Sedlová střecha, štítové stěny

27.09.2021

Od Jihočeského kraje, Odboru Evropských záležitostí, jsme získali na opravu sedlové střechy nad hlavním sálem a štítových stěn 1.400.000 Kč. V červnu proběhly zahajovací práce. Pomocí jeřábu byly sejmuty sochy sokolů a stavební firma opravila štítové stěny. Bohužel stavební práce na střeše zatím nepokračují. Důvodem je zpoždění dodávky materiálu na střechu. Tak jako mnozí jiní čekáme i my netrpělivě na materiál, aby stavební firma mohla pokračovat v práci. V současné době jsou hotovy štítové stěny.

Sokolovna ve Volyni byla slavnostně otevřena 20. 7. 1929. Oslavila tedy nedávno své 92. narozeniny. Letos se sokolské jednotě podařilo opravit sedlovou střechu a štítové stěny, které na ni navazují. Celkový rozpočet byl 1.828.866,24 Kč. Jednota získala dotaci od Jihočeského kraje ve výši 1.400.000,00 Kč, zbývající částku financovala se svých několikaletých úspor a pomohla také dotace od Města Volyně. Dne 7. 6. 2021 stavební firma zahájila práce opravou štítových stěn. Bohužel poté došlo k nepředvídanému zdržení v pracích, protože stále nepřicházel materiál na pokrytí sedlové střechy – firma jej objednala v červnu a krytina přišla až 19. 8. 2021. Celá akce byla zdárně ukončena na konci měsíce září. Nyní jsou na řadě sochy sokolů, kterých je celkem deset. Osm z nich muselo být sejmuto kvůli opravám a kvůli jejich značnému poškození. Jednota se bude snažit sokoly vrátit na jejich místo co nejdříve, aby sokolovna vypadala tak, jak jsou na ni všichni již 92 let zvyklí.

 

 


Facebook jednoty

12.04.2021

https://www.facebook.com/Sokol-Volyn%C4%9B-108663014608206


Úniková hra

10.04.2021

Ve vzdělavatelském odboru ČOS se inspirovali a vytvořili únikovou hru – tentokrát se musíte dostat z knihovny. Vyzkoušejte si, zda se dokážete za pomoci znalostí o Sokole dostat z labyrintu Tyršova domu. Hodně štěstí:)))

Hru začnete na odkaze: https://1url.cz/OKzGT


Vršky okolo Volyně

09.04.2021

Pojďte se s námi vydat na cestu okolo Volyně a poznávat kopečky, na kterých jste možná ještě nebyli, jejichž jméno jste možná neznali. Poznejte to správné místo, vezměte si třeba na pomoc mapu, vyfoťte se tam (nebo zde udělejte pěknou fotku přírody či výhledů) a fotky pošlete na náš facebook (https://www.facebook.com/Sokol-Volyně-108663014608206) jako důkaz, že jste na místě byli. Na vás, kteří zdoláte všech 10 uvedených vršků, čeká malá odměna za sportovní výkon, za prémiový vrch něco navíc.

1. Ostrý vrch (581 m n. m.):  vrch najdete nad kapličkou sv. Ludmily, pokácení stromů otevřelo výhledy na Šumavu

2. Peklo (560 m n. m.): nevypadá jako kopeček, přesto je to tak; koho by napadlo, že u Volyně máme Peklo – bát se sice nemusíte, přesto buďte ostražití

3. Kravský vrch (622 m n. m.): je zde pěkně, potěší vás výhled na Strakonicko

4. Na kopci, tzv. Šibeničák (570 m n. m.): vršek je ukryt v hůře přístupném lesíku, proto zůstaneme na volném prostranství, odkud je výhled na Volyni i k městskému lesu

5. Na Opukách (592 m n. m.): jeden ze dvou vrchů nad Zechovicemi, oba nazývané Na kozách, protože zde lidé dříve pásli domácí zvířata; můžete odtud zahlédnout vysoký strom na vrcholu Bethánu

6. Na kozách (580 m n. m.): druhý z vrchů, okolo kterých je přírodní památka stepního charakteru a kde roste řada chráněných rostlin (např. několik druhů planých růží)

7. Malšička (525 m n. m.): na vršku se nachází kostel Proměnění Páně a hřbitov – na tomto místě ale nebudeme rušit a zůstaneme na stezce, která vede okolo

8. Vodojem Nišovice (530 m n. m.): věděli jste, že právě odtud teče voda do našich vodovodních kohoutků?

9. Anděl Strážce (520 m n. m.): kaple z r. 1858, vybudovaná podle návrhu volyňského rodáka arch. Josefa Niklase, jeden ze symbolů našeho města a častý cíl procházek

10. Královice (570 m n. m.): vršek s kótou 588 m n. m. je těžko přístupný a navíc se zde nachází vedení vysokého napětí; zůstaneme proto v bezpečné vzdálenosti na louce před stožárem

Prémie = Betaň, Bethán (651 m n. m.): proč? – pod tímto vrchem bývá náš dětský letní tábor; vrchol je ale v hůře přístupném (a pro malé děti trochu nebezpečném) terénu, proto opět zůstaneme v bezpečí na nedaleké louce (7 stromů napoví) a pokocháme se pohledem na Šumavu


Naše poděkování sponzorům a dárcům

01.01.2021

Naše velké díky patří všem, kteří nás podporují - dotacemi a granty, příspěvky, sponzorskými dary, pomocí při akcích a každodenní činnosti.

Město Volyně

MŠMT ČR

Národní sportovní agentura

Jihočeský kraj

Česká obec sokolská

Městys Čestice

Obec Nišovice

Obec Milejovice

Obec Litochovice

Elektro Villner

Tescoma Villnerová

Metal zámečnictví, s. r. o.

Elektro Rubeš

Brit.tex s. r. o.

Kosmetika Šejnová Vendulka

Rohde a Schwarz Vimperk

Elsa Elektro Písek

Řeznictví-uzenářství Staněk Volyně

Jatky Hradský Strakonice

Catering Luboš Šrámek

Kovovýroba Vlastimil Ryneš

Pavel Fajnor

Aptar Čkyně, s. r. o.

Šumava, a. s. Nišovice, Ing. Hana Harantová - ředitelka

AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., Praha 4 - Nusle

Jan Čupa

MUDr. Markéta Jedličková

Křišťanovi

doc. Ing.  Josef Plechatý, CSc.

 


Pronájem letního tábořiště

08.07.2020

Naše jednota nabízí pronájem letního tábořiště včetně základního vybavení s kapacitou 50 osob. Lokalita se nachází pod vrchem Bethán v blízkosti obce Malenice na Volyňkou. Tábořiště je situované u okraje lesa, s volným přístupem na louku a k řece vzdálené 20 m. K dispozici je dřevěný srub s kuchyní a jídelnou, 25 podsadových stanů s molitanovými matracemi, studna s užitkovou vodou, pitnou vodu je nutné zajistit formou dovážky. Cena dohodou dle délky pronájmu a počtu osob. Bližší informace: Jana Tíková – 722 921 846, jana.tikova@centrum.cz, Mgr. Petra Mrkvičková – 721 502 161, petra.tikova@seznam.cz.