Rok 2015


V r. 2015 má naše jednota 264 členů. V odboru všestrannosti cvičilo 241 cvičenců a v odboru sportu 23 cvičenců. V žactvu bylo 70 děvčat a 65 chlapců, dorostenky byly 4, dorostenci 2, žen cvičilo 90 a mužů 33.

Odbor všestrannosti 

Již 9. ročník Novoročního turnaje ve vybíjené proběhl 13. 1. Sešlo se celkem 40 dětí a 5 žen. Soutěžilo se v kategoriích mladší žactvo I, mladší žactvo II, starší žactvo, starší žactvo s dospělými. Všichni hráli dobře a zápas prožívali do poslední minuty. Starší žactvo sehrálo dokonce 5 zápasů. Všichni si pak pochutnali na velkém dortu potaženém marcipánem doplněném o marcipánové sněhové vločky.

 

Župní přebory v plavání proběhly 17. 1. ve Strakonicích a sešlo se na nich 120 závodníků a závodnic. Naše výprava přivezla 3 medaile. Z výsledků: Ml. žákyně I – M. Homolková 5. místo, Žákyně II – V. Kotálová 6. místo, Žáci II – K. Balík 1., M. Šimák 2. místo, Žáci III – O. Balík 2., J. Škoda 4. místo. Opět jsme se přihlásili do štafet plavaných mimo závod: Žactvo I – 2. místo, Žactvo II – 2. místo, Žactvo III – 1. místo, Žactvo IV – 3. místo.

 

Skupina 5 žen a 2 mužů, která nacvičuje na WG 2015 v Helsinkách, na pozvání přijela do Strunkovic n. Bl. 23. 1. na Sokolský ples. Přidali k místním sokolkám a předvedli část skladby Generations Together.

 

Valná hromada proběhla 29. 1. Přítomní členové vyslechli příslušné zprávy a těšili se také ze společného setkání. Věřme, že bude přínosem pro jednotu, že br. R. Chalupa je po podzimních komunálních volbách již druhé volební období zastupitelem města, ses. O. Holoubková se stala členkou Finančního výboru a ses. J. Krumpová členkou Zájmové komise.

 

Členové oddílu míčových her dospělých uspořádali 2. ročník Badmintonového turnaje, který proběhl 14. 3. Zúčastnilo se jej 6 dvoučlenných týmů. Všichni obdrželi diplom a krásné ceny, výherci dostali pohár.

 

Na Babském bále ve Volyni 14. 3. vystoupili ženy a muži s ukázkou skladby Generations Together a sklidili velký potlesk.

 

V letošním roce se konal Výbor Jihočeské župy 17. 4. v Č. Budějovicích a zúčastnila se jej za naši jednotu ses. O. Holoubková. Nejdůležitější byly informace o spolkovém rejstříku.

 

V sobotu 18. 4. proběhly v Písku Župní přebory ve sportovní gymnastice a šplhu. Zúčastnilo se jich 11 dětí a přivezli jsme 9 medailí. Z výsledků: SG = Předškolní děti – M. Přibová 3. místo; Ml. žákyně I – M. Homolková 14. místo; Ml. žáci II – K. Balík 1. místo, S. Pešek 4. místo; St. žáci III – O. Balík 2. místo, J. Škoda 3. místo; Šplh = Ml. žákyně I – M. Homolková 10. místo; St. žákyně III – M. Přibová 2. místo; Ml. žáci II – K. Balík 1. místo, S. Pešek 3. místo; St. žáci III – O. Balík a J. Škoda 3. místo.

 

V sobotu 18. 4. se v Č. Budějovicích opět uskutečnil závod série Run tour v běhu. Ráno bylo  jen 5 °C. Dětských závodů na 1 km se zúčastnilo 219 dětí od 7 do 15 let (pořadí celkové/dle věkové kategorie/dle pohlaví): Ondřej Holoubek 5./5./5. místo, Jakub Holoubek 15./14./14. místo, Lucie Holoubková 92./14./29. místo, Zdeněk Burian. 188./66./118. místo. Následoval běh na 5 km, který běželo 477 závodníků: Jakub Holoubek 100./59./79. místo, Magda Holoubková 144./33./40. místo, Ondřej Holoubek 146./79./106. místo, Jana Burianová 228./18./89. místo.

 

V úterý 28. 4. proběhlo další setkání seniorek. Sešlo se jich letos 13 z oddílu Seniorky zdravotní cvičení a Ženy FIT v každém věku. Ses. Sládková všechny přivítala, pohovořila o činnosti jednoty v loňském roce, o historii jednoty a spolu se ses. O. Holoubkovou o akcích, které pořádala naše jednota v rámci oslav 145. výročí svého založení a 85. výročí postavení sokolovny. Čas příjemně ubíhal a všechny sestry se těší na setkání příští.

