Rok 2008


V r. 2008 má naše jednota 224 členů. V odboru všestrannosti cvičí 201 členů, v odboru sportu 23 členů. V žactvu je 63 dívek a 35 chlapců, dále 7 dorostenek, 9 dorostenců, žen cvičí 82 a mužů 28.

Odbor všestrannosti

V lednu proběhl 2. ročník Novoročního turnaje jednoty ve vybíjené, na který se vypravilo více než 50 dětí i dospělých. Soutěžilo se ve 3 kategoriích – mladší žactvo, starší žactvo a dospělí. Soutěžící hráli fér, rozhodčí z řad cvičitelek byly spokojené, a tak každý dostal odměnu, členové vítězného družstva i diplom.

 

V lednu jsme se vypravili do Strakonic na župní přebory v plavání. I když naše řady prořídly vinou chřipkové epidemie, s výsledky jsme byli spokojeni. V kategorii Žákyně II. obsadila  9. místo Natálie Nepeřená a 11. místo Petra Cardová, v kategorii Žáci II. 6. místo Lukáš Boška a 11. místo Lukáš Fiala, v kategorii Žákyně IV. pak vynikající 6. místo Jana Burianová a 11. místo Hana Suchanová.

 

Na konci ledna stihl oddíl Sportovní gymnastiky uspořádat závody O pohár T.J. Sokol Volyně ve sportovní gymnastice ve dvojboji (přeskok, prostná), kterého se zúčastnili naše gymnastky a soutěžící z Vimperka, Písku a Strunkovic nad Blanicí. Celkem 64 děvčat a chlapců. Naše gymnastky se v tomto velkém počtu neztratily a přidaly do naší sokolské sbírky několik medailí.

 

V únoru se letos poprvé uskutečnily Župní závody ve dvojboji ve sportovní gymnastice ve dvojboji (přeskok, prostná), a to ve Volyni. Závodilo 75 chlapců a děvčat ze 6 jednot. V kategorii MŠ získala pro naši jednotu 2. místo Veronika Krýchová, v kategorii 1. třída vybojovala 1. místo Kristýna Chalupná a 3. místo Kristýna Bošková, zcela jsme ovládli kategorii 4. třída, kde jsme získali všechny medaile – 1. místo Klára Červená, 2. místo Petra Cardová a 3. místo Natálie Nepeřená. V kategorii 5. třída pak získala 2. místo Růžena Jonášová. Ale i ostatní byli velmi šikovní.

 

Na konci března jednota v Táboře uspořádala pro sokolské žactvo celé župy zajímavou dovednostní soutěž pod názvem Ukaž, co umíš. Mezi disciplínami byl skok z místa do výšky, skok z místa do dálky, šplh po tyči, přitahování po laně, člunkový běh, překážková dráha a další. V kategorii Žákyně II. získala Petra Cardová 2. místo a v kategorii Žáci II si došel na stupně vítězů pro stříbro a tedy 2. místo Lukáš Fiala, Lukáš Boška si vybojoval 5. místo.

 

První dubnovou sobotu jely naše sportovní gymnastky do Písku na župní přebory ve sportovní gymnastice a šplhu.  Všech 7 děvčat mohlo být se svými výkony spokojeno. Největší radost nám však svým 2. místem a stříbrnou medailí udělala dorostenka Barbora Tonkovičová. Ve šplhu ve svých kategoriích obsadila Kristýna Chalupná 16. místo, Petra Cardová 5. místo, Natálie Nepeřená 9. místo a Jana Burianová 9. místo.

 

V dubnu, naposledy v tomto školním roce, byly naše gymnastky pozvány na Závody ve sportovní gymnastice ve dvojboji (prostná, přeskok) do Strunkovic nad Blanicí. Soutěžili jsme téměř ve všech kategoriích a děvčata ve velké konkurenci hodně zabojovala, o čemž svědčí 2 zlaté, 2 stříbrné a 3 bronzové medaile.

 

První květnovou sobotu jsme uskutečnili výlet na Šumavu, který se nemohl kvůli nepřízni počasí konat na začátku cvičebního roku – K pramenu Volyňky. Asi 30 členů naší jednoty, hlavně dětí, ale i maminky a babičky, se vypravilo k pramenům říčky, která protéká naším městem. Několik děvčat se ještě podívalo k nedalekému památníčku – místu zastřelení posledního vlka na Šumavě. Obdiv patřil těm nejmenším – 4letým sokolíkům, kteří šlapali statečně a ušli celou trasu (asi 10 km) s úsměvem a bez zaváhání.

