Noc sokoloven + sletová štafeta 23. 9.

23.09.2023

Při pilné sokolské práci čas rychle utíká. Ani jsme se nenadáli, uběhlo 6 let a opět se začínáme připravovat na slet, který proběhne příští rok. Bude to XVII. všesokolský slet. Sletový rok zahajuje poněkolikáté sletová štafeta. Sletová štafeta naší Sokolské župy Jihočeské startovala v sobotu 23. 9., právě v den podzimní rovnodennosti, v den, kdy vstoupilo Slunce do Vah v 8:50 h letního času, kdy začal astronomický podzim. Svou cestu zahájila v Milevsku a putovala přes Písek a Strakonice k nám do Volyně. Odpoledne jsme se sešli u sokolovny, abychom převzali župní štafetový kolík od sokolek a sokolů z T.J. Sokol Katovice. Ti jeli na kolech ze Strakonic velmi svižně a byli u sokolovny dříve, než bylo plánováno. To nám vůbec nevadilo a čas jsme využili k příjemnému povídání. Několik minut po 16. h jsme štafetu převzali, připjali na ni stuhu naší jednoty, tlumočili jsme sletové poselství, rozloučili se s katovickými a vydali se pěšky okolo řeky do Nišovic. Byli jsme rádi, že nás přišel pozdravit a část cesty s námi šel starosta města Ing. Červený. V Nišovicích na nás čekala auta, kterými jsme se dopravili do Dubu. Štafetový kolík jsme tam předali třem dětem a cvičitelce, aby na kolech převezly štafetu do Strunkovic n. Bl. Na začátku obce štafetový kolík opět převzaly další děti a cvičitelky a doběhly s ním na náměstí ke kostelu, kde jej předaly starostce místní sokolské jednoty. Hodnou chvíli jsme strávili příjemným rozhovorem, nezapomněli jsme se vyfotit a poté jsme se vydali auty zpět do Volyně. Protože nás bylo méně, než jsme očekávali, na štafetové hry, táborák, opékání a zpěv v rámci odložené Noci sokoloven tentokrát nedošlo. Župní štafetový kolík v neděli 24. 9. doputoval do Č. Budějovic na Sokolský ostrov, kde byl připravený doprovodný program za účasti představitelů župy a města. Sletový rok byl v naší župě zahájen. Začne nácvik sletových skladeb a všichni už se těší v červenci 2024 do Prahy.


Návrat sokolů

17.08.2023

Díky podpoře Města Volyně a našetřeným finančním prostředkům jsme už letos mohli přistoupit k osazení 4 nových soch sokolů na severní štítovou stěnu. V pondělí 17. 7. začaly práce na přípravě sloupků pro sochy, což bylo náročné, zejména když celý týden bylo tropické počasí. Den „D“ nastal přesně o měsíc později. Ve středu 16. 8. přivezlo sochy z ateliéru auto s rukou a složilo je na hřišti u sokolovny. Ve čtvrtek 17. 8. po 8. hodině bylo vše připraveno – velký jeřáb, lešení u sloupů, nářadí, chemické kotvy v lednici, počasí a hlavně lidé. Jeřáb nadzvedl sochu, na její podstavec byly našroubovány trny. Jeřáb sochu zvedl nad příslušný sloupek a proběhlo zkušební osazení. Poté byla opět socha nadzvednuta, do otvorů pro kovové trny byla natlačena chemická kotva a proběhlo definitivní osazení. To se opakovalo 4x. Celá akce byla hotova za 2,5 h, a to díky profesionalitě a připravenosti všech zainteresovaných. Děkujeme pánům sochařům a jejich spolupracovníkům za odborný dohled a spolupráci, firmě Neubauer z Písku za profesionální práci jeřábu, p. S. Talafousovi za přivezení soch a p. Eichlerovi, protože kotvení a osazení proběhlo ve spolupráci s jeho firmou.


