Rok 2022


V r. 2022 má naše jednota 338 členek a členů. V odboru všestrannosti cvičilo 297 cvičenek a cvičenců, v odboru sportu 41 cvičenek a cvičenců. V žactvu bylo 113 děvčat a 79 chlapců, dorostenek bylo 10, dorostenci 3, žen cvičilo 97 a mužů 36.

Ke 160. výročí založení Sokola jsme uspořádali malou výstavu ve vestibulu městského úřadu, která trvala od 21. 2. do 30. 4. Na sedmi panelech jsme připomněli historii Sokola a naší jednoty, informovali o současných projektech ČOS a také o naší činnosti a úspěších.

Cvičitelky atletického oddílu uspořádaly 11. 3. po 3leté přestávce zaviněné nemocí Covid-19 a s ní souvisejícími opatřeními „Přespávačku“. Atletice se věnují celý rok, a tak byla na programu gymnastika a pohybové hry. Ve volné části vyhrály míče všeho druhu, hrazda a bradla. Před spaním si všichni zahráli na špiony, prolézali světelným bludištěm a vymýšleli logo oddílu.

Valná hromada jednoty proběhla 23. 3. a letos byla volební. Přítomní vyslechli zprávy o činnosti za r. 2021 a plán činnosti na r. 2022 jednotlivých činovníků a činovnic a jednomyslně přijali usnesení. Ve složení výboru došlo k několika změnám.

Župní přebory ve sportovní gymnastice a šplhu byly v Písku 2. 4. Po třech letech bez závodů se někdo na závody těšil, jiný se obával, jestli jeho výkon na župní přebor stačí. Snad proto se přeborů zúčastnilo jen 7 našich děvčat. Výsledky: SG = Ml. žákyně I – M. Horáková 10., E. Tesařová 24., A. Klimešová 25. V. Petříková 26. místo; Ml. žákyně II – V. Boudová 20., A. Cihlářová 22., E. Rysová 23. místo; Šplh = Ml. žákyně I – E. Tesařová 9., M. Horáková 10., A. Klimešová 15., V. Petříková 21. místo; Ml. žákyně II – V. Boudová 16., A. Cihlářová 18., E. Rysová 20. místo.

Župní přebor v plavání byly netradičně až 10. 4. ve Strakonicích. Výsledky: Ml. žákyně I – V. Petříková 23. místo; Ml. žákyně II – A. Cihlářová 7. místo; Ml. žáci II – R. Zelinka 2. místo. Děti se zúčastnily i štafet plavaných mimo závod a umístily se na 2. místě.

Valná hromada Sokolské župy Jihočeské se uskutečnila 20. 4. a za naši jednotu se jí zúčastnily 2 delegátky. Pro následující volební období se naše starostka ses. O. Holoubková rozhodla již nekandidovat do Předsednictva župy.

Oslavy výročí konce 2. světové války proběhly ve Volyni 4. 5. Za sokoly se vzpomínkové akce jako čestná stráž u pomníku padlým zúčastnili jeden bratr v kroji a dvě děti v sokolských historických cvičebních úborech. Poté se vydali s představiteli města, hasiči a skauty položit věnce k pamětním deskám a na hřbitov ve Volyni a k pomníku padlým v Zechovicích.

V klubovně sokolovny proběhlo 4. 5. po 3leté pauze Setkání seniorek. Přišly ženy z oddílů Ženy FIT a Seniorky – ZTV. Starostka jednoty je přivítala a promluvila o  aktuálním dění v jednotě a plánech na letošní rok, zejména o akci „Návrat sokolů“. Setkání bylo velmi příjemné a protáhlo se až do večera.

Na Župní přebory v lehké atletice 7. 5. do Č. Budějovic jelo závodit 12 našich dětí, což bylo oproti minulým letům velmi málo. Jako obvykle počet dětí klesl také vinou nemocí a zranění. Výsledky: Ml. žákyně I – V. Petříková 45. místo; Ml. žákyně II – A. Novotná 2. místo, V. Kaločaiová 30. místo; St. žákyně III – Ema Zábranská 16. místo; St. žákyně IV – L. Holoubková 4. místo, B. Škodová 12. místo; Dorostenky – V. Volfová 6. místo; Ml. žáci I – T. Kouba 3. místo, Š. Jedlička 9. místo; Ml. žáci II – A. Jedlička 6. místo; St. žáci IV – O. Mokrý 2. místo, K. M. Zahradník 5. místo.

