Rok 2017


V r. 2017 má naše jednota 272 členů. V odboru všestrannosti cvičilo 240 cvičenek a cvičenců a v odboru sportu 32 cvičenek a cvičenců. V žactvu bylo 90 děvčat a 68 chlapců, dorostenka byla 1, dorostenci 4, žen cvičilo 78 a mužů 31.

Novoroční turnaj ve vybíjené se uskutečnil 10. 1. a byl to jeho 11. ročník. Sešlo se na 30 dětí, které soutěžily dohromady ve dvou zápasech bez rozdílu věku  Zajímavostí je, že letos se turnaje zúčastnili především chlapci. Nejdříve si všichni zahráli tzv. švédskou vybíjenou se dvěma míči v poli, pak následovaly 2 zápasy. Starší žáci si pak zahráli ještě jeden zápas navíc po skončení turnaje. Všichni soutěžící dostali malou sladkou odměnu za své nadšení a výkony.

Župní přebory v plavání se uskutečnily 11. 2. ve Strakonicích a zúčastnilo se jich opět hodně závodníků a závodnic. Naše 15členná výprava přivezla 3 medaile. Z výsledků: Ml. žákyně I – L. Holoubková 10., B. Škodová 18. místo; Ml. žákyně II – M. Homolková 9. místo; St. žákyně III – V. Novotná 5. místo; St. žákyně IV – M. Přibová 7. místo; Ml. žáci I – Lukáš Kubeš 5. místo; Ml. žáci II – D. Pikl 7., V. Hodač 9. místo; St. žáci III – K. Balík 1., M. Šimák 2. místo; Žáci IV – O. Balík 2. místo. Opět jako vždy se děti přihlásily do štafet plavaných mimo závod.

Tělocvičná akademie se konala v sokolovně 15. 2. při příležitosti 155. výročí založení Sokola. Kromě dětských oddílů všestrannosti se na ní představily Ženy FIT a s ukázkou hry vystoupili žáci z oddílu Stolního tenisu. Celkem se na jevišti vystřídalo na 80 účinkujících, kteří sklidili velký potlesk diváků. V polovině programu proběhla také malá módní přehlídka letošní kolekce pokrývek hlavy firmy TONAK, a. s., kterou připravila ses. J. Krumpová.

Valná hromada proběhla 14. 3. Přítomní vyslechli zprávy o činnosti a plán na další období. Ses. J. Hrušková odstoupila z funkce jednatelky, a tak novou jednatelkou se stala Bc. Božena Ouředníková. Valné hromady se zúčastnil župní náčelník br. V. Marek.

Ve dnech 25. a 26. 3. jsme pro naše děvčata z oddílu sportovní gymnastiky zorganizovali soustředění v tréninkovém centru gymnastického oddílu TJ Merkur v Č. Budějovicích. Sobotní podvečer byl ve znamení dovádění v tělocvičně, hlavně v doskokové jámě plné molitanu. V sobotu si děvčata vzala „na povel“ trenérka Petra Vandělíková, která s nimi prošla průpravná cvičení, prostná a všechna nářadí. Inspiraci získaly také cvičitelky pro svou další práci.

Župní přebory ve sportovní gymnastice a šplhu proběhly v Písku 8. 4. Zúčastnilo se jich 12 dětí. Výsledky: SG = Předškolní děti –  R. Zelinka 18. místo; Ml. žákyně I – B. Škodová 16.-18. místo; Ml. žákyně II – M. Homolková 11.-12., V. Šimáková 17., R. Balíková 31., L. Kotálová 32. místo; St. žákyně IV –  M. Přibová 9. místo; Ml. žáci I – N. Bílý 12.-14., L. Kubeš 16., A. Pikl 18. místo;  Ml. žáci II – V. Hodač 5., D. Pikl 7. místo; Šplh = Předškolní děti – R. Zelinka 12. místo; Ml. žákyně I – B. Škodová 20. místo; Ml. žákyně II – M. Homolková 9., V. Šimáková 12., R. Balíková 20., L. Kotálová 22. místo; St. žákyně IV – M. Přibová 2. místo; Ml. žáci I – L. Kubeš 6., N. Bílý 13., A. Pikl 17. místo; Ml. žáci II – D. Pikl 5., V. Hodač 6.

