Rok 2009


V r. 2009 má naše jednota 206 členů. V odboru všestrannosti cvičí 174 cvičenců, v odboru sportu 32 cvičenců. V žactvu je 56 děvčat a 36 chlapců, dorostenek je 5, žádný dorostenec, žen cvičí 82 a mužů 27.

Odbor všestrannosti

V jeden lednový podvečer se v sokolovně sešlo na 50 děvčat a chlapců z oddílů mladšího a staršího žactva a 14 dospělých (bohužel opět pouze žen), aby si změřili své síly ve vybíjené. Probíhal totiž už 3. ročník Novoročního turnaje jednoty smíšených družstev ve vybíjené. Soutěžilo se ve 3 kategoriích – mladší žactvo, starší žactvo a dospělí. K pěknému výkonu jim pomohlo i fandění diváků, kterých se letos sešlo opravdu hodně. Napětí i zábavy si všichni užili spoustu. Dospělým se turnaj tak líbil, že místo jednoho povinného zápasu sehráli i odvetu, do které se zapojili i starší žákyně a žáci. Skóre bylo 1:1, a tak si všichni pochutnali na nádherném ovocném dortu.

V lednu uspořádala naše jednota z pověření Sokolské župy Jihočeské již II. ročník závodů ve sportovní gymnastice. Soutěžilo se ve dvou disciplínách – přeskoku a prostných. Celkem si do Volyně přijelo zacvičit 53 soutěžících, kromě domácích to byli gymnastky a gymnasté z tělocvičných jednot Boršov nad Vltavou, Písek a Strunkovice nad Blanicí. Nejmladší účastnicí byla Terezka Sladová (nar. 2006) ze Strunkovic nad Blanicí. Atmosféra byla vynikající, dalo by se říci rodinná pohoda, a to hlavně v závěru závodu, kdy proběhla spontánní malá exhibice starších a zkušenějších děvčat Barbory Machové (Boršov) a Barbory Tonkovičové (Volyně). Přemluveny skandováním a potleskem byly rovněž trenérky Iveta Milerová (Strunkovice) a Silvie Chalupná (Volyně). Všechny předvedly rychlé přemety vpřed a vzad, salta a sklidily veliký aplaus.

V lednu jsme ještě stačili jet do Strakonic na župní přebory v plavání. Závodníků přijelo 109. Zejména pro naši jednotu byly úžasným a historickým úspěchem. Letos jsme totiž domů přivezli hned 3 medaile: 2 stříbrné - Ondřej Holoubek, Lukáš Boška a 1 bronzovou - Tadeáš Vognar. Také ve štafetách, které se plavou mimo závod, jsme byli velmi úspěšní. První štafeta Ml. žactva ve složení Petra Cardová, Gabriela Kočová, Ondřej Holoubek, Jakub Sobíšek skončila na 1. místě a druhá štafeta ve složení Kateřina Sellnerová, Sára Zelinková, Jonáš Matuský, Jaroslav Přílepek na 3. místě.

 V únoru se uskutečnil v naší sokolovně potřetí závod „O pohár T.J. Sokol Volyně ve sportovní gymnastice“, na který se sešlo 74 gymnastek a gymnastů z Volyně, Strunkovic nad Blanicí, Písku a Vimperka. Závodilo se v akrobacii a přeskoku. Po slavnostním zahájení proběhla exhibice 4 děvčat a 1 chlapce. Po náročných závodech všichni netrpělivě očekávali vyhlášení výsledků. Čas jim zpříjemnily Sára Buršíková a Tereza Koubová (obě z Vimperka) společnou sestavou na kladině na známou píseň z filmu Hříšný tanec.

