6. sportovní hry senzačních seniorů

21.09.2019

Klub Aktiv České Budějovice uspořádal 19. 9. na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích 6. sportovní hry senzačních seniorů. Počasí bylo slunečné, a tak se soutěžilo venku. Občas sice zafoukal svěží vítr, ale to sportovcům náladu ani výkony nepokazilo. Tato akce byla rovněž součástí oslav 150. výročí založení místní jednoty a slavnostního otevření zrekonstruované tribuny na atletickém stadionu, která je chráněnou kulturní památkou. Z naší jednoty se her zúčastnilo v kat. 60-69 let jedno 3členné družstvo ve složení Anna Kráslová, Miroslava Pacáková a Věra Vaňatová. Přihlásili jsme také družstvo v kat. nad 70 let, ale z důvodu nemoci nakonec jeho členky závodit nejely. Závodníci a závodnice museli absolvovat všechny disciplíny - hod míčkem na koš a na cíl a na terč, hod kriketovým míčkem, slalom, lukostřelbu, ruské kuželky, střelbu na florbalovou branku, letní lyže, kroket, společně pak transport míče a další. Naše ženy si vedly velmi dobře - skončily na 13. místě z 27 zúčastněných družstev. Měly z umístění velkou radost i proto, že ostatní družstva měla alespoň jednoho muže, což se projevilo jako velká výhoda zejména v hodech do dálky. V průběhu dne probíhaly také ukázky zdravotního cvičení, zájemci si mohli nechat změřit tlak a hladinu cukru v krvi. Na stadionu také byl stánek s občerstvením, všichni dostali výborný koláč, který si mohli dát ke kávě. Naše sportovkyně tak strávily pěkný den plný pohybu a úspěšně reprezentovaly naši jednotu. Věříme, že příště se dalších her znovu a rády zúčastní.


Sokol spolu v pohybu

20.09.2019

Ve dnech 16.-20. 9. proběhla u nás stejně jako i v dalších jednotách akce Sokol spolu v pohybu. Opět jsme ji zorganizovali jako týden otevřených hodin. Ve většině oddílů také proběhlo testování fyzické kondice.


XVI. světová gymnaestráda, Dorbirn

16.07.2019

V rakouském Dorbirnu se 7.-13. 7. 2019 konala XVI. světová gamnaestráda, které se zúčastnilo více než 18.000 cvičenek a cvičenců ze 69 zemí celého světa. Heslem bylo "Show your colours!", tedy Ukažte své barvy. Nejpočetnější byla výprava švýcarská (přes 3.000), nejméně bylo zástupců z Tonga (2). V české výpravě, která čítala na 870 žen a mužů, byli samozřejmě zástupci Sokola, a to se dvěma hromadnými skladbami (Spolu, Borci) a jedním pódiovým vystoupením (Pojďme nabarvit svět). Z naší jednoty jelo do Dorbirnu 7 žen a 2 muži a cvičili ve skladbě Spolu, která byla česko-slovenskou skladbou XVI. všesokolského sletu.Češi se ještě v sobotu 6. 7. sešli v Praze, kde absolvovali závěrečnou secvičnou. Následoval noční přejezd do Rakouska a ubytování ve Feldkirchu ve střední škole, kde se jako obvykle spalo ve třídách a kde byly snídaně formou bufetu. V neděli po příjezdu se všichni vydali vlakem do Dorbirnu, kde je čekalo seznámení s areálem výstaviště a dobrý oběd. Odpoledne se měl konat zahajovací ceremoniál, ale protože předpověď počasí byla velmi nepříznivá (silný déšť a bouřky), pořadatelé jej po těžkém rozhodování přeložili na středu. Následujících šest dní bylo pro všechny velmi náročných, ale bezesporu plných krásných zážitků. Cvičenci hromadných skladeb také hodně cestovali, protože 3x vystupovali na stadionu v Bregenzu. Tedy vlaku a autobusu si užili více než dost. Pódiové skladby byly k vidění v několika halách na výstavišti a výkony většiny cvičících byly opravdu dechberoucí. I když byl program nabitý, stihli se mnozí podívat do soutěsek nad Dorbirnem, vyjet nad toto město lanovkou a obdivovat výhledy do okolí i na Bodamské jezero, prohlédnout si nedaleká města Vaduz či Lindau. Byl i čas na ochutnání místních specialit v restauracích a hospůdkách. Všichni obdivovali, jak se takové množství lidí dá zorganizovat. Velký počet dobrovolníků zajišťoval, aby vše "klapalo", o tisíce hladových žaludků se výborně starala cateringová firma (jídlo klasické i vegetariánské, velká porce zeleniny, podáváno na porcelánu) a bezpečnost hlídala policie a armáda. V sobotu se konal závěrečný ceremoniál, na kterém zacvičili sokolky a sokolové zkrácenou verzi skladby Spolu a několik z nich se zástupci dalších států zatančilo také společný tanec na znělku letošní gymnaestrády. Večer si ve vestibulu školy všichni společně poseděli, popovídali a zazpívali si. V neděli ráno nezbývalo nic jiného, než se s Rakouskem rozloučit s přáním za čtyři roky se sejít na XVII. světové gymnaestrádě v Amsterdamu.