V sobotu 8. 4. 2017 se v Českých Budějovicích uskutečnil závod série Run tour v běhu. A sokolové z Volyně opět byli na startu! Den byl jako stvořený pro běžecké závody. Ve výsledkové listině je uváděno pořadí celkové/dle věkové kategorie/dle pohlaví. V běhu na 1 km, kterého se zúčastnilo 232 dětí, L. Holoubková doběhla na 41./12./12. místě. Závodu na 5 km, který běželo 695 závodnic a závodníků, se zúčastnily M. Holoubková a J. Burianová.

Setkání seniorek naší jednoty se konalo 27. 4. 2017 v klubovně sokolovny. Přišly sestry, které pravidelně chodí cvičit, i ty, které již do cvičení nechodí. Ses. Sládková všechny přivítala, ses. O. Holoubková připomněla akce jednoty v loňském roce. Sestra Sládková zajistila ve spolupráci s pracovníky Volyňské kultury video, které obsahovalo sestříhané záběry sokolských akcí ze 40. a 50. let minulého století – ze sletu a sletových akcí v r. 1948, ze sokolského tábora jednoty v Lčovicích a další. Protože některé sestry na sletu v Praze byly, vyprávěly své zážitky ostatním.

Valná hromada Sokolské župy Jihočeské proběhla 28. 4. v Č. Budějovicích. Za naši jednotu se zúčastnily jako vyslankyně ses. O. Holoubková a ses. B. Ouředníková. Vzhledem k dlouhodobě velmi neuspokojivé práci nejvyššího vedení župy a v souvislosti se zprávou KK SŽJ, která odhalila závažná pochybení ze strany několika členů P SŽJ, došlo na výzvy mnoha jednot k tomu, že se členové P SŽJ, odpovědní za tuto situaci, vzdali svých funkcí (starosta, místostarosta, jednatel, hospodářka). Proběhly volby, ze kterých vzešlo nové vedení, které situaci musí napravit. Členkou P SŽJ a zároveň vyslankyní do V ČOS byla zvolena ses. O. Holoubková.

Oslavy výročí konce 2. světové války proběhly ve Volyni v pátek 5. 5. Naši malí sokolíci, děvče a chlapec, se v sokolském historickém cvičebním úboru opět zúčastnili vzpomínkové akce u pomníku padlým spolu s mladými Junáky. Poté se obě děti vydaly s představiteli města a hasiči položit věnec k pamětním deskám a na hřbitov ve Volyni a k pomníku padlým v Zechovicích.

 

Na Župní přebory v lehké atletice jsme se vypravili letos 6. 5. do Č. Budějovic. Závodit jelo 25 dětí. V některých kategoriích bylo 20, někdy i téměř 40, soutěžících a všechny naše děti závodily dobře a s nadšením. Z výsledků: Ml. žákyně I – L. Holoubková 4., K. Kutějová 7., B. Škodová 24. místo; Ml. žákyně II – M. Homolková 14., S. M. Zahradníková 20., V. Šimáková 27. místo; St. žákyně III – V. Kotálová 3. místo; St. žákyně IV – M. Přibová 5. místo; Ml. žáci I – D. O. Šuba 9., K. M. Zahradník 11.-12., L. Kubeš 13., F. Rychtar 15. místo; Ml. žáci II – V. Koudelka 6., V. Hodač 9. místo; St. žáci III – K. Balík 1., J. Balík 3. místo; St. žáci IV – L. Šimák 2. místo.

 

Všechny části přeborů v sokolské všestrannosti (plavání, šplh, sportovní gymnastika – čtyřboj nebo pětiboj, atletika – čtyřboj) z naší jednoty dokončili: Ml. žákyně I = B. Škodová 11.-12. místo; Ml. žákyně II = M. Homolková 9., V. Šimáková 15., L. Kotálová 19., R. Balíková 20. místo; St. žákyně IV = M. Přibová 4. místo; Ml. žáci I = L. Kubeš 7. místo; Ml. žáci II = V. Hodač 4. místo.

 

Již 17. ročník Májového sportovního minimaratonu proběhl 8. 5., letos v čase podvečerním, což bylo příjemnější také s ohledem na prodloužený víkend. První lekcí bylo posilování celého těla formou kruhového tréninku. Na jednotlivých stanovištích mohly dívky a ženy cvičit podle svého uvážení náročnější nebo jednodušší variantu. Poté následovala lekce zaměřená na balanční cvičení s využitím bosu. Závěrečná lekce byla věnována kubánské salse, ve které se ženy a dívky naučily základní kroky a poté si zatančily jednoduchou choreografii v sólové úpravě.

