Rok 2020


V r. 2020 měla naše jednota 267 členek a členů. V odboru všestrannosti cvičilo 238 cvičenek a cvičenců a v odboru sportu 29 cvičenek a cvičenců. V žactvu bylo 98 děvčat a 47 chlapců, dorostenek bylo 7, dorostenci 4, žen cvičilo 81 a mužů 30.

Župní přebory v plavání  proběhly 11. 1. ve Strakonicích a jelo na ně 13 našich dětí. Výsledky: Ml. žákyně I = A. Novotná 7., A. Cihlářová 22., A. Boňko 26., V. Petříková 31. místo; Ml. žákyně II = N. Bergerová 10., E. Vančurová 11., A. Němcová 12. místo; St. žákyně III = M. Homolková 12., I. Karasová 26. místo;  St. žákyně IV = V. Volfová 9. místo; Ml. žáci I = R. Zelinka 3. místo; St. žáci III = K. M. Zahradník 6., V. Hodač 7. místo. Při čekání na výsledky se 8 z nich zapojilo do štafet plavaných mimo závod.

Nový rok jsme přivítali 11. 2. Turnajem ve vybíjené. V naší sokolovně jsme přivítali hosty z pionýrské organizace Střelka při ZŠ a MŠ Čestice. Letošní ročník jsme totiž pojali jako turnaj mezi naší jednotou a Střelkou. Velkou oporou našim byli rodiče, kteří ohromně fandili. Na závěr všichni soutěžící dostali drobné ceny a výborný dort.

Cvičitelky atletického oddílu uspořádaly 28. 2. pro děti „Přespávačku“. Děti čekal trénink (atletika, sportovní gymnastika, pohybové hry), po večeři „bojovka“ a na závěr volná zábava se zpěvem a hraním na kytary.

 

Dne 1. 1. 2005 sloučením tří jihočeských sokolských žup - Jeronýmovy, Husovy a Jana Žižky z Trocnova - vznikla Sokolská župa Jihočeská. K půlkulatému výročí pozvalo Předsednictvo župy sokolské ochotníky z Divadla pod Petřínem Sokol Kampa, kteří v režii br. B. Gondíka nastudovali Stroupežnického komedii Naši furianti. Jejich představení mělo premiéru v Národním divadle, kdy v r. 2018 zahajovalo XVI. všesokolský slet. Z Volyně nás jelo 55. Zážitek byl krásný. Protože tato neděle připadla na Mezinárodní den žen, všechny ženy, které jely autobusem, dostaly kytičku. Děkujeme majitelkám dvou volyňských květinářství, paní Holečkové a paní Mazancové, které květiny věnovaly.

Valná hromada jednoty proběhla 10. 3. Přítomní vyslechli zprávy o činnosti za r. 2019 a plán činnosti na r. 2020 jednotlivých činovníků a činovnic a jednomyslně přijali usnesení. Došlo k jedné změně ve výboru jednoty. Od 1. 5. bude vykonávat funkci pokladní loni zvolená náhradnice do výboru ses. Magda Holoubková.

Díky rozvolňovacím opatřením jsme mohli uskutečnit 31. 5., poslední květnovou neděli, 5. ročník Sokolského Atletcupu. Letos změřilo síly v  jednotlivých kategoriích 51 dětí a dospělých. Na programu byly 4 disciplíny - sprint, skok daleký, hod míčkem a překážková dráha. Od rána bylo zataženo a chladno a předpověď varovala před deštěm. Pršet začalo v samotném závěru závodů, proto vyhlášení výsledků proběhlo v sokolovně. Všichni soutěžící dostali diplom a drobnou odměnu, vítězové samozřejmě medaili a hodnotnější ceny.

Letos byla Noc sokoloven přesunuta z podzimního termínu na pátek 12. 6. U sokolovny se sešlo 28 dětí, pro které si cvičitelky a cvičitelé připravili 9 stanovišť s  úkoly. Některé byly zaměřené na obratnost, jiné prověřily paměť, logické myšlení či odhad. Poté cvičitelky rozdělaly oheň a všichni si opekli něco dobrého k snědku. A protože tématem letošní Noci sokoloven bylo ztvárnění loga Sokola, děti jej složily jako maxipuzzle. Večer přišli do sokolovny dospělí. Posezení u ohně bylo milé, všichni se rádi viděli.

Jubilejní 20. ročník Májového sportovního minimaratonu se konal netradičně 21. 6. vzhledem k pandemii COVID-19. Ženy opět čekalo 3hodinové cvičení. Nejdříve si prověřily fyzickou kondici při posilování s vlastní vahou těla. Následovalo cvičení pro zdraví inspirované čínskou medicínou a posilování hlubokého stabilizačního systému s overbally.

