Rok 2010


V r. 2010 má naše jednota 207 členů. V odboru všestannosti cvičí 167 cvičenců, v odboru sportu 40 cvičenců. V žactvu je 57 děvčat a 33 chlapců, dorostenky jsou 3, žádný dorostenec, žen cvičí 84 a mužů 30.

Odbor všestrannosti

Ve středu 13. 1. 2010 se v naší sokolovně sešli všichni, kteří si ani letos nechtěli nechat ujít Novoroční turnaj jednoty ve vybíjené. Již počtvrté takhle v lednu otevíráme cvičení v novém kalendářním roce. Přišlo 24 děvčat a chlapců z oddílů mladšího a staršího žactva a 12 dospělých. Bohužel ani letos se nenašel žádný odvážlivec muž, takže opět byl turnaj v kategorii dospělých výhradně ženskou záležitostí. Soutěžilo se jako obvykle ve 3 kategoriích - mladší žactvo, starší žactvo a dospělí. Všichni byli ze hry nadšeni a užili si ji do poslední minuty. Však také děvčata a kluci od prosince pilně trénovali. Děti dostaly drobnou odměnu, členové vítězného družstva, včetně žen, i diplom.

V sobotu 16. 1. 2010 jsme jeli do Strakonic na župní přebory v plavání. Areál plaveckého bazénu ožil a pro všechny, kteří se přeborů zúčastnili, byly závody jistě příjemným zážitkem. Zejména když si čekání na výsledky krátili jízdou na tobogánu, volným plaváním a ti menší relaxací v malém bazénku. Pro naši jednotu to byly ale letos závody trochu smolné. Několik přihlášených dětí onemocnělo, při rozplavání se zranil jeden chlapec a jedna žákyně musela odstoupit ze zdravotních důvodů těsně před závodem. Ale ve štafetách, které se plavou mimo závod, jsme byli úspěšní. Ve štafetě v kategorii Staršího žactva ve složení Petra Cardová, Gabriela Kočová, Natálie Nepeřená, Kateřina Sellnerová (ta jako mladší žákyně neúplnou čtveřici starších kamarádek doplnila), jsme se umístili na 1. místě. Výsledky: Ml. žákyně II. Kateřina Sellnerová 16. místo, Kristýna Chalupná 22. místo, Ml. žáci II. Tadeáš Vognar 6. místo, St. žákyně III. Natálie Nepeřená – 6. místo, Gabriela Kočová – 7. místo, Petra Cardová – 8 místo.

 

T.J. Sokol Písek uspořádal 23. 1. soutěž O velkou cenu města Písku ve sportovní gymnastice ve dvojboji. Závodilo se v prostných a v přeskoku. Do písecké sportovní haly si přijelo zasoutěžit přesně 98 malých i velkých gymnastek a gymnastů z Písku, Vimperka, Volyně a Strunkovic nad Blanicí. Po slavnostním nástupu a zahájení závodu se každý snažil co nejlépe zacvičit svou sestavu ve své kategorii, které organizátoři rozdělili podle věku a výkonnosti. Při vyhlášení výsledků pořadatelé odměnili každého soutěžícího diplomem a věcnou cenou. Výsledky: MŠ I. - Karin Vavreková 6. místo, MŠ II. - Eliška Bačová 15. místo, 1. + 2. třída - Klára Bačová 2. místo, Daniela Lukešová 6. místo, Veronika Bošková 7. místo, 3. třída - Kristýna Chalupná 2. místo, Kristýna Bošková 7. místo, 5- + 6. třída - Natálie Nepeřená 1. místo, 7. - 9. třída - Anna Červeňáková 5. místo, Žákyně II - Petra Cardová 2. místo, Klára Červená 6. místo, Přípravka chlapci - Jakub Holoubek 3. místo, Ondřej Pícha 5. místo.