 

Na výlet na Šumavu, který jsme na podzim museli kvůli nepříznivému počasí odložit, jsme se vydali 20. 5. Ráno bylo ve Volyni sice zataženo, ale na Šumavě se z mraků vyklubal krásný jarní slunečný den. Sešlo 34 členů naší jednoty a dalších příznivců výletů. Nejmenší členové výpravy se ještě vezli v kočárcích. Z Kubovy Hutě jsme se vydali po červené turistické značce k pramenu Volyňky. Od naší návštěvy v r. 2008 nad pramenem přibyl přístřešek a u cesty zastřešené posezení. Podívali jsme se i k nedalekému památníčku – místu zastřelení posledního vlka na Šumavě.

 

V letošním roce proběhl další ročník Sokolského Atletcupu Volyně 28. 5. Několik desítek soutěžících, rozdělených do příslušných kategorií, muselo absolvovat 4 disciplíny – skok daleký, hod tenisovým míčkem, sprint a slalom. Dospělí měli navíc skok do dálky poslepu a hod holinou. Do soutěžení se zapojily i cvičitelky, maminky a tatínkové. Na závěr všichni soutěžící dostali diplom a drobnou cenu, vítězové navíc medaili. Atmosféra závodů byla velmi příjemná.

 

Za krásného letního počasí se 5. 6. konal Dětský den, který byl letos ve znamení polozapomenutých dětských her. A tak děti hrály kuličky, skákaly panáka či gumu, přebíraly provázek na rukou, hrály školku s míčem a se švihadlem, hrály mikádo, házely kostkami. Došlo i na společné hry jako Cukr, káva, limonáda apod. Také rodiče zavzpomínali, ukazovali a radili. Na závěr všechny děti dostaly za své snažení malou odměnu.

 

Závěrečná hodina dětských oddílů proběhla v pondělí 19. 6., kdy se s cvičebním rokem přišlo rozloučit 39 dětí a 21 maminek a cvičitelek. Oddíl Rodiče a děti a Předškolní děti, protože byl parný letní den, ji strávil na koupališti, kde si děti užily vody a zmrzliny. Pro ostatní se odpoledne neslo ve znamení pohádek (Šmoulové) a čar a kouzel (Harry Potter). Hru opět připravila děvčata z oddílu Žákyně AE. Úkolů bylo několik a v cíli si u táboráčku děti vyprávěly zážitky z cesty a opekly buřty. Poté si všichni u kytary zazpívali.

 

Cílem cyklovýletu, který jsme uspořádali 24. 6., bylo poutní místo Dobrá Voda u Milejovic. Od sokolovny jsme se vydali do Neuslužic a do Stříteže. Odměnou za zvládnuté kopečky byly krásné výhledy na Šumavu a na Písecko. Odtud to byl kousek k poutnímu místu na úbočí vrchu Vráž, kostelu zasvěcenému Panně Marii. Okolo kostela vede křížová cesta, která je tvořena čtrnácti kapličkami. Jméno místu dala studánka s údajně léčivou vodou.

 

V letošním cvičebním roce jsme se s odd. Rodiče a děti a Předškolní děti zapojili do 1. ročníku projektu OV ČOS Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Tento projekt má za cíl rozvíjet pohybové schopnosti dětí a je stavěn tak, aby bylo možné zařadit úkoly do cvičebních hodin. Je rozdělen na tři stupně, které respektují specifika jednotlivých věkových kategorií (3-4 roky, 4-5 let, 5-6 let). Každá věková skupina má oddělené úkoly v 5 oblastech. Zúčastnilo se jej 12 dětí, kterým cvičitelky po splnění úkolu nalepily do speciálních sešitků samolepky. Na závěr roku dostaly děti diplom, omalovánky a přívěsek sokola.

 

Ve dnech 1.-2. 7. uspořádala Sokolská únia Slovenska (SúS) svůj 1. slet v malé obci Gajary nedaleko Bratislavy. ČOS reprezentovaly skladby Koncert, Ta naše písnička česká (skladba XV. všesokolského sletu) a Tři generace (vzpomínka na Světovou gymnaestrádu v Helsinkách v r. 2015). A naše 4 ženy a 2 muži si posledně uvedenou skladbu chtěli znovu zacvičit. Od sobotního rána zkoušeli v Brně, v podvečer v Gajaroch. V neděli byla ranní zkouška a dopolední generálka. Skladba Tři generace měla velký úspěch. Zejména se líbil závěrečný větrník a živé pyramidy. Program zakončily slovenské ženy skladbou Spolu, kterou budou s nimi na XVI. všesokolském sletu cvičit i české ženy a čeští muži. V podvečer jsme navštívili Bratislavu a obdivovali krásu historického centra.

