Rok 2016


V r. 2016 má naše jednota 310 členů. V odboru všestrannosti cvičilo 271 cvičenců a v odboru sportu 39 cvičenců. V žactvu bylo 97 děvčat a 82 chlapců, dorostenky byly 4, dorostenci 3, žen cvičilo 87 a mužů 37.

 

Již 10. ročník Novoročního turnaje ve vybíjené proběhl 11. 1. Sešlo se téměř 40 dětí a žen. Soutěžilo se v kategoriích mladší žactvo, starší žactvo, starší žactvo s dospělými a starší žactvo proti dospělým. Všichni zápasy prožívali a hráli fér. Dort potažený marcipánem byl sladkou tečkou za sportovním odpolednem.

 

Župní přebory v plavání proběhly 16. 1. ve Strakonicích a sešlo se na nich 146 závodníků a závodnic. Naše 20členná výprava přivezla 4 medaile. Z výsledků: Ml. žákyně I – M. Homolková 6., L. Holoubková 9. místo; Ml. žákyně II – V. Novotná 10. místo; St. žákyně III – V. Kotálová 6. místo; Ml. žáci II – J. Balík 3. místo; St. žáci III – M. Šimák 1., K. Balík 2. místo; Žáci IV – O. Balík 2., J. Škoda 4. místo. Opět jsme se přihlásili do štafet plavaných mimo závod: Žactvo I 2. místo, Žactvo I + II 2. místo, Žactvo II + III 1. místo, Žactvo IV 3. místo.

 

Valná hromada jednoty proběhla 2. 2. Všichni přítomní vyslechli zprávy o činnosti a plánech na další období. Proběhly také volby do Výboru jednoty a Kontrolní komise, byli zvoleni delegát, vyslanec a jejich náhradníci na Valnou hromadu a do Výboru Sokolské župy Jihočeské. Valné hromady se jako host zúčastnil starosta města Ing. Václav Valhoda. Ses. Aleně Regentové, dlouholeté člence volejbalového oddílu, která odchází z Volyně, všichni poděkovali a předali dárek.

Letos se konala volební Valná hromada Sokolské župy Jihočeské 8. 4. v Č. Budějovicích. Za naši jednotu se zúčastnily jako vyslanec ses. O. Holoubková a jako delegát ses. P. Cardová. Jednoty, které jsou dlouhodobě nespokojené s prací nejvyššího vedení župy a zejména s prací jednatele župy, který je zároveň zaměstnancem župy jako tajemník, navrhly jiné kandidáty do Předsednictva župy. Bohužel tím nejtěsnějším poměrem hlasů se jim nepodařilo nastartovat změnu. Uvidíme tedy, jestli si staronové vedení župy uvědomí chyby ve své práci a konstruktivně je napraví.

 

Župní přebory ve sportovní gymnastice a šplhu proběhly v Písku 16. 4. Zúčastnilo se jich 15 dětí a přivezli jsme 7 medailí. Z výsledků: Ml. žákyně I – M. Homolková 6., V. Šimáková 13., L. Holoubková 15., B. Škodová 16. místo; Ml. žáci I – V. Hodač 9. místo; St. žáci III – K. Balík 1. místo; St. žáci IV – J. Škoda 2., O. Balík 3. místo; Šplh = Ml. žákyně I – M. Homolková 3., V. Šimáková 9. místo; Ml. žákyně II – V. Novotná 8. místo; Ml. žáci III – K. Balík 1.; St. žáci IV – O. Balík 2., J. Škoda 3. místo.

 

Závod série Run tour v běhu se uskutečnil 16. 4. v Č. Budějovicích. V závodu na 5 km, kterého se zúčastnilo 549 závodnic a závodníků, doběhli (celkově/dle věkové kategorie/dle pohlaví): O. Holoubek 19./12./14. místo, J. Holoubek 49./29./38. místo, M. Holoubková 161./48./54. místo, M. Kratinová 185./7./67. místo, J. Burianová 240./12./89. místo. Závod na 10 km, kterého se zúčastnilo 574  závodnic a závodníků, si zaběhl F. Volmut a umístil se na 117./65./105. místě. Všichni byli se svými výkony spokojeni.

