Novoroční turnaj ve vybíjené

15.01.2020

V podvečer 11. února 2020 jsme v naší sokolovně přivítali hosty z pionýrské organizace Střelka při ZŠ a MŠ Čestice. Letos jsme totiž novoroční vybíjenou pojali jako turnaj mezi našimi dětmi a dětmi ze Střelky. Věděli jsme, že nás čeká silný soupeř. Děti ze Střelky trénují hru celý rok a v rámci Pionýra jezdí na turnaje. Zatímco my se věnujeme hlavně atletice a sportovní gymnastice a vybíjenou nehrajeme téměř vůbec. Ale věřili jsme, že našim děvčatům a chlapcům se i tak turnaj bude líbit a možná se pro ně stane motivací pro trénování této oblíbené hry. Nasadili jsme dvě družstva mladšího žactva a jedno družstvo staršího žactva. Střelka měla v obou kategoriích po jednom družstvu. Naše menší děti podlehly v obou zápasech Střelce. Naše starší žactvo se v prvním zápase nedalo zastrašit a s přehledem zvítězilo. Poté se děti rozhodly, že si zahrají ještě po jednom zápase v každé kategorii. Úspěšnější byla Střelka, ale sokolky a sokoli se již soupeři začali vyrovnávat a vítězství tak snadno nedarovali. Velkou oporou našim byli maminky a tatínkové, kteří ohromně fandili. Na závěr všichni soutěžící dostali drobné ceny a výborný dort, který upekla cvičitelka Magda.


Župní přebory v plavání

11.01.2020

Župní přebory v plavání uspořádala 11. 1. z pověření  Sokolské župy Jihočeské T.J. Sokol Strakonice. Na předškolní děti a mladší žactvo čekalo 25 m, starší žactvo plavalo 50 m, dorost musel stejně jako dospělí zvládnout 100 m. Z naší jednoty se zúčastnilo přeborů 13 soutěžících. Jako každý rok se nám ani letos nevyhnuly zdravotní komplikace, a tak několik přihlášených šikovných dětí nemohlo na závody jet. Většina dětí se rovněž přihlásila do tradičních štafet plavaných mimo závod. Štafety startují v kategorii, ve které je nejstarší soutěžící. Obě naše štafety tedy byly ve velké nevýhodě, což dětem to nevadilo, protože plavaly pro radost. Naše čistě dívčí štafeta (Cihlářová, Vančurová, Homolková, Volfová) tak startovala za Žákyně IV a druhá smíšená (Bergerová, Karasová, Zelinka, Zahradník) za Žactvo III. Při čekání na výsledky si děti užily volného plavání a dovádění v obou bazénech.

Výsledky: Ml. žákyně I = Amálie Novotná – 7., Anna Cihlářová – 22., Alexandra Boňko – 26., Vanesa Petříková – 31. místo; Ml. žákyně II = Nela Bergerová – 10., Ester Vančurová – 11., Anna Němcová – 12. místo; St. žákyně III = Magdaléna Homolková – 12., Ivana Karasová – 26. místo;  St. žákyně IV = Veronika Volfová – 9. místo; Ml. žáci I = Richard Zelinka – 3. místo; St. žáci III = Kristian M. Zahradník – 6., Vojtěch Hodač – 7. místo


DUA - trojboj v SG

03.11.2019

V sobotu 2. 11. 2019 se naše čtyři děvčata zúčastnila gymnastických závodů v Milevsku. Zajímavou soutěž pořádala tamní sokolská jednota. Jednalo se o závod dvojic v trojboji. Protože si milevští chtěli vyzkoušet organizaci a zjistit, zda o tento typ závodů bude zájem, závodily pro letošek pouze starší věkové kategorie - od st. žactva III po dospělé. V ženských kategoriích jedna závodnice cvičila sestavu na kladině, druhá na hrazdě. Dohromady pak předvedly prostnou – sestavu na koberci, která povinně obsahovala společné akrobatické prvky obou cvičenek. U mužských kategorií se kromě společných prostných závodilo na hrazdě a na kruzích. Na přípravu nebylo moc času, a tak do Milevska jela z naší jednoty jen děvčata. Pilný nácvik sestav trval pouhý měsíc, poslední týden chodily gymnastky trénovat téměř denně. Úsilí se však vyplatilo a s předvedením sestav byly spokojené cvičenky, trenérky i rozhodčí. Rovněž publikum všechna cvičení doprovodilo hlasitým potleskem. V kategorii Žákyně III. nakonec obsadily Veronika Šimáková s Magdalénou Homolkovou krásné 2. místo, Veronika Volfová a Bohdana Škodová se umístily na 5. místě. Magdaléna dokonce předvedla ve své kategorii nejlepší sestavu na hrazdě. K našim výborným výsledkům se přidala ještě velmi příjemná atmosféra a milé prostředí.