 

Tématem letního tábora pod Bethánem, který proběhl 2. až 16. 7. a zúčastnilo se jej 22 dětí, byla Cesta kolem světa za 80 dní s Phileasem Foggem. Motivace hry vycházela z  fantasy knihy od J. Vernea. Děti se seznámily první den s panem Foggem a jeho věrným sluhou Paspartuem ve scénce z reformního klubu, kde se ctihodný pan Fogg vsadí, že stihne objet zemi za 80 dní. Cílem táborníků bylo spolu s ním cestu zvládnout a sázku vyhrát. Rozdělili se do družin (Rakety, Časosběrci, Frogové) a bojovali jednotlivě i společně s časem a nepřízní osudu. Také si připomínali tábornické dovednosti, užili si výlet vlakem do Čkyně a odtud pěšky podél řeky do tábora, nechybělo koupání, stavba hráze ani plavba na voru. Vždy v sobotu se konal velký slavnostní oheň.

 

Naše jednota podruhé zaštítila letní tábor v Kocelovicích, který se konal 4. až 16. 7. a zúčastnilo se jej 48 dětí. Nesl se v duchu kovbojů a kovbojek, kteří se snažili polapit bídáka Claveru a jeho bandity, kteří ohrožovali vesnici Fort Laramy. Děti byly rozděleny do skupin (Vlků, Supů, Mustangů a Chřestýšů) a bojovaly statečně. Také se konala diskotéka v Saloonu Rodeo, country bály, tábor navštívil kinematograf, proběhl výlet do Příbrami. Jinak všichni chytali bandity, šifrovali, stopovali a lovili zvěř, učili se střílet ze vzduchovky, z kuše i luku, trénovali hod šipkami, lanem či podkovou, ti starší si mohli vyzkoušet práskání bičem. Jednou každá kovbojská banda dostala za úkol postavit westernovou vesnici z toho, co najde v lese. Milým překvapením bylo pro vedoucí to, že se všechny týmy spojily a společnými silami postavily jednu rozsáhlou vesnici.

 

Setkání s partou sokolských přátel z T.J. Pražské Předměstí (H. Králové), která 7. 9. projížděla Volyní při cestě na Šumavu, bylo veselé a milé. V klubovně při malém pohoštění se živě povídalo. Poté následovala prohlídka sokolovny a bylo potěšením slyšet slova chvály. Protože se však odpoledne chýlilo ke konci, přišlo nejen loučení, ale i ujištění, že toto setkání jistě nebylo poslední.

 

Sokolský projekt Sokol spolu v pohybu  proběhl 18.-22. 9. a sokolové v celé republice jím odstartovali přípravy k XVI. všesokolskému sletu. V naší jednotě měl formu otevřených cvičebních hodin, protože právě tento týden začalo pravidelné cvičení všech oddílů.

 

Klub Aktiv Č. Budějovice uspořádal 19. 9. v Č. Budějovicích Sportovní hry senzačních seniorů a Sokolská župa Jihočeská byla spolupořadatelem. Z naší jednoty se zúčastnilo družstvo ve složení M. Grauerová, M. Holoubková, M. Pacáková a V. Vaňatová. Každá musela absolvovat všech 12 disciplín. Obsadily pěkné 7. místo z 20 zúčastněných družstev. Poté proběhl závod jednotlivců v chůzi s hůlkami a naše závodnice M. Sládková vybojovala ve své kategorii 3. místo.

 

Noc sokoloven proběhla 22. 9. Pro děti i dospělé bylo zopakováno téma "retro" her, a tak si všichni mohli vyzkoušet mikádo, přebírání, skákání přes gumu apod. Také nově zařazené drápky se těšily velké oblibě. V klubovně se mezitím sešly ženy a větší děvčata a prohlížely si se zájmem dokumenty a fotografie, které se týkaly historie sokolovny a činnosti jednoty. K dispozici byla kronika jednoty od r. 1991 a alba s fotografiemi ze současnosti. Posezení u dobré kávy a jablečného závinu bylo příjemné. Samotnou noc v sokolovně zahájila návštěva "tajemné komnaty", poté následovala módní přehlídka a hodnocení zajímavých bačkorek, pantoflíčků a oblečků na spaní. V sobotu ráno po dobré snídani a veselé rozcvičce všichni vypravili sletovou štafetu.