V sobotu 27. 2. 2010 uspořádala naše jednota již III. ročník Župních závodů ve sportovní gymnastice ve dvojboji - v přeskoku a prostných. Letos se do naší sokolovny sjelo 59 soutěžících - kromě domácích přijely, jako "stálice" závodů, výpravy z Boršova n. Vlt, Písku a Strunkovic n. Bl. Nováčky byla děvčata z Tábora a Č. Budějovic. Všichni byli rozděleni do kategorií podle věku a výkonnosti. Nejmladším účastníkem byl Vítek Miler, nar. 2006 ze Strunkvovic n. Bl. Lletos si dokonce zasoutěžily i Juniorky a Ženy. Z výkonů našich dětí musíme vyzdvihnout několik z nich. Eliška Bačová pěkně zvládla, ač soutěžila v nejmladší kategorii, most do sedu. Kristýně Boškové se poprvé na závodech vydařil pomalý přemet vzad, díky němuž získala i prvenství ve své kategorii. Největší pochvalu si jistě zaslouží Klára Červená, která jako jediná na těchto závodech skočila přemet přes bednu. Atmosféra opět byla vynikající, rodinná. K tomu jistě přispěly i dobré zákusky, které upekly maminky volyňských dětí. Výsledky: MŠ - Eliška Bačová 1. místo, Natálie Truhlářová 3. místo, David Chalupný 6. místo, 1. + 2. tř.: Veronika Bošková 2. místo, Daniela Lukešová 3. místo, Miroslava Přibová 6. místo, 3. tř.: Kristýna Bošková 1. místo, Kristýna Přílepková 3. místo, 6. tř.: Adéla Vognarová 1. místo, Gabriela Kočová 4. místo, Mladší žákyně: Kristýna Chalupná 3. místo, Starší žákyně: Petra Cardová 1. místo, Klára Červená 2. místo, Natálie Nepeřená 3. místo, Mladší chlapci: Jakub Holoubek 2. místo, Jan Škoda 3. místo, Ondřej Balík 4. místo.

V sobotu 17. 4. 2010 jsme se zúčastnili v Písku Župního přeboru v SG a šplhu. Po absolvování náročného čtyřboje (děvčata prostná, přeskok, hrazda a lavička/kladina, chlapci prostná, přeskok, hrazda a kruhy) ještě chlapci šli na místní plavecký stadion plavat, protože se nemohli zúčastnit lednového Župního přeboru v plavání. Na stupně vítězů jsme tentokrát vystoupili 3x. Výsledky: SG - Mladší žákyně I: Veronika Bošková 22. místo, Daniela Lukešová 30. místo, Mladší žákyně II: Kristýna Bošková 17. místo, Starší žákyně III: Petra Cardová 5. místo, Mladší žáci I: Jan Škoda 2. místo, Jakub Holoubek 5. místo, Ondřej Balík 7. místo, Ženy: Silvie Chalupná 3. místo. Šplh - Veronika Bošková 24. místo, Kristýna Bošková 18. místo, Petra Cardová 2. místo, Silvie Chalupná 4. místo, Jan Škoda 5. místo, Ondřej Balík 6. místo, Jakub Holoubek 7. místo ve svých kategoriích.

 V sobotu 1. 5. 2010 brzo ráno se naše početná výprava vydala do Č. Budějovic na župní přebory v lehké atletice. Nebe vypadalo zamračeně, ale nakonec se počasí umoudřilo. Všechny disciplíny - hod do dálky, skok daleký, sprint a běh na střední trať - chlapci a děvčata zvládli dobře. Závodníků z celé župy bylo na 200, takže se sice muselo chvílemi čekat, ale tak to na atletických závodech chodí. Naše výprava byla nejen početná, ale také i úspěšná. Vždyť jsme přivezli z atletiky 1 zlatou a v celkových přeborů 1 stříbrnou a 2 bronzové medaile. Výsledky: Předškolní děti: Robert Carda 1. místo, Miroslav Šimák 6. místo, Adéla Šimáková 17. místo, Ml. žákyně I: Anna Strnadová 35. místo, Ml. žáci I: Josef Boška 6. místo, Jakub Holoubek 8. místo, Jan Škoda 9. místo, Ml. žákyně II: Eliška Truhlářová 7. místo, Sára Zelinková 9. místo, Kristýna Bošková 14. místo, Ml. žáci II: Tadeáš Vognar 6. místo, St. žákyně III: Petra Cardová 6. místo, Markéta Hrubešová 16. místo, St. žáci III: Lukáš Boška 5. místo. Výsledky přeborů v sokolské všestrannosti (závodníci absolvovali všechny 4 části - plavání, SG, šplh, atletika): Mladší žáci I: Jan Škoda 2. místo, Jakub Holoubek 3. místo, Starší žákyně III: Petra Cardová 3. místo.

