Rok 2007


V r. 2007 má naše jednota 240 členů. V odboru všestrannosti cvičí 210 cvičenců, v odboru sportu 30 cvičenců. Rodiče a děti se scházeli v počtu 13 dětí a 10 dospělých, v žactvu je 57 dívek a 25 chlapců, dorost je zastoupen 10 dívkami a 13 chlapci, žen cvičí 59 a mužů 23.


Odbor všestrannosti

V lednu jsme jeli do Strakonic na župní přebory v plavání. V kategorii Žákyně I. obsadila 9. místo Petra Cardová, 10. místo Klára Červená, v Žáci I. Pavel Pihera 6. místo, v Žáci II. Lukáš Boška 13. místo, v Žákyně III. Jana Burianová vynikající 6. místo, Michaela Matuská 16. místo, Magdaléna Pïherová 19. místo, Hana Suchanová 23. místo.

V lednu jsme ještě uspořádali 1. ročník Novoročního turnaje jednoty ve vybíjené, kterého se zúčastnilo na 60 členů. Mladší a starší žactvo a 2 družstva dospělých soutěžilo ve 3 kategoriích smíšených družstev. Napětí i zábavy si všichni užili spoustu. Dospělým se turnaj tak líbil, že místo jednoho povinného zápasu sehráli rovnou tři.

 

V únoru oddíl Sportovní gymnastiky uspořádal závody O pohár T.J. Sokol Volyně ve sportovní gymnastice ve dvojboji (přeskok, prostná), kterého se zúčastnili naše gymnastky a závodníci z Vimperka, Písku a Strunkovic nad Blanicí. Celkem 63 soutěžících. Na závěr se uskutečnilo exhibiční vystoupení nejzkušenější gymnastky a gymnasty z Vimperka.

 

V dubnu jelo 6 děvčat do Písku na župní přebory ve sportovní gymnastice a šplhu. Ve sportovní gymnastice si v kategorii Nejmladší žactvo vybojovala 10. místo Zuzana Randáková, v kategorii Mladší žákyně I. 15. - 16. místo Petra Cardová a 19. místo Kristýna Chalupná. V kategorii Starší žákyně III. obsadila 11. místo Jana Burianová a 12. místo Michaela Matuská a v kategorii Starší žákyně IV. 14. místo Irena Mináriková. Ve šplhu ve svých kategoriích obsadila Petra Cardová 6. místo, Kristýna Chalupná 20. místo, Jana Burianová 8. místo a Michaela Matuská 11. místo, Irena Mináriková rovněž 11. místo.

 

Na začátku května jely gymnastky znovu soutěžit. Zúčastnily se Závodů ve sportovní gymnastice ve dvojboji (prostná, přeskok) ve Strunkovicích nad Blanicí. Obsadili jsme kategorie Mateřská školka, 3. + 4. třída, 5. třída a 7. - 9. třída a děvčata se v konkurenci ostatních rozhodně neztratila, o čemž svědčí 2x 2. místo, 2x 3. místo a 1x 4. místo.

 

Tentýž květnový den proběhly ve Strakonicích župní přebory v atletice. I přes nepřízeň počasí a o několik šikovných děvčat, která jela na gymnastické závody, chudší jsme na ně přijeli a snažili se podat své nejlepší výkony. Hvězdou dne se stal Adam Hlavín, který v kategorii Žáci I. obsadil 1. místo, a tak se stal historicky naším prvním vítězem na těchto přeborech. Také proběhlo celkové hodnocení přeborů v sokolské všestrannosti(plavání, šplh, sportovní gymnastika, atletika) – všechny části absolvovaly z naší jednoty Petra Cardová, která celkově obsadila 6. místo, a Jana Burianová, která se umístila na 5. místě.

 

Dne 8. května proběhl 7. ročník Májového minimaratonu v aerobiku. Více než 30 cvičenek ve čtyřech cvičebních hodinách cvičilo aerobik, step aerobik,  kick-box aerobik a prověřilo si sílu, vytrvalost a flexibilitu. Každá účastnice dostala dárek, jako každoročně proběhlo losování vstupenek o kosmetické balíčky a vítězky v jednotlivých kategoriích získaly pěkné ceny. S dárečkem odešly i nejmladší, nejdříve narozená a nejusměvavější cvičenka.

 

V květnu proběhl ještě Pohár DDM ve Vimperku ve sportovní gymnastice ve dvojboji (sprostná, přeskok). V tomto školním roce to byly pro naše děvčata poslední závody, a tak si je náležitě užila.

 

Týž měsíc se uskutečnila tělocvičná akademie, po loňské příjemné zkušenosti opět pod širým nebem. Vystoupilo na 60 dětí, které předvedly svá vystoupení a sestavy ze soutěží na závodech ve sportovní gymnastice. Na přípravě se podíleli všichni cvičitelé a přišlo se podívat asi 100 diváků.

 

Na konci května jsme uspořádali Dětský den, kdy jsme celé  odpoledne strávili soutěžením, hrami a opékáním buřtíků u táboráku. Každý cvičenec dostal dáreček od jednoty v podobě ovoce a sladkostí.

