Rok 2012


V r. 2012 měla naše jednota 257 členů. V odboru všestrannosti cvičilo 207 cvičenců, v odboru sportu 50 cvičenců. V žactvu bylo 74 děvčat a 54 chlapců, dorostenky byly 4, dorostenec 1, žen cvičilo 92 a mužů 32.

Odbor všestrannosti 

Již 6. ročník Novoročního turnaje ve vybíjené proběhl 10. 1. v sokolovně.  Sešlo se na 40 dětí a žen. Nejdříve odehrály zápasy ve své kategorii ml. žactvo, poté st. žactvo a odměnou jim byly plyšáci a malá sladkost. A protože vybíjená je oblíbenou hrou, někteří si zahráli ještě společný zápas navíc. Pak přišel na řadu zápas, ve kterém s ženami hráli i kluci a holky. Závěrečný dort byl sladkou tečkou za vydařeným podvečerem.

Děti a trenérky oddílu SG se vydaly o víkendu 13. až 14. 1. do Č. Budějovic na soustředění, aby si v gymnastickém centru TJ Merkur zatrénovaly v těch nejlepších podmínkách. V pátek a sobotu se dětem věnoval trenér Lukáš Erhart, v neděli byl ještě volný trénink. Největším zážitkem byla pro děti doskoková jáma plná molitanu, ve které se opravdu vyřádily. Soustředění nám dalo opravdu hodně a v Merkuru jistě nejsme naposledy.

Župní přebory v plavání se konaly ve Strakonicích 11. 2. Ani letos se nám nevyhnulo nachlazení, a tak za naši jednotu závodilo jen 6 dětí. V kat. Ml. žákyně I. se Miroslava Přibová umístila na 14.-15. místě, v kat. Ml. žákyně II. Anna Strnadová na 9. místě a Veronika Bošková na 12. místě, v kat. St. žákyně III. pak Kristýna Bošková na 8. místě. Chlapci plavali také dobře – v kat. Ml. žáci I. se Kryštof Balík umístil na 5. místě a v kat. Ml. žáci II. Jan Škoda na 7. místě (od 4. místa jej dělily necelé 2 vteřiny). Velkou odměnou všem bylo volné plavání a dovádění v malém i velkém bazénu a dobrá svačina.

Již potřetí proběhlo v klubovně sokolovny 17. 4. setkání sester Věrné gardy. Sešlo se jich letos 19. Ses. Sládková předala po přivítání slovo ses. náčelnici O. Holoubkové, která hovořila o činnosti jednoty azejména pak o oslavách 150. výročí založení Sokola. Rovněž všechny pogratulovaly ses. Olze Hronkové k jejím 85. narozeninám. Čas příjemně ubíhal, nechybělo ani tradiční společné foto.

Župní přebory v SG a šplhu se konaly 21. 4. v Písku. Letos se několik jednot, se kterými jsme výkonnostně přibližně na stejné úrovni, nezúčastnilo, takže zejména naše děvčata měla těžkou pozici. I když se nám několikrát zdálo, že zacvičila lépe soupeřky, tak mezi gymnastky z Milevska, Písku a Strakonic je téměř nemožné se "vklínit". Ale přesto jsme neodjeli z Písku bez medailí. Výsledky SG: Ml. žákyně I - Miroslava Přibová 20. místo (z 30), Ml. žákyně II - Anna Strnadová 15. místo, Klára Bačová 16. místo, Veronika Bošková 17. místo, St. žákyně III - Nikola Horáková 18. místo, Ml. žáci I - Kryštof Balík 1. místo, Ml. žáci II - Jan Škoda 1. místo, Ondřej Balík 3. místo. Výsledky šplh:  Miroslava Přibová 9. místo, Veronika Bošková 10. místo, Klára Bačová 13. místo, Anna Strnadová 15. místo, Kryštof Balík 1. místo, Ondřej Balík 4. místo, Jan Škoda 6. místo.

