Rok 2024


K 1. 4. 2024 má naše jednota 260 členek a členů.

Župní přebory v plavání byly 13. 1. ve Strakonicích. Z naší jednoty se jich zúčastnil tentokrát jen jeden soutěžící. Některá děvčata možná odradila konkurence vždy úspěšných jednot, některá měla pocit, že potřebují více trénovat. Navíc brzký lednový termín nám z několika důvodů nevyhovuje. Škoda, že Milanovi uteklo 3. místo jen o 2 vteřiny. Výsledky: St. žáci IV – M. Šandor 4. místo.

Valná hromada jednoty proběhla 13. 3. Přítomní vyslechli zprávy o činnosti za r. 2023 a plán činnosti na r. 2024 jednotlivých činovníků a činovnic a jednomyslně přijali usnesení. Rovněž diskutovali o nutnosti rekonstrukce sokolovny, zejména suterénu.

Župní přebory ve sportovní gymnastice a šplhu byly v Písku 6. 4. Opět se od října výrazně obměnil oddíl gymnastiky. Nové děti se nestačily na závody připravit nebo nedosahovaly takových výkonů, aby na ně jely. Výsledky: SG = Předškolní děti – E. Pelíšková 10.-11., A. Pelíšková 14. místo; Ml. žákyně II M. Horáková 19., E. Tesařová 34. místo; Ml. žáci II  H. Pelíšek 11. místo; St. žáci IV – M. Šandor 4. místo; Šplh = Předškolní děti – E. Pelíšková 8., A. Pelíšková 10.-24. místo; Ml. žákyně II E. Tesařová 12., M. Horáková 13. místo; Ml. žáci II – H. Pelíšek 1. místo; St. žáci IV – M. Šandor 4. místo.

Závod série Run tour v běhu se v Č. Budějovicích konal 13. 4. 2024. Naši zástupci se na něj vypravili po dlouhých 5 letech. Na start 5kilometrového závodu, kterého se zúčastnilo 339 žen a 340 mužů, se postavili dorostenka Lucie Holoubková, která doběhla na 440./43./181. místě, Magda Holoubková, která se umístila se na 441./46./182. místě, a Jakub Holoubek, který byl na 45./9./34. místě. Ve výsledkové listině je pořadí celkové/dle věkové kategorie/dle pohlaví.

Valná hromada Sokolské župy Jihočeské se uskutečnila 29. 4. opět distanční formou a za naši jednotu se jí zúčastnily 2 delegátky.

V klubovně sokolovny proběhlo 30. 4. každoroční Setkání seniorek. Sešlo se 17 žen, které starostka jednoty pozdravila a informovala je o aktuálním dění v ČOS v souvislosti s kauzou zpronevěry, o odstoupení starostky a zvolení nového starostky br. M. Chlumského. Rovněž informovala o plánovaných akcích na letošní rok, zejména o XVII. všesokolském sletu.

Na Župní přebory v lehké atletice jelo 4. 5. do Č. Budějovic velmi málo dětí. Všem třem statečným patří velký dík. Navíc Lucie a Kristian poprvé závodili ve vrhu koulí, v běhu na 100 m, také střední trať dorostenek měřila už 800 m, dorostenci museli zvládnout 1 500 m. Nezměnil se pro ně jen skok do dálky. Výsledky: Ml. žáci II – T. Kouba 9.-10. místo; Dorostenky – L. Holoubková 6. místo; Dorostenci – K. M. Zahradník 4. místo.

Všechny části přeborů v sokolské všestrannosti (plavání, šplh, sportovní gymnastika – čtyřboj nebo pětiboj, atletika – čtyřboj) z naší jednoty neabsolvoval nikdo. Bohužel M. Šandora odmítla pustit pouhý jeden den před atletickými přebory ředitelka Dětského domova. Přitom se od ledna na přebory připravoval a měl šanci se dobře umístit.

Oslavy výročí konce 2. světové války se konaly ve Volyni 7. 5. Za Sokol se u pomníku padlým pietní akce jako čestná stráž zúčastnili bratr v kroji, dívka a chlapec v sokolských historických cvičebních úborech a chlapec v sokolském tričku jednoty. Děti se poté vydaly s představiteli města, hasiči a skauty položit věnce k pamětním deskám a na hřbitov ve Volyni a k pomníku padlým v Zechovicích.

 

Tělocvičná akademie se konala 15. 5. a připomněli jsme si jí 155. výročí založení jednoty a 95. výročí postavení sokolovny. Tentokrát jsme byli v sále Na Nové, abychom mohli kromě tradičních vystoupení oddílů předvést i 4 sletové skladby. Program byl pestrý a divákům se velmi líbil.

Sokolský Atletcup jsme uspořádali 2. 6. a oslavili jsme tak Mezinárodní den dětí. Deštivé počasí způsobilo, že disciplíny (běh na dvě rovinky, skok do dálky z místa, šplh, hod badmintonovým míčkem, hula hop na čas a hod gymballem z okna), ve kterých závodilo 36 dětí a dospělých, jsme museli přesunout do sokolovny. Dospělí a starší děti pomáhali jako rozhodčí. Všichni soutěžící dostali diplom a odměnu, vítězové i medaili. 

Dětský den si ještě ve cvičebních hodinách jednotlivé oddíly připomněly 3. až 6. 6. Pro děti cvičitelky a cvičitelé připravili zábavná cvičení, drobné soutěže a hry.

Ve vestibulu Městského úřadu jsme instalovali výstavu věnovanou 155. výročí založení jednoty, 95. výročí postavení sokolovny a XVII. všesokolskému sletu, která probíhala od 3. 6. do 12. 8. Na sedmi panelech byla zobrazena historie a současnost jednoty a sokolovny. Jeden panel jsme věnovali XVII. všesokolskému sletu.

Od října minulého roku probíhaly pravidelné nácviky na slet. Cvičitelky jezdily na nácvičné srazy (Fitness 28. 1., Babí léto 10. 2. a 16. 3.) a od dubna probíhaly župní secvičné srazy s celky z jiných jednot (Sokolhraní 5. 5., Fitness 25. 5., Babí léto 4. 5., Rocková symfonie 3. 3. a 19. 5.).

Župní slet Sokolské župy Jihočeské se konal 8. 6. na Sokolském ostrově v Č. Budějovicích. My jsme se jej zúčastnili se všemi 4 sletovými skladbami. Zahájení sletu proběhlo v pátek 7. 6. průvodem historickou částí města. Sobotní sletový program zahájily mažoretky z T.J. Sokol Blatná, poté na plochu nastoupili představitelé župy, praporečníci a zástupci jednotlivých skladeb. Zazněla česká hymna, krátké proslovy a byly ostužkovány prapory. Byli jsme rádi, že nás přijel podpořit nový starosta ČOS br. M. Chlumský. Pak už stadion patřil všem 12 hromadným skladbám, ve kterých cvičilo na 1 400 dětí a dospělých. Velkým potleskem jejich nadšení a výkony odměnilo zcela zaplněné hlediště.

Župní slet Sokolské župy Blanické proběhl 15. 6. a z naší jednoty jeli děti a dospělí ze 3 skladeb. Naše mladší žactvo pořadatelé neoslovili. Po dopoledních zkouškách byl čas i na prohlídku města, na oběd a pak už všichni šli na stadion. Program byl zahájen slavnostním nástupem praporečníků a všech cvičících. Po proslovech představitelů župy a hostů zazněla česká hymna a poté byly ostužkovány prapory. V programu se představily všechny sletové skladby kromě seniorské skladby Jdi za štěstím.