Rok 2013


V r. 2013 měla naše jednota 293 členů. V odboru všestrannosti cvičilo 251 cvičenců a v odboru sportu 42 cvičenců. V žactvu bylo 82 děvčat a 67 chlapců, dorostenky byly 3, dorostenec 1, žen cvičilo 98 a mužů 42.

Odbor všestrannosti 

Již 7. ročník Novoročního turnaje ve vybíjené proběhl 14. 1. Sešlo se celkem 40 dětí a 15 dospělých, kteří hráli v kategoriích ml. žactvo, st. žactvo, dospělí. Všichni si pěkně zahráli, dospělí si zahráli ještě odvetu. Děti dostaly odměnu v podobě plyšových zvířátek a drobných laskomin, dospělí si pochutnali na dortu.

Župní přebory v plavání proběhly 19. 1. a organizačně se jich opět ujala T.J. Sokol Strakonice. Chřipková epidemie a sněhová kalamita způsobily, že se sešlo jen málo přes 100 závodníků a závodnic. Ani letos se našim dětem nevyhnulo nachlazení, a tak jsme byli oslabeni o výkony 5 dětí. Jako každý rok jsme se přihlásili do štafet, které se plavou mimo závod. V kategorii Žactva II. náš tým (Anna Strnadová, Kryštof Balík, Ondřej Balík a Miroslav Šimák) obsadil 1. místo. Výsledky: Žákyně I - Adéla Šimáková 18.-20. místo, Žákyně II - Anna Strnadová 7. místo, Žáci II Miroslav Šimák – 1. místo, Kryštof Balík – 2. místo, Jaroslav Švehla a Marek Turčák – 5.-7. místo, Žáci II - Ondřej Balík - 3. místo.

Volební valná hromada jednoty proběhla 20.2. a přítomní členové na ní zvolili výbor jednoty a kontrolní komisi ve stejném složení jako v minulém volebním období. Rovněž zvolili deletáta, vyslance a jejich náhradníky na valnou hromadu a do výboru Jihočeské župy.

 

Na Valné hromadě Jihočeské župy 12. 4. starosta župy br. Stanislav Matoušek předal bronzovou medaili ČOS ses. Marii Sládkové, kterou jí na návrh výboru naší jednoty udělil Výbor ČOS.

 

V sobotu 13. 4. 2013 proběhly v Písku Župní přebory ve sportovní gymnastice a šplhu. Sedmičlenná výprava naší jednoty přivezla úctyhodných 6 medailí. Po několika letech jsme měli zastoupení i v kategorii nejmenších - 3 holčičky a 1 chlapec si své první závody velmi užili. Výsledky: SG Předškolní děti - Lucie Holoubková 14. místo, Vojtěch Hodač 17. místo, Zuzana Kotálová 23. místo, Bohdana Škodová 24. místo, Ml. žákyně II - Miroslava Přibová 15. místo, Ml. žáci I - Kryštof Balík 2. místo, Ml. žáci II - Ondřej Balík 3. místo Jan Škoda 5. místo, Šplh Ml. žákyně I - Miroslava Přibová 1. místo, Ml. žáci I -Kryštof Balík 1. místo, Ml. žáci II - Ondřej Balík 2. místo, Jan Škoda 3. místo.

 

První závod série Run tour v běhu se uskutečnil 13. 4. v Č. Budějovicích a sokolové z Volyně byli u toho! Nejprve proběhly dětské závody na 500 m a 1 000 metrů. Na kratší trati doběhl Z. Burian ml. na 33. místě z 68 běžců, na delší pak O. Holoubek na 5., J. Holoubek na 13., T. Růžička na 43. a R. Carda na 80. místě z 119 běžců. Dospělí se postavili na start závodu na 5 km: P. Holoubek 39. místo, Z. Burian 42. místo, M. Holoubková 60. místo, J. Burianová ml. 114. místo a J. Burianová 118. místo.

 

Ve středu 17. 4. 2013 proběhlo již čtvrté setkání sester Věrné gardy. Sešlo se jich letos 15. Ses. Sládková po přivítání seznámila přítomné s programem, pohovořila spolu s náčelnicí O. Holoubkovou o činnosti jednoty v loňském roce a pozvala je na divadelní představení sokolských ochotnických souborů Prodaná nevěsta. Br. R. Kůs promítl ukázky ze sletu. Rovněž všechny sestry pogratulovaly ses. Antonii Löfflerové k 80. narozeninám. Čas příjemně ubíhal, na závěr nechybělo tradiční společné foto. Všechny sestry se těší na setkání příští rok.

