Rok 2011


V r. 2011 má naše jednota 228 členů. V odboru všestrannosti cvičí 192 cvičenců, v odboru sportu 36 cvičenců. V žactvu je 64 děvčat a 42 chlapců, dorostenky jsou 2, dorostenec 1, žen cvičí 86 a mužů 33.

Odbor všestrannosti

V pondělí 17. 1. 2011 proběhl 5. ročník Novoročního turnaje ve vybíjené. Přišlo více než 30 děvčat a chlapců z oddílů mladšího a staršího žactva a gymnastiky a necelé 2 desítky žen z oddílů aerobiku a volejbalu. Soutěžilo se ve 3 kategoriích - mladší žactvo, starší žactvo a dospělí. Starší žactvo si dalo také odvetný zápas a někteří se přidali k ženám a sehráli tak celkem zápasy tři. Všechny děti dostaly drobnou odměnu - plyšová zvířátka a další drobnosti. Pro ženy byl pak připraven nádherný a velmi dobrý ovocný dort.

V sobotu 29. 1. 2011 proběhly ve Strakonicích Župní přebory v plavání. Opět si děvčata a chlapci z naší jednoty změřili síly s ostatními sokolíky Jihočeského kraje. Největším úspěchem bylo 3. místo Kristýny Boškové v kat. Ml. žákyně II. (z 27 závodnic) a 4. místo Jana Škody v kat. Ml. žáci II. (z 9 závodníků). Ale i ostatní se umístili velmi dobře: Anna Strnadová 12. místo v kat. Ml. žákyně I. (z 25 závodnic), Sára Zelinková 12. místo v kat. Ml. žákyně II., Ondřej Balík 8. místo v kat. Ml. žáci I., v kategorii St. žákyně III. pak Gabriela Kočová 6. místo a Petra Cardová 8. místo.

V neděli 13. 2. 2011 jsme uspořádali v sokolovně hodinu zumby pod vedením lektorky Kateřiny Jeřábkové z Prahy. Zatančit si přišlo více než 30 žen a dívek. Podle jejich rozesmátých tváří bylo vidět, že se nedělní dopoledne opravdu vydařilo.

Naše děti z oddílu SG se 12. 3. 2011 zúčastnily Župních závodů v SG ve dvojboji (prostná, přeskok), který se letos uskutečnil ve Strunkovicích n. Bl. Sjelo se na ně rekordních 84 účastníků z 6 jednot a našich 10 děvčat o sobě dalo rozhodně vědět. Výsledky: MŠ: Lenka Jírovcová 4. místo, 2. třída: Miroslava Přibová 5. místo, Veronika Bošková 7. místo, Anna Strnadová 8. místo, Sára Toningerová 10. místo, 3. + 4. třída: Kristýna Bošková 3. místo, Nikola Horáková 5. místo, Zuzana Toningerová 7. místo, Starší žákyně: Klára Červená 1. místo, Petra Cardová 2. místo.

T.J. Sokol Písek z pověření Jihočeské župy zorganizovala v sobotu 9. 4. 2011 Župní přebor ve sportovní gymnastice a šplhu. Mladší žákyně závodí od letošního roku podle nových pravidel – povinné sestavy nahradily sestavy volné s povinnými prvky. Zejména menší děvčata měla velmi těžkou pozici. Bojovala v konkurenci téměř 40 závodnic, a to z tak silných jednot, jako je např. Milevsko, kde se připravují celý rok pouze na tyto přebory. Všichni ale cvičili pěkně a zaslouží si pochvalu. Výsledky: SG - Ml. žákyně I.: Miroslava Přibová 30. místo, Veronika Bošková 31. místo, Ml. žákyně II: Kristýna Bošková 21. místo, Nikola Horáková 25. místo, St. žákyně III: Petra Cardová 9. místo, Natálie Nepeřená 16. místo, Ml. žáci I: Jan Škoda 2. místo, Ondřej Balík 3. místo. Šplh - Miroslava Přibová 19. místo, Veronika Bošková 20. místo, Nikola Horáková 18. místo, Kristýna Bošková 27. místo, Petra Cardová 6. místo, Natálie Nepeřená 11. místo, Ondřej Balík  4. místo, Jan Škoda 7. místo.