 

O svátečním dnu 8. 5. proběhl již 8. ročník Májového minimaratonu v aerobiku. Téměř 30 cvičenek ve čtyřech cvičebních hodinách cvičilo klasický aerobik, line aerobic dance, prověřilo svou rovnováhu a sílu na gymballech a všechny se po skupinách mohly vystřídat na trampolínkách (jumping). Každá účastnice dostala dárek, jako obvykle proběhlo losování vstupenek o kosmetické balíčky a vítězky v jednotlivých kategoriích získaly pěkné ceny. Dáreček dostaly i nejmladší, nejdříve narozená a nejusměvavější cvičenka.

 

V květnu proběhly v Českých Budějovicích župní přebory v atletice. Opět se stal naším nejlepším atletem Adam Hlavín, který v kategorii Žáci I. obsadil 3. místo. O několik bodů byla na 4. místě Jana Burianová a ani ostatních 14 našich závodnic a závodníků nezůstalo pozadu. Proběhlo i celkové hodnocení přeborů v sokolské všestrannosti(plavání, šplh, sportovní gymnastika, atletika) – všech částí se zúčastnily z naší jednoty Petra Cardová, která obsadila v celkovém hodnocení 9. místo, a Jana Burianová, která se umístila na 6. místě.

 

Na konci května jsme uspořádali tělocvičnou akademii. V programu opět vystoupilo několik desítek dětí ze všech oddílů. Jako hosté pak nám zatančila děvčata z tanečního oboru místní Základní umělecké školy. Na přípravě se podíleli všichni cvičitelé a přišlo se podívat asi 100 diváků, především z řad rodičů a prarodičů.

 

V červnu jsme  pro naše dětské cvičence uspořádali Dětský den, kdy jsme celé  odpoledne strávili soutěžením, hrami. Počasí nám nepřálo, a tak se na 70 dětí muselo vejít do dvou sálů naší sokolovny. Každý cvičenec dostal dáreček od jednoty v podobě ovoce a sladkostí, vítězové v jednotlivých kategoriích drobné ceny.

 

Oddíl staršího žactva se se svou cvičitelkou vydal o červnovém víkendu na Cyklovýlet na Šumavu. V sobotu všichni jeli na kolech na Knížecí Pláně a odtud ke Žďárskému jezírku. Do programu zařadili také hry v malebné šumavské přírodě. Večerní program kromě táboráčku a opékání buřtíků obsahoval další hry, a to zejména na rozvoj důvěry. V neděli po krátké vyjížďce větší děvčata pro ostatní připravila šipkovanou a na závěr si všichni namalovali společný obrázek.

 

Na zakončení cvičebního roku proběhla opět Závěrečná hodina. Oddíl Rodiče a děti se sešel na vycházce, které se zúčastnilo na 20 dětí. Závěrečná hodina ostatních oddílů se nazývala „Okolo Volyně“ – 43 dětí a dospělých se rozdělilo do družstev. Žluté fáborky značily trasu, červený úkol, a tak šli, povídali si a plnili úkoly. Start i cíl byl u sokolovny, kde proběhlo vyhlášení výsledků.

 

Z naší jednoty se 8 žen zúčastnilo Sokolského sletu pod Ještědem v Liberci, a to se sletovou skladbou Výlet s aerobikem. Počasí bylo krásné, Liberec také. Navštívily ve volném čase botanickou zahradu, ZOO, muzeum, Ještěd. Velmi emotivní bylo oficiální zahájení sletu na libereckém náměstí před historickou radnicí a samozřejmě vlastní nedělní sletové vystoupení.

 

Tématem červencového sokolského tábora pod Bethánem u Malenic byla hra na motivy pohádky Asterix a Obelix. Tábor byl jedna velká galská vesnice, v níž žily tři galské rody. V podvečer prvního dne děti shlédly scénku o únosu nejstaršího druida Panoramixe. Cílem rodů pak bylo získání receptu na kouzelný lektvar a vysvobození druida. Celkem proběhlo 12 etapových her, mezi nimi i noční. Nechyběly ani tábornické dovednosti (morseovka, uzle, odhad vzdálenosti, práce s nářadím).

 

První víkend v září proběhlo v naší sokolovně společné třídenní gymnastické soustředění našich gymnastek a gymnastek z Vimperka a Strunkovic nad Blanicí. Trénovaly nejen gymnastické prvky a sestavy, ale také se učily základům baletu, základům některých country tanců a základním krokům irského tance. Odreagovaly se u dětského binga, aerobiku a sobotního táboráčku.