 

Na zakončení cvičebního roku jsme uspořádali Závěrečnou hodinu. Oddíl Rodiče a děti měl svůj program, kterého se zúčastnilo neuvěřitelných 48 členů oddílu – 25 dětí a 23 dospělých. Vycházka do okolí Volyně byla spojena s mnoha soutěžemi, všichni dostali drobné ceny a odpoledne zakončili koupáním a opékáním buřtíků.Závěrečná hodina ostatních oddílů se nazývala Historickou Volyní – děti a dospělí se rozdělili do družstev a soutěžili, kolik toho znají o svém rodném městě, Sokolu a jednota. Start byl u sokolovny, trasa vedla Volyní a končila na Andělíčku.

 

Tématem červencového sokolského tábora pod Bethánem u Malenic byla hra na motivy Tolkienovy knihy Cesta tam a zpět s názvem Dračí doupě. Více než 30 dětí se tak na 14 dní stalo malými skřítky – trolly, kteří po nálezu mapy putovali podzemím, objevovali tajemná místa, jeskyně apod. a museli plnit různé úkoly. Při tom všem jim pomáhal velký kozelník Gandalf. Nesměly chybět noční hry (Bludičky) a nezapomínalo se ani na tábornické dovednosti (morseovka, uzle).

 

Nový cvičební rok jsme zahájili již v polovině září. Bohužel počasí nám nepřálo a tradiční výlet na Šumavu jsme museli přeložit na jaro.

 

Naše jednota zorganizovala v říjnu Setkání cvičitelů Župy Jihočeské. Program od pátka do neděle byl bohatý – seznamovací aktivity, gymnastika, míčové hry, vyjížďka na kolech, lanové aktivity, základy lezení, badmington, florball, frisbee, v sobotu večer táborák, hra Historickou Volyní. Všichni byli velice spokojeni a moc se jim u nás líbilo.

 

V polovině listopadu připravil DDM ve Vimperku Memoriál  Jarky Landové ve sportovní gymnastice. Závodilo se v gymnastickém trojboji (prostná, přeskok, lavička/kladina pro dívky, hrazda pro chlapce) a děvčata přivezla opět medaile.

 

Posledním letošním závodem, kterého se zúčastnil oddíl SG, byl prosincový závod O velkou cenu města Písku ve sportovní gymnastice ve dvojboji (prostná, přeskok). Sjelo se celkem 104 soutěžících a naše gymnastky opět neodjely bez medaile.

 

Poslední akcí roku byla v polovině prosince Vánoční besídka. Téměř 80 dětí se všech oddílů si připravilo říkanky, koledy, scénky a všechny pak našly pod stromkem dárek v podobě balíčku s ovocem a sladkostí. Mnoho dárků si rozdaly i mezi sebou. Diváciů potleskem rozhodně nešetřili.

 

Cvičitelky se jezdí vzdělávat na různá školení a semináře pořádané ÚŠ ČOS – tam tři cvičitelky absolvovaly školení Cvičitel 3. třídy aerobik, jedna cvičitelka Cvičitel 2. třídy aerobik. Dále se účastnily doškolovacích akcí pořádaných župou. Jedna cvičitelka úspěšně u ČGF absolvovala školení Trenér SG 3. třídy.


Odbor sportu

Oddíl volejbalu žen se opět zúčastnil OP, který se již tradičně hraje dvoukolově – jaro, podzim. Do soutěže se zapojil rekordní počet 11 družstev, proto získané 2. místoje jistě velkým úspěchem tak malé členské základny. Bohužel v letošním roce se z důvodu oddílových změn nezúčastnily ženy turnaje smíšených družstev, ani turnaje VolyňkaCup v Lčovicích. Oddíl volejbalu mužů v sezóně 2006/2007 v KP1 skončil na vynikajícím 3. místěz 10 mužstev, a tak se stal nejlepším mužským volejbalovým klubem Strakonicka. Muži se opět zúčastnili tradičního VolyňkaCup Lčovice (smíšená družstva), kde obsadili 1. místo. Do Blatné dojeli obhájit loňské 1. místo. V rámci jednoty proběhly tradiční mužské debly.

V oddíle stolního tenisu se družstvo Av sezóně 2006/2007 v Krajské soutěži B umístilo na 10. místě z 12 družstev. Družstvo Bhrálo OP Strakonicka a obsadilo 8. místo z 11 zúčastněných. Naši stolní tenisté se také úspěšně zúčastnili sokolského krajského přeboru 3členných družstev v Mirovicích, kde obsadili 5. místo. Jako každoročně proběhl v prosinci Vánoční turnaj v rámci jednoty.


Sokolovna

 

Opravili jsme malý cvičební sál– nová odpružená dřevěná podlaha, plastové okno, nové dveře, osvětlení, vymalování. Do většiny společných prostor jsme instalovali na osvětlení pohybová čidla.Pro zpestření cvičebních hodin jsme zakoupili nových 6 žíněnek kladických, a 2 žíněnky doskokové, overbally, karimatky, míče, mety, florbalové hole atd.

 

V průběhu roku proběhla také brigáda na úpravu sokolovny a jejího okolí, které se zúčastnila většina členů jednoty. Po celý rok byla v provozu ubytovna.