Noc sokoloven 27. 9.

17.09.2019

Zveme děti a dospělé, členy i nečleny v pátek 27. 9. na Noc sokoloven. Začínáme v 19 h zajímavou interaktivní hrou v naší sokolovně i okolo ní, které se mohou zúčastnit opravdu všichni bez rozdílu věku. Po jejím vyhodnocení čeká na děti další program - od 22 h sokolské kino a kdo bude chtít, může v sokolovně přespat (vlastní spacák si přineste). V sobotu po snídani (jednoduchá snídaně zajištěna) vytvoříme společně živý obraz a zakončíme akci v 8:30 h.


Začínáme 16. 9.

17.07.2019

Cvičit začínáme od 16. 9. - cvičební rozvrh najdete zde v záložce "oddíly", ve vývěsce jednoty a na dalších místech.


XVI. světová gymnaestráda, Dorbirn

16.07.2019

V rakouském Dorbirnu se 7.-13. 7. 2019 konala XVI. světová gamnaestráda, které se zúčastnilo více než 18.000 cvičenek a cvičenců ze 69 zemí celého světa. Heslem bylo "Show your colours!", tedy Ukažte své barvy. Nejpočetnější byla výprava švýcarská (přes 3.000), nejméně bylo zástupců z Tonga (2). V české výpravě, která čítala na 870 žen a mužů, byli samozřejmě zástupci Sokola, a to se dvěma hromadnými skladbami (Spolu, Borci) a jedním pódiovým vystoupením (Pojďme nabarvit svět). Z naší jednoty jelo do Dorbirnu 7 žen a 2 muži a cvičili ve skladbě Spolu, která byla česko-slovenskou skladbou XVI. všesokolského sletu.Češi se ještě v sobotu 6. 7. sešli v Praze, kde absolvovali závěrečnou secvičnou. Následoval noční přejezd do Rakouska a ubytování ve Feldkirchu ve střední škole, kde se jako obvykle spalo ve třídách a kde byly snídaně formou bufetu. V neděli po příjezdu se všichni vydali vlakem do Dorbirnu, kde je čekalo seznámení s areálem výstaviště a dobrý oběd. Odpoledne se měl konat zahajovací ceremoniál, ale protože předpověď počasí byla velmi nepříznivá (silný déšť a bouřky), pořadatelé jej po těžkém rozhodování přeložili na středu. Následujících šest dní bylo pro všechny velmi náročných, ale bezesporu plných krásných zážitků. Cvičenci hromadných skladeb také hodně cestovali, protože 3x vystupovali na stadionu v Bregenzu. Tedy vlaku a autobusu si užili více než dost. Pódiové skladby byly k vidění v několika halách na výstavišti a výkony většiny cvičících byly opravdu dechberoucí. I když byl program nabitý, stihli se mnozí podívat do soutěsek nad Dorbirnem, vyjet nad toto město lanovkou a obdivovat výhledy do okolí i na Bodamské jezero, prohlédnout si nedaleká města Vaduz či Lindau. Byl i čas na ochutnání místních specialit v restauracích a hospůdkách. Všichni obdivovali, jak se takové množství lidí dá zorganizovat. Velký počet dobrovolníků zajišťoval, aby vše "klapalo", o tisíce hladových žaludků se výborně starala cateringová firma (jídlo klasické i vegetariánské, velká porce zeleniny, podáváno na porcelánu) a bezpečnost hlídala policie a armáda. V sobotu se konal závěrečný ceremoniál, na kterém zacvičili sokolky a sokolové zkrácenou verzi skladby Spolu a několik z nich se zástupci dalších států zatančilo také společný tanec na znělku letošní gymnaestrády. Večer si ve vestibulu školy všichni společně poseděli, popovídali a zazpívali si. V neděli ráno nezbývalo nic jiného, než se s Rakouskem rozloučit s přáním za čtyři roky se sejít na XVII. světové gymnaestrádě v Amsterdamu.