 

V Č. Budějovicích proběhla v neděli 17. 4. Akademie Sokolské župy Jihočeské. Program, do kterého přispělo "svou troškou" 13 jednot župy, byl pestrý a zajímavý. Ženy z Volyně zatančily izraelský tanec Hora medura. Nesporně nejsilnějším zážitkem bylo vystoupení Five Fellas, skupiny šesti mladých mužů z Písku, kteří se věnují silové gymnastice. Závěrečným bodem programu bylo vystoupení 15 žen a mužů z Volyně, Č. Budějovic, Č. Dvorů, Strunkovic n. Bl. a J. Hradce s ukázkou skladby Generations together, se kterou naši republiku reprezentovali ČOS a Českou republiku na Světové gymnaestrádě v Helsinkách v r. 2015. První župní akademie se všem účinkujícím i divákům velmi líbila a všichni věří, že nebyla poslední.

 

Starší žák Ondřej Balík byl pozván na zasedání Předsednictva ČOS, které proběhlo 23. 4. v Tyršově domě v Praze, aby převzal cenu Fair play Aloise Hudce za sportovní jednání. V loňském roce měl právo zúčastnit se Přeborů ČOS ve všestrannosti stejně jako jeho oddílový kolega Jan Škoda, protože se oba umístili v župních přeborech na 2. místě se shodným počtem bodů. Bohužel župa mohla vyslat jen 2 závodníky (umístěné na 1. a 2. místě). Ondřej přenechal kamarádovi své místo a tím si zaslouží náš obdiv.

 

Další setkání seniorek proběhlo 4. 5. Sešlo se letos 23 žen z oddílů Seniorky – zdravotní cvičení a Ženy FIT v každém věku. Ses. Sládková všechny přivítala, pohovořila o činnosti jednoty v loňském roce. Členové naší jednoty, kteří se zúčastnili Světové gymnaestrády, přišli popovídat o zážitcích a promítnout video z Helsinek. Čas opět rychle utekl, a tak příští rok se všichni těší opět na viděnou.

 

Oslavy 71. výročí konce 2. světové války proběhly ve Volyni 6. 5. Naši malí sokolíci, děvče a chlapec, se v sokolském historickém cvičebním úboru opět zúčastnili vzpomínkové akce u pomníku padlým spolu s mladými Junáky. Poté se obě děti  s cvičitelkou vydaly s představiteli města a hasiči položit věnec k pamětním deskám a na hřbitov ve Volyni a k pomníku padlým v Zechovicích.

 

Na Župní přebory v lehké atletice jsme se vypravili 7. 5. do Písku. Závodit jelo opět víc dětí než loni – rekordních 36. V některých kategoriích bylo 20 i více než 40 soutěžících a všechny naše děti závodily dobře a s nadšením. Bohužel naše 2 želízka v ohni jsme letos neměli. O. Balík už několik týdnů bojoval s nataženým svalem, takže na závody nenastoupil  (rád pracoval jako pomahatel rozhodčího), J. Škoda musel ze zdravotních důvodů ze závodů odstoupit. Z výsledků: Ml. žákyně I – L. Holoubková 3., M. Homolková 6., L. Kotálová 12. místo; Ml. žákyně II – V. Novotná 7., V. Volfová 16. místo; Ml. žáci I – L. Kubeš 13., N. Bílý 17. místo; Ml. žáci II – J. Balík 4. místo; St. žáci III – L. Šimák 1., M. Šimák 2., K. Balík 3. místo; St. žáci IV – T. Růžička 2., J. Holoubek 3. místo. Děti sestavily 5 družstev a přihlásily se do štafet (4 x 100 m), které se běžely mimo závod.