Všechny části přeborů v sokolské všestrannosti (plavání, šplh, sportovní gymnastika – čtyřboj nebo pětiboj, atletika – čtyřboj) se z naší jednoty podařilo dokončit jen jedné dívce: Mladší žákyně I = V. Petříková 16. místo.

Ses. Petra Mrkvičková uspořádala 11. 5. v sokolovně přednášku Putování Jižní Amerikou, ve které se podělila o své zážitky z cestování po Peru, Ekvádoru, Bolívii a Chile.

Poslední květnovou neděli 29. 5. se proběhl 7. ročník Sokolského Atletcupu. V jednotlivých kategoriích se letos soutěžilo v 5 disciplínách (sprint, skok daleký, trojskok, hod míčkem, překážková dráha) a závodit přišlo 32 dětí a dospělých. Všichni soutěžící dostali diplom a odměnu, vítězové i medaili.

Letos dětské oddíly oslavily Dětský den ve svých cvičebních hodinách v týdnu od 30. 5. do 2. 6. Cvičitelky a cvičitelé pro děti připravili zábavná cvičení, drobné soutěže, někteří šli na Andělíček.

Zástupkyně naší jednoty se vydala 3.-6. 6. na mezinárodní sokolské setkání v Oetzu v Tyrolských Alpách v Rakousku, které se koná na památku tragické Tyršovy smrti v řece Ache. Součástí programu byly výlety, turnaj ve volejbalu, běh zdatnosti apod. V neděli proběhla slavnostní bohoslužba za M. Tyrše, další zemřelé sportovce a Sokoly, po ní byly projevy a předání putovního praporu a štafetového kolíku příštímu pořadateli a průvod s prapory k pamětní desce M. Tyrše.

SokolGym 2021 byl kvůli pandemii Covid-19 odložen na rok 2022. Sokolskými se stala města Plzeň (14.-15. 5.), Brno (11.-12. 6.) a Pardubice (18.-19. 6.). Z naší jednoty si osm žen vybralo hromadnou skladbu Optimistky. Nejdříve se vydaly do Plzně. Ráno je čekala zkouška a odpoledne vystoupení. Následovala prohlídka centra Plzně a zhlédnutí pódiových vystoupení v Chvojkových lomech. Poté jely do Brna. Akce Sokolské Brno má dlouholetou tradici. V sobotu probíhaly zkoušky a soutěže, konala se vystoupení a večer bylo sokolské setkání na Špilberku. V neděli po průvodu městem se v hlavním programu představily hromadné skladby. Čtyři ženy ještě jely 22. 6. na tělocvičnou akademii Sokola Milevsko doplnit celek milevských žen.

Noc sokoloven proběhla 24. 6., letos v pouťovém duchu. Děti házely na cíl, závodily v běhu, v dřevácích, v pytlích a na chůdách, tahaly si štěstíčka, lovily rybičky, nafukovaly a malovaly balónky. Čarodějky věštily z ruky a z karet a zkoušely ze znalostí přírody a našeho kraje. Nejoblíbenější byla střelba na pouťové růže a do terče. Následovalo opékání buřtů a v sokolovně zpěv za doprovodu kytary. Tématem Noci bylo Tyršovo tělocvičné názvosloví, a tak děti tvořily slova související se Sokolem. Cvičitelky pak připravily tajemnou cestu sokolovnou, kdy cesta byla osvícena světlem svíček. V sobotu po snídani a po závěrečném nástupu se všichni rozešli domů.