Letní tábor v Kocelovicích

15.07.2019

Vivat mušketýr! První dva červencové týdny již 37. rokem patřily letnímu táboru v Kocelovicích. Velmi děkujeme Tělocvičné jednotě Sokol Volyně, která nám čtvrtým rokem poskytuje svoji záštitu. Letos jsme se převlékli za mušketýry a bojovali za krále Ludvíka XIII. a celou Francii. Hned první den nás král přivítal a požádal o pomoc v boji proti kardinálu Richelieu. Ten se snažil sesadit krále a obsadit zemi. V nestřeženém okamžiku nám kardinálovi gardisti ukradli královské klenoty a celotáborový boj začal. Během třinácti dnů jsme se všelijak snažili získat zpět královy klenoty. Hráli jsme hry, ve kterých jsme ukazovali svou odvahu, obratnost, ale i chytrost a prozíravost. Děti byly rozděleny do čtyř mušketýrských oddílů a každý z nich bojoval pod jedním ze slavných mušketýrů – Athos, Porthos, Aramis a D´Artagnan. Po cestě napříč Francií oddíly postupovaly podle úspěchů v soutěžích a bojích. Během postupování získávaly do svých vězení gardisty a tím pomáhaly královi navrátit jeho klenoty. V rámci výletu jsme navštívili příbramské doly, ve kterých se dříve těžily klenoty obohacující naši zemi. Během našeho tábora jsme zvládli hrát noční hru, vykoupat se v rybníce, pohostit skauty z vedlejšího tábora, odrazit noční vpád kardinálových gardistů, pobavit se na tradiční tábornické pouti a zhlédnout film Tři mušketýři v našem pojízdném kině. Konečný boj se odehrával sice v dešti, ale i tak to naši mušketýři a mušketýrky bravurně zvládli. Od zvěda jsme získali informaci o tom, kde se kardinál a jeho garda ukrývá. Vydali jsme se po jeho stopách a během cesty jsme plnili připravené úkoly. Když jsme dorazili na místo kardinálova tábora, šli jsme do bitvy za krále! O první linii gardistů se postarali mladší mušketýři a mušketýrky, o druhou pak ti starší. Nakonec jsme kardinála zajali, získali královu korunu a vsadili Richelieu do vězení. Již nyní se všichni těšíme na další ročník!

 

Za celý táborový tým L. Křenková a K. Lencová


Letní tábor pod Bethánem

15.07.2019

Letos jsme se pro sokolský letní tábor pod Bethánem inspirovali příběhem Tajuplný ostrov od Julese Vernea. Vše začalo tím, že děti obdržely při příjezdu dopis s prosbou o pomoc a barevným označením. Podle něj se rozdělovaly do družin při zahajovací noční hře, kdy musely prchat před vojáky generála Fostera k balónu – rozsvícenému lampionu své barvy. Hned první večer se tak malí táborníci ocitli v obklíčeném Richmondu a pokusili se v balónu uprchnout. Samozřejmě letěly balónem jen symbolicky. V noci nastala bouře, která odnesla všechny na Tajuplný ostrov. Druhý den jsme si s dětmi vyprávěli o Tajuplném ostrovu. Družiny pak měly za úkol vybudovat si svůj vlastní ostrov za řekou. Odtud pak startovala většina her - např. dojet pro trosečníka, postavit si loď z přírodnin, uhlídat stádo ovcí, postavit kovárnu, nasbírat suroviny pro svou obživu, svést bitvu s piráty. V programu byla i noční hra, kdy ostrované měli za úkol odposlouchávat piráty sedící kolem ohně, kteří se vylodili na jejich ostrov a chystali se je přepadnout. Táborníci se jako každý rok učili všem táborovým dovednostem jako jsou ohně, uzly, stopy zvěře, hvězdná obloha, práce s mapou a buzolou, pochodové značky a šifrování atd. Jelikož jsme byli na opuštěném ostrově, zaměřili jsme se hlavně na činnosti spojené s přežitím v přírodě a zručnost při práci s nářadím. Děti se učily pracovat s pilou a sekerou, kladivem a hřebíky, lopatou a krumpáčem, také rozdělávat oheň a připravit si na něm jídlo. Další zkouškou v setmělém lese byla stezka odvahy, která prověřila nebojácnost všech. Obě soboty jsme poseděli v družné zábavě u tradičních táborových ohňů. Písně jsme trénovali skoro každý večer při kytaře, takže u táboráku bylo veselo. Vyřádili jsme se při výrobě kostýmů a při maškarním reji a následném tanečním večeru jsme se řádně unavili tanečními kreacemi. Tento rok jsme měli v týmu vedoucích několik nových nezkušených instruktorek a instruktorů, kteří se náročného úkolu přípravy programu a péče o děti zhostili se ctí, a já bych jim i ostatním vedoucím chtěla velmi poděkovat. Bylo to skvělé a moc jsme si to užili. Nezbývá, než se těšit na další rok.

Jana Tíková, hlavní vedoucí


...archiv novinek