Před deseti lety oddíl aerobiku začal pořádat den se cvičením. Je 8. května 2010 a proběhl již 10. ročník Májového minimaratonu v AE. Velký sál naší sokolovny byl zaplněný děvčaty a ženami, které si chtěly zacvičit. Letos se jich sešlo rekordních 40. A tak od 11 do 15 hodin sokolovnou zněla hlavně hudba. Každá účastnice dostala dáreček, v závěru proběhlo losování kupónů o kosmetické balíčky a nejlepší cvičenky v jednotlivých kategoriích dostaly odměnu v podobě drobných cen. V letošním roce jsme ale ustoupili od vyhlašování jednotlivých míst. V nejnižší kategorii jsme tedy vyhlásili 3 nejlepší děvčata a v dalších dvou kategoriích pro menší počet těch, které chtěly soutěžit, 1 nejlepší cvičenku. První hodinu vedl náš host, výborný cvičitel aerobiku a moderátor Jiří Gruntorád, který cvičenky doslova „rozparádil“ náročnější taneční sestavou. Druhou hodinu vedla Ivana Priharová, která měla klasický aerobik. V další hodině s Irenou Hartlovou a Marií Kratinovou se všechny účastnice odreagovaly při double step-aerobiku. Závěrečná hodina s Evou Houzimovou byla věnována ukázce cvičení Zumby, tedy cvičení inspirovaného latinskoamerickými rytmy.

 

Ve středu 12. 5. 2010 proběhlo v klubovně sokolovny, v „Pekle“, setkání sester Věrné gardy – těch, které ještě chodí cvičit (každou středu odpoledne) a těch, které zejména ze zdravotních důvodů již do cvičení nedochází. Nápad zorganizovat toto příjemné posezení měla jejich cvičitelka Marie Sládková. V úvodu všechny vzpomněly sester, které již mezi námi nejsou. Poté ses. Sládková předala slovo náčelnici O. Holoubkové, která hovořila o činnosti a také o tom, co se v sokolovně podařilo opravit a vybudovat během několika posledních let. Čas u kávičky, zákusků a povídání příjemně ubíhal. Všech 19 sester se shodlo na tom, že toto setkání určitě budeme pořádat každý rok.

 

V sobotu ráno 15. 5. 2010 jsme vyjeli do Prahy na sokolský výlet. Bylo nás 49 – dětí i dospělých. Ráno bylo deštivé, ale dopoledne se ukázalo sluníčko. Děti (buď s rodiči, nebo některé ve skupinkách s cvičitelkami) šly do ZOO. Lední medvědi, džungle, orangutaní miminko, lvi, cvičení lachtani, indonéská džungle, losi, pávi, jízda lanovkou… stále se bylo na co dívat, co obdivovat. Zpátky z Troje se jelo parníčkem do přístaviště pod Čechův most. Některé ženy navštívily památky našeho hlavního města. Bylo příjemné, že v rámci Oslav Prahy bylo zdarma přístupných mnoho z nich. Dokonce i reprezentační prostory Pražského hradu a jeho zahrady. Takže se podívaly tam a stihly si ještě prohlédnout nově zrekonstruovaný Národní památník na Žižkově.

 

Tělocvičná akademie proběhla v úterý 18. 5. 2010. Zúčastnily se jí všechny dětské oddíly všestrannosti - gymnastika, aerobik, line dance, cvičení s padákem či s drobným náčiním - vše děvčata a chlapci divákům ukázali. V tomto roce také vystoupily cvičitelky - zatančily izraelský tanec Hora medura. Ale vyvrcholením celého programu byl Šmoulí branný den, ke kterému si děti samy namalovaly i kulisy.

 

Ve dnech 28. až 30. 5. 2010 proběhl v Plzni Přebor ČOS v sokolské všestrannosti mladšího žactva, kam ze župního kola postoupil náš žák Jakub Holoubek. V pátek proběhlo slavnostní zahájení. Během dalších dvou dnů musel Jakub spolu s ostatními chlapci absolvovat všechny části sokolské všestrannosti – plavání, šplh, atletiku (sprint, střední trať, skok do dálky, hod do dálky), sportovní gymnastiku (prostná, přeskok, hrazda, kruhy). Jakub neměl pozici vůbec lehkou. Jan Škoda, který postoupil ze župních přeborů z 2. místa, dva dny před závody onemocněl, a tak jej musel rychle, bez tréninku a intenzívní přípravy, nahradit. V kategorii jednotlivců se umístil na 19. místě. V kategorii družstev, kdy se sčítají výkony soutěžících jednotlivých žup, Jakub spolu se Štěpánem Pokorným, Eliškou Reindlovou a Veronikou Novákovou (všichni Milevsko) vybojovali pro naši Jihočeskou župu krásné 3. místo.