Na župní přebory v lehké atletice do Strakonic jsme se vypravili 30. 4. Závodit jel rekordní počet 18 dětí. Čekání na výsledky bylo zpestřené štafetou 4 x 100 m, do které jsme přihlásili 2 družstva – ml. a st. žactvo. Naše výprava byla opět úspěšná. Výsledky: Předškolní děti: Jaroslav Zelinka 5. místo, Adéla Šimáková 14. místo, Lucie Holoubková 18. místo, Žákyně I.: Veronika Bošková – 7. místo, Miroslava Přibová – 18. místo, Anna Strnadová – 20. místo, Daniela Lukešová – 31. místo, Žáci I.: Jan Škoda – 7. místo, Ondřej Balík 9. místo, Jan Hodač 11. místo, Miroslav Šimák 12. místo, Žákyně II.: Sára Zelinková – 2. místo, Kristýna Bošková – 12. místo, Žáci II.: Ondřej Holoubek 2. místo, Tadeáš Vognar 4. místo, Žákyně III.: Petra Cardová – 5. místo, Natálie Nepeřená – 8. místo, Žáci III.: Jakub Sobíšek – 6. místo. Všechny části přeborů v sokolské všestrannosti (plavání, šplh, sportovní gymnastika, atletika) z naší jednoty dokončili mladší žákyně Kristýna Bošková, která se umístila na 9. místě, starší žákyně Petra Cardová, která obsadila v celkovém hodnocení 6. místo, dále mladší žáci Jan Škoda, který se umístil na výborném 3. místě, a Ondřej Balík, který obsadil 4. místo.

Májový minimaraton v aerobiku proběhl jako obvykle 8. 5., a to již jeho 11. ročník. Letos byl zaměřený tanečně. Po první hodině aerobiku se ženy a dívky naučily základy salsy a bachaty, poté následovala zumba, jazz, relaxace inspirovaná port de bras a nezbytný strečink. Nechyběly ani dárečky a balíčky kosmetiky AVON. Novinkou byla možnost nechat si upravit nehty manikérkou.

Letos proběhlo Setkání sester Věrné gardy ve středu 18. 5. Přišlo 16 seniorek a bylo to velice příjemné setkání. V jeho závěru děti z oddílu SG předvedly sestrám ukázku svého tréninku a závodních sestav.

Ve dnech 27. až 29. 5. 2011 proběhl v Brně Přebor ČOS v sokolské všestrannosti mladšího žactva, kam postoupil náš Jan Škoda jako náhradník (umístil se na 3. místě) za závodníka z Písku, který postoupil ze župních přeborů z 2. místa a který onemocněl 3 dny před odjezdem. Bez minimálně měsíční intenzívní přípravy. V kategorii jednotlivců se umístil na 21. místě. V kategorii družstev, kdy se sčítají výkony soutěžících jednotlivých žup, Jan Škoda spolu se Štěpánem Pokorným, Valentýnou Linhartovou a Nikolou Bursíkovou (všichni Milevsko) vybojovali pro naši Jihočeskou župu krásné 2. místo.

 

Už po několikáté počasí nepřálo venkovním hrám a soutěžím u příležitosti Dětského dne, který jsme pro dětské cvičence zorganizovali 1. 6. A tak jsme byli opět v sokolovně.

 

Ani letos nechyběly Závěrečné hodiny. Rodiče a děti a předškoláci se vydaly 13. 6. od sokolovny na Valchu a po cestě na ně čekaly úkoly zaměřené na obratnost a jiné dovednosti. Ostatní oddíly absolvovaly 14. 6. šipkovanou, při níž plnily různé úkoly.

 

Již po čtvrté jsme uspořádali cyklistický výlet na Šumavu, a to o víkendu 18. až 19. 6. Vydali jsme se do Českých Žlebů a přijelo nás 21. Starší děti a dvě cvičitelky jely přes Stožec až na Plešné jezero. Dospělí s dětmi dojeli do Nové Pece. Silný a vytrvalý déšť zastihl všechny na cestě zpět. Počasí ale nikomu náladu nezkazilo. Večer nechyběly hry, táborák nahradilo opékání na pojízdném grilu pod přístřeškem. V neděli dopoledne se rodiče s dětmi vydali na krátkou vyjížďku, větší děti s cvičitelkami šly na procházku na Mlaka, kam vede pěkná naučná stezka.