Charitativní den 15. 7. 2023

17.07.2023

Nadační fond Města Volyně věnoval letos Charitativní den pomoci naší jednotě při financování nových soch sokolů a jejich umístění na sokolovnu. Jsme za tuto pomoc opravdu velmi vděčni. Akce se konala jako obvykle na volyňském koupališti. Počasí bylo vpravdě tropické, a tak byli hodni obdivu zejména všichni, kteří hráli od 9 h ráno volejbal. Klasický „šestkový“ volejbal dopadl takto – 1. Zrzavá raketa Mutěnice, 2. Lasičky Milevsko, 3. Prdelky Čkyně, 4. Hulindy Katovice, 5. Bukouni Volyně, 6. T.J. Sokol Volyně. Poté proběhl turnaj v beach volejbale s těmito výsledky – 1. Černé mamby (T.J. Sokol Volyně), 2. VAK Strakonice, 3. Lasičky 1 Milevsko, 4. Lasičky 2 Milevsko, 5. Zrzavá raketa Mutěnice 6. Bukouni Volyně 7. Five fellas & Fearless (T.J. Sokol Písek), 8. Prdelky Čkyně. Od 15 h se areál zaplnil atrakcemi – lezecká stěna, vodní fotbal, skákací hrad, aquazorbing, výtvarná dílna a naše stanoviště s opičí dráhou pro nejmenší. V 18 h vystoupily dva sokolské oddíly, a to Rodiče a děti a předškolní děti a Žactvo – sportovní gymnastika, cvičitelky zacvičily skladbu Optimistky. Pak se uskutečnil turnaj ve vodním fotbale. Ve 21 h byl den oficiálně zakončený. Vystoupili Five fellas & Fearless (gymnasté a gymnastky z T.J. Sokol Písek), poté přítomní zhlédli video, které dokumentovalo výrobu soch sokolů. Na závěr starosta města předal starostce jednoty a místostarostce jednoty šek na úctyhodných 140.000 Kč. Následovala Benátská noc s diskotékou. Děkujeme starostovi města Ing. M. Červenému, představitelům NF Města Volyně, pracovníkům města, kultury, muzea a Technických služeb, p. Jirsovi a všem dalším, kteří se podíleli za organizaci Charitativního dne. A zejména děkujeme všem, kteří přišli a svým příspěvkem podpořili naši snahu vrátit na sokolovnu sochy sokolů, které ji budou zdobit další desítky let. Přejme si, ať vše dobře dopadne!


Návrat sokolů

08.01.2023

Děkujeme všem členkám, členům a všem dalším příznivcům volyňského Sokola a sokolovny za příspěvky, které "přilétly" v r. 2022. Děkujeme za vzkazy, které posíláte sokolům, děkujeme za verše. Všechny sochy jsou již odlity a čekají na to, až je v příštím roce umístíme na sokolovnu.

Prosíme, pomozte sokolům opět vzlétnout. Hledáme prostředky na jejich umístění. Jsme si jisti, že s Vaší pomocí budou zanedlouho opět zdobit volyňskou sokolovnu. Č. účtu: 0681086339/0800, VS: 2107192912, text: chcete-li, napište novým sokolům vzkaz, kontakt: 728 117 969, volyne@sokol.eu.

Jednota uvažovala o pořízení vlastní tělocvičny již v r. 1892. Tehdy od studujících z města dostala prvý dar na stavbu sokolovny, a to 10 zlatých. Ke koupi pozemku došlo 3. 12. 1919, byl ustaven stavební odbor, pořádaly se sbírky. Sokolovna byla otevřena 21. 7. 1929. Autorem zajímavé stavby je arch. František Průša, žák Josipa Plečnika. Zdarma projektoval, osobně dozíral, obstarával, udělal vnější i vnitřní výzdobu, včetně soch sokolů. Při opravě střechy v r. 2021 bylo nutné sejmout sochy sokolů, které ji zdobily 92 let. Kvůli jejich poškození je nelze vrátit zpět. O ozdobu sokolovny přijít nechceme, proto necháváme zhotovit repliky. Jde o osm soch (čtyři levé a čtyři pravé, liší se natočením hlavy). Je nutné opravit dvě sochy, podle kterých vzniknou dvě formy. Jedna socha bude stát 44.500 Kč. To je nad naše finanční možnosti. Vyhlašujeme tedy sbírku, která má pomoci náročnou akci uskutečnit