 

Dětský den jsme uspořádali 1. 6. 2010. Bohužel nám opět, jako loni i předloni, počasí nepřálo, takže na 50 děti, které si přišly ověřit svou obratnost a sílu v netradičních disciplínách, se muselo vejít do tělocvičny. Všechny dostaly na závěr balíček s ovocem a sladkostí. Drobnou odměnu získaly také za absolvování jednotlivých stanovišť. 

 

V sobotu 5. 6. 2010 některá děvčata a chlapci z oddílu gymnastiky vyrazili do T.J. Sokol Strunkovice nad Blanicí na poslední závody ve sportovní gymnastice v tomto cvičebním roce. Celkem přijelo 73 gymnastek a gymnastů z Volyně, Písku, Vimperka a domácích Strunkovic. Méně zkušenější děvčata a chlapci závodili ve dvojboji (prostná, přeskok), šikovnější děvčata závodila jako loni ještě na kladině.

 

Letos jsme opět uspořádali cyklistický výlet na Šumavu, a to 12. až 13. června 2010. Na Nové Hutě nás přijelo 26. V sobotu se starší děti a jejich cvičitelky vydaly přes Pláně na Kvildu, Bučinu a na Knížecí Pláně. Poté sjely na Polku a přes Borová Lada a okolo Chalupské slatě domů. Ujely více než 40 km. Dospělí s menšími dětmi se rozjeli stejným směrem. Za Kvildou odbočili, dojeli na Borová Lada, prohlédli si Chalupskou slať a domů dorazili nedlouho po první skupině. Najeli asi 30 km, za což si zaslouží pochvalu hlavně ti nejmenší, kterým bylo 6 let. Všichni se těšili na táborák a večerní hru. V neděli jsme se vydali na Churáňov do lanového centra.

Závěrečná hodina oddílu Rodiče a děti proběhla 14. 6.a závěrečná hodina ostatních oddílů 15. 6. - obě ve znamení soutěží a zábavy.

DDM Vimperk uspořádal 18. až 20. 6. 2010 soustředění ve SG pro děti z Vimperka, Volyně, Strunkovic n. Bl. Po příjezdu si děti vybraly místa na spaní, trenérky napsaly jídelníček a denní plán. K večeři, kterou větší dívky pomáhaly připravovat, byly smaženky – vypadaly jako smějící se obličeje. Po večeři někdo mohl jít na zámek na koncert Vimperského orchestru, malé děti hrály hry, po nichž zalehly unavené do spacáků. Sobota začala rozcvičkou, po které následoval trénink. Odpoledne trenérky děti rozdělily do týmů. Každý tým si měl vymyslet vlajku, název, pokřik. Hrálo se živé „Člověče, nezlob se“, děti si mohly zajezdit na kolečkových bruslích. Večer došlo na opékání buřtů. V neděli ráno následovalo balení věcí, úklid žíněnek a loučení.

 

V letošním roce jsme bohužel neproběhl letní tábor pod Bethánem, a to z důvodu nedostatečného počtu zájemců.

 

Seminář Kruhové tance se uskutečnil 24. 9. Naučily jsme se tance řecké, izraelské, arménský, asyrský, tibetský, skotský, španělský... Zažily jsme skvělý večer plný tance a dobré nálady.

V sobotu 2. 10. jsme se vydali na tradiční turistický výlet, letos na rozhlednu Kbíl u Libětic a Kbílský dolmen. Bylo krásné počasí, viděli jsme spoustu zvířátek (od duhových broučků a chlupatých housenek po srnky, ovečky a koně) a z rozhledny Strakonice i Šumavu. Chvíli nás doprovázel pan Uhlík se svými koňmi, byli jsme pozváni k Novákovým na čaj a báječné buchty (děkujeme). Cestou zpátky jsme se zastavili u sv. Ludmily. Do Volyně jsme přišli krátce po 15. h, v nohách 16 km.

