Rok 2014


V r. 2014 má naše jednota 269 členů. V odboru všestrannosti cvičilo 234 cvičenců a v odboru sportu 35 cvičenců. V žactvu bylo 72 děvčat a 64 chlapců, dorostenka nebyla žádná, dorostenci 2, žen cvičilo 95 a mužů 36.

Odbor všestrannosti 

Již 8. ročník Novoročního turnaje ve vybíjené proběhl 13. 1. Sešlo se celkem 40 dětí a 6 žen, které sehrály celkem 6 zápasů v kategoriích ml. žactvo, st. žactvo, dospělí. Všichni si pěkně zahráli, zejména v závěru turnaje, kdy týmy žen doplnilo starší žactvo. Cenou byl dort, na kterém si na závěr všichni pochutnali.

Župní přebory v plavání proběhly 25. 1. ve Strakonicích a sešlo se na nich více než 120 závodníků a závodnic. Naše výprava byla letos velmi početná (17) a přivezla úctyhodných 5 medailí. Z výsledků: Žákyně I – V. Novotná 2. místo, Žáci I – M. Turčák 2. místo, Žáci II – M. Šimák 1. místo, K. Balík 2. místo, Žáci III – J. Škoda 3. místo. Opět jsme se přihlásili do štafet plavaných mimo závod: Žactvo I – 2. místo, Žactvo – 2. místo, Žactvo III – 1. místo, Žactvo IV – 3. místo.

 

V rámci ZOH v Soči v Praze byl na Letné vybudován na dobu trvání ZOH Olympijský park. ČOS získala možnost, aby jej  její členové navštívili zdarma (vč. dopravy do Prahy). Děti z oddílu SG (11) se svou trenérkou tam byly 9. 2. a přijely plni dojmů. Zkusili si hlavně běh na lyžích, biatlon, curling a další sporty.

Valná hromada proběhla 19. 2. v klubovně sokolovny. Starosta jednoty br. Petr Holoubek předal bronzovou medaili ČOS ses. Olze Holoubkové, kterou jí na návrh výboru naší jednoty udělil Výbor ČOS.

Do Olympijského parku jela 23. 2. další skupina našich členů (24), a to děti a dospělí, kteří se účastnili všesokolského sletu nebo Setkání sokolů pod Řípem. Zážitků si všichni přivezli nepočítaně - vyzkoušeli všechny sporty a o zábavu také nebyla nouze.

Župní přebor ve sportovní gymnastice a šplhu proběhl 5. 4. v Písku a z naší jednoty se jich zúčastnilo 14 děvčat a chlapců. Letos už 2 chlapci závodili v kategorii, kde mají navíc bradla. Musíme vyjádřit pochvalu nejen starším chlapcům, ale i ostatním, protože někteří se rozhodli závodit jen několik týdnů před přebory. Z výsledků: SG = Ml. žáci II - K. Balík 1. místo, St. žáci III. - Jan Škoda 2. místo, Ondřej Balík 3. místo, šplh = K. Balík 1. místo, O. Balík 3. místo.

 

V letošním roce se konal Výbor Jihočeské župy 16. 4. v Č. Budějovicích a zúčastnila se jej za naši jednotu ses. O. Holoubková. Nejdůležitější byly informace o povinnostech, které pro všechny jednoty vyplývají v souvislosti se změnami, které nastoluje nový Občanský zákoník.

 

V sobotu 26. 4. 2014 se v Č. Budějovicích uskutečnil závod série Run tour. Na 500 m doběhla z 53 děvčátek Lucie Holoubková na 2. místě. Na 1 km doběhl v mladší kategorii Zdeněk Burian ml. na 43. místě, mezi staršími chlapci se umístil Ondřej Holoubek na 4. místě a Jakub Holoubek na 13. místě. Dospělí se postavili na start závodu na 5 km: ženy = Magda Holoubková 24. místo, Jana Burianová ml. 29. místo, Jana Burianová 31. místo, Petra Cardová ml. 100. místo ze 172 závodnic; muži = Zdeněk Burian 28. místo ze 162 závodníků.

 

Ve středu 30. 4. 2014 proběhlo v klubovně sokolovny Setkání sester Věrné gardy. Sešlo se jich letos sice jen 11, ale setkání opět bylo milé a příjemné. Ses. Sládková po přivítání všechny pozvala na akci U nás v Sokole, kterou naše jednota bude pořádat v rámci oslav v říjnu letošního roku. Čas příjemně ubíhal a všechny sestry se těší na setkání příští rok.

 

Májový minimaraton v AE proběhl jako vždy 8. 5. Sál sokolovny se zaplnil cvičenkami nejen z Volyně a okolí, ale například i z Č. Budějovic. První hodinu M. Kratinová věnovala posilování. Následující lekci O. Holoubková ukázala, že se s židlí a okolo ní dá i tančit. Poté proběhla hodina piloxingu s naším hostem z Č. Budějovic, lektorem Pepém. Závěrečná hodina byla ve znamení tance s I. Hartlovou. Každá účastnice dostala na začátku dáreček a na závěr proběhlo losování vstupenek o drobné ceny.

 

Na župní přebory v lehké atletice jsme se vypravili 10. 5. do Písku. Závodit jel rekordní počet – 28 dětí. Krásným úspěchem jsou nejen 3 čtvrtá (V. Novotná, J. Balík, O. Balík) a 1 páté (P. Hájek) místo, ale další pěkná umístění (v některých kategoriích bylo 20, ba i více než 40 soutěžících). Z výsledků: Ml. žáci II – M. Šimák 1. místo, K. Balík 3. místo; St. žáci III – J. Škoda 2. místo.

