří zdolali každý obdivuhodných 40 km.“

Ve Volyni jsme se samozřejmě k výzvě přidali. Samostatně šlo několik skupinek. Sokolky a sokoli, jejich rodiny i jejich přátelé, děti i dospělí se po skupinkách vydali do okolí Volyně a našlapali desítky kilometrů. Bylo pěkné počasí a příroda nás okouzlovala svými podzimními barvami. Ještě večer si mnozí telefonovali a s nadšením si sdělovali své zážitky. Děkujeme píseckým za skvělý nápad a napadlo nás, že takto by mohla vzniknout pěkná tradice.


Památný den sokolstva 8. 10.

08.10.2020

Dne 8. 10. 1941 byla Česká obec sokolská rozpuštěna, její majetek úředně zabaven, gestapem bylo v noci ze 7. na 8. října 1941 v Akci Sokol pozatýkáno více než 1 500 sokolů a sokolek, z nichž se domů téměř nikdo nevrátil. Proto si tento den Sokol připomíná jako Památný den sokolstva. Letos podruhé i jako významný den ČR.

Ve čtvrtek 8. 10. vlály sokolské vlajky na všech hejtmanstvích v Česku i na budově Magistrátu hl. města Prahy, moderátoři České televize měli připnuté kokardy na oblečení a po celé republice se konaly pietní akty i přes přísná hygienická opatření. Ráno vyjely v Praze a v dalších velkých městech prostředky MHD ozdobené českou a sokolskou vlajkou. Primátor Zdeněk Hřib vyvěsil sokolskou vlajku na Magistrátu hl. města Prahy za přítomnosti starostky ČOS Hany Moučkové. Poté se konala na Pražském hradu přehlídka sokolských praporů a Sokolská stráž se zapojila do Hradní stráže. Odpoledne proběhl slavnostní pietní akt v Tyršově domě, a to v přímém přenosu ČT24. Zúčastnila se jej starostka ČOS, předseda Sněmovny PSP ČR Radek Vondráček, předseda Senátu PSP ČR Miloš Vystrčil, ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek, Dagmar Evaldová – poslední žijící přímá svědkyně „Akce Sokol“ a další významní hosté.  Celý den byl zakončen Večerem sokolských světel, kdy sokolové v celé republice pouštěli po vodě lodičky se svíčkami. Mhohde vzhledem k situaci šlo o individuální akce.

Ve Volyni od rána 8. 10. visela sokolská vlajka na budově městského úřadu. V naší jednotě jsme se sešli před sokolovnou u Růžového záhonu. Bohužel účast byla ovlivněna rychle se zhoršující epidemiologickou situací. Několika slovy a zapálením svíček jsme vyjádřili úctu, kterou chováme ke všem sokolkám a sokolům, protože v těžkých dobách naší republiky obětovali pro vlast své životy. Poté jsme šli k pomníku padlým na nám. Hrdinů, kde jsme také zapálili svíčky. Nakonec po řece Volyňce děvčata pustila lodičky se svíčkami. Lodičky pluly stejně statečně, jako stateční byli ti, kteří v minulém století bojovali za naši svobodu.


...archiv novinek