Z 22. 10. na 23. 10. jsme uspořádali pro děti akci V sokolovně nestraší. Přišlo téměř 60 dětí. V pátek večer si zahrály pohádkovou hru. Při hledání Princezny plnily kouzelné úkoly – u Čertic v Pekle, u taťky Šmouly a Šmoulinky v pohádkovém lese, procházely bažinou, navštívily Vodníka, Hvězdáře a pomohly Vílám, přišly do dračí sluje za Rytířem, k Trpaslíčkovi, zodpověděly otázky Čarodějnici a našly Princeznu. Na vše dohlížel Dobrý Duch sokolovny. Poté je čekala pyžamová párty. V sobotu ráno po snídani a sokolí rozcvičce hrály hry a po úklidu sokolovny jen nerady šly domů.

 

Naše jednota letos opět zorganizovala Základní část Školení cvičitelů všestrannosti 4. a 3. třídy Župy Jihočeské. Program od pátku do neděle (12. až 14. 11.) byl náročný, a to nejen pro účastníky (budoucích cvičitelů se u nás školilo přes 20, a to včetně našich), ale i pro nás jako organizátory. Všichni byli spokojeni a moc se jim u nás moc líbilo.

 

Memoriál  Jarky Landové se ve Vimperku letos konal 27. 11. a jelo na něj 6 děvčat z oddílu SG. Čekal je trojboj - prostná, přeskok a lavička/kladina. Sice je to méně, než v minulých letech, ale to jim nezabránilo v této málo početné sestavě podat velmi pěkné výkony. Ostatní se o to více připravují na další závody v sezóně.

 

V neděli 31. 10. proběhl v sokolovně seminář Salsa, samba, bachata s lektorkou Veronikou Husineckou – tedy sólová podoba těchto tanců pro ženy a dívky. Všem zúčastněným se tancování moc líbilo a jistě podobnou akci někdy zopakujeme.

 

Dne 6. 12. jsme pro své dětské cvičence opět uspořádali Vánoční besídku. Letos ale trochu jinak. Nekonalo se vystoupení pro rodiče. Cvičitelky pro děti připravily různé hry, ženy z oddílu Zdravotní cvičení pak malé občerstvení. Na závěr děti pod stromečkem našly dárečky, které jim daly jejich kamarádky a kamarádi.

 

V říjnu a listopadu probíhal kurz Flirt dance. Vedla jej ses. O. Holoubková. Tato novinka k nám přišla z USA a je už velmi oblíbená. Ženy a dívky se naučily základní prvky, choreografie bez rekvizit, se židlí, vyzkoušely si muzikálový tanec a latin flirt dance. Vzhledem k zájmu určitě kurz bude příští rok pokračovat.

 

V letošním roce turistický oddíl uspořádal několik výletů. První se jmenoval Po pašerácké stezce (27. 3.), kdy všichni šli do Malenic, zastavili se u skály a jeskyně a bavili se u her s pašeráckou tématikou. Druhý výlet se jmenoval Hradiště starých Keltů (5. - 6. 6.) - účastníci šli do Libětic, navštívili rozhlednu Kbíl a kbílský dolmen, keltské hradiště a zahrály si hry s tématikou keltskou, přespání ve srubu byl také pěkný zážitek. Na podzim proběhlo barevné putování krajinou s názvem Za křídly stěhovavých ptáků (6. 11.) - za krásného podzimního dne byla procházka ke sv. Ludmile a hry v lese nad Volyní příjemným zážitkem. Závěr roku patřil jako tradičně výletu Vánoce pro zvířátka (18. 12.) - sněhu bylo spoustu, mrazu tak atorát, sluníčko svítilo celý den a zvířátka jistě měla radost z dobrůtek, které jim děti do lesa přinesly.

Cvičitelky se stále jezdí vzdělávat na různá školení a semináře pořádané župou, ÚŠ ČOS i jinými organizacemi. Absolvovaly semináře zaměřené hlavně na aerobik, dětský aerobik, tanec, fitness, zdravotní cvičení, jógu apod. Kvalifikaci Cvičitelka všestrannosti 3. třídy získalo 5 cvičitelek, Cvičitelka všestrannosti 4. třídy 1 cvičitelka.