Letní tábor pod Bethánem se konal 3.-17. 7. a zval 30 dětí ke studiu čar a kouzel v Bradavicích.  Svět Harryho Pottera byl inspirací i denním chlebem pro 30 dětí a jejich vedoucí. Moudrý klobouk rozdělil děti do kolejí Nebelvír, Mrzimor a Havraspár. Ráno sova Erol přinášela Denního věštce, který sdělil program dne. Večer zval vzorné žáky do ředitelny Albus Brumbál. Etapová hra vyzkoušela zdatnost táborníků v kouzelnických disciplínách. Vařili Verita serum, s hajným a správcem Hagridem stopovali zraněného jednorožce, při napadení Mozkomory se schovávali do vlastnoručně postavených přístřešků a pokusili se zneškodnit Troly. Kromě klasických táborových dovedností (šifry, stopy zvěře, noční obloha, buzola, ohně, uzly) děti zkoušely řezat dřevo, zatloukat hřebíky či štípat dříví. Výprava pro složky na Verita serum směřovala na Sudslavickou stezku. Při táborovém ohni všichni oslavili 50. výročí trvání tábora.

Tématem letního tábora v Kocelovicích, kterého se 5.-17. 7. zúčastnilo 48 dětí, byl indiánský život. Indiánky a indiány šaman Bystrá liška rozdělil do čtyř kmenů – modrých medvědů, žlutých mustangů, zelených bizonů, červených vlků – a ty bojovaly proti bledým tvářím, které chtěly obsadit jejich prérie. Mocní duchové prověřovali indiánské schopnosti různými zkouškami. Všichni hráli hry (Stopy, O štěstí), vařili indiánský lektvar, orientovali se v mapách, vyráběli si malý totem, lapač snů a čelenku, vařili indiánské placky apod. a také navštívili v Blatné zámek a plovárnu. Večer se při táborových ohních naučili indiánskou píseň.

Nadační fond Města Volyně uspořádal 16. 7. na koupališti Charitativní den, jehož výtěžek byl věnován na auto pro Šarlotku. Náš volejbalový oddíl se podílel na organizování volejbalového turnaje, cvičitelky přivítaly děti v gymzóně.

V termínu 8.-12. 8. jsme zorganizovali letní příměstský tábor, na který se přihlásilo 42 dětí od 6 do 14 let. Skupiny měli název Žlutí tygříci, Červení vlci, Zelené zelnice a Modří modráci. Program byl pestrý a opět náročný. Všichni absolvovali seznamovací hry, pohybové a kolektivní hry, základy atletiky a sportovní gymnastiky, malování kamínků a kreslení, stolní hry, badminton, šipkovanou, dozvěděli se o historii Sokola a jednoty, zazpívali si u táboráku. Starší děti jely na půldenní cyklovýlet do Strakonic, všichni pak absolvovali celodenní výlet na hradiště Věnec. Přijeli hosté z Policie ČR i se psovody a dvěma psy.

Sokolský projekt Sokol spolu v pohybu proběhl 23.-30. 9. V naší jednotě měl opět formu otevřených cvičebních hodin, i když pravidelné cvičení začalo již 12. 9. Tématem bylo využití nářadí a náčiní ve cvičebních hodinách. 

Noční běh/chůzi Volyní jsme uspořádali při příležitosti #BeActive Night v pátek 23. 9. a setkal se s velkým zájmem. Projít si či proběhnout večerní město přišlo 83 dětí a dospělých. Start a cíl byl v sokolovně, trasa měřila 4 km. Při prezenci všichni dostali mapu, placku s názvem a logem akce, minibaterku a reflexní náramek a kdo chtěl, tak i triko. V cíli bylo připraveno občerstvení. Trasu někteří absolvovali 2x, 12 dětí a dospělých 3x, 5 statečných (2 dívky, 2 chlapci a 1 žena) dokonce 4x. Nejmladší účastnicí byla půlroční holčička, kterou maminka vezla v kočárku. Nejstarší účastnicí byla 84letá žena, členka naší jednoty. K celkovému počtu kilometrů přispěly také 4 organizátorky. Společně jsme ušli 570 km, tedy o 234 km více než loni.

Bylo nám potěšením, že nás 6. 10. přijeli navštívit přátelé ze Solothurnu ve Švýcarsku manželé Eva a Jiří Svobodovi. Přátelské posezení v sokolovně bylo více než milé. Zajímali se také o nové sochy sokolů a šli se na ně podívat. Velmi děkujeme za přivezené náčiní, které nám Sokol Solothurn daroval (míče, činky, obruče), když musel v září vyklidit pronajatou tělocvičnu.