Letní tábor v Kocelovicích

15.07.2019

Vivat mušketýr! První dva červencové týdny již 37. rokem patřily letnímu táboru v Kocelovicích. Velmi děkujeme Tělocvičné jednotě Sokol Volyně, která nám čtvrtým rokem poskytuje svoji záštitu. Letos jsme se převlékli za mušketýry a bojovali za krále Ludvíka XIII. a celou Francii. Hned první den nás král přivítal a požádal o pomoc v boji proti kardinálu Richelieu. Ten se snažil sesadit krále a obsadit zemi. V nestřeženém okamžiku nám kardinálovi gardisti ukradli královské klenoty a celotáborový boj začal. Během třinácti dnů jsme se všelijak snažili získat zpět královy klenoty. Hráli jsme hry, ve kterých jsme ukazovali svou odvahu, obratnost, ale i chytrost a prozíravost. Děti byly rozděleny do čtyř mušketýrských oddílů a každý z nich bojoval pod jedním ze slavných mušketýrů – Athos, Porthos, Aramis a D´Artagnan. Po cestě napříč Francií oddíly postupovaly podle úspěchů v soutěžích a bojích. Během postupování získávaly do svých vězení gardisty a tím pomáhaly královi navrátit jeho klenoty. V rámci výletu jsme navštívili příbramské doly, ve kterých se dříve těžily klenoty obohacující naši zemi. Během našeho tábora jsme zvládli hrát noční hru, vykoupat se v rybníce, pohostit skauty z vedlejšího tábora, odrazit noční vpád kardinálových gardistů, pobavit se na tradiční tábornické pouti a zhlédnout film Tři mušketýři v našem pojízdném kině. Konečný boj se odehrával sice v dešti, ale i tak to naši mušketýři a mušketýrky bravurně zvládli. Od zvěda jsme získali informaci o tom, kde se kardinál a jeho garda ukrývá. Vydali jsme se po jeho stopách a během cesty jsme plnili připravené úkoly. Když jsme dorazili na místo kardinálova tábora, šli jsme do bitvy za krále! O první linii gardistů se postarali mladší mušketýři a mušketýrky, o druhou pak ti starší. Nakonec jsme kardinála zajali, získali královu korunu a vsadili Richelieu do vězení. Již nyní se všichni těšíme na další ročník!

 