T.J. Sokol Písek je tradičním pořadatelem župního přeboru ve sportovní gymnastice a šplhu. Kromě nejmladšího žactva, které závodilo pouze ve dvojboji (prostná a přeskok), závodila děvčata a ženy ve čtyřboji (prostná, přeskok, hrazda lavička/kladina), mladší chlapci ve čtyřboji (prostná, přeskok, hrazda, kruhy) a starší chlapci a muži v pětiboji (navíc měli bradla). Letos poprvé jsme se zúčastnili v kategorii žáků a žen. V Nejmladším žactvu nás reprezentovali Veronika Bošková a Jakub Holoubek. V kategorii Mladší žákyně I. soutěžila 4 naše děvčata, v dalších po 1 závodnici či závodníkovi.  Při vyhlašování výsledků naši sokolové byli na stupních vítězů hned 3x, což je největším úspěchem, jaký naše jednota v novodobé historii zažila - v gymnastice vybojoval Ondřej Holoubek (ml. žák) 2. místo a Silvie Chalupná (ženy) 3. místo, ve šplhu Ondřej Holoubek obsadil 1. místo.

Bylo 8. května a opět se konal v naší sokolovně Májový minimaraton v aerobiku, přesněji řečeno jeho 9. ročník. Letos se sešlo 36 dívek a žen. Naše cvičitelky si pro ně připravily opravdu zajímavý program. Jako první byl na řadě klasický AE s Ivanou Priharovou. Ve 2. hodině si ženy a děvčata s Olgou Holoubkovou zacvičily s malými míčky, tzv. overbally. Ve 3. hodině s Irenou Hartlovou a Marií Kratinovou se všechny odreagovaly při aerobiku s prvky irského tance. V závěrečné hodině Eva Houzimová prověřila kondici všech, které vydržely až do konce, taneční formou aerobiku a v závěru ji oživila prvky hip-hopu. Došlo rovněž na řádný strečink a relaxaci.

V sobotu ráno, dne 16. 5. 2009, jsme vyjeli do Prahy na dlouho plánovaný sokolský výlet. Autobus jsme zaplnili, však nás bylo 45 – dětí i dospělých. Dopoledne jsme si prohlédli Tyršův dům. Průvodcem nám byl pan Bartůněk, který nás provedl útrobami tohoto sokolského stánku postaveného v r. 1925. Naše jednota tenkrát půjčila na jeho stavbu 25.000 Kč, které v krátké době dostala zpět. Ve velké tělocvičně zrovna probíhaly závody v moderní gymnastice. Velkým zážitkem byl pro všechny pohled ze střechy „Tyršáku“. Mohli jsme zahlédnout nejvýznamnější památky našeho hlavního města – Pražský hrad, Národní divadlo, kostely a chrámy, Petřín. Poté naše kroky vedly do Mramorového sálu, kde nás pan Bartůněk seznámil s historií Sokola a Tyršova domu podrobněji, k Michnovu paláci, na malé nádvoří. Na závěr jsme navštívili sokolskou prodejnu. Poté jsme se rozdělili na dvě skupiny. Někteří dospělí a menší děti šli na Petřín – pěšky vyšli nahoru, podívali se do bludiště, na rozhlednu a do hvězdárny, kde právě probíhal program pro děti. Starší děti a ostatní dospělí šli do Strahovského kláštera, kde na ně čekala krásná a velmi zajímavá prohlídka. Podívali se i do míst, která nejsou obvykle pro návštěvníky přístupná. Za to vděčili Kateřině Srnkové, která tuto prohlídku zařídila. Průvodcem jim byl mladý muž z řádu premonstrátů. V jeho doprovodu navštívili knihovnu, dokonce jim v kostele zazpíval. Poté procházkou došli k rozhledně. Někteří vyšli až nahoru – viděli tak jako na dlani strahovský stadion, na kterém pořádali sokolové slety, a vůbec celou Prahu. Někteří se občerstvili dole. Počasí se umoudřilo, mraky odpluly a celé odpoledne jsme měli slunečno. Obě skupiny se setkaly před hvězdárnou, společně prošly Růžovou zahradou, sjely lanovkou pod Petřín a vydaly se pěšky na Anděl. Dospělí poseděli u kávičky, děti se cvičitelkami šly do „vytouženého“ McDonalda.

