Rok 2021


V r. 2021 má naše jednota 294 členek a členůV odboru všestrannosti cvičilo 260 cvičenek a cvičenců a v odboru sportu 34 cvičenek a cvičenců. V žactvu bylo 104 děvčat a 74 chlapců, dorostenky byly 4, dorostenci 2, žen cvičilo 83 a mužů 27.

Až do poloviny května jsme se nemohli scházet k pravidelnému cvičení. Epidemiologická situace ohledně nemoci Covid-19 byla vážná a vládní opatření nedovolovala kromě jiného ani sportovat. Některé oddíly cvičily „na dálku“ (Žactvo – tanec, Ženy – bodystyling, Ženy FIT, Ženy – zdravotní cvičení), v dalších plnily děti on-line výzvy (Žactvo – atletika, Žactvo – SG).

Pro děti a dospělé jsme v únoru vyhlásili stálou výzvu Malování kamínků. Princip zábavy, která oslovuje stále více lidí, je namalovat kamínek a umístit v přírodě tak, aby jej někdo další našel, vzal, přenesl jinam a zaznamenal to. Všichni si užijí společný čas při malování kamínků, při jejich hledání, nacházení a posílání dál.

 

Druhou stálou výzvou byly v dubnu Vršky okolo Volyně. Volyně leží v údolí a je obklopená mnoha vršky. Děti i dospělí se měli vydat na cestu okolo Volyně a poznávat kopečky, na kterých možná ještě nebyli, jejichž jméno možná neznali. Úkolem bylo poznat správné místo, vyfotit tam sebe, přírodu, výhledy... a poslat fotografii jako důkaz. Na ty, kteří zdolají všech 10 uvedených vršků, čeká malá odměna za sportovní výkon, za prémiový vrch něco navíc.

Připojili jsme se k výzvě Komise pro práci s mládeží a seniory VO ČOS Vezmi na procházku Velikonočního beránka. V termínu 1.-5. 4. měli lidé vyrazit na procházku, nejlépe každý den, a sečíst zdolané kilometry. Alespoň na jednu procházku s nimi musel vyrazit velikonoční beránek (plyšový, namalovaný, pečený...), se kterým se museli vyfotit. Fotografii poslali a nejvíce kilometrů nachodili – Ondřej Mokrý (50 km, st. žactvo), Ema Zábranská (16 km, st. žactvo) a Šárka Zajícová (40 km, Ženy). Dostali za svůj výkon odměnu.

Dvě skupiny našich děvčat se zapojily do výzvy Komise Pohybových aktivit s hudbou Roztančeme jaro se Sokolem. Autorka Helena Peerová poslala natočenou „krokovku“, lidé se ji měli naučit a do daného termínu poslat svá videa. Z poslaných příspěvků vzniklo několik oficiálních videí. Jedna naše skupinka natáčela 30. 4., v den, kdy se pálí čarodějnice – proto měla také čarodějnické kostýmy. V oficiálním videu bylo vše pěkně vidět – naše tanečnice i sokolovna.

Poslední květnovou neděli 30. 5. se již mohl uskutečnit 6. ročník Sokolského Atletcupu. V jednotlivých kategoriích soutěžilo ve 4 disciplínách (sprint, skok daleký, hod míčkem, překážková dráha) 55 dětí a dospělých. Dospělí si ještě přidali vrh koulí. Všichni soutěžící dostali diplom a drobnou odměnu, vítězové i medaili a cenu.

Komise pro práci s mládeží a seniory VO ČOS v soutěži Znak Sokola v netradičním pojetí ocenila dodatečně práce, které sice nedosáhly na první tři místa, ale také se velmi líbily. Pamětní list mají Jana Burianová (perníčky s logem Sokola) a kolektiv žactva z letního tábora pod Bethánem (logo Sokola sestavené z jeho malých log).

Valná hromada Sokolské župy Jihočeské se uskutečnila 14. 6. opět distanční formou. Za naši jednotu se jí takto zúčastnily 2 delegátky.

Valná hromada jednoty se konala nezvykle až 17. 6. Přítomní vyslechli zprávy o činnosti za r. 2020 a plán činnosti na r. 2021 jednotlivých činovníků a činovnic a jednomyslně přijali usnesení.

V pátek 25. 6. proběhla Noc sokoloven, takže jsme ji pojali jako rozloučení s dalším netradičním cvičebním rokem. Na několika stanovištích si děti prověřily svou zdatnost a obratnost, v sokolovně trénovaly krátkodobou paměť. Tématem Noci sokoloven byly lidské pyramidy, a tak si většina dětí i dospělých vyzkoušela postavit několik typů pyramid. Poté si všichni opekli něco dobrého a zazpívali si za doprovodu kytary.

Letní tábor pod Bethánem, kterého se 4. až 18. 7. zúčastnilo 37 dětí, byl v rytmech indiánských tamtamů a kouřových signálů. Děti prožívaly příběh slavného náčelníka Tecumseha. Indiánské rody Hakumatašáky, Ungutango, Kamazuveky a Wekimatiti se snažily dostihnout proradnou bledou tvář, Boba Sendyho, který odcizil náčelníkův mocný amulet. Všichni se učili klasické tábornické dovednosti a také si vyráběli indiánský kostým a vyplétali lapače snů. Velké nástrahy indiánům kladlo letos také počasí v podobě častých dešťů a jejich následků.

