Rok 2023


V r. 2023 má naše jednota 295 členek a členů. V odboru všestrannosti cvičilo 253 cvičenek a cvičenců a v odboru sportu 42 cvičenek a cvičenců. V žactvu bylo 101 děvčat a 52 chlapců, dorostenek bylo 9, dorostenců 6, žen cvičilo 94 a mužů 33.

Župní přebory v plavání  se konaly 14. 1. ve Strakonicích. Výsledky: Ml. žákyně I – A. Pelíšková 9. místo; Ml. žáci II – V. Procházka 6. místo; St. žáci III – R. Zelinka 4. místo; St. žáci IV – M. Šandor 4. místo. Děti se zúčastnily i štafet plavaných mimo závod. Byly ve velké nevýhodě, protože musely závodit na Žactvo IV., a umístily se na 6. místě.

Valná hromada jednoty proběhla 14. 3. Přítomní vyslechli zprávy o činnosti za r. 2022 a plán činnosti na r. 2023 jednotlivých činovníků a činovnic a jednomyslně přijali usnesení. Jako tradičně se naší VH zúčastnil starosta města Ing. M. Červený, poděkoval za činnost, kterou pro město děláme, a podpořil naše snažení.

Cvičitelky atletického oddílu uspořádaly 24. 3. pro děti „Přespávačku“. Venku vládlo zimní počasí, a tak proběhla v sokolovně. Na programu byly pohybové hry, večeře a volná zábava. Poté se nad fotografiemi vzpomínalo na minulý slet a cvičitelky dětem pustily skladbu pro starší žactvo a dorost, kterou se chystáme nacvičovat na příští rok. Večer děti čekala bojovka noční sokolovnou. V sobotu ráno po snídani se všichni rozešli domů.

Župní přebory ve sportovní gymnastice a šplhu byly v Písku 2. 4. Naše výprava byla co do počtu malá, protože od října se nám obměnil prakticky celý oddíl gymnastiky. Nové děti se na závody nestačily připravit a v posledních dvou měsících nám navíc přípravu na závody komplikovala velká nemocnost. Výsledky: SG = Ml. žákyně II M. Horáková 33., A. Klimešová 38., E. Tesařová 39. místo; Ml. žáci II  Hynek Pelíšek 4. místo; St. žáci IV – Kristian Matouš Zahradník 4. místo; Šplh = Ml. žákyně II M. Horáková 13., E. Tesařová 14., A. Klimešová 23. místo; Ml. žáci II – H. Pelíšek 1. místo; K. M. Zahradník 4. místo.

Valná hromada Sokolské župy Jihočeské se uskutečnila 26. 4. distanční formou a za naši jednotu se jí zúčastnily 2 delegátky.

V klubovně sokolovny proběhlo 3. 5. Setkání seniorek. Sešlo se 17 žen, které starostka jednoty přivítala a informovala je o  aktuálním dění v jednotě a plánech na letošní rok, zejména o akci „Návrat sokolů“ a zahájení sletových příprav. Setkání bylo milé a sestry se jen nerady loučily.

Oslavy výročí konce 2. světové války se konaly ve Volyni 4. 5. Za sokoly a sokolky se pietní akce jako čestná stráž u pomníku padlým zúčastnili jeden bratr v kroji a dvě děti v sokolských historických cvičebních úborech. Děti se poté vydaly s představiteli města, hasiči a skauty položit věnce k pamětním deskám a na hřbitov ve Volyni a k pomníku padlým v Zechovicích.

Na Župní přebory v lehké atletice, kterých jsme se účastnili nepřetržitě od r. 2004, jsme 13. 5. do Č. Budějovic nejeli. Několik starších žáků a žákyň odjelo se školou do Anglie nebo se účastnilo sportovního turnaje, hodně dětí bylo nemocných. Byly přihlášeny 4 dívky, 2 také onemocněly. Cvičitelky se tedy (i vzhledem k chladnému a deštivému počasí) rozhodly, že závody vynecháme.

Všechny části přeborů v sokolské všestrannosti (plavání, šplh, sportovní gymnastika – čtyřboj nebo pětiboj, atletika – čtyřboj) tak letos z naší jednoty neabsolvoval nikdo.

Ve vestibulu Městského úřadu jsme instalovali výstavu věnovanou sokolovně, která probíhala od 22. 5. do 6. 8. Na osmi panelech byla zobrazena stavba sokolovny, oprava střechy v r. 2021, výroba soch sokolů v r. 2022 a současný stav vnitřních prostorů. Rovněž zde byly fotografie z činnosti.