 

Oslavy 70. výročí konce 2. světové války proběhly 6. 5. Naši malí sokolíci, děvče a chlapec, se v sokolském historickém cvičebním úboru zúčastnili vzpomínkové akce u pomníku padlých ve Volyni spolu se zástupci Junáka). Poté se obě děti  s cvičitelkou vydaly s představiteli města a hasiči položit věnec ke 3 deskám umučených hasičů a k pomníku padlých v Zechovicích.

 

Májový minimaraton v AE proběhl 8. 5. a byl to jeho jubilejní 15. ročník s upraveným program – místo 4 lekcí po 50 minutách byly 3 po 60 minutách cvičení. První hodinu si připravil F. Volmut a jeho kruhový trénink byl opravdu náročný. Následující lekci I. Hartlová zaměřila na taneční aerobik. Závěrečná hodina byla ve znamení míčů, protože s O. Holoubkovou se ženy a dívky věnovaly cvičení na gymballech a s overbally, na konci nechyběl strečink a relaxace. Každá účastnice dostala dáreček.

 

Na Župní přebory v lehké atletice jsme se vypravili 17. 5. do Písku. Závodit jel rekordní počet – 34 dětí (z toho 1 chlapec mimo závod). V některých kategoriích bylo 20, ba i více než 45 soutěžících a všechny naše děti závodily dobře. Z výsledků: Předškoláci – M. Rys 10. místo, Ml. žákyně I – M. Homolková 12. místo, Ml. žákyně II – V. Kotálová 3. místo, St. žákyně IV – S. Zelinková 5. místo, Ml. žáci – P. Fouček 6. místo, Ml. žáci II – M. Šimák 1. místo, K. Balík 3. místo; St. žáci III – J. Škoda 2., O. Balík 3. místo. Děti se přihlásily do štafet (ml. žactvo 4 x 200 m, st. žactvo 4 x 400 m), které byly mimo závod: Ml. žactvo I – 2. místo, Ml. žactvo II – 1. místo, St. žactvo III (chlapci) – 1. místo, St. žactvo III (dívky) – 2. místo.

 

Všechny části přeborů v sokolské všestrannosti z naší jednoty dokončili: Ml. žákyně I: M. Homolková = 5. místo; Ml. žákyně II = V. Kotálová 3. místo, V. Novotná 7. místo; Ml. žáci II = K. Balík 1. místo; Starší žáci III = J. Škoda a O. Balík oba 2. místo. Na Přebory ČOS ml. žactva tak postupuje Kryštof a na Přebory ČOS st. žactva, dorostu a dospělých Jan a Ondřej.

 

Ve dnech 29. až 31. 5. 2015 proběhl v Brně Přebor ČOS v sokolské všestrannosti mladšího žactva, kam ze župních přeborů postoupil Kryštof Balík. Spolu s ostatními absolvoval všechny části sokolské všestrannosti – v sobotu sportovní gymnastiku a atletiku, v neděli plavání. V kategorii jednotlivců se umístil Kryštof na 13. místě. V kategorii družstev spolu s Hanou Kakosovou, Barborou Sulanovou (obě Milevsko) a Mikulášem Kolaříkem (Křemže) vybojoval pro Jihočeskou župu 2. místo.


Akce Sokolské Brno se 5.-7. 6. se skladbou Generations Together zúčastnilo 5 žen a 2 muži z naší jednoty. V pátek celý den probíhala zkouška skladby. V sobotu měli volno, a tak navštívili brněnské památky a některé akce, které byly součástí Sokolského Brna. V neděli dopoledne proběhla generálka, poté následovalo slavnostní zahájení programu a vystoupení na stadionu Sokola Brno I.

 

Dětský den se konal 1. 6. Bylo pěkné počasí, svítilo sluníčko, a tak jsme byli venku. Děti si vyzkoušely chůzi na chůdách, běh v pytlích, hod na cíl, míčovou školku, skok z místa a také bystrou mysl na hádankách. Na závěr více než 30 zúčastněných dětí dostalo malou odměnu.

 

Závěrečná hodina 15. 6. opět byla ve znamení jízdy zručnosti na kole, koloběžce (pro malé na odrážedle) vč. dopravního testu. Soutěžící byli letos rozděleni do týmů. Vždy jeden tým byl na trati, další měly čas vytvořit vlastní vlajku, název týmu a vítězný pokřik. Na závěr všichni dostali drobnou odměnu za své výkony.