 

Naše jednota se znovu připojila ke sletové štafetě, která proběhla 23. 9. Po úvodních slovech náčelnice přinesly štafetový kolík se stuhou ze sokolovny nejmenší děti na hřiště. Přítomní vyslechli sletové poselství a pak se část účastníků vydala se štafetou na Ostrovec. Tam ji předali Mirce Přibové, která ji na svém koni volnou přírodou odvezla do Cehnic. V Cehnicich štafetu převzaly ženy a autem ji odvezly do Sudoměře k Žižkovu pomníku. Župní štafetu dopravili na kolech muži se Strunkovic n. Bl. a před polednem proběhlo přepnutí stuh přítomných jednot na župní štafetový kolík. U nás bylo 35 účastníků, z nichž nejmladším byl Richard Zelinka (6 let), nejdříve narozenou Miluše Hejtmánková (83 let).

 

Památným dnem sokolstva byl vyhlášen 8. říjen. Letos jsme se sešli u pomníku padlým. Pršelo a foukal nepříjemný vítr. Několik slov pronesla starostka jednoty, poté všichni sešli k řece a pokusili se pustit lodičky ze dřeva i skořápek. Vítr svíčky zhášel, ale lodičky zdolávaly proud řeky i déšť. Bylo to symbolické - světýlka měla připomínat tisíce žen a mužů, jejichž životy vyhasly pro milovanou vlast. Poté jsme ještě zapálili svíčku u pomníku padlým.

 

I letos jsme na památku našeho prvního československého olympijského vítěze, sokolského gymnasty, uspořádali Memoriál B. Šupčíka ve šplhu. A tak se 23. 10. sešly děti, aby si změřily své síly. Byli jsme rádi, že se k nim letos přidaly 2 maminky. Po zahájení závodu všichni s nadšením absolvovali šplh na tyči – 1. kategorie měla zkrácenou výšku (3 m), ostatní šplhali až do konce tyče (5 m). Poté většina dětí zvládla i šplh na laně (také 3 m nebo 5 m). Na závěr vítězové dostali drobnou odměnu za svůj výkon. Stává se často, že ti, kteří jsou dobří ve šplhu na tyči, uspějí i ve šplhu na laně. A tak tomu bylo i letos.

 

Z pověření Sokolské župy Jihočeské jsme v říjnu a listopadu z velké části organizačně a lektorsky zabezpečili Školení cvičitelů všestrannosti 4. a 3. třídy, a to jeho základní i odbornou část. Byly to náročné 2 víkendy, ale všichni účastníci našli u nás příjemné zázemí a děkovali za pohostinnost.

 

Vánoční besídka proběhla ve znamení her a dovádění 12. 12. Děti také malovaly "nekonečné" omalovánky a vyráběly si sněhuláčky. Ženy připravily dětem občerstvení, opět si děti s radostí dávaly navzájem dárečky.

 

Po roční přestávce jsme se vypravili do přírody, abychom přilepšili zvířátkům v zimním období - letošní Vánoce pro zvířátka proběhly v neděli 17. 12. Sešli jsme se na nám. Svobody u vánočního smrku a procházkovým tempem jsme vyšli ke kapličce sv. Ludmily, poté okolo školy v přírodě a zpět dolů k rybníku. Cestou jsme na 3 místech dali pod stromy dobroty, které zvířátkům budou jistě chutnat - jablka, mrkev, kaštany, seno...

 

Loni se odd. Žákyně AE vydal na vycházku Volyní a ukončil ji u vánočně ozdobeného smrku na náměstí. Letos už jsme se vydali na Zastavení u vánočního stromu v hojném počtu, abychom se přidali k ostatním občanům města, podívali se na živý betlém, zazpívali si koledy a popovídali si s přáteli.

 

Cvičitelky se vzdělávají a jezdí na akce pořádané ČOS i jinými organizacemi. Letos to byly akce pořádané Jihočeskou župou a Oblastním střediskem všestrannosti v Č. Budějovicích (sraz cvičitelů/lek Pohybových aktivit s hudbou, Salsa a jiné tance), semináře pořádané ÚŠ ČOS a OV ČOS (Inspiration day, Pohybové hry).