Poslední květnovou neděli 28. 5. proběhl 8. ročník Sokolského Atletcupu. V jednotlivých kategoriích v 5 disciplínách (sprint, skok daleký, hod míčkem, hod do proutěného koše, běh s pingpongovým míčkem na lžíci) závodilo 42 dětí a dospělých. Další dospělí a starší žactvo pomáhalo jako rozhodčí. Všichni soutěžící dostali diplom a odměnu, vítězové i medaili.

Na výlet do Prahy jsme se vydali 10. 6. Nejdříve jsme navštívili Tyršův dům. Prohlédli jsme si historické prostory Michnova paláce a budovu, ve které se nachází cvičební sály, bazén a další prostory. Poté jsme navštívili loni zrekonstruované Armádní muzeum na Žižkově.

Letní tábor pod Bethánem se konal 2.-16. 7. a zúčastnilo se jej 28 dětí, které provázel vynálezce a cestovatel „Šíša dobrodruh“. Ten se svým Strojem času pomáhal kolegovi najít zničenou sbírku exponátů. Děti se tedy vypravovaly do příslušné doby, aby je získaly, prožily napínavé noční hry, díky tropickému počasí zažily mnoho zábavy při vodních hrách, jely vlakem k impozantnímu Kláštereckému viaduktu u Vimperku a poslední večer se rozloučily s táborem u velkého táboráku. Noví táborníci se seznámili s klasickými táborovými dovednostmi a zařazeno bylo i třídění odpadu.

Nadační fond Města Volyně uspořádal 15. 7. na koupališti Charitativní den, jehož výtěžek byl letos věnován na naše sochy sokolů. Volejbalový oddíl se podílel na organizování turnajů ve volejbale a v beachvolejbale, cvičitelky nabídly dětem opičí dráhu. Ukázky ze své činnosti jsme předvedli ve třech vystoupeních. V areálu koupaliště byly další atrakce – vodní fotbal, aquazorbing lezecká stěna, skákací hrad či výtvarná dílna. Večer vystoupili Five Fellas & Fearless, gymnasté a gymnastky z T.J. Sokol Písek), všichni přítomní se podívali na video dokumentující výrobu soch a poté starosta města Ing. Červený předal starostce a místostarostce jednoty šek. Zahrála kapela Náhodný výběr. Poté proběhla Benátská noc s diskotékou.

Na 17. světovou gymnaestrádu do Amsterodamu se vydaly také 2 ženy z naší jednoty. Konala se 30. 7. až 5. 8. Česká delegace pochodovala v zahajovacím průvodu a na stadionu se s ostatními zeměmi zúčastnila zahajovacího ceremoniálu. Kromě cvičení trávili všichni volný čas sledováním pódiových představení, prohlídkami města, podívali se do Haagu a na pobřeží Severního moře, ochutnali místní speciality, navštívili květinový trh a větrné mlýny a společně prožili závěrečný ceremoniál. Přestože účast není levnou záležitostí a letos bylo navíc počasí deštivé a větrné, radost z pohybu, přátelství, společné prožitky a také vlastenectví a hrdost na svou zem stálo za to.

V termínu 7.-11. 8. jsme pořádali letní příměstský tábor, na který se přihlásilo 41 dětí od 7 do 14 let. Program byl pestrý a náročný a vůbec nevadilo, že dva dny bylo velmi deštivé počasí. Žlutí, Červení, Zelení a Modří absolvovali seznamovací hry, pohybové, kolektivní a míčové hry, základy atletiky a sportovní gymnastiky, stolní hry, malování, šipkovanou, dozvěděli se o historii Sokola, povídali si o sletech, u táboráku si opekli buřty a zazpívali si. Zajímavá byla návštěva volyňské hasičské zbrojnice.

Sletový rok zahájila sletová štafeta. V naší župě startovala 23. 9. v Milevsku a putovala přes Písek a Strakonice do Volyně. U nás se akce konala v rámci Noci sokoloven. Odpoledne jsme převzali župní štafetový kolík od katovických sokolek a sokolů, připjali na něj stuhu naší jednoty, tlumočili sletové poselství a šli pěšky okolo řeky do Nišovic. Přišel nás pozdravit a část cesty s námi šel starosta města Ing. Červený. Poté jsme auty a na kolech dopravili štafetu do Strunkovic n. Bl., kde jsme ji předaly starostce místní sokolské jednoty. Protože nás bylo méně, než jsme očekávali, na štafetové hry, táborák, opékání a zpěv tentokrát nedošlo.