 

Všechny části přeborů v sokolské všestrannosti z naší jednoty dokončili: Ml. žákyně I: M. Homolková = 3., L. Holoubková 5., V. Šimáková 9., B. Škodová 11., R. Balíková 12., L. Kotálová 13. místo; Ml. žákyně II = V. Novotná 7. místo; St. žákyně III = V. Kotálová 4. místo; Ml. žáci II = D. Pikl 5. místo; St. žáci III = K. Balík 1. místo; Na Přebory ČOS st. žactva, dorostu a dospělých tak postupuje Kryštof Balík.

 

Májový sportovní minimaraton proběhl 8. 5. Byl to 16. ročník s upraveným programem i názvem – letos jsme se místo aerobních aktivit vydali jiným směrem. První a velmi zajímavou lekci si připravila L. Kajerová a věnovala ji józe pro zdraví a radost. Následovaly dvě lekce s O. Holoubkovou. Nejdříve bylo pilates a balanční cvičení s overbally, závěrečná hodina byla věnována úvodu do kineziotapingu vč. fotografií, videí a praktické ukázky. Každá účastnice dostala malý dárek.

 

Sokolský Atletcup Volyně proběhl 29. 5. Soutěžících bylo 49 a byli rozděleni na jednotlivé kategorie. Do soutěžení se také zapojily cvičitelky a maminky. Také tatínkové se dali strhnout báječnou atmosférou a do závodů se zapojili. Všichni museli absolvovat 4 disciplíny - skok daleký,  hod tenisovým míčkem, sprint a slalom. Na závěr všichni soutěžící dostali diplom a drobnou cenu, vítězové samozřejmě také medaili.

 

Dětský den se konal 30. 5. Bylo pěkné počasí, a tak si všichni užívali dovádění venku. Děti si vyzkoušely střelbu z praku na cíl, chůzi na balančních chůdách, překážkovou dráhu, hádání předmětů podle hmatu, bystrou mysl a obratnost při dalších disciplínách. Na závěr více než 40 zúčastněných dětí dostalo za své snažení malou odměnu.

 

Ve dnech 10. až 12. 6. 2016 proběhl v Praze Přebor ČOS v sokolské všestrannosti staršího žactva, dorostu a dospělých, kam ze župních přeborů postoupil Kryštof Balík. Bohužel Kryštof 2 dny před závody onemocněl, a tak se po 7 letech přeborů ČOS nezúčastnil zástupce naší jednoty.

 

Ve znamení hledání "kešek" byla Závěrečná hodina, které proběhla 13. 6. Hru letos pro ostatní připravily starší žákyně z oddílu Žákyně - aerobik za pomoci svých cvičitelek. Úkolem bylo podle mapy dojít k cíli a na trase najít 5 schovaných "kešek" s tajenkou. Tou bylo vždy jedno slovo. V cíli, před kaplí Anděla Strážce, pak děti musely uhodnout, co vyluštěná slova spojuje a přijít tak na výsledné slovo. Pak si všichni opekli buřty a za doprovodu kytary si zazpívali.

 

Letošní cyklovýlet se uskutečnil 18. 6. a jeho cílem byl historický vodní mlýn v Hoslovicích. Malé děti s cvičitelkou jely jen do Nuzína, poté se odpojily a jely zpět. Ostatní pokračovali do Čestic, kde obdivovali překrásnou školní Přírodní zahradu. Další cesta vedla po zelené turistické značce až ke mlýnu, kde probíhala akce Domácnost paní mlynářky. Výletníci poseděli a občerstvili se. Domů se vraceli po silnici přes Němčice, Doubravici a tzv. městský les.

 

Letní tábor pod Bethánem u Malenic se konal 3. až 19. 7. a zúčastnilo se jej 41 dětí. Stěžejním tématem byla Mayská civilizace. Děti se snažily bránit útlaku zlého Montezumy a stavěly si pyramidy pro jednotlivá města poloostrova Yucatán - Palaque, Copán a Tikal. Také vytvořily políčka a vypěstovaly některé rostliny. Kromě barvení a tisku klasických táborových triček si barvily mayské obleky, čelenky a náhrdelníky. Na náhrdelník získávaly kakaové boby za zásluhy. Všechny děti absolvovaly výlet na Sudslavickou stezku a ty starší výlet s přespáním pod širákem do Nahořan a do včelína v Krušlově. Ostřílení táborníci zdokonalovali své táborové dovednosti a nováčci se učili. O svých zážitcích si mohli vyprávět u táborových ohňů, u kterých nechyběly veselé scénky, hudba a zpěv.