 

Na župní přebory v lehké atletice jsme se vypravili 4. 5. do Strakonic. Závodit nás jel rekordní počet – 29 dětí. Na stupně vítězů jsme vystoupili hned 5x. Krásným úspěchem jsou také 1 čtvrté (Jakub Holoubek) a 3 pátá (Vojtěch Hodač, Jaroslav Zelinka, Josef Boška) a další dobrá místa. Medailová umístění: Ml. žáci I – Miroslav Šimák – 1. místo, Kryštof Balík – 2. místo, Robert Carda – 3. místo, Ml. žáci II – Jan Škoda 2. místo, St. žákyně III – Sára Zelinková 1. místo.

 

Všechny části přeborů v sokolské všestrannosti dokončili v kategorii Mladší žákyně II Miroslava Přibová, která obsadila v celkovém hodnocení 9. místo, v kategorii mladší žáci I Kryštof Balík, který vybojoval vynikající 1. místo, a v kategorii mladší žáci II Jan Škoda, kterému patří výborné 2. místo, a Ondřej Balík, který obsadil pěkné 4. místo. Předškolní děti – mají 2 části přeborů (sportovní gymnastika – dvojboj, atletika – trojboj) a v celostátním kole nesoutěží – se umístily takto: Vojtěch Hodač 5. místo, Lucie Holoubková 9. místo, Linda Kotálová 14. místo, Bohdana Škodová 15. místo.

 

Letos se 8. 5. opět uskutečnil Májový minimaraton v AE, kde si ve čtyřech hodinách dívky a ženy s cvičitelkou Irčou zatančily ve stylu street dance, s Maruškou si s použitím overballů zacvičily AE sestavu a zaposilovaly, s Olčou si připomněly diskotance 70. a 80. let a s Evičkou zamakaly při ADK. Nechyběly drobné dárky od Avon.

 

Tělocvičná akademie proběhla 21. 5. a její program byl opravdu bohatý. Ve dvanácti vystoupeních předvedly všechny dětské oddíly svá cvičení, vystoupily i cvičitelky, Ženy FIT, poprvé se představili žáci z oddílu Stolního tenisu. Připomněli jsme sletové skladby Ať žijí duchové a Kontrasty - ty o víkendu zacvičíme na Setkání sokolů pod Řípem.

V Roudnici n. L. jsme se 24. až 26. 5. zúčastnili akce Sokolové pod Řípem. Jelo nás 37 + 2 tatínkové jako řidiči (Ať žijí duchové – 24 dětí a žen; Dávej, ber! – 2 ženy; Kontrasty – 10 žen a 3 muži; z toho 2 ženy cvičily ve dvou skladbách). Počasí bylo špatné. Zima, déšť, vítr. Ale nikdo nelitoval. Zkoušky, prohlídka města, výstup na Říp (jen tehdy sluníčko vykouklo), večerní diskotéka s J. Kučerou a hlavně nedělní vystoupení – to vše v srdcích dětí i dospělých zanechalo nezapomenutelné zážitky a všichni plánují, kam zase pojedou příště.

Ve dnech 31. 5. až 2. 6. 2013 proběhl v Brně Přebor ČOS v sokolské všestrannosti mladšího žactva, kam ze župních přeborů postoupili naši Kryštof Balík a Jan Škoda. Během dvou dnů chlapci absolvovali všechny části sokolské všestrannosti. Organizace byla opět profesionální, dokonce i počasí jakoby si brněnští objednali. Zatímco v Čechách hustě pršelo a byly povodně, v Brně sprchlo občas, jinak se na soutěžící usmívalo sluníčko. V kategorii jednotlivců se umístili Kryštof na 11. místě a Janek na 15.-16. místě. V kategorii družstev Kryštof Balík spolu s B. Sulanovou, H. Kakosovou a P. Molíkem (všichni Milevsko) vybojovali pro naši Jihočeskou župu výborné 3. místo a Jan Škoda spolu s P. Molíkovou, N. Bursíkovou a Š. Pokorným (všichni Milevsko) vynikající 1. místo.

Počasí opět nepřálo uspořádat Dětský den venku, a tak se 3. 6. na 30 dětí sešlo v sokolovně. Tentokrát si holky i kluci vyzkoušeli několik disciplín z Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Své výkony mají zapsané, a tak si příští rok v hodinách nebo v dalším soutěžním dni mohou porovnat, jestli svou fyzickou kondici zlepšují.

 

Závěrečná hodina se konala 17. 6. Oddíl RD+PD měl hry a soutěže v sokolovně i na hřišti, větší děti s cvičitelkami se vydaly na procházku na Andělíček, kde plnily několik úkolů. Poté u sokolovny následovalo opékání buřtů a dovádění na louce.