Na sokoly v r. 2022 přispěli: Britex, s. r. o.; Elektro Rubeš; Elektro Villner; Metal zámečnictví, s. r. o.; Milfa Glass; Kosmetický salon Neva – Šejnová Vendulka; Šumava, a. s. Nišovice; Tescoma Villnerová a dále 55 jednotlivých osob či celých rodin z Volyně a okolních obcí, Prahy, Červeného Kostelce, Kájova, Rodvínova, Korýtka, dokonce i ze Švýcarska.

 Vzkazy

·       Ať sokol vzlétne a najde tu správnou cestu.

·       Ať se máme z LDNky na co koukat.

·       Ať vzlétnou!

·       Až zas na střeše sokoly uvidíme, s radostí si v sokolovně zacvičíme, sokol k naší budově patří, to ví všichni, sestry i bratři.

·       Posíláme penízky našim sokolům jako pozdrav od paní Kahovcové, naší babičky, určitě by přispěla a byla ráda, že tak činíme my!

·       Ať všichni sokoli opět brzy vzlétnou a už nikdy neuletí!!!

·       K. na nový sokoly.

·       Příspěvek na křídlo sokola.

·       Sokolu zdar!

·       Přeji hodně úspěchů v dalších letech.

·       Věříme, že si křídla nepolámou.

·       Vzletem sokolím kupředu!

·       Ať co nejdříve dosednou a už nikdy neuletí!


Sedlová střecha, štítové stěny

01.01.2023

Od Jihočeského kraje, Odboru Evropských záležitostí, jsme získali na opravu sedlové střechy nad hlavním sálem a štítových stěn 1.400.000 Kč. V červnu proběhly zahajovací práce. Pomocí jeřábu byly sejmuty sochy sokolů a stavební firma opravila štítové stěny. Bohužel stavební práce na střeše zatím nepokračují. Důvodem je zpoždění dodávky materiálu na střechu. Tak jako mnozí jiní čekáme i my netrpělivě na materiál, aby stavební firma mohla pokračovat v práci. V současné době jsou hotovy štítové stěny.

Sokolovna ve Volyni byla slavnostně otevřena 20. 7. 1929. Oslavila tedy nedávno své 92. narozeniny. Letos se sokolské jednotě podařilo opravit sedlovou střechu a štítové stěny, které na ni navazují. Celkový rozpočet byl 1.828.866,24 Kč. Jednota získala dotaci od Jihočeského kraje ve výši 1.400.000,00 Kč, zbývající částku financovala se svých několikaletých úspor a pomohla také dotace od Města Volyně. Dne 7. 6. 2021 stavební firma zahájila práce opravou štítových stěn. Bohužel poté došlo k nepředvídanému zdržení v pracích, protože stále nepřicházel materiál na pokrytí sedlové střechy – firma jej objednala v červnu a krytina přišla až 19. 8. 2021. Celá akce byla zdárně ukončena na konci měsíce září. Nyní jsou na řadě sochy sokolů, kterých je celkem deset. Osm z nich muselo být sejmuto kvůli opravám a kvůli jejich značnému poškození. Jednota se bude snažit sokoly vrátit na jejich místo co nejdříve, aby sokolovna vypadala tak, jak jsou na ni všichni již 92 let zvyklí.