Památný den sokolstva 8. 10.

09.10.2019

Dne 8. 10. 1941 byla Česká obec sokolská rozpuštěna, její majetek úředně zabaven, bylo gestapem pozatýkáno více než 1 500 sokolů a sokolek. Většina se již domů nevrátila. Sokolové byli nejlépe organizovanou odbojovou skupinou v protektorátu. Proto se jich Heydrich oprávněně bál. Proto si právě tento den Sokol připomíná jako Památný den sokolstva a letos je to poprvé i významný den ČR. První připomenutí pohnutých událostí se uskutečnilo v Tyršově domě v r. 2012, v roce 150. výročí založení Sokola. Vzhledem k příznivému ohlasu nejen v sokolské veřejnosti již v r. 2013 jarní zasedání Výboru ČOS prohlásilo 8. říjen Památným dnem sokolstva a uložilo vedení ČOS, aby usilovalo o jeho prosazení na celorepublikové úrovni. Poslanecká sněmovna 5. 12. 2018 schválila návrh zákona, který zařazuje Památný den sokolstva mezi významné dny České republiky. Je příznačné, že se tak stalo na Mezinárodní den dobrovolníků. Senát návrh zákona schválil 31. 1. 2019. Senátor Zdeněk Papoušek z Brna, zpravodaj návrhu zákona, jej na plénu Senátu přednesl v sokolské čapce. Prezident republiky Miloš Zeman zákon podepsal 8. 2. 2019. Při této slavnostní příležitosti se konal na slavnostním nádvoří Tyršova domu pietní akt. Letos poprvé byl vyhlášen po celé republice Večer sokolských světel - v Praze byl uspořádán přímo v Tyršově domě. Členové sokolských jednot z Prahy a okolí se sešli u náhonu Čertovky v ulici U Lužického semináře, přinesli si lodičky z přírodnin se svíčkami a pustili je po vodě. Co zmařený život, to světlo. V naší jednotě jsme se sešli 8. 10. u Růžového záhonu. Několika slovy, minutou ticha a zapálením svíček jsme vyjádřili úctu, kterou chováme ke všem členkám a členům Sokola, kteří v těžkých dobách našich dějin obětovali pro svou vlast své životy. Poté jsme šli k řece Volyňce a děti pustily po vodě vlastnoručně vyrobené lodičky se svíčkami. Voda některé plamínky pozhasínala. Všechny lodičky pluly statečně dál, až nám zmizely z očí. Ty, kterým překážky v podobě kamenů nebo větví bránily plout, jsme vysvobodili. Na závěr jsme došli k pomníku padlým na nám. Hrdinů, kde jsme také zapálili svíčky.


Noc sokoloven 27. 9.

28.09.2019

Letos Noc sokoloven oficiálně proběhla 28. 9. Naše jednota se připojila k těm, které ji zorganizovaly v předvečer tohoto dne, který je zároveň státním svátkem.

Interaktivní hra V podvečer 27. 9. se sešlo 40 dětí, pro které si 11 cvičitelek a cvičitelů připravilo zajímavou hru  spojenou s poznáváním sokolovny. Po zahájení cvičitelky děti rozdělily do družstev a odvedly je na jednotlivá stanoviště. Úkoly byly zajímavé. Test prověřil znalost pohádek a večerníčků, kvíz byl zaměřený na olympijské hry, děti skládaly maxipuzzle (logo Sokola), určovaly jim známé předměty podle hmatu či zkoušely uhodnout předměty, které se používaly v době ještě nedávné, také odpovídaly na otázky týkající se sokolovny. Protože začalo pršet, jedno stanoviště - vysílání zašifrované zprávy - se muselo přesunout do patra sokolovny. Při čekání na výsledky všichni vyráběli lodičky z přírodních materiálů, které pustí po Volyňce v Památný den sokolstva 8. 10. Následovalo vyhlášení výsledků a udílení cen. Na závěr byl přinesen velký dort potažený marcipánem, na kterém byla namalována naše sokolovna. Výborný dort se stal sladkou tečkou na milým večerem.

Sokolské kino Ve 22 h se velká tělocvična sokolovny proměnila v kinosál. Děvčata a chlapci se postupně uvelebili na duchnách a žíněnkách, zachumlali se do spacáků a upřeli zrak na plátno. Čekala je pěkná animovaná pohádka. Po půlnoci v sokolovně zhasla všechna světla a většina dětí usnula. Jen ty větší si ještě chvíli potichu povídaly.

Sobota V sobotu ráno děti vstávaly brzy. Ale to při spaní v tělocvičně není nic nového. Uklidily sál a v klubovně se nasnídaly. Poté proběhlo zakončení Noci sokoloven. Každý dostal diplom za účast, sokolský batůžek a náramek. A nezbylo nic jiného, než se rozejít do svých domovů a těšit se na příští rok.


...archiv novinek