Za celý táborový tým L. Křenková a K. Lencová


Letní tábor pod Bethánem

15.07.2019

Letos jsme se pro sokolský letní tábor pod Bethánem inspirovali příběhem Tajuplný ostrov od Julese Vernea. Vše začalo tím, že děti obdržely při příjezdu dopis s prosbou o pomoc a barevným označením. Podle něj se rozdělovaly do družin při zahajovací noční hře, kdy musely prchat před vojáky generála Fostera k balónu – rozsvícenému lampionu své barvy. Hned první večer se tak malí táborníci ocitli v obklíčeném Richmondu a pokusili se v balónu uprchnout. Samozřejmě letěly balónem jen symbolicky. V noci nastala bouře, která odnesla všechny na Tajuplný ostrov. Druhý den jsme si s dětmi vyprávěli o Tajuplném ostrovu. Družiny pak měly za úkol vybudovat si svůj vlastní ostrov za řekou. Odtud pak startovala většina her - např. dojet pro trosečníka, postavit si loď z přírodnin, uhlídat stádo ovcí, postavit kovárnu, nasbírat suroviny pro svou obživu, svést bitvu s piráty. V programu byla i noční hra, kdy ostrované měli za úkol odposlouchávat piráty sedící kolem ohně, kteří se vylodili na jejich ostrov a chystali se je přepadnout. Táborníci se jako každý rok učili všem táborovým dovednostem jako jsou ohně, uzly, stopy zvěře, hvězdná obloha, práce s mapou a buzolou, pochodové značky a šifrování atd. Jelikož jsme byli na opuštěném ostrově, zaměřili jsme se hlavně na činnosti spojené s přežitím v přírodě a zručnost při práci s nářadím. Děti se učily pracovat s pilou a sekerou, kladivem a hřebíky, lopatou a krumpáčem, také rozdělávat oheň a připravit si na něm jídlo. Další zkouškou v setmělém lese byla stezka odvahy, která prověřila nebojácnost všech. Obě soboty jsme poseděli v družné zábavě u tradičních táborových ohňů. Písně jsme trénovali skoro každý večer při kytaře, takže u táboráku bylo veselo. Vyřádili jsme se při výrobě kostýmů a při maškarním reji a následném tanečním večeru jsme se řádně unavili tanečními kreacemi. Tento rok jsme měli v týmu vedoucích několik nových nezkušených instruktorek a instruktorů, kteří se náročného úkolu přípravy programu a péče o děti zhostili se ctí, a já bych jim i ostatním vedoucím chtěla velmi poděkovat. Bylo to skvělé a moc jsme si to užili. Nezbývá, než se těšit na další rok.

Jana Tíková, hlavní vedoucí


Oslavy - 150 let jednoty a 90 let sokolovny

09.05.2019

V letošním roce naše Tělocvičná jednota Sokol Volyně oslavovala dvě kulatá výročí. Uplynulo 150 let od jejího založení a 90 let od postavení sokolovny. Oslavy probíhaly od 10. do 12. 5. 2019. V pátek se konala vernisáž výstavy "Silou lví, vzletem sokolím", na kterou přišlo hodně lidí. Pracovníci muzea nám připravili velmi pěknou expozici s mnoha fotografiemi, zajímavými dokumenty, kroji, náčiním atd. Donedávna si nikdo z nás nebyl jistý přesným datem založení jednoty. Teprve několik dní před vernisáží vedoucí muzea p. K. Skalický našel článek, který dokazuje, že sokolská jednota ve Volyni byla založena 16. 9. 1869. Příjemnou atmosféru vernisáže umocnil hudební doprovod a zpěv dětí pod vedením manželů Hartlových a chutné občerstvení, které připravily ženy z oddílu volejbalu. Sobota byla hlavním dnem oslav. Již od dopoledne byla sokolovna otevřena návštěvníkům, kteří si mohli prohlédnout výstavu zaměřenou na současnou činnost jednoty. Rovněž zajímavé byly panely zapůjčené od Vzdělavatelského odboru ČOS. Ty se týkaly historie sletů a Sokolské stráže. Oba výstavní sály provoněly květy šeříku. Na uvítanou si každý mohl vzít perníček s logem Sokola a zakoupit upomínkové předměty. Lidí stále přibývalo a zdálo se, že se do sálu ani nevejdou. Napětí rostlo, účinkující byli připraveni. Krátce po třetí hodině zazněly fanfáry a poté za zvuků sokolských pochodů sálem prošli praporečníci s historickými prapory, děti v historických cvičebních úborech a zástupci oddílů. Praporečníci, starostka jednoty a významní hosté vystoupili na jeviště, které jsme se při příležitosti oslav rozhodli opravit. Pod mnoha vrstvami oranžové, bílé a žluté barvy se objevila původní modrá výmalba a my se ji rozhodli zachovat. Všichni tedy viděli jeviště tak, jak jej naši předkové před 90 lety vymalovali. Proběhlo slavnostní zahájení, představení nového praporu vč. jeho požehnání volyňským farářem p. Löfellmannem a připnutí pamětní stuhy Předsednictva ČOS, ocenění cvičitelek a cvičitelů. Poté se rozběhl bohatý program, ve kterém vystoupily prakticky všechny oddíly všestrannosti. Např. Oddíl Žactvo - tanec předvedl choreografii na píseň Cizí zeď a děti vyzvaly diváky, aby nám na vyrobenou "zeď" pod jevištěm napsali milé vzkazy. A opravdu - večer byla naše "zeď", kterou máme schovanou na památku, zcela popsaná - Miluji Sokol, Sokol je nejlepší atd. atd.  Akademii zakončilo starší žactvo ukázkou sletové skladby Cirkus, kdy v jejím samotném závěru složilo jako puzzle logo Sokola. Akademií ale oslavy neskončily. Sál jsme připravili k večernímu posezení při hudbě a tanci. V deset hodin večer čekal na všechny překrásný ohňostroj - na sokolovně svítila číslice 90, nebe bylo ozářené a vypadalo to, jako kdyby hvězdy padaly na sokolovnu a na nás všechny. Sokolovna ožila ještě v neděli odpoledne. Naši pozvánku na otevřené cvičební hodiny přijaly hlavně místní děti, které si přišly vyzkoušet sportovní gymnastiku, atletiku, pohybové hry, volejbal a stolní tenis. Je po oslavách. Jsme šťastní, že slyšíme je slova chvály, a zároveň jsme trochu smutní, že slavnostní víkend tak rychle uběhl. Máme chuť si jej zopakovat, abychom si vše mohli ještě jednou prožít a vzpomínky lépe vtisknout do paměti. A sobotní déšť? Však volyňskému Sokolu pršelo štěstí.