V duchu Školy čar a kouzel v Bradavicích se nesl 6. až. 18. 7. letní tábor Kocelovice. Bradavický pedagogický sbor připravil 48 kouzelnicím a kouzelníkům náročné úkoly. Aby se co nejrychleji dostali k poháru turnaje, nejprve museli získat dračí vejce a poklad, který ukrýval drak ve svém doupěti. Závěrečným úkolem bylo rýžování diamantů a získání relikvií, kterých se chtěl zmocnit lord Voldemort. Poslední den proběhl i turnaj bradavických kolejí ve famrfpálu.

Nadační fond Města Volyně uspořádal 17. 7. na koupališti Charitativní den, jehož výtěžek bude věnován na vozíček pro handicapovanou Emu z Volyně. Náš volejbalový oddíl se podílel na organizování volejbalového turnaje, cvičitelky a cvičitelé přivítaly děti v gymzóně.  Bohužel deštivé počasí udělalo z hřišť spíše jezírka, a tak se dějiště turnaje přesunulo do sokolovny.

Tento rok jsme se rozhodli zorganizovat pro děti poprvé sokolský letní příměstský tábor. Chtěli jsme tak dětským členům částečně vynahradit cvičební deficit a  umožnit jim být spolu. Mohli se přidat i ti, kteří pravidelně cvičit nechodí. Celkem se přihlásilo 41 dětí od 5 do 15 let, které se scházely v sokolovně 9. až 13. 8. Program byl pestrý a pro někoho i náročný. Čtyři skupiny – Žlutí tygři, Červení sokoli, Zelení bezejmenní, Modré šmorůvky – absolvovaly základy atletiky a sportovní gymnastiky, seznamovací hry, pohybové a kolektivní hry, posilování, malování kamínků, kreslení, šipkovanou, tanec. Starší děti jely na půldenní cyklovýlet do Strakonic. Ve středu se konal výlet k prameni Volyňky a k místu zastřelení posledního šumavského vlka. Přijeli hosté ze záchranné služby, z Národního parku Šumava a p. Hartl s bubny. Tábor jsme zakončili opékáním buřtů a zpěvem.

V pondělí 20. 9.  proběhla v sokolovně přednáška o historii, výrobě a blahodárných účincích pravé poctivé čokolády Život s vášní a čokoládou. Povídání Ing. Krčálové bylo zajímavé a ochutnávka mnoha vzorků výborných a poctivých čokolád Jordi´s ještě lepší. Skoro všichni si domů odnášeli zakoupené čokolády nejrůznějších příchutí.

Sokolský projekt Sokol spolu v pohybu proběhl 23.-30. 9. V naší jednotě měl opět formu otevřených cvičebních hodin, i když pravidelné cvičení začalo o týden dříve. Tématem byla fyzická kondice a jak si ji zlepšit.

Noční běh Volyní jsme uspořádali při příležitosti #BeActive Night v pátek 24. 9. a setkal s velkým zájmem. Projít či proběhnout večerní město přišlo 60 dětí a dospělých. Start a cíl byl v sokolovně, trasa měřila 4 km. Při prezenci dostal každý mapu, tričko, placku s názvem a logem akce, minibaterku a reflexní náramek. V cíli bylo připraveno občerstvení a odměna čekala na ty, kteří absolvovali trať vícekrát. Rekordmankou byla žena, která trať proběhla 4x. Nejmladší účastnicí byla 2letá holčička, nejstarším účastníkem byl 94letý pán. Společně jsme ušli 336 km.

Výlet na Šumavu proběhl 2. 10. za krásného podzimního dne. Na hradiště Věnec se vydalo 21 dětí a dospělých. Vlakem jsme dojeli do Bohumilic v Čechách, prošli chráněnou lipovou alejí do Bošic, kde nás čekala Naučná stezka jeřábka Bošíka. V Budilově jsme se na dětském hřišti zastavili na svačinu. Pod Věncem jsme našli Královácký mezník a pak už nás čekal strmý výstup na Věnec. „Brouk“ sice napáchal na lesních porostech velké škody, na druhou stranu jsme se mohli těšit krásnými výhledy. Na vlak jsme počkali ve známém kiosku v Lčovicích.

Památný den sokolstva, který je zároveň významným dnem ČR, jsme si letos připomněli i letos. Ve Volyni od rána 8. 10. visela sokolská vlajka na budově městského úřadu. Sešli jsme se před sokolovnou u Růžového záhonu, tichou vzpomínkou, několika slovy a zapálením svíček jsme vyjádřili úctu sokolským obětem. Poté jsme u pomníku padlým také zapálili svíčky a po řece Volyňce děti pustily lodičky se svíčkami.

 

Vánoční besídku si udělal z důvodu epidemiologické situace každý dětský oddíl ve svém cvičení v týdnu 13.-16. 12. Na děti čekalo malování, tvoření, hry a také dáreček pod stromečkem.

Mnoho dětí i dospělých podniklo Silvestrovskou vycházku do bližšího i vzdálenějšího okolí Volyně.

Opět jsme se zapojily do projektu Sokolská kapka krve. V průběhu roku 4 ženy darovaly krev celkem 9x. Umístili jsme se na 35. místě z 66 zúčastněných jednot. Obdrželi jsme Pamětní list.

Cvičitelky a cvičitelé se stále vzdělávají a zúčastňují se akcí pořádaných ČOS i jinými organizacemi. Letos to byla jen jedna akce pořádaná Oblastním střediskem všestrannosti v Č. Budějovicích (Škola cvičitelů/lek) a akce pořádané ÚŠ ČOS a OV ČOS (letos pouze webináře).