 

Letošní cyklovýlet se uskutečnil 20. 6. Počasí bohužel nepřálo (bylo chladno a tmavá mračna hrozila deštěm), přesto se sešlo několik statečných a na výlet se vydalo. Nedojeli až do Hoslovic ke mlýnu, protože naplánovaná trasa vedla z části polní cestou a lesem, kde všude bylo po propršené noci mokro. Ale i kratší výlet z Volyně do Nuzína, Čestic, Doubravici a odtud zpět do Volyně byl příjemný.

 

Letní tábor pod Bethánem u Malenic se konal 5. až 19. 7. a nesl se v duchu Tolkienových příběhů o „Pánovi prstenů“.  Čaroděje Gandalf vyprávěl o Středozemi a o prstenu, který byl ukován v hoře Osudu a ovládá ostatní prsteny s velkou čarovnou mocí. Gandalf požádal trpaslíky o pomoc, tedy získat prsten, donést jej k hoře Osudu a tam jej svržením do propasti zničit. Na cestě překonávali trpaslíci mnoho překážek, které úspěšně zdolali a prsten zničili. Nezapomněli ani na tábornické dovednosti. Všechny znalosti a dovednosti zúročili v závěrečné etapové hře. O svých zážitcích si mohli vyprávět u dvou táborových ohňů, kde nechyběly veselé scénky, hudba a zpěv.

 

Po 4 letech se opět uskutečnila Světová gymnaestráda. World Gymnaestrada 2015 Helsinky proběhla 12.-18. 7. 2015. Ještě poslední zkouška na pražské Mrázovce a cvičenci, kteří reprezentovali ČR, odletěli do Helsinek. Z naší jednoty to byli Irena Hartlová, Jiřina Kučerová, Ludmila Uhlíková, Věra Vrbová, Jaromír Vrba a Roman Kůs. Byli ubytováni v moderní škole Karakallio, asi 25 km od centra Helsinek. V neděli 12. 7. se konalo slavnostní zahájení na Olympijském stadionu. Od středy do pátku měli odpolední vystoupení se skladbou Generations Together. Byla to prý nejlepší hromadná skladba.  Volné chvíle věnovali poznávání Helsinek a okolí. V sobotu 18. 7. se konal na Olympijském stadionu závěrečný ceremoniál. Zážitky byly opravdu krásné.

 

ČOS vyhlásila rok 2015 Rokem sokolské architektury. Při této příležitosti se po celé republice 11. 9. uskutečnila Noc sokoloven. U nás pozdní odpoledne patřilo dětem, které přivítal náčelník Sokolské pero se svou družinou a vysvětlil jim, v čem spočívá složení Indiánské zkoušky dospělosti. Poté se malí indiáni vrhli do plnění 10 úkolů, které prověřily jejich zdatnost, pohotovost a důvtip. Večer v sokolovně proběhlo povídání o Brazílii. Dominika Oulická z T.J. Sokol Husinec zajímavě vyprávěla o svých zážitcích ze své cesty po této zemi, nechyběly fotografie a krátké video. Káva a drobné zákusky čas ještě více zpříjemnily.

 

Na základě pozvání se vydala část skupiny, která nacvičovala skladbu Generations Together, 12. 9. do Blovic, kde v rámci Blovické pouti v menším počtu skladbu zacvičili. Tamní sokolové měli totiž připravený vlastní program k oslavám města ve sportovním parku u sokolovny.

 

Slavnostní setkání účastníků 15. světové gymnaestrády proběhlo v Praze 2. 10. v Tyršově domě. Cvičenci WG v Helsinkách oficiálně poděkovali autorkám skladby Anně Jurčičkové a Heleně Peerové za trpělivou a dlouhodobou práci při nácvicích a v Helsinkách. Na setkání byla pozvána i starostka ČOS ses. Hana Moučková a celý realizační tým. Autorky poděkovaly všem za skvělé předvedení skladby a cvičenci jim za velikého aplausu předali dárek a květiny. Následovalo shlédnutí videa z Helsinek, volná zábava při živé hudbě a malý raut.

 

Turistický výlet na Šumavu se konal 3. 10. a jeho cílem byla Naučná stezka Soumarské rašeliniště a Lenora. Sešlo se 25 dětí a dospělých. Z vlakové zastávky jsme se vydali k Muzeu lehkého opevnění. Tam čekal pan Němeček, který nám pověděl o historii bunkrů (řopíků) a nově opravený a plně vybavený ukázal. Soumarské rašeliniště bylo neméně zajímavé. V Lenoře všichni obdivovali opravený krytý most. Mnozí dosud nevěděli, k čemu se takový most používal.