Přebory v sokolské všestrannosti

04.05.2019

Všechny části přeborů v sokolské všestrannosti (plavání, šplh, sportovní gymnastika - čtyřboj nebo pětiboj, atletika - čtyřboj) z naší jednoty letos dokončili: Předškolní děti - V. Petříková 5. místo; Ml. žákyně I - N. Bergerová 6. místo; St. žákyně III - M. Homolková 7, místo a Veronika Volfová 14. místo; Ml. žáci I - R. Zelinka 9. místo; St. žáci III - V. Hodač 4. místo.


Naše poděkování

01.01.2018

Naše velké díky patří všem, kteří nás podporují - dotacemi a granty, příspěvky, sponzorskými dary, pomocí při akcích a každodenní činnosti.

Město Volyně

MŠMT ČR

Jihočeský kraj

Česká obec sokolská

Elsa Elektro Písek

Řeznictví-uzenářství Staněk Volyně

Jatky Hradský Strakonice

Catering Luboš Šrámek

Kovovýroba Vlastimil Ryneš

Pavel Fajnor

Aptar Čkyně, s. r. o.

Šumava, a. s. Nišovice, Ing. Hana Harantová - ředitelka

AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., Praha 4 - Nusle

Jan Čupa

doc. Ing.  Josef Plechatý, CSc.

 


Zajímavé odkazy

03.12.2017

www.sokol.eu

www.zupajihoceska.cz

www.volyne.eu

www.volyne.info


Pronájem letního tábořiště

08.07.2017

Naše jednota nabízí pronájem letního tábořiště včetně základního vybavení s kapacitou 50 osob. Lokalita se nachází pod vrchem Bethán v blízkosti obce Malenice na Volyňkou. Tábořiště je situované u okraje lesa, s volným přístupem na louku a k řece vzdálené 20 m. K dispozici je dřevěný srub s kuchyní a jídelnou, 25 podsadových stanů s molitanovými matracemi, studna s užitkovou vodou, pitnou vodu je nutné zajistit formou dovážky. Cena dohodou dle délky pronájmu a počtu osob. Bližší informace: Jana Tíková – 722 921 846, jana.tikova@centrum.cz, Petra Tíková – 721 502 161, petra.tikova@seznam.cz.