Letní tábor pod Bethánem proběhl 30. 6. až 12. 7. a zúčastnilo se jej 29 dětí. Nálada a hry se nesly v duchu starověké Anglie, krále Artuše a rytířů kulatého stolu. Táborníci jako panoši museli projít mnoha zkouškami a utkat se v mnoha kláních, než je mohl král Artuš pasovat na rytíře. Poté hledali Svatý grál, aby zachránili krále Artuše a kouzelníka Merlina za spárů čarodějnice Morgany. Mohlo se tedy slavit s písní na rtech u slavnostního táborového ohně.

Závod série Run tour v běhu v Č. Budějovicích byl přeložen na 25. 7. Ale léto je i časem dovolených a výletů, a tak se zúčastnil jen jeden náš závodník. Závod na 1 km absolvovalo 46 starších dětí a náš Pavel Fouček doběhl na 5./4./4. místě (celkově/dle věkové kategorie/dle pohlaví) s časem 0:03:31 (čistý čas 0:03:30).

Sokolský projekt Sokol spolu v pohybu proběhl 23.-30. 9. V naší jednotě měl opět formu otevřených cvičebních hodin, i když pravidelné cvičení začalo o týden dříve. Tématem byly tradiční české hry a nejen v dětských oddílech si je mnozí rádi zahráli.

Na výlet na Šumavu, kterým zahajujeme cvičební rok, jsme se vydali 3. 10. Sešlo se nás rekordních 46 dětí a dospělých. Zopakovali jsme si cestu Alejí smíření, která leží na místě bývalé Táflovy Hutě nedaleko Vimperka. Nachází se tam 34 lip a dubů, tedy národních stromů Čechů a Němců. Další část aleje je vysázena z ovocných stromů. Lesnickou naučnou stezkou jsme šli do Pravětína, pak do Vimperka a odtud vlakem příjemně unaveni domů.

Památný den sokolstva jsme si letos připomněli podruhé i jako významný den ČR. Ve Volyni od rána 8. 10. visela sokolská vlajka na budově městského úřadu. V naší jednotě jsme se sešli před sokolovnou u Růžového záhonu. Bohužel účast byla ovlivněna zhoršující se epidemiologickou situací. Několika slovy a zapálením svíček jsme vyjádřili úctu k těm, kteří obětovali pro vlast své životy. Poté jsme u pomníku padlým také zapálili svíčky a po řece Volyňce děvčata pustila lodičky se svíčkami.

 

Z důvodu značného zhoršování epidemiologické situace byla od 12. 10. opět kromě jiného uzavřena všechna sportoviště. V prvních třech prosincových týdnech bylo dovoleno sportovat za přísných hygienických opatření, čehož využily 2 oddíly dospělých.

 

Valná hromada Sokolské župy Jihočeské se měla uskutečnit 21. 10. v Č. Budějovicích. Protože od 5. 10. byl zaveden nouzový stav a postupně se zpřísňovala hygienická opatření, konala se distanční formou. Za naši jednotu se jí takto zúčastnily 2 delegátky.

V Písku se měl konat 28. 10. Sokolský běh republiky. Situace neumožnila konání akcí a závod byl odložen. Písečtí si chtěli připomenout významný den, a tak vznikla výzva "Oběhneme republiku?". Cílem bylo uběhnout nebo ujít 2327 km (délka státních hranic). Zapojilo se 339 lidí a společně zdolali 3053 km. Ve Volyni jsme se také přidali. Členové i nečlenové, děti i dospělí se ve skupinkách vydali do okolí Volyně a našlapali více než 100 km. Bylo pěkné počasí a příroda okouzlovala podzimními barvami.

Vánoce pro zvířátka stihl udělat v době mírnějších hygienických opatření oddíl Ml. žactva, kdy děti s cvičitelkami 16. 12. přinesly zvířátkům do lesa kaštany, seno a další dobroty.

Mnoho dětí i dospělých individuálně, s rodinami, podniklo Silvestrovskou vycházku do bližšího i vzdálenějšího okolí Volyně.

Cvičitelky a cvičitelé se vzdělávají a zúčastňují se akcí pořádaných ČOS i jinými organizacemi. Letos to byly akce pořádané Jihočeskou župou a Oblastním střediskem všestrannosti v Č. Budějovicích (Seminář SG – akrobacie I.; Oblastní sraz cvičitelek Pohybových aktivit s hudbou) a akce pořádané ÚŠ ČOS a OV ČOS (Nejen pohybem živ je Sokol; Cvičení s velkými míči a rollerem; webináře – Vše, co potřebujete vědět o horní končetině, Motivujeme děti ke sportu, Sokolství). Bohužel mnoho akcí bylo z důvodu epidemie zrušeno.