 

 


Sokolská kapka krve

01.01.2023

Darovaná krev denně zachraňuje lidské životy. Nikdo dosud nevymyslel, jak tuto červenou tekutinu nahradit. Do Sokolské kapky krve se může zapojit každý člen Sokola a ani nečlenové nebudou odmítnuti. Každý dárce dostane odznak a 4 jednoty s nejvyšším počtem odběrů věcné odměny. Největší odměnou všem bude ale vědomí, že možná jejich krev někomu zachránila zdraví či život. S nápadem přišel v r. 2016 lékař Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a člen Sokola Vít Jakoubek. Měla to být aktivita pro několik přátel. Projekt se však rozšířil po celé republice, zvýšil povědomí o nutnosti krev darovat a získal nové dárce. Stále stoupá počet těch, kteří se do projektu zapojili. V r. 2019 darovalo krev již 230 dárců ze 49 jednot při 606 odběrech.

Od r. 2020 se do projektu zapojujeme. Jste-li i Vy rozhdnuti darovat krev (či ji pravidelně darujete), napište nám, kdy a kolik krve jste darovali. Možná jezdíte samostatně. Můžeme se také domluvit a jet společně. Ze Strakonic jezdí zdarma svozový autobus do Č. Budějovic. V r. 2022 darovalo 5 žen a 1 muž krev celkem 9x. Naše jednota se umístila na 18.-20. místě z 56 zúčastněných jednot. Děkujeme.


Naše poděkování sponzorům a dárcům

01.01.2023

Naše velké díky patří všem, kteří nás podporují - dotacemi a granty, příspěvky, sponzorskými dary, pomocí při akcích a každodenní činnosti.

Město Volyně

Nadační fond Města Volyně

MŠMT ČR

Národní sportovní agentura - Můj klub, Provoz a údržba

Jihočeský kraj

Česká obec sokolská

Městys Čestice

Obec Litochovice

Obec Milejovice

Obec Nišovice

Elektro Villner

Tescoma Villnerová

Metal zámečnictví, s. r. o.

Elektro Rubeš

Brit.tex s. r. o.

Kosmetika Šejnová Vendulka

Rohde a Schwarz Vimperk

Elsa Elektro Písek

Řeznictví-uzenářství Staněk Volyně

Jatky Hradský Strakonice

Catering Luboš Šrámek

Kovovýroba Vlastimil Ryneš

Pavel Fajnor

Aptar Čkyně, s. r. o.

Šumava, a. s. Nišovice, Ing. Hana Harantová - ředitelka

AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., Praha 4 - Nusle

Jan Čupa

MUDr. Markéta Jedličková

Křišťanovi, Praha

doc. Ing.  Josef Plechatý, CSc.


Pronájem letního tábořiště

01.01.2023

Naše jednota nabízí pronájem letního tábořiště včetně základního vybavení s kapacitou 50 osob. Lokalita se nachází pod vrchem Bethán v blízkosti obce Malenice na Volyňkou. Tábořiště je situované u okraje lesa, s volným přístupem na louku a k řece vzdálené 20 m. K dispozici je dřevěný srub s kuchyní a jídelnou, 25 podsadových stanů s molitanovými matracemi, studna s užitkovou vodou, pitnou vodu je nutné zajistit formou dovážky. Cena dohodou dle délky pronájmu a počtu osob. Bližší informace: Jana Tíková – 722 921 846, jana.tikova@centrum.cz, Mgr. Petra Mrkvičková – 721 502 161, petra.tikova@seznam.cz.


Facebook jednoty

12.04.2021

https://www.facebook.com/Sokol-Volyn%C4%9B-108663014608206


Úniková hra

10.04.2021

Ve vzdělavatelském odboru ČOS se inspirovali a vytvořili únikovou hru – tentokrát se musíte dostat z knihovny. Vyzkoušejte si, zda se dokážete za pomoci znalostí o Sokole dostat z labyrintu Tyršova domu. Hodně štěstí:)))

Hru začnete na odkaze: https://1url.cz/OKzGT