Při příležitosti #BeActive Night jsme 27. 9. uspořádali Noční běh/chůzi Volyní. Večerní město si prošlo či proběhlo 154 dětí a dospělých. Start a cíl byl v sokolovně, trasa měřila 4 km a na ní bylo 7 kontrol. Při prezenci všichni dostali mapu, placku s názvem a logem akce, minibaterku a reflexní náramek. V cíli bylo připraveno občerstvení. Trasu někteří absolvovali 1x, jiní 2x nebo 3x, několik statečných 4x (3 děti, 2 ženy). Rekord drží žena a muž, kteří zvládli trasu uběhnout 5x. Nejmladšími byly 2 děti narozené v r. 2021, nejdříve narozenou 85letá členka jednoty. Společně jsme ušli přesně 1.000 km, tedy o 430 km více než loni. Z 57 zúčastněných jsme se umístili na vynikajícím 2. místě.

Na výlet na Šumavu se 7. 10. vypravilo 28 dětí a dospělých. Jeli vlakem do Volar a odtud šli na vyhlídku, kde stojí Dřevěné srdce Evropy a dvě lavičky v podobě historických kol. Zelená značka je přivedla k Teplé Vltavě. Z ní po čase odbočili na Naučnou stezku Soumarské rašeliniště. Část rašeliniště byla zpřístupněna v r. 2012. Několik žen a dětí se vydalo až do Lenory. Ostatní zvolili mírnější tempo, v kempu navštívili Muzeum lehkého opevnění a občerstvili se v místní hospůdce.

Památný den sokolstva, významný den ČR, si připomínáme 8. 10. Na budově městského úřadu vlála sokolská vlajka od 6. 10. a v neděli 8. 10. se více než 70 dětí a dospělých sešlo u Růžového záhonu před sokolovnou. Krátkou vzpomínkou a zapálením svíček si připomněli všechny statečné, kteří obětovali život pro svou vlast. Poté se lampionový průvod vydal k pomníku padlým, kde také byly zapáleny svíčky. Světélka lampionů symbolizovala tisíce zmařených sokolských životů. Průvod prošel náměstím Svobody a byl zakončený v kině, kde na všechny čekalo promítání krátkých českých pohádek.

V polovině října začal v naší jednotě nácvik sletových skladeb. Již od května jezdí cvičitelky na župní nácvičné srazy. Nacvičujeme skladby Sokolhraní (ml. žactvo), Fitness (st. žactvo a dorost), Babí léto (ženy) a Rockovou symfonii (ženy a muži). Penny Market, partner ČOS, se rozhodl podpořit jednoty nacvičující slet, a tak jsme dostali poukázky na odběr určitého množství zboží zdarma (banány, tyčinky, oříšky, vody).

Dne 23. 11. 2023 proběhlo v Rytířském sále na Hradě ve Strakonicích předání ocenění Jihočeské hospodářské komory významným osobnostem, rodákům, podnikatelům a institucím. Významnou rodačkou Volyně roku 2023 se stala a ocenění převzala ses. Marie Sládková, dlouholetá aktivní členka Sokola a nadšená turistka. Osobností Volyně roku 2023 se stal br. MUDr. Radek Chalupa, primář chirurgického oddělení Nemocnice Strakonice a dlouholetý aktivní člen Sokola.

V rámci Vánoční besídky jsme 13. 12. na počest prvního československého olympijského vítěze a sokolského gymnasty opět uspořádali Memoriál B. Šupčíka. Šplhalo se na tyči a nejlepší děti dostaly drobnou odměnu.

Vánoční besídka se konala 13. 12. Cvičitelky připravily vánoční tvoření a hry. Děti našly drobný dárek pod stromečkem. Poté se všichni odebrali na náměstí Svobody, kde se připojili k akci Česko zpívá koledy. Vánoční setkání proběhlo ještě zvlášť v oddílech RDPD (11. 12.), Ženy FIT (11. 12.) a Ženy bodystyling (14. 12.) u vánočního stromečku v klubovně sokolovny.

Mnoho dětí i dospělých podniklo Silvestrovskou vycházku do bližšího i vzdálenějšího okolí Volyně.

Letos se zapojili do projektu Sokolská kapka krve z naší jednoty 5 žen a 1 muž. V průběhu roku darovali dohromady 12x krev a 8x plazmu. Umístili jsme se na 17. místě z 61. zúčastněných jednot.

Cvičitelky a cvičitelé se jezdí vzdělávat na akce pořádané ČOS i jinými organizacemi. Letos to byly akce pořádané Jihočeskou župou (Oblastní srazy cvičitelů/lek – RDPD, Seniorky a senioři, Ženy a Pohybové aktivity s hudbou, Ml. a st. žactvo), OSSV v Č. Budějovicích a Centrem OV ČOS v Písku (Jóga pro nejmenší; Začínáme s atletikou; Anatomie, fyziologie a první pomoc; Nebojme se dopomoci při SG) a akce pořádané ÚŠ ČOS a OV ČOS (Nejen pohybem živ je Sokol, První pomoc a zdravotník zotavovacích akcí, Přirozená cvičení).