 

V polovině září jsme na zahájení nového cvičebního roku uspořádali výlet na Šumavu do Aleje smíření. Byla založena v místě bývalé osady Táflova Huť a je tam také památník smíření mezi českým a německým národem. Jako projev bezproblémového soužití svých dvou národů v dobách před 2. světovou válkou vysázeli před několika lety společně čeští a němečtí studenti alej, která má dvě části. První je tvořena z lípy a dubu (národních stromů) a druhou část tvoří ovocné stromy. Po dobré svačině jsme šli údolím Pravětínského potoka do Pravětína a do Vimperka, odkud už nás vláček dovezl domů.

 

Naše jednota v letošním roce zorganizovala Základní část Školení cvičitelů všestrannosti 4. a 3. třídy Župy Jihočeské. Program od pátku do neděle byl náročný, a to nejen pro účastníky, ale i pro organizátory. Všichni byli spokojeni a věříme, že se jim u nás líbilo.

 

V polovině listopadu připravil DDM ve Vimperku Memoriál  Jarky Landové ve sportovní gymnastice v gymnastickém trojboji (prostná, přeskok, lavička/kladina pro dívky, hrazda pro chlapce) a naše děvčata přivezla opět medaile – 2 zlaté, 2 stříbrné a 3 bronzové.

 

Posledním letošním závodem, kterého se zúčastnil oddíl SG, byl poslední listopadový víkend závod O velkou cenu města Písku ve sportovní gymnastice ve dvojboji (prostná, přeskok). Sjelo se opět několik desítek soutěžících a naše gymnastky si rozšířily svou sbírku medailí.

 

Poslední akcí roku byla v polovině prosince Vánoční besídka. Téměř 80 dětí se všech oddílů si připravilo říkanky, koledy, scénky a všechny pak našly pod stromkem dárek v podobě balíčku s ovocem a sladkostí. Mnoho dárků si nezapomněly rozdat i mezi sebou. Přišlo se na ně podívat hodně diváků.

 

Cvičitelky se jezdily opět vzdělávat na školení a semináře pořádané zejména ÚŠ ČOS – tam několik cvičitelek absolvovalo semináře zaměřené zejména na aerobik, dětský aerobik, tanec, fitness apod. Dále se naše cvičitelky účastnily doškolovacích akcí pořádaných župou. Kvalifikaci Cvičitelka všestrannosti 3. třídy získaly na župním školení 4 cvičitelky, 4. třídy pak 2 cvičitelky-pomahatelky.

 

 

Odbor sportu

 

Oddíl volejbalu žen v sezóně 2007/2008 v OP Strakonicka obsadil krásné 3. místo i přesto, že se potýkal se zdravotními problémy některých hráček, byla malá členská základna a některé z žen plnily mateřské povinnosti. V říjnu se oddíl zúčastnil volejbalového turnaje ve Čkyni, kde obsadil 1. místo. Dále během roku 2x sehrál přátelský zápas se studentkami SŠ a JŠ Volyně. Oddíl mužů se v této sezóně v KP1 umístil na překrásném 2. místě (z 10 družstev), a tak se stal nejlepším mužským volejbalovým sokolským týmem kraje. Bohužel zdravotní a pracovní důvody zapříčinily, že muži se k tréninkům poté přestali scházet a místo v KP1 přenechali jinému družstvu. V oddíle stolního tenisu se družstvo A v sezóně 2007/2008 v Krajské soutěži B umístilo na 10. místě z 12 družstev. Družstvo B hrálo OP Strakonicka a obsadilo 8. místo z 11 zúčastněných. Naši stolní tenisté se také úspěšně zúčastnili sokolského krajského přeboru 3členných družstev v Mirovicích, kde obsadili 5. místo. Jako každoročně proběhl v závěru prosince Vánoční turnaj v rámci jednoty.

 

Sokolovna

 

Za finanční podpory Jihočeského kraje jsme vybudovali sektor pro skok daleký, za pomoci dotace od Jihočeské župy jsme opravili plochou část střechy. Dále jsme vyměnili několik dalších oken za plastová, opravili v přízemí 2 místnosti, z nich jednu jsme přebudovali na druhou nářaďovnu, vymalovali část chodeb. Velkou změnou prošla ubytovna - zejména velký pokoj a sklad (vymalování, koberec, lepší zařízení).

Také došlo k úpravě terénu okolo sokolovny - vyřezání křoví, odvoz suti, srovnání terénu.

Pro zpestření cvičebních hodin jsme zakoupili věci potřebné pro skok vysoký, 3 žebřiny do malého slálu a 2 švédské lavičky.