 

Letos naše jednota zaštítila Letní tábor v Kocelovicích. Pořádá jej každoročně ZŠ Volyně a proběhl od 5. do 17. 7. Zúčastnilo se jej 48 dětí, a tak absolvovaly Základní školu čar a kouzel v Bradavicích. Moudrý klobouk je rozdělil do kolejí Nebelvír, Zmijozel, Havraspár a Mrzimor. Ty šly společně do bojů a her proti sobě, ale společně hlavně proti společnému nepříteli Lordu Voldemortovi a jeho temné magii. Navštívily také "Prasinky" (Blatnou). Příslušník Policie ČR udělal přednášku o své práci, psovod se psem předvedli základní postupy při zadržování pachatele. Poslední večer se konal slavnostní závěrečný nástup, při kterém prefekti zničili viteály. V tu chvíli se objevil oslabený Lord Voldemort a ředitel Bradavic, Albus Brumbál, se s ním utkal. Žáci školy čar a kouzel Brumbálovi pomáhali až do doby, kdy byl Pán Zla zničen.

 

Noc sokoloven proběhla 23. 9. Odpoledne si děti přišly splnit Odznak všestrannosti olympijských vítězů. Jednotlivé disciplíny jsme upravili, a tak si děti vyzkoušely hod tenisovým míčkem, hod medicimbalem, sprint, shyby a kliky, skákání přes švihadlo, skok do dálky z místa. Večer patřil přednášce Sokolové na olympijských hrách. V malém sále sokolovny se sešli dospělí i několik dětí, aby si vyslechli povídání a shlédli video o sokolských olympionicích, o jejich olympijských medailích a jejich životě.

 

Na paměť olympijského vítěze z Paříže 1924 jsme 18. 10. zorganizovali Memoriál B. Šupčíka ve šplhu. Bohužel nemoci "úřadovaly", a tak se sešlo jen 22 děvčat a chlapců. Všichni absolvovali šplh na tyči – 3 m nebo 5 m. Poté většina dětí zvládla i šplh na laně. Vítězové dostali diplom, všichni pak odměnu za svůj výkon. Velkou oporou dětem byli diváci z řad rodičů i sourozenců.

 

Letošní Vánoční besídka proběhla 13. 12. Děti zaujala stanoviště, která si pro ně připravila děvčata z oddílu aerobiku, a v malém sále rozložená pexesa, která ve dvojicích (ti menší s rodiči) se zaujetím skládaly. Všem velice chutnalo občerstvení, které připravily seniorky. Pod vánočním stromkem všechny děti našly pěkné dárky, které si navzájem věnovaly.

 

Vánoční strom ve Volyni na náměstí se rozsvítil 21. 12. Žákyně z odd. aerobiku se svými cvičitelkami, které se navíc ještě prošly Volyní, a další děti z ostatních oddílů se v podvečer zúčastnily akce Zastavení u vánočního stromu, kde proběhlo jako každoročně zpívání koled a letos byl i živý Betlém.

 

Hodně lidí si vyjde rádo 31. 12. na Silvestrovskou procházku. Sokolové nejsou výjimkou. A tak se 16 dětí a dospělých vydalo do Němětic ke kapli sv. Antonína, jiná skupina směrem k Račí, další ke kapli Anděla Strážce nad Volyní.

 

Cvičitelky se stále vzdělávají a jezdí na akce pořádané SŽJ, ČOS i jinými organizacemi. Letos to byly např. oblastní srazy Jihočeské župy (sraz cvičitelů/lek Pohybových aktivit s hudbou, seniorů a seniorek), semináře pořádané ÚŠ ČOS a OV ČOS (např. Kineziotaping, Workout, Sportovní gymnastika, Jóga).