 

Rada seniorů ve Volyni ve spolupráci s MO ČSSD Volyně při příležitosti Mezinárodního dne seniorů uspořádala "Den seniorů ve Volyni" 3. 10. h v Bezručových sadech. Bylo otevřeno pétanquové hřiště a byl uspořádán turnaj mezi spolky a institucemi, kterého se zúčastnilo 12 dvoučlenných týmů z většiny spolků ve městě. Za naši jednotu soutěžily sestry M. Sládková a A. Kráslová. Vyhodnoceny byly týmy na prvních třech místech, pak společně 4.-7. místo a 8.-12. místo. I když naše sestry dosáhly "jen" na bramborovou medaili, s radostí si zasoutěžily. Mnoho dalších sester a bratrů se akce zúčastnilo jako diváci. I další odpolední program byl zajímavý.

 

Památným dnem sokolstva byl vyhlášen 8. říjen. A tak se 8. 10. sešlo několik desítek lidí, zejména sokolů, při této významné příležitosti před sokolovnou. Rozhodli jsem se na návrh ses. M. Sládkové založit záhon růží na památku bratrů sokolů z naší jednoty, kteří položili život ve 2. světové válce. Čestnou stráž drželi mladí sokolové v sokolském kroji a v sokolských historických cvičebních úborech. Vzpomínkové akce se zúčastnili členové Rady Města Volyně, promluvili náčelnice ses. O. Holoubková a starosta města Ing. V. Valhoda. Program doplnilo pěvecké trio při ZUŠ Volyně pod vedením paní V. Veselé.

 

Sokolové z Jindřichova Hradce pozvali cvičence skladby z Helsinek 8. 10. na oslavy 130. výročí založení jejich jednoty, aby ji s nimi v menším počtu předvedli. I když celé odpoledne pršelo (cvičilo se venku), všichni cvičili s radostí. V programu byly ukázky hromadných skladeb z minulých sletů či sokolských setkání, vernisáž výstavy a slavnostní stužkování sokolského praporu. Zaznělo mnoho zajímavostí o historii a současnosti jednoty.

 

V sobotu 17. 10. se sešlo 23 sokolek a sokolů, aby se rozloučilo se Světovou gymnaestrádou v Helsinkách, se "svou" skladbou Generations Together. Setkání se konalo u br. Kůse a zúčastnilo se jej 23 cvičenek a cvičenců z Volyně, Č. Budějovic, Strunkovic n. Bl., J. Hradce a Blovic, dále několik z těch, kteří s touto partou cvičili skladbu Kontrasty na 15. všesokolském sletu. Na programu bylo povídání, dobré jídlo a pití a vzpomínání na veselé i dramatické okamžiky na letišti, ve Finsku, při nácvicích, promítání fotografií a videa.

 

Opět jsme uspořádali 19. 10. na paměť prvního československého olympijského vítěze a sokola Memoriál B. Šupčíka ve šplhu. Sešlo se 31 děvčat a chlapců a závodili ve šplhu na tyči, většina soutěžila i ve šplhu na laně. Atmosféra byla výborná, všichni dostali drobnou odměnu, vítězové sladkou medaili.

 

Tělocvičná akademie se konala v sokolovně 18. 11. a kromě dětských oddílů všestrannosti se na ní představily Ženy FIT a s ukázkami hry vystoupili žáci z oddílu Stolního tenisu. Celkem se na jevišti vystřídalo na 100 účinkujících, kteří sklidili velký potlesk diváků.

 

Letošní Vánoční besídka proběhla 7. 12. Děti zaujaly soutěžní štafety, velice jim chutnalo občerstvení, které pro ně upekly seniorky, a pod vánočním stromkem našly mnoho dárků, které si navzájem věnovaly.

 

Turistický oddíl se letos opět vydával za poznáním naší vlasti, za výlety do přírody. První výlet byl na Kubovu Huť (31. 1.), kde si děti užily sněhu a zimních radovánek na bobech, lyžích a snowboardu, dalším byl turistický výlet do Píseckých hor na rozhlednu Jarník a do Písku (21. 3.), kde byla "nejchutnějším" zážitkem návštěva indické restaurace, následoval pěší výlet na tábořiště pod Bethánem a sázení 50 stromků na nedaleké stráni (25. 4.) a na závěr nechyběly Vánoce pro zvířátka (21. 12.), tedy zdobení stromku v lese dobrotami, na kterých si pochutnají zvířátka.

 

Cvičitelky se stále vzdělávají a jezdí na akce pořádané ČOS i jinými organizacemi. Letos to byly oblastní srazy pořádané Jihočeskou župou (sraz cvičitelů/lek AE a RG, seniorů), semináře pořádané ÚŠ ČOS a OV ČOS a další.