Odbor sportu

 

Volejbalový oddíl žen měl v tomto roce 9 členek. V sezóně 2009/2010 se naše ženy zapojily opět do OP Strakonicka, který se stále hraje dvoukolově turnajovým způsobem (kdy naše jednota patří mezi organizátory turnaje na jaře a na podzim). Mezi 10 družstvy naše ženy vybojovaly přes přetrvávající problémy s členskou základnou výborné 4. místo. Od září, tedy v sezóně 2010/2011, se OP Strakonicka rozrostl o další dvě družstva, proto ženy považují za úspěch, že si i nadále „drží“ 4. místo po 4 kolech. Oddíl mužů se v sezóně 2009/2010 bohužel scházel stále jen k rekreační hře, a to pouze v zimě a na jaře.  

V průběhu roku 2010 se členská základna oddílu stolního tenisu rozrůstala, až dosáhla celkového počtu 22 členů, z toho 13 mužů, 1 žena a 8 žáků. Pozitivem je, že se podařilo udržet v činnosti oddíl žáků, jejichž počet se ještě zvýšil. Kromě 2 družstev mužů, zapojených v dlouhodobých mistrovských soutěžích organizovaných Českou asociací stolního tenisu, pokračovala v činnosti skupina rekreačních hráčů a nejlepší z nich byli příležitostně zapojeni do sestavy „B“ týmu. Družstvo „A“ bylo v soutěžní sezóně 2009/2010 účastníkem Jihočeské krajské soutěže skupiny B a v konečné tabulce obsadilo 9. místo z 12 účastníků. Po skončení sezóny náš klub opustil nejlepší hráč týmu Lukáš Valašík, který byl s úspěšností 94 % nejlepší hráčem celé soutěže. Podařilo se jej však nahradit staronovým hráčem Janem Havlem, kterého se podařilo přesvědčit k návratu z Tatranu Volary. Družstvo „B“ hrálo v soutěžní sezóně 2009/2010 Okresní přebor Strakonicka a v konečné tabulce obsadilo 10. příčku z 12 účastníků, což odpovídá dlouhodobým výsledkům. Vzhledem ke kladnému ohlasu na námi pořádaný turnaj tříčlenných družstev O pohár Sokola Volyně v r. 2009 jsme se rozhodli zorganizovat jeho 2. ročník a pozvali jsme 5 týmů z našeho regionu. V turnaji, obsazeném ještě kvalitněji než v předchozím roce, zvítězilo družstvo ČZ Elektrostav Strakonice před Tatranem Volary a Sokolem Strakonice. Obě domácí družstva se tentokrát neprosadila. Tradičně poslední akcí roku byl Vánoční turnaj oddílu, který proběhl dne 30. prosince 2010. Sešlo se na něm 14 hráčů, kteří bojovali ve 2 skupinách.

 

Sokolovna

 

V letošním roce se nám podařilo díky grantu Jihočeského kraje a půjčce Jihočeské župy opravit sociální zařízení v přízemí, rozvody vody a odpady od suterénu do 1. patra a vyměnit na toaletách v přízemí a 1. patře 4 okna za plastová. Celá náročná akce proběhla o letních prázdninách. Máme tak krásné toalety odpovídající současným normám i estetickým požadavkům (oranžové jsou pro dámy a modré pro pány). Kromě toho jsme v přízemí udělali mnoho další práce – opravili jeden přístavek (nová omítka, vymalování), vyměnili zbytek starých dveří (takže jsou v celém přízemí stejné) a natřeli všechny jejich zárubně. Také zábradlí na schodišti dostalo nový nátěr. V 1. patře jsme vyměnili 4 velká okna ubytovny za plastová. Pro zpestření cvičení jsme zakoupili kriketové míčky a další drobné náčiní. Poděkování patří Městu Volyně, jehož příspěvek na provoz nám velmi pomohl.

V průběhu roku proběhly 2 brigády. První po rekonstrukci sociálního zařízení a v souvislosti s pořádáním školy cvičitelů a provedly ji ženy – uklidily nejen sokolovnu, ale také vyplely venkovní pískové volejbalové hřiště. Muži z oddílu stolního tenisu pak vyklidili bývalou uhelnu, což bylo velmi náročné vzhledem k množství starých, rozbitých či jinak nepoužitelných věcí, které se tam za dlouhá léta nahromadily. Po celý rok byla v provozu ubytovna.