Ani letos jsme nechyběli na župních přeborech v atletice, které se konaly 5. 5. ve Strakonicích. Dětí z naší jednoty jelo opět víc - 19. Počasí nám přálo, jen ml. žactvu zkomplikovala běh na střední trať vydatná přeháňka. Čekání na výsledky zpestřily ukázky 3 sletových skladeb. Výsledky: Předškolní děti - Adéla Šimáková 9., Pavel Fouček 12., Lucie Holoubková 23. místo, Ml. žákyně I - Miroslava Přibová 15., Barbora Haisová 26. místo, Ml. žákyně II - Veronika Bošková 17. místo, St. žákyně III - Sára Zelinková 2. místo, Ml. žáci I - Miroslav Šimák 1., Jan Hodač 4., Kryštof Balík 7., Jaroslav Zelinka 9., Jakub Balík 12., Jan Peterka 13., Josef Škoda 15. místo, Ml. žáci II - Jakub Holoubek 8., Jan Škoda 9., Ondřej Balík 10. místo, St. žáci III - Ondřej Holoubek 4. místo, St. žáci IV - Jakub Sobíšek 2. místo.

Všechny části přeborů v sokolské všestrannosti (plavání, šplh, sportovní gymnastika – čtyřboj, atletika – čtyřboj) z naší jednoty dokončili mladší žákyně Miroslava Přibová, která obsadila v celkovém hodnocení 9. místo, Veronika Bošková, která skončila na 13. místě, dále mladší žáci Kryštof Balík, který si odnesl zlatou medaili a postup do přeborů ČOS za 1. místo, Jan Škoda, který vybojoval 3. místo,Ondřej Balík, který obsadil 5. místo.

Již 12. ročník Májového minimaratonu v AE proběhl v sokolovně 8. 5. Dívky a ženy, kterých se sešlo 25, si zacvičily klasický AE, na latinské rytmy si doslova zatančily na stepech a relaxovaly s overbally, poté následoval bodystyling, zumba a strečink. Drobný dárek si odnesla každá z cvičenek a ty, které vydržely všechny 4 h, dostaly další odměnu.

Slavnostní tělocvičná akademie ke 150. výročí založení Sokola se konala 24. 5., tentokrát v sále Na Nové. Po úvodním slově starosty jednoty první část programu zahájila sokolská pohádka. Následovaly 2 ukázky ze sletových skladeb r. 2006 a módní přehlídka cvičebních úborů historických i novodobých. Poté diváci shlédli 4 sletové skladby 15. všesokolského sletu, ve kterých se představili spolu s našimi cvičenci i hosté z Milevska a Č. Budějovic. Dále se představily oddíly všestrannosti se svými vystoupeními. Akademie měla opravdu velký úspěch, chvála zněla Volyní ještě několik příštích dní.

Ve dnech 25. až 27. 5. proběhl v Brně Přebor ČOS v sokolské všestrannosti mladšího žactva, kam ze župních přeborů postoupil z 1. místa v kategorii Mladší žáci I náš Kryštof Balík. V kategorii jednotlivců se umístil na pěkném 14. místě. V kategorii družstev Kryštof Balík spolu s Michalem Paluzgou (Písek), Pavlou Molíkovou (Milevsko) a Michaelou Jánskou (Strakonice) vybojovali pro naši Jihočeskou župu pěkné 5. místo.

Z pátku 1. 6. na sobotu 2. 6., protože je mnoho akcí okolo sletu a víkendů nepřibylo, jsme spojili Dětský den, závěrečné hodiny oddílů, pěší výlet a cyklovýlet (tentokrát ne na Šumavu, ale okolo Volyně) v akci „V sokolovně stále nestraší“ – měla být pokračováním úspěšného hraní si a spaní v tělocvičně „V sokolovně nestraší“. V pátek přišlo přes 30 dětí, které čekaly hry, soutěže a koláče upečené cvičitelkami. Celkem 21 dětí v sokolovně přespalo. Před spaním si hráli s míčem, tancovali. V sobotu ráno byla sokolí rozcvička a snídaně. Poté se sešli před sokolovnou turisté a cyklisté. Celkem 18 maminek a malých dětí se vydalo do Nišovic podívat se ke Kůsovým na zvířátka, zahrát si hry a hledat poklad. Dalších 19 větších dětí a dospělých vyrazilo na kolech do Malenic – tam vyjeli ke kapličce sv. Václava a za odměnu si také rozdělili poklad. Pak kolem řeky jeli do Lčovic, kde se u kiosku občerstvili a vyzkoušeli chůzi po pružném pásu. Trasu si prodloužili do Čkyně, odkud jeli stejnou cestou domů.

