Cvičení od 11. 5. + letní tábor

10.03.2020

S platností od pondělí 11. 5. je sokolovna pro své cvičenky a cvičence opět otevřena. Jsme rádi a těšíme se na všechny, kteří si přijdou po dlouhé době zacvičit.

Oddíly začnou cvičit v týdnu od 11. 5. dle svého pravidelného rozvrhu. Výjimky = oddíl Rodiče a děti + Předškolní děti začne cvičit 1. 6., oddíl gymnastiky (žáci 14:30 - 16 h, žákyně 16 - 17:30 h) zahájí cvičení 21. 5.

Plánujeme také každoroční letní tábor pod Bethánem. Čekáme však na podmínky uskutečnění. Proběhl by v klasickém termínu (prvních 14 dní v červenci) nebo podle možností (třeba i v srpnu). Pro více informací kontaktujte hlavní vedoucí - Petra Tíková (721 502 161, xpeetx@seznam.cz), Jana Tíková (722 921 846).

Aby nezletilí mohli chodit na cvičení, musí na první hodinu, které se zúčastní, přinést Čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem (rodičům jej pošlou cvičitelky oddílu).

Pravidla pro účast na cvičení od 11. 5. 2020 do odvolání

 1. Cvičení se mohou zúčastnit pouze zcela zdraví jedinci, tj. bez příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a jiných onemocnění.

 2. Vstup do sokolovny je možný pouze pro cvičence/ky, cvičitele/lky a vedoucí oddílů. Vstup rodičům, doprovodu a divákům je zakázán. Rodiče předají děti před vstupem do areálu sokolovny (před brankou).

 3. Při vstupu do areálu sokolovny je povinnost mít zakrytá ústa a nos rouškou.

 4. Všichni se přezují u vstupu do tělocvičny (na chodbě pod nástěnkami) dle instrukcí cvičitelů/lek a vedoucích oddílů. Boty z venku si dají do vlastního sáčku a ten si odnesou do tělocvičny. Po tréninku se opět přezují u vstupu do tělocvičny (na chodbě pod nástěnkami).

 5. Před vstupem do tělocvičny všichni musí použít desinfekci na ruce. Kdo je alergický na desinfekci, musí si nosit vlastní prostředky.

 6. Šatny a sprchy se nesmí používat.

 7. V prostorách WC smí být vždy jen jeden cvičenec. Před použitím a po použití WC musí použít desinfekční mýdlo a jednorázový papírový ručník.

 8. Všechny použité cvičební pomůcky musí cvičitelé/lky a vedoucí oddílů po ukončení cvičení vydesinfikovat. Desinfekce a další potřeby budou v nářaďovně č. 2.

 9. Při cvičení nemusí mít cvičenci roušku.

 10. Cvičitel/lky a vedoucí oddílů zodpovídají za to, že v areálu sokolovny nebude v jeden čas více než 100 osob.

 11. Kdo bude Pravidla pro účast porušovat, bude z areálu sokolovny okamžitě vykázán.

 12. Cvičitelé/lky a vedoucí oddílů podepíší čestné prohlášení o seznámení s Pravidly pro účast na cvičení, čímž se zavazují je dodržovat.


Naši furianti

08.03.2020

Dne 1. 1. 2005 sloučením tří sokolských žup působících na jihu Čech - Jeronýmovy, Husovy a Jana Žižky z Trocnova - vznikla Sokolská župa Jihočeská. K tomuto půlkulatému výročí Předsednictvo župy pozvalo sokolské ochotníky z Divadla pod Petřínem Sokol Kampa, kteří v režii br. Bohumila Gondíka nastudovali Stroupežnického komedii z jihočeského venkova Naši furianti. Jejich představení mělo svou premiéru v Národním divadle, kdy v roce 2018 zahajovalo XVI. všesokolský slet. A tak se v neděli 8. 3. sjelo do Č. Budějovic několik stovek diváků a divadelní sál Metropol ožil. Z Volyně nás jelo 55. Někteří svými auty, ale hlavně objednaným autobusem. Zážitek z divadla byl opravdu velmi pěkný, herecké výkony jsme obdivovali a na závěr hodně tleskali. Došlo také na setkání se sokolskými přáteli z jiných jednot a na příjemné popovídání. A protože tato neděle připadla na Mezinárodní den žen, všechny ženy, které jely autobusem, dostaly malou kytičku. Na tomto místě velice děkujeme majitelkám dvou volyňských květinářství, paní Holečkové a paní Mazancové, které nám květiny věnovaly.