Památný den sokolstva, významný den ČR, jsme si připomněli i letos. Na budově městského úřadu vlála sokolská vlajka. Na 130 dospělých a dětí se sešlo 7. 10. u Růžového záhonu před sokolovnou. Několika slovy a zapálením svíček vyjádřili úctu těm, kteří obětovali své životy pro svou vlast a pro její šťastnou budoucnost. Poté se lampionový průvod vydal k pomníku padlým, kde rovněž byla zapálena svíčka. Světélka lampionů zářila a připomínala tisíce vyhaslých sokolských životů. Průvod došel ke kinu a na všechny čekalo promítání krátkých českých pohádek, které patří do zlatého fondu kinematografie.

Tradiční výlet na Šumavu proběhl 8. 10. a jeho cílem byl Hrabický okruh a město Vimperk. Obec Hrabice leží 800 m n. m., proto se nabízely krásné výhledy do vnitrozemí i na Šumavu. V areálu Vodník se ve výletní restauraci všichni občerstvili, poté prošli křížovou cestu, navštívili venkovní prostory státního zámku a historickou částí města. Cestou k nádraží ještě navštívili cukrárnu.

Na počest prvního československého olympijského vítěze a sokolského gymnasty jsme uspořádali 20. 10. Memoriál B. Šupčíka, a to jeho již 9. ročník. Tentokrát jsme se nechali volně inspirovat moderním pětibojem a zpestřili jsme závod o další disciplíny – zvedání na koni, střelba na cíl, plavání na koberečkách a samozřejmě šplh (letos na tyči, šplh na laně jsme si nechali na příště). Nejlepší děvčata a chlapci na závěr dostali diplom.

Tělocvičnou akademií jsme si 16. 11. připomněli kulatá výročí našeho spolku – 160. výročí založení Sokola, 200. výročí narození J. Fügnera a 190. výročí narození M. Tyrše. Vystoupily všechny dětské oddíly všestrannosti, ženy předvedly skladbu Optimistky. Druhou část podvečera vyplnily Prvorepublikové humoresky – čtyři půvabné příběhy z doby 1. republiky, které sehráli ochotníci z Divadelního souboru Bouček z Vimperku.

Netradiční Vánoční besídka se konala 14. 12., kdy děti a dospělí z Kulturního spolku Čestice v sokolovně sehráli vánoční příběh o narození Ježíška.

Mnoho dětí i dospělých podniklo Silvestrovskou vycházku do bližšího i vzdálenějšího okolí Volyně.

Inspirovali jsme se akcí Komise turistiky při OV ČOS a vypsali jsme Výzvu 160. V rámci letošních oslav 160. výročí založení Sokola mohli všichni pátrat po kulturním, tělovýchovném a historickém odkazu, který nám sokolové zanechali. Úkolem bylo objevit místo či objekt spojený se Sokolem (sokolovna, venkovní sportoviště, pomník, památník, pamětní deska, náměstí, ulice apod.). Mohlo se i zdolávat symbolických 16 km či 1,6 km různým způsobem (běh, turistika, cyklistika, lyže). Účastníci se s námi podělili o nalezená místa, a tak jsme dostali fotografie z Děčína, Znojma, Poděbrad, Pardubic či Kolína. Odměnu za zaslané fotografie obdrželi Koubovi a Valentovi.

Třetím rokem jsme se zapojili do projektu Sokolská kapka krve. Krev v průběhu roku celkem 15 x darovalo 5 žen a 1 muž. Umístili jsme se na 18.-20. místě z 56 zúčastněných jednot.

Cvičitelky a cvičitelé se vzdělávají na akcích pořádaných ČOS i jinými organizacemi. Letos to byly akce pořádané Jihočeskou župou (Oblastní sraz cvičitelek Pohybových aktivit s hudbou) a Oblastním střediskem všestrannosti Č. Budějovice (Sportovní gymnastika – akrobacie a nářadí).