 

Letošní letní tábor pod Bethánem u Malenic se nesl v duchu cestování. Tématem táborové hry byl „Stroj času“. Ten bohužel ukradl Dr. Šílený. Naštěstí v laboratoři zapomněl plány Stroje času a děti sestrojily nový. Díky němu procestovaly minulost, současnost, budoucnost a snažily se napravit to, co Dr. Šílený napáchal. V rámci etap táborové hry děti v pravěku lovily mamuta, v době Přemyslovců hlídaly Šemíka, v Egyptě cestovaly pyramidou a uspávaly zaklínadlem mumii. V každé době bylo třeba získat jeden náhradní díl Stroje času, ten opět sestavit a dostat se tak do současnosti. Došlo na setkání s Číňanem, s rytířem, ošetřování zraněného průvodce, sbírání bylin na léčivý lektvar a rozdělání ohně. Děti se naučily tábornickým dovednostem, které zúročily v závěrečné etapové hře. Velkým zážitkem pro děti byly dva táborové ohně. Také při karnevalu se všichni velmi dobře bavili a v rytmu Šmoulích songů protancovali večer.

 

Plni dojmů ze sletu jsme uspořádali u br. Kůse 28. 9. Posletové posezení. Povídání utíkalo rychle u pečeného prasete, sladkostí a promítání sletových programů. Sešli jsme se skoro všichni dospělí a dokonce několik dětí. Díky sletu vznikla prima parta, která plánuje, že se zúčastní sletu župy Podřipské v květnu 2013. Dokonce díky nácviku sletu se muži rozhodli chodit dál pravidelně cvičit.

 

I letos jsme uspořádali na zahájení cvičebního roku turistický výlet na Šumavu. Tentokrát jsme se 6. 10. vypravili na keltské hradiště Věnec u Lčovic. Ráno (sešlo se 30 dětí a dospělých) jsme vlakem dojeli do Čkyně, kde jsme navštívili rekonstruovanou synagogu. Poté jsme šli podél řeky Volyňky, pak proti proudu Hradčanského potoka a po modré značce až na Věnec. Po svačině a odpočinku jsme došli do Lčovic. Někteří jeli vlakem domů, někteří si výlet prodloužili a v překrásném podzimním počasí šli podél řeky až do Malenic.

 

Poprvé jsme uspořádali 22. 10. na paměť prvního československého olympijského vítěze a sokola Memoriál B. Šupčíka ve šplhu. Sešlo se 38 dětí a žen a závodily ve šplhu na tyči, někteří soutěžili i ve šplhu na laně. Atmosféra byla vynikající, všichni dostali diplom s časem svého výkonu, vítězové pohár a ostatní drobné ceny.

O víkendu 9.-11.11. jsme opět jeli na soustředění oddílu SG do gymnastického centra Merkur v Č. Budějovicích - 3 děvčata, 6 chlapců a 2 cvičitelky. Pod vedení trenéra L. Erharta děti absolvovaly velmi náročný trénink, opět se zdokonalily a vyzkoušely si nové věci.

Vánoční besídku jsme uspořádali 3. 12. a sešlo se na ní více než 40 dětí. Cvičitelky si pro ně připravily hru a oddíl Ženy Fit občerstvení. Po rozdání dárků si všichni zatančili na čertovské diskotéce.

Turistický oddíl stejně jako loni pořádá výlety pro své členy i ostatní zájemce. První výlet byl k Dobré Vodě u Milejovic (17. 3.), kdy se starší děti se svou cvičitelkou vydaly navštívit kostel, křížovou cestu a studánku nedaleko Volyně. Do lanového parku Libín u Prachatic se vydalo st. žactvo, aby si prověřilo svou odvahu a sílu (22. 10.). Ani letos nechyběl výlet do aquaparku v Horažďovicích (11. 11.), kde si děti zadováděly ve vodních atrakcích. Na závěr roku děti nezapomněly na Vánoce pro zvířátka (21. 12.), kdy při procházce v přírodě ozdobily stromek dobrotami.

V souvislosti se sletovým rokem cvičitelky absolvovaly méně vzdělávacích akcí než obvykle. Ale 3 cvičitelky získaly kvalifikaci 3. tř. všestrannosti na župní škole cvičitelů a 1 cvičitelka získala 3. tř. trenér SG na školení pořádané ÚŠ ČOS.