Atletický oddíl - přespávačka

07.03.2020

Cvičitelky oddílu atletiky uspořádaly pro děti, stejně jako loni, „Přespávačku“. A tak se 28. 2. v podvečer sešlo v sokolovně 26 nadšených menších i větších dětí z obou oddílů atletiky. První dvě hodiny byly věnovány cvičení. Na své si přišla atletika, sportovní gymnastika i pohybové hry. Poté bylo potřeba doplnit energii, takže se ke slovu dostaly zásoby donesené z domova. Posilněné děti se následně rozdělily do tří skupin a vydaly se na zajímavou „bojovku“. Pomocí nelehkých šifer, hádanek, mapek a rébusů prošly celou sokolovnou. Na konci trasy je čekala za jejich snahu sladká odměna. To už se také blížila desátá hodina večerní a s ní čas připravit si věci na spaní. Nastalo velké přesouvání žíněnek, vybalování spacáků a připravování pelíšků. Avšak spánek nikoho rozhodně nečekal. Konečně totiž přišla nejoblíbenější část večera – volná zábava. Děti hrály karty, házely si míčem, zpívaly si své oblíbené písničky a hrály na kytary. O půlnoci se ale už všichni museli pěkně zachumlat do spacáků. Zatímco menší děti usnuly okamžitě, starším to trvalo trochu déle. Musely si přece dovyprávět nejrůznější zážitky. Ráno si všichni pochutnali na snídani, sbalili spacáky, uklidili tělocvičnu a pomalu se rozešli domů. A začali se těšit na příští přespávačku.


Novoroční turnaj ve vybíjené

15.01.2020

V podvečer 11. února 2020 jsme v naší sokolovně přivítali hosty z pionýrské organizace Střelka při ZŠ a MŠ Čestice. Letos jsme totiž novoroční vybíjenou pojali jako turnaj mezi našimi dětmi a dětmi ze Střelky. Věděli jsme, že nás čeká silný soupeř. Děti ze Střelky trénují hru celý rok a v rámci Pionýra jezdí na turnaje. Zatímco my se věnujeme hlavně atletice a sportovní gymnastice a vybíjenou nehrajeme téměř vůbec. Ale věřili jsme, že našim děvčatům a chlapcům se i tak turnaj bude líbit a možná se pro ně stane motivací pro trénování této oblíbené hry. Nasadili jsme dvě družstva mladšího žactva a jedno družstvo staršího žactva. Střelka měla v obou kategoriích po jednom družstvu. Naše menší děti podlehly v obou zápasech Střelce. Naše starší žactvo se v prvním zápase nedalo zastrašit a s přehledem zvítězilo. Poté se děti rozhodly, že si zahrají ještě po jednom zápase v každé kategorii. Úspěšnější byla Střelka, ale sokolky a sokoli se již soupeři začali vyrovnávat a vítězství tak snadno nedarovali. Velkou oporou našim byli maminky a tatínkové, kteří ohromně fandili. Na závěr všichni soutěžící dostali drobné ceny a výborný dort, který upekla cvičitelka Magda.


Župní přebory v plavání

11.01.2020

Župní přebory v plavání uspořádala 11. 1. z pověření  Sokolské župy Jihočeské T.J. Sokol Strakonice. Na předškolní děti a mladší žactvo čekalo 25 m, starší žactvo plavalo 50 m, dorost musel stejně jako dospělí zvládnout 100 m. Z naší jednoty se zúčastnilo přeborů 13 soutěžících. Jako každý rok se nám ani letos nevyhnuly zdravotní komplikace, a tak několik přihlášených šikovných dětí nemohlo na závody jet. Většina dětí se rovněž přihlásila do tradičních štafet plavaných mimo závod. Štafety startují v kategorii, ve které je nejstarší soutěžící. Obě naše štafety tedy byly ve velké nevýhodě, což dětem to nevadilo, protože plavaly pro radost. Naše čistě dívčí štafeta (Cihlářová, Vančurová, Homolková, Volfová) tak startovala za Žákyně IV a druhá smíšená (Bergerová, Karasová, Zelinka, Zahradník) za Žactvo III. Při čekání na výsledky si děti užily volného plavání a dovádění v obou bazénech.

Výsledky: Ml. žákyně I = Amálie Novotná – 7., Anna Cihlářová – 22., Alexandra Boňko – 26., Vanesa Petříková – 31. místo; Ml. žákyně II = Nela Bergerová – 10., Ester Vančurová – 11., Anna Němcová – 12. místo; St. žákyně III = Magdaléna Homolková – 12., Ivana Karasová – 26. místo;  St. žákyně IV = Veronika Volfová – 9. místo; Ml. žáci I = Richard Zelinka – 3. místo; St. žáci III = Kristian M. Zahradník – 6., Vojtěch Hodač – 7. místo


...archiv novinek