CENY CVIČEBNÍCH HODIN od 1. 1. 2019

1. Nečlenové Sokola:

a) 1 hodina: 60 minut = 50 Kč, 90 minut = 70 Kč
b) Rodiče s dětmi: 1 hodina = 70 Kč/rodič s dítětem

2. Členové Sokola:
a) do 18 let a nad 65 let = 750 Kč/rok (475 Kč/půlrok)
b) od 19 do 64 let = 950 Kč/rok (725 Kč/půlrok)
3. Nový člen: jednorázově 5 Kč za průkaz
 

CENY PRONÁJMU
Topná sezóna
tělocvična = 300 Kč na 1 h
pinpongový sál = 200 Kč na 1 h
malý sál = 200 Kč na 1 h
klubovna = 1 000 Kč za akci
ubytování: malý pokoj = 250 Kč/noc; velký pokoj = 200 Kč/noc
Mimo topnou sezónu
tělocvična = 150 Kč na 1 h
pinpongový sál = 100 Kč na 1 h
malý sál = 100 Kč na 1 h
klubovna = 700 Kč za akci
ubytování: malý pokoj = 200 Kč/noc; velký pokoj = 150 Kč/noc
Sleva ubytování:
1. Ubytování 3 a více nocí sleva 50 Kč/noc.
2. Členové ČOS po předložení platného členského průkazu
s vylepenou známkou na příslušný kalendářní rok sleva 50 Kč/noc.
Ceny pronájmu platí pro nekomerční sportovní činnost a řídí se smluvními cenami.
Pronájem pro komerční činnost se řídí smluvními cenami.