Ve cvičebním roce 2022/2023 vedou jednotlivé oddíly cvičitelé s touto kvalifikací:

Rodiče a děti: Lucie Sobíšková - 3. tř. všestrannost

Předškolní děti: Veronika Kalousová- 3. tř. všestrannost

Mladší žactvo - pohybové hry: Bc. Daniela Valentová - 3. tř. všestrannost; Šárka Zajícová - 3. tř. všestrannost

Žactvo - atletika: Jitka Kotálová - 3. tř. všestrannost; Dagmar Balíková - 3. tř. všestrannost, 3. tř. trenér SG

Žactvo - sportovní gymnastika: Dagmar Balíková - 3. tř. všestrannost, 3. tř. trenér SG; Ing. Olga Holoubková; Mgr. Václav Klimeš - 1. tř. všestrannost, FTVS Praha

Žactvo - tanec: Mgr. Irena Hartlová - 3. tř. všestrannost, 1. tř. rytmická gymnastika, 2. tř. aerobik, Taneční konzervatoř Praha; Renata Gabauerová

Žactvo - turistika (letní tábor): Mgr. Petra Mrkvičková - 3. tř. všestrannost

Ženy - bodystyling: Ing. Olga Holoubková - 3. tř. všestrannost, 1. tř. rytmická gymnastika, 1. tř. rytmická a pohybová výchova, 2. tř. aerobik, 3. tř. fitness, Duncan centre taneční konzervatoř; Marie Kratinová - 3. tř. všestrannost, 3. tř. aerobik

Ženy FIT - ZTV: Veronika Bošková - 3. tř. všestrannost; Jana Krumpová - 3. tř. všestrannost; Mgr. Jana Hůlovcová - 3. tř. všestrannost, 3. tř. fitness, FTVS Praha

Ženy - badminton: Olga Uhlířová

Muži - nohejbal: Jaromír Vrba

Ženy a muži - florbal: Jana Křišťanová

Volejbal: Petra Vognarová

Stolní tenis: MUDr. Radek Chalupa - trenér st. tenisu "licence D"; Petr Hraše - trenér st. tenisu "licence "D"; Jiří Toninger - trenér st. tenisu "licence "D"