 

Všechny části přeborů v sokolské všestrannosti z naší jednoty dokončili: Ml. žákyně I = A. Šimáková 11. místo; Ml. žákyně II = M. Přibová 7. místo, V. Kotálová 8. místo; Ml. žáci I = F. Michalec 4. místo; Ml. žáci II = K. Balík 1. místo, M. Šimák 2. místo; St. žáci III = J. Škoda 2. místo, O. Balík 3. místo. Na Přebory ČOS ml. žactva postupují Kryštof a Miroslav a na Přebory ČOS st. žactva, dorostu a dospělých Jan (Ondřej je náhradníkem).

 

V neděli 18. 5. jsme se vydali (15 dospělých a 14 dětí) do Prahy do Národního technického muzea. K Mezinárodnímu dni muzeí a galerií bylo vstupné pouhých 50 Kč. Všichni jsme obdivovali nové a staronové expozice. Snad nejpoutavější byla interaktivní expozice týkající se tajných služeb. Několik maminek s dětmi stihlo odpoledne představení v divadle Spejbla a Hurvínka. Některé ženy se vydaly na procházku Prahou.

 

Ve dnech 30. 5. až 1. 6. 2014 proběhl v Brně Přebor ČOS v sokolské všestrannosti mladšího žactva, kam ze župních přeborů postoupili Kryštof Balík a Miroslav Šimák. Během dvou dnů chlapci absolvovali všechny části sokolské všestrannosti. V kategorii jednotlivců se umístil Miroslav na 19. místě a Kryštof na 20. místě. V kategorii družstev oba chlapci spolu s Pavlou Molíkovou a Bárou Sulanovou (obě Milevsko) vybojovali pro Jihočeskou župu 3. místo.

 

Dětský den se konal 2. 6. a protože po několika letech bylo pěkné počasí, byl venku. Děti si vyzkoušely chůzi na chůdách, běh v pytlích či dřevácích, hod na cíl, míčovou školku a další dovednosti. Na závěr více než 30 zúčastněných dětí dostalo za své výkony malou odměnu.

 

Závěrečná hodina se konala zvlášť pro malé a velké děti. Pro dětičky z oddílu RD+PD si 9. 6. cvičitelky připravily venku krátkou „opičí dráhu“ s úkoly a procházku se závěrečnou zmrzlinou. Pro ostatní oddíly proběhla 10. 6. jízda zručnosti na kole vč. dopravního testu, při čekání na výsledky závodu si za doprovodu kytary všichni zazpívali lidové písničky.

 

Cyklovýlet, který se uskutečnil 14. 6., byl tentokrát proti proudu řeky Volyňky. Podél řeky děti i dospělí jeli až do Čkyně, odtud do míst, kde se říká U sedmi zlodějů (studánka s léčivou vodou, Čertova skála). Odměnou za namáhavý výstup všem byly lesní jahody a borůvky. A také třešně při sjezdu dolů přes Nahořany, Starov až do Volyně.

 

Ve dnech 13.-15. 6. 2014 proběhl v Praze Přebor ČOS v sokolské všestrannosti staršího žactva, dorostu a dospělých, kam ze župních přeborů postoupil Jan Škoda a v kategorii jednotlivců se umístil na 14. místě. V  kategorii družstev se na přeborech „starších“ nesoutěží.

 

Letošní letní tábor pod Bethánem u Malenic se konal od 29. 6. do 13. 7. a táborníky provázelo téma Starých řeckých bájí a pověstí. Cílem hry bylo si za lidské pokolení naklonit zpět ztracenou přízeň bohů, zejména všemocného boha Dia, a přemoci jejich nástrahy. Děti zakoušely souboj s Minotaurem, proplétaly se bludištěm s Ariadninou nití, svedly mnoho mořských bitev o přízeň boha Poseidona. V rámci her se také naučily klasickým tábornickým dovednostem. Kromě urputných bitev se slavilo v božském stylu při maškarním reji a dvou táborových ohních.

 

Potřetí jsme uspořádali 20. 10. Memoriál B. Šupčíka ve šplhu. Sešlo se 24 dětí a závodily ve šplhu na tyči, skoro všichni i ve šplhu na laně. Dva mladší žáci dokonce na laně vyšplhali bez přírazu. Atmosféra byla vynikající, vítězové dostali pohár, první tři v každé kategorii medaili, ostatní drobnou cenu.

 

Tělocvičná akademie se konala v sokolovně 26. 11. ku příležitosti 145. výročí založení jednoty a 85. výročí postavení sokolovny. Vystoupení oddílů jednoty jsme zpestřili přehlídkou módy 1. republiky. Skupinu z Břeclavi doplnily jako modelky naše 3 dorostenky. V první části byla představena móda sportovní a ve druhé móda pro všední den i do společnosti.

 

Vánoční besídka, které se zúčastnilo několik desítek dětí, proběhla 8. 12. Cvičitelky připravily pro děti pohádkové soutěže, seniorky pak sladké občerstvení. Všem udělaly radost dárečky, které si mezi sebou dali pod stromeček.

 

Turistický oddíl se letos opět vydával za poznáním naší vlasti. První výlet byl do Horažďovic (18. 1.), kde po malé vycházce děti s cvičitelkami navštívily aquapark. Druhý byl turistický, a to z Vimperka na sv. Maří (22. 6.) na rotundu a dál okolo Věnce do Lčovic. Zdobení vánočního stomku Vánoce pro zvířátka (13. 12.) patří mezi tradice tohoto oddílu.