V sobotu 23. 5. 2009 jsme se vydali do Č. Budějovic na župní přebory v atletice. Sluníčko pěkně hřálo, a tak jsme strávili příjemný, sportem naplněný den na lehkoatletickém stadionu budějovické jednoty. Byl to závod ve čtyřboji - hod do dálky, skok daleký, sprint a běh na střední trať. Naše výprava byla nejen početná, ale i velmi úspěšná. Vždyť jsme přivezli 3 medaile. Ale všichni, kteří s námi jeli, závodili, bavili se si zaslouží velkou pcohvalu. Výsledky: Předškolní děti: Robert Carda 8. místo, Miroslav Šimák 11. místo; Žákyně I: Sára Zelinková 8. místo, Kristýna Bošková 13. místo, Veronika Bošková 29. místo; Žáci I: Ondřej Holoubek 5. místo, Tadeáš Vognar 9. místo, Jakub Holoubek 22. místo; Žákyně II: Bára Hlavínová 2. místo, Petra Cardová 7. místo, Gabriela Kočová 11. místo, Zuzana Kotálová 18. místo; Žáci II: Adam Hlavín 1. místo, Jaroslav Přílepek 14. místo; Žáci III: Lukáš Boška 10. místo; Žákyně IV: Jana Burianová 2. místo.

V sobotu 6. 6. 2009 jsme vyrazili do T.J. Sokol Strunkovice nad Blanicí na poslední závody ve sportovní gymnastice v tomto cvičebním roce. Celkem přijelo 72 gymnastek a gymnastů z Volyně, Písku, Vimperka a domácích Strunkovic. Méně zkušenější děvčata a chlapci závodili pouze v dvojboji (prostná, přeskok), šikovnější děvčata měla navíc kladinu. Slavnostní zahájení IV. ročníku bylo zpestřeno vystoupením moderních gymnastek z Prachatic (cvičení bez náčiní, s kužely, se stuhou, s míčem a s obručí), po kterém začal samotný závod. Při vyhlášení závodu všichni účastníci dostali diplom a věcnou cenu, vítězové obdrželi navíc nádherné poháry. Výsledky: Mateřská škola: Veronika Bošková 9. místo, Klára Bačová 10. místo, Eliška Bačová 11. místo, Daniela Lukešová 13. místo; 1. třída: Veronika Krýchová 2. místo, Kateřina Lencová 3. místo; 2. třída: Kristýna Bošková 2. místo, Kristýna Přílepková 4. místo, Natálie Nová 5. místo; 4. třída: Lucie Smíšková 4. místo, Kristýna Kovářová 6. místo; 5. - 6. třída: Martina Hušková 3. místo, Veronika Smíšková 4. místo; Mladší žákyně: Klára Červená 2. místo, Petra Cardová 3. místo; Mladší chlapci: Jan Škoda 3. místo, Ondřej Balík 4. místo, Jakub Holoubek 5. místo, Ondřej Pícha 6. místo; Starší chlapci: Ondřej Holoubek 1. místo, Jakub Krýcha 3. místo.

Ve dnech 29. až 31. 5. 2009 proběhl v Brně Přebor ČOS v sokolské všestrannosti mladšího žactva, kam z župního kola postoupil náš žák Ondřej Holoubek. Všichni závodníci přijeli na místo v pátek, kdy proběhlo slavnostní zahájení. Během dalších dvou dnů musel Ondra spolu s ostatními chlapci absolvovat všechny části sokolské všestrannosti – plavání, šplh, atletiku (sprint, střední trať, skok do dálky, hod do dálky), sportovní gymnastiku (prostná, přeskok, hrazda, kruhy). To bylo jistě velmi náročné, zvlášť když počasí vůbec nepřálo venkovním disciplínám. Ondra hájil jméno naší jednoty opravdu velmi dobře. V kategorii jednotlivců se umístil na vynikajícím 4. místě v konkurenci 24 závodníků. V kategorii družstev, kdy se sčítají výkony soutěžících jednotlivých žup, Ondra spolu s Markem Matoškou (Písek), Eliškou Reindlovou a Dominikou Brčákovou (obě Milevsko) vybojovali pro naši Jihočeskou župu krásné 2. místo.