 

Letní tábor pod Bethánem se uskutečnil 4. až 17. 7. a tématem táborové hry byli Piráti z Karibiku. Kapitána Morgana mohly děti vysvobodit z prokletí tak, že od členů jeho bývalé posádky získají části mapy vedoucí k jeho pokladu. Úkoly nebyly lehké - sledovat ve tmě Ariadninu niť a na konci cesty pro ni lovit ztracené zlaťáky, vyrobit luk a šíp a ulovit si na moři potravu, na opuštěném ostrově najít a získat pitnou vodu, vyrobit funkční plavidla a na "divokém moři" dokázat jejich nepotopitelnost. Kromě her se děti učily např. souhvězdí letní oblohy, vázání uzlů (nejen lodních), morseovu abecedu a jiné šifry, základy zdravovědy, orientaci na mapě a práci s busolou, poznávání stop zvěře, odhady vzdálenosti, druhy ohňů a jejich rozdělávání, topografické a pochodové značky atd. Všechny tyto znalosti a dovednosti měly možnost zúročit v závěrečné etapové hře – při cestě za pokladem. Nechyběl táborák, kytara a písničky.

Sletový rok zahájila sletová štafeta, která nesla poselství z jednot a žup do Tyršova domu v Praze během víkendu 23.-25. 9. Štafeta Jihočeské župy odstartovala 22. 9. v 17 h z Trocnova od Žižkova památníku a nesli ji ledeničtí a lišovští sokolové. Na Sokolský ostrov v Č. Budějovicích ji snesli parašutisté 23. 9. v 17 h, své stuhy přidaly jednoty Č. Budějovice, Kamenný Újezd, Boršov n. Vlt., nechyběl doprovodný program. Ráno 24. 9. v 9 h se rozběhla štafeta krajem. V Sudoměři u Žižkova pomníku se k ní přidaly stuhy jednot Volyně, Strakonice, Katovice. Večer štafeta dorazila přes Písek, Milevsko a Jistebnici do Sudoměřic u Tábora, kde jsme ji předali Blanické župě. Vystřídali jsme chůzi, běh, kola, lodě, koně, letadlo i paragliding. Naše jednota se také připojila. V sobotu 24. 9. v 9 h se sešlo přes 40 volyňských sokolů u sokolovny. Štafetový kolík jsme dopravili po zemi (chůze či běh, kola) a vzduchem (paragliding) do Sudoměře. Z Volyně se vydalo doprovodit do Sudoměře 12 cyklistů.

V sobotu 1. 10. jsme zahájili cvičební rok výletem na Sudslavickou stezku. Po příjezdu do Bohumilic v Čechách jsme navštívili zámek Skalice. Většina absolvovala zajímavou prohlídku, několik dětí se svezlo na koni. Poté jsme prošli pravenou naučnou trasu, obdivovali více než 600 let starou lípu u Vanických mlýna. Výletu se zúčastnilo rekordních 44 dospělých a dětí.

V pátek a sobotu 11. a 12. 11. proběhlo v naší sokolovně soustředění gymnastického oddílu. V pátek byl trénink. Po něm, po večeři a po pohádce se všichni včetně trenérek uložili ke spánku. V sobotu po snídani a rozcvičce přijela trenérka SG z Č. Budějovic paní Jana Polívková. Všichni jsme byli rádi za její cenné rady a připomínky k průpravě i nácviku jednotlivých prvků na akrobacii, přeskoku, hrazdě, kladině i kruzích.

Vánoční besídka se konala 6. 12. Na programu byly soutěže, čertovská diskokéta, zpívání koled, občerstvení v "Pekle" a samozřejmě došlo i na rozdávání dárečků, které čekaly na děti pod stromečkem.

Turistický oddíl je letos velmi aktivní. Uspořádal opět několik výletů. První se jmenoval Tajemství hvězdného nebe (4. 2.) a 14 dětí, nejen z oddílu turistiky, se vypravilo do Č. Budějovic, kde navštívily Jihočeské muzeum a Planetárium. O měsíc později se děti se svou vedoucí Petrou Tíkovou rozjely do Aquaparku Horažďovice (5. 3.), aby si užily vodních radovánek. Následoval výlet na Keltské hradiště Věnec (26. 3.), kde se všichni dozvěděli něco o historii kraje a hráli mnoho zajímavých her. Výlet do ZOO a Dinoparku v Plzni (23. 4.) byl také zajímavý a poučný. V závěru cvičebního roku se vydaly děti a jejich vedoucí Petra na výlet s přespáním na tábořišti pod Bethánem u Malenic, který se nesl v duchu Indiánského putování (10. až 11. 6.). Pak se ještě děti se svou vedoucí vydaly Po stopách našich předků (19. 11.), kdy v Písku navštívily všechny zajímavé historické památky. Dál se děti se svou vedoucí vydaly Po stopách našich předků (19. 11.), kdy v Písku navštívily historické památky. A jako každoročně došlo na Vánoce pro zvířátka (18. 12.), kdy při výletu do přírody naplnili kluci i holky zvířátkům krmelec dobrůtkami.