 

Již pošesté jsme uspořádali cyklovýlet – tentokrát podél Volyňky z Volyně do Strakonic 22. 6. Sešlo se nás 18 – 9 dětí a 9 dospělých. Z Volyně jsme se vydali přes Valchu do Němětic a odtud dál podél řeky k chatám, pak přes Zborovice a okolo Radošovic do Strakonic na Podskalí. Odpočinuli jsme si, nasvačili se a poté si všichni vyzkoušeli svaly na posilovacích strojích v parku a zadováděli si na houpačkách, skluzavkách a dalších herních prvcích. Zpět jsme jeli stejnou cestou.

 

Tématem táborové hry byla Legenda krále Artuše. Příběhem všechny provázel samotný král Artuš. Děti musely čelit nástrahám jeho zlé sestry Morgany, v čemž jim pomáhal kouzelník Merlin. Děti se učily střílet z luku, bojovat s tyčí na kládě, bojovat s mečem, cvičily se v rukodělných činnostech apod. V úvodu každé etapy vedoucí zahráli scénku v kostýmech. Děti viděly, jak král Artuš vytahuje Excalibur z kamene, jak přijíždí na koni... Důležité bylo plnění „rytířských řádů“ (mrštnosti, míření, přírody, odvahy). Děti se učily i táborovým dovednostem – vázání uzlů, morseovka, pochodové značky, znalost azimutu a souhvězdí atd. Na závěr byl maškarní rej, zakončený táborovou diskotékou, a slavnostní oheň. V sobotu 6. 7. jsme měli slavnostní táborový oheň a při jeho příležitosti jsme oslavili 41. výročí od založení tábora. K oslavě se sjeli bývalí účastníci tábora a pobyli s námi při povídání a zpěvu.

 

V sobotu 5. 10. jsme se vydali (43 dospělých a dětí) do Č. Budějovic na Prodanou nevěstu. Prodaná nevěsta byla nastudována jako lidová hra se zpěvy a tanci sokolskými soubory jako společná práce s cílem uvedení na XV. všesokolském sletu, který se konal v Praze v r. 2012 u příležitosti oslav 150. výročí založení Sokola.

 

Každoroční výlet na Šumavu na zahájení cvičebního roku proběhl 12. 10. Tentokrát jsme (19 dětí a dospělých) šli z Lčovic do Malenic. V Malenicích jsme navštívili základní školu, po červené turistické značce jsme vyšli na Bethán, podívali se tam do jeskyně, nasvačili jsme se na samotě u Lukešových a přes Nišovice jsme dorazili domů.

 

Podruhé jsme uspořádali 22. 10. na paměť prvního československého olympijského vítěze a sokola Memoriál B. Šupčíka ve šplhu. Sešlo se 31 dětí, které závodily ve šplhu na tyči. Někteří soutěžili i ve šplhu na laně. Atmosféra byla vynikající, všichni dostali diplom s časem svého výkonu, vítězové navíc medaili.

 

Badmintonový turnaj uspořádali 2. 11. členové oddílu Míčových her dospělých ve spolupráci s Volyně v dolyně. Jako hosté přijel tým ze Sokola Vodňany, který si nakonec odvezl i cenu pro vítěze. Naši členové zase přijali pozvání do Vodňan.

 

Tradiční Vánoční besídka proběhla 9. 12., sešlo se na ní 34 dětí. Cvičitelky si pro ně připravily zajímavé a neobvyklé soutěže, ženy z oddílů Fit ženy a Seniorky připravily drobné občerstvení. Na závěr všichni byli nadšeni z dárečků, které si navzájem darovali.

 

 

Cvičitelky se nezapomínají neustále vzdělávat a jezdí na akce pořádané ČOS i jinými organizacemi. Letos to byly oblastní srazy pořádané Jihočeskou župou (Rodičů a dětí a Předškolních dětí, žákyň, žáků, žen, AE a RG, ZRTV a jógy, seniorů, mužů), semináře pořádané ÚŠ ČOS a OV ČOS (Nejenom pohybem živ je Sokol, Relaxační techniky, Zdravotní cvičení, Diskotance...).

 

Turistický oddíl se letos opět vydával za poznáním naší vlasti. První výlet byl do Tábora (16. 2.), kde všichni prošli historické centrum, navštívili Husitské muzeum a Muzeum lega. Dalším byl výlet s přespáním ve srubu v Liběticích (8.-9. 6.), všichni plnili bobříky, zúčastnili se v Sousedovicích dne plného her. Děti také nezapomněly na  Vánoce pro zvířátka (21. 12.) a ozdobily jim dobrůtkami stromeček.