Ve dnech 13. - 14. 6. 2009 jsme uspořádali cyklistický výlet na Šumavu, kterého se zúčastnilo 22 dětí a dospělých. Ubytování a stravování bylo zajištěné na Nových Hutích. Rodiče a menší děti přijeli již v sobotu ráno a vydali se ještě před obědem na malou vyjížďku na Pláně a dál ke skokanským můstkům. Mezitím přijeli starší žáci a žákyně. Po dobrém obědě jsme se rozdělili na dvě skupiny. Oddíl staršího žactva se dvěma cvičitelkami se vydal na kolech na Knížecí Pláně, dále si vyšlápli pěkný kopec na Bučinu, odtud k pramenům Vltavy, na Kvildu a okolo Chalupské slatě domů. Ostatní se rozjeli po jejich stopách, jen vynechali Bučinu a z Knížecích plání jeli na Kvildu. Ale i tak najeli 40 km. Hlavně těm nejmenším, 5letým sokolíkům, patřil velký obdiv, co všechno zvládli. Počasí bylo překrásné, na nebi ani mráček, šumavská příroda okouzlující. Dlouhá túra však děti vůbec neunavila a moc se těšily na večerní program - táborák a hry. V neděli se pak starší kluci a holky vydali na krátkou cyklistickou vyjížďku - Pláně, Zhůří, Horská Kvilda a Kvilda se svou pověstnou pekárnou a cukrárnou. Druhá skupinka se jela podívat na Vydru. Po obědě jsme se rozjeli domů a slibovali si, že si tak pěkný výlet příští cvičební rok zopakujeme.

Závěrečné hodiny oddílu Rodiče a děti se v pondělí 15. 6. 2009 zúčastnilo 25 dětí a jejich maminek. Všichni se sešli na vlakovém nádraží a děti nejdříve malovaly křídami na zem obrázky sluníček, aby jej přivolaly, protože se schovávalo za mraky; poté všichni vyrazili ke kapli Anděla Strážce a cestou se konaly soutěže (válení sudů, sbírání šišek - ty pak děti využily na vrcholu kopce u kapličky při hodu šiškou na cíl); víc soutěží se bohužel nestihlo - začalo pršet, a tak se všichni vydali na Ostrovec, kde odpoledne stejně mělo končit; děti dostaly malou odměnu za účast i nadšení, se kterým se do soutěžení pustily.

Na Závěrečnou hodinu ostatních oddílů ve středu 17. 6. 2009 sešlo u sokolovny 26 dětí a jejich cvičitelky (chybělo bohužel starší žactvo, protože bylo na školním výletu). Holky a kluci se rozdělili do 3 družstev a každé hledalo v areálu sokolovny obálku, kterou jim tam zanechali skřítkové; hra nebyla na čas, ale na body. V obálce byly instrukce, co mají dělat dál, jaká mají stanoviště a jaké mají splnit úkoly - např. skládání lístečků s obrázky skřítků, najít 10 rozdílů na obrázcích, poznávání stromů podle obrázků, poznávání slavných osobností našich dějin, mapové značky, slepá mapa ČR, doplňování přísloví, přesmyčky, magický čtverec apod. Když přišli do sokolovny všichni, vydali se hledat poklad, kteráý jim skřítkové zanechali (něco dobrého na zoubek). Všichni se moc bavili.

Je před námi opět další cvičební rok a na jeho začátku nechyběl výlet na Šumavu. Letos jsme za náš cíl zvolili Alpskou vyhlídku nedaleko Lipky. Počasí bylo překrásné, pravé babí léto – sluníčko svítilo a hřálo celý den. Vlakem jsme dojeli na Lipku a odkud vykročili po žluté turistické značce. Šli jsme okolo Velkého domu – dříve se místu také říkalo Helmbach. Přečetli jsme si, že v těch místech stávala slavná skelná huť Partl. Vyrábělo se zde (a vymyslelo) křišťálové a černé hyalitové sklo, které vozili naši skláři do celé Evropy, do Indie, nerozbitné sklo si nechal odtud dovážet do Říma na svůj stůl samotný papež. Pak jsme pokračovali lesem, neodolali posledním borůvkám a ostružinám, také houby jsme cestou sbírali. Dokonce jsme na kraji cesty uviděli vyhřívat se na sluníčku zmiji. Z uctivé vzdálenosti jsme ji chvilku pozorovali a vydali se dále. Nakonec nás červená značka zavedla k cíli naší cesty. Alpy jsme sice ten den neviděli, ale výhled na Šumavu byl překrásný. Po dobré svačině jsme se vydali zpět. Ještě jsme se stačili vyfotit u pěkné studánky a už nás čekal kopeček dolů zpět do Lipky.

T.J. Sokol Strunkovice n. Bl. uspořádal ve dnech 16. až 18. 10. 2009 soustředění ve sportovní gymnastice pro domácí gymnastky a gymnasty a také pro děti z Volyně a Vimperka. Celkem se sešlo 48 lidiček. Po zahájení a malém tréninku všichni šli do kina na film Herry Potter. Kino mají ve Strunkovicích ve stejné budově jako tělocvičnu, a protože počasí vůbec nepřálo – venku byla zima a teplota v noci spadla k bodu mrazu – tak trenérky rozhodly, že se bude spát v kině. Je menší a dalo se tedy lépe vytopit než velký tělocvičný sál. No a pro děti je to přece velké dobrodružství, neboť kdo kdy spal v noci v kině (maximálně usnul při filmu). Všichni si tam přenesli žíněnky, duchny i koberec, aby měli pohodlíčko, a uspořádali, kdo a kde bude spát. Někteří zalezli do spacáku a sledovali celovíkendovou hru „Kufr“. Chlapci byli asi unaveni nejvíce, protože při hře do jednoho usnuli. Sobotní budíček, neobvyklá rozcvička na spacáku, přesun žíněnek do tělocvičny, snídaně a hygiena – to vše stihli do půl desáté. Dopolední trénink pak probíhal ve skupinkách na prostném, přeskoku, kladině, lavičce a kruhách. Dobrý a zasloužený oběd připravily paní kuchařky ve školní jídelně. Při poledním klidu si děvčátka uspořádala taneční módní přehlídku, při které se všichni velmi nasmáli. Ale zpátky do cvičení – baletní průprava, nácvik baletních pozic, základní kroky irského tance a italský lidový tanec Tarantela. Před večeří ještě hodinka aerobiku. Večer byl oddechový – děti dohrály hru „Kufr“ se zajímavými záhadnými předměty a byl vyhlášený vítěz. Osobní volno vyplnilo zpívání při kytaře a poté hajdy do spacáku. Budíček v neděli se rozhodly trenérky trochu posunout, neboť děti jsou nejhodnější, když spí. Úklid žíněnek, balení věcí, snídaně – to holky i kluci zvládli hravě. Dopoledne pak ještě pilně cvičili a vymýšleli sestavy na blížící se závody. Po obědě si dobalili všechny věci, uklidili tělocvičnu a při hře dětské bingo čekali na rodiče.

DDM Vimperk dne 14. listopadu 2009 uspořádal III. ročník Memoriálu Jarky Landové. Uctít památku skvělé trenérky přišlo 85 soutěžících z Vimperka, Volyně, Strunkovic nad Blanicí a Písku. Slavnostní nástup opět oživilo vystoupení vimperských mažoretek. Zahájení závodu se ujala ředitelka závodu paní Eva Kubišová, poté hovořila Ing. Jaroslava Martanová. Cvičit začaly děti z MŠ na akrobacii a přeskoku. Ostatní závodili v gymnastickém trojboji – akrobacie, přeskok,  děvčata lavička/kladina, chlapci kruhy – jako ostatní. Všichni se snažili opravdu hodně, občas se sice něco nepovedlo (padalo se z lavičky a kladiny), ale výborná atmosféra vynahradila zklamání. Díky sponzorům obdržel každý medaili, diplom a věcnou cenu, vítězové získali poháry, které věnoval pan Pavel Landa, bratr Jarky Landové. I rozhodčí a trenéři si odnesli věcnou cenu a pamětní medaili. Organizátoři poděkovali Městu Vimperk, celé zúčastněné rodině Jarky Landové a zvlášť také naší jednotě, která zapůjčila odrazový gymnastický můstek. Naše děvčata a chlapci opět nezůstali bez medailí.

V polovině prosince jsme pro naše dětské cvičence uspořádali Vánoční besídku. Na 65 dětí ze všech oddílů si připravilo říkanky, koledy, scénky, které se divákům moc líbily. Všechny děti našly pod stromkem balíček s ovocem a sladkostí. Mnoho dárků si rozdaly mezi sebou.

Poslední sobotu před Štědrým dnem jsme uspořádali výlet Vánoce pro zvířátka. Děti poznávaly zimní přírodu a do krmelce zvířátkům při tom přinesly mnoho dobrot.

Cvičitelky se stále jezdí vzdělávat na různá školení a semináře pořádané župou, ÚŠ ČOS i jinými organizacemi. Absolvovaly semináře zaměřené hlavně na aerobik, dětský aerobik, tanec, fitness, zdravotní cvičení apod. Kvalifikaci Cvičitelka všestrannosti 3. třídy získala 1 cvičitelka.

Odbor sportu

Oddíl volejbalu žen se opět zapojil v sezóně 2008/2009 do OP Strakonicka, který se hraje dvoukolově turnajovým způsobem. V konkurenci 10 družstev naše ženy vybojovaly přes přetrvávající problémy s členskou základnou pěkné 5. místo. V rámci oslav dvou významných výročí jednoty oddíl uspořádal volejbalový turnaj, ve kterém mezi 4 družstvy obsadil 2. místo. Dále během roku sehrál přátelský zápas se studentkami SŠ a JŠ Volyně.  Oddíl mužů v sezóně 2008/2009 se bohužel scházel pouze k rekreační hře. V oddíle stolního tenisu se družstvo A v sezóně 2008/2009 v Krajské soutěži B umístilo na 10. místě z 12 družstev. Družstvo B hrálo OP Strakonicka a obsadilo 8. místo z 11 zúčastněných. V právě probíhající sezóně posílil družstvo bývalý hráč Lukáš Valašík, který má zkušenosti z vyšších soutěží, a začínají se prosazovat původně čistě rekreační hráči. V rámci oslav dvou významných výročí jednoty oddíl uspořádal turnaj 3členných družstev, kterého se zúčastnily 4 spřátelené sokolské oddíly a naše družstva A a B, která se umístila na 2. a 6. místě. Oddíl přivezl 1. místo z turnaje, který po našem vzoru organizoval T.J. Sokol Vodňany u příležitosti oslav jejich výročí. Poslední akcí roku byl tradiční Vánoční turnaj v rámci oddílu. Významným pozitivem je, že po mnoha letech se podařilo obnovit práci s mládeží a vznikl tak v listopadu oddíl žactva.

Sokolovna

V letošním roce se nám podařilo z grantu Jihočeského kraje zakoupit švédskou bednu, pérový můstek a žíněnky. S finanční pomocí Jihočeské župy jsme letos počítat nemohli, ač jsme žádost podali, protože župa měla omezené finanční prostředky a rozdělovala dotace pouze na provoz. V prosinci nečekaně určitou částku dostala, ale ta byla rozdělena jednotám, které své akce začaly v průběhu roku. Díky mimořádnému příspěvku Města Volyně jsme opravili (nově vyasfaltovali) prostor před zadním vchodem do sokolovny. Pro zpestření cvičebních hodin jsme dále zakoupili gymbally, míče, švihadla, padák. V průběhu května proběhla brigáda – úklid sokolovny v souvislosti s přípravami na oslavy obou výročí naší jednoty